Председницима синдикалних организација НСПРВ
Шефовима рачуноводства

НСПРВ је у протеклом периоду успешно сарађивао са Војвођанском банком и код исте имао више пословних рачуна. Како је у току поступак припајања Војвођанске банке ОТП банци, у складу са прописима Народне банке Србије, доћи ће до промена бројева платних рачуна који ће бити активни од 26.04.о.г. До тог момента, синдикалне организације све своје обавезе према Синдикату и Синдикалном солидарном фонду обављају плаћањем на постојеће рачуне.

Овим путем Вас обавештавамо да ће нови број рачуна Синдикалног солидарног фонда НСПРВ од поменутог датума бити:

325-9500600022434-66

и да обавезе по уговорима о зајму и допунској чланарини за Фонд извршавате од 26.04.2019. на нови рачун.

У очекивању успешног решења овог техничког проблема,

Срдачан синдикални поздрав!

Нови Сад, 26.03.2019.год.
Председник ИО НСПРВ
Ранко Хрњаз

By admin