Vesti – 04.06.2019.

Usvojeni školski kalendari u Vojvodini

Nova školska godina u Vojvodini počeće u ponedelјak, 2. septembra, a prvo polugodište trajaće do 23. decembra 2019. godine, zaklјučno sa ponedelјkom, predviđeno je pravilnikom o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole na teritoriji pokrajine.

Nakon zimskog raspusta, đaci će se vratiti u svoje školske klupe u sredu, 15. januara 2020. godine, a završetak nastavne godine zavisi od nastavnog plana za osnovne i srednje škole, saopštila je juče  pokrajinska vlada.

Učenici osnovnih škola neće imati ni jednu nastavnu subotu, dok će srednjoškolci imati dve, i to 16. novembra 2019. godine i 18. januara 2020. godine.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalј Nјilaš rekao je da je i ove godine prilikom izrade pravilnika o školskim kalendarima poštovane specifičnosti pokrajine Vojvodine u pogledu velikog broja nacionalnih manjina, kao i verskih zajednica koje žive na ovom području. Dodao je da su pokrajinski školski kalendari usaglašeni sa republičkim kad je reč o početku i kraju školske godine.

Janković: Deca najveći potencijal koji društvo ima

Međunarodni dan dece obeležen je 1. juna, a tim povodom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je rekla da ona nisu samo ukras, već najveći potencijal koji jedno društvo ima i da odnosom prema njima pokazujemo odnos prema svojoj budućnosti. Čestitala je deci njihov dan, ali i podsetila da se mnoga od njih suočavaju sa siromaštvom, različitim oblicima nasilјa, kao i diskriminacijom i isklјučivanjem što se, dodala je, pre svega odnosi na decu sa invaliditetom, decu slabijeg imovnog stanja i decu migranata. U skladu sa tim, istakla je Janković, politike u oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite treba posebno da budu usmerene na smanjivanje siromaštva, neophodnu podršku i pomoć porodici sa uspostavlјanjem i razvijanjem postojećih servisa podrške za decu i porodicu.  “Svako dete ima pravo da, bez obzira na porodične, materijalne i druge prilike na koje nije moglo da utiče, ima jednake šanse da pokaže šta zna i ume, misli i oseća, čemu teži, šta ga boli i kako želi da promeni svet”, naglasila je Janković, navodi se u saopštenju.

Kako je istakla, u narednom periodu će u fokusu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti biti upravo diskriminacija dece na osnovu imovinskog stanja. “Do sada smo u nekoliko slučajeva reagovali kada su deca doživlјavala čak i nasilјe zbog svog siromaštva. Nažalost, poslednjih dana i nedelјa svedoci smo i dešavanja u kojima su deca bila žrtve i svedoci traumatičnih zbivanja, zbog čega je neophodno da sve institucije u državi ulože dodatni napor kako bi se najmlađima omogućilo da odrastaju u bolјim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu”, navela je Janković. Ona je apelovala na medije da sačuvaju dostojanstvo i pravo na privatnost deteta prilikom izveštavanja o zločinima nad decom ili pred njima.  “Sprečavanje nasilјa nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje odgovornost su društva u celini”, zaklјučila je poverenica. 

Završeni prijemni za talente: Rezultati u sredu

Završeni su prijemni ispiti u odelјenjima u školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, kao i prijemni u muzičkim i umetničkim školama likovne oblasti, u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odelјenjima, kao i za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju. Spisak upisanih u filološke gimnazije i filološka odelјenja već je poznat, pošto su se profesori potrudili da na vreme dostave liste s rezultatima, a juče je završen i prijemni ispit za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku (matematika/ fizika) i prijemni ispit za učenike s posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (matematika). U toku je prijavlјivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji, a dokumenta se predaju još danas. Baletske škole prijemne ispite počele su juče, a završavaju ih sutra.

Iako roditelјi i đaci već znaju šta su tačno uradili, gde su pogrešili i koliko bodova ukupno imaju, preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odelјenjima, odelјenjima za učenika s posebnim sposobnostima za fiziku, odelјenjima za učenika s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odelјenjima za učenike s posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za odelјenja u školama sa bilingvalnom nastavom biće istaknuti u sredu, 5. juna od osam časova. Sutradan u isto vreme biće istaknuti preliminarni rezultati prijemnog ispita u umetničkim, muzičkim i baletskim školama, a od osam do 16 časova mogu se podneti i žalbe učenika na rezultate. Detalјnije obaveštenje može se dobiti u školama u kojima su učenici polagali prijemne ispite. Konačni rezultati prijemnih ispita u ovim školama i razredima biće objavlјeni u petak, 7. juna do 12 časova. Završni ispiti za ostale škole i smerove biće održani u ponedelјak 17. juna – test iz srpskog ili maternjeg jezika. U utorak, 18. jun a od 9 časova je test iz matematike, a za sredu, 19 juna od 9 časova zakazano je polaganje kombinovanog testa. Istog dana testovi se mogu pregledati, upis rezultata je od 17. do 19. juna, preliminarni rezultati biće istaknuti u petak 21. juna, a konačni u četvrtak, 27. juna. Sutradan počinje dvodnevno popunjavanje liste želјa, kao i prijem žalbi, a zvanična lista želјa biće objavlјena u sredu, 3. jula.

Prvi upisni krug završava se upisom učenika u srednje škole u ponedelјak 8. jula i utorak 9. jula, kad počinje drugi upisni krug, koji će trajati do 11. jula.

Ovogodišnji upis u školama i odelјenjima za talente specifičan je i po tome da je mnogo škola raspisalo konkurs za upis u gimnazijska odelјenja za učenike talentovane za informatiku i računarstvo. U Vojvodini po jedno odelјenje planirano je u Temerinu, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Subotici, Pančevu, Kovinu, Zrenjaninu i Kikindi, kao i u Bačkom Petrovcu, gde bi nastava bila na slovačkom, i u Senti, gde bi bila na mađarskom. Da li će ova odelјenja biti i otvorena, zavisi od toga koliko kandidata će posle prijemnog steći uslov za upis.

Najveća konkurencija na hemiji i biologiji

Kako navode u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, najveća konkurencija je među svršenim osmacima koji žele da upišu novi gimanzijski smer hemije i biologije, gde je na 100 mesta konkurisalo 328 učenika. Ovi smerovi uvedeni su u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, Petoj i Osmoj gimnaziji u Beogradu, Prvoj kragujevačkoj, jkao i u niškoj gimnaziji “Bora Stanković”. Za 260 mesta u odelјenjima za talentovane matematičare bori se 535 svršenih osnovaca. Najviše prijava podneto je za odelјenja računarstva i informatike – 2.945, a mesta ima za 1.160 učenika. Upisna kvota za odelјenja na smeru fizika je 60 mesta, a za prijemni je bilo prijavlјeno 114 učenika. Prijemni ispit za upis u filološke gimnazije i odelјenja polagala su 662 učenika u Srbiji, a mesta ima za njih 504.

Torino proces 2018-2020

U okviru projekta „Torino proces 5“ u Beogradu nedavno je (22. maja, prim. aut.) održana radionica na kojoj je  predstavlјen Nacionalni izveštaja o stanju u oblasti razvoja lјudskog kapitala, koji su uradili domaći stručnjaci, kao i nezavisne procene koju su izradili stručnjaci Evropske trening fondacija iz Torina. Torino Proces usmeren je na razvoj strateških politika, razvoj kulture monitoringa i evaluacije, ali i učenje, imajući u vidu da se realizuje u velikom broju zemalјa Evrope, Afrike i Azije.

Sastanak, na kome je učestvovalo više od 50 učesnika iz više od 30 različitih institucija otvorili su posebni savetnik ministra prosvete za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Aleksandar Pajić,  šef operacija u Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Štefan Hudolin,  šef sektora u Evropskij trening fondaciji Anastasija Fetsi i nacionalni koordinator petog ciklusa Toprino procesa u Srbiji Radovan Živković. Aleksandar Pajić je podsetio da se Torino proces počeo 2010. godine godine i da se u ovom trenutku realizuje u 26 partnerskih zemlјa, kao i da se  bavi analizom stanja razvoja lјudskog kapitala u cilјu kreiranja politika stručnog obrazovanja. Govoreći o narednim koracima u oblasti razvoja lјudskog kapitala Pajić je istakao da će nova obrazovna strategija do 2030 godine, biti sveobuhvatna i  usmerena na razvoj svih nivoa i domena obrazovanja. Strategija će utvrditi cilјeve i precizno definisati konkretne mere i indikatore za praćenje uspešnosti njene realizacije. Nova strategija će još jednom naglasiti strateško opredelјenje Ministarstva prosvetze, nauke i tehnološkog razvoja za unapređenje kvaliteta obrazovanja u Republici Srbiji, kazao je on.

Šef operacija u Delegacija Evropske unije u Srbiji Štefan Hudolin  govorio je o podršci EU razvoju lјudskog kapitala u Republici Srbiji. On je istakao da Delegacija EU visoko ocenjuje saradnju sa Ministarstvom na projektima koji se zajednički realizuju ali i napredak koji je u svim oblastima obrazovanja, a naročito u oblasti stručnog obrazovanja, postignut u Srbiji poslednjih nekoliko godina.

Šef sektora u Evropskij trening fondaciji Anastasija Fetsi podsetila je na dugu istoriju saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Evropske trening fondacije. Ona je ocenila da je peti ciklus Torinio procesa u Srbiji realizovan na visokom nivou kako po kvalitetu Nacionalnog izveštaja tako i po transparentnosti, partnerstvu svih učesnika i snažnom liderstvu Ministarstva u čitavom procesu. Prema njenim rečima Evropska trening fondacija će nastaviti da pruža stručnu i logističku podršku Srbiji, posebno u kontekstu izrade nove Strategije obrazovanja do 2030 godine.

Nacionalni koordinator petog ciklusa Toprino procesa u Srbiji Radovan Živković,  ukazao je na stručne škola koje su poslednjih nekoliko meseci ostvarile zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima i konkursima. Živković je naglasio i važnost prikuplјanja i analize podataka koji se odnose na domen lјudskog kapitala, stručnog obrazovanja i tržišta rada, predstavivši najnovije pokazatelјe o kvalitetu lјudskog kapitala iz Indeksa lјudskog kapitala Svetske banke, po kome je Srbija rangirana kao 27 od 157  zemalјa sveta sveta. Ovi podaci, po njegovim rečima, ukazuju na dobru obrazovnu osnovu za razvoj naše ekonomije ali i ukazuju na elemente, u vezi sa kvalitetom učeničkih postignuća, koji bi mogli biti unapređeni.

Vodeći stručnjak Evropske trening fondacije Sirija Taureli predstavila je učesnicima radionice klјučne nalaze i preporuke iz Nacionalnog izveštaja i procene te fondacije. Članovi radnih grupa diskutovali su o preporukama i njihovoj vezi sa tekućim aktivnostima, a na kraju su identifikovane i konkretne kratkoročne i dugoročne mere za primenu dobijenih preporuka. Ovaj događaj realizovan je kao deo Evropske nedelјe stručnih veština, koja promoviše stručno obrazovanje i obuku kroz niz okruglih stolova, radionica, obuka, izložbi i drugih inicijativa širom Evrope.

Šarčević: Internacionalizacija obrazovanja prioritet

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i rektor Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Ministarstva inostranih poslova Rusije, Anatolij Torkunov razgovarali su u utorak 28. maja o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti visokog obrazovanja. Na sastanku je bilo reči i o saradnji tog instituta i Univerziteta u Beogradu, kao i pokretanju zajedničkog master programa. Šarčević je istakao da je internacionalizacija obrazovanja jedan od prioriteta  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U toku je rad na Strategiji obrazovanja i nauke do 2030. godine, gde mapiramo one zemlјe koje imaju bliske odnose sa nama i od kojih možemo mnogo toga da naučimo. S druge strane, Srbija ima prestižne institucije i značajna iskustva koja može da prenese drugima, rekao je ministar. Ministar je ukazao na značaj produblјivanja prijatelјskih veza dve zemlјe.  Saradnja sa Ruskom Federacijom jedana od prioriteta Vlade Srbije. Veze sa bratskim narodom Rusije su nam jako bitne, naročito na nivou visokog obrazovanja, rekao je on.

Rektor Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Anatolij Torkunov rekao je da  ruske visokoškolske ustanove imaju dugogodišnju saradnju sa visokoškolskim ustanovama iz Srbije, ali da se razmatraju novi formati saradnje. On je naveo da bi se naizmenično u Beogradu i Moskvi mogli organizovati redovni sastanci stručnjaka iz oblasti politikologije i istorije. Imamo takve forume sa više univerziteta i stručnih centara…, kazao je Torkunov. On je dodao da se intenzivno radi na formiranju mrežnih master programa u Evropi i svetu i da trenutno postoji 30 takvih programa saradnje.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović rekao je da osim instituta koji su u sastavu Univerziiteta u Beogradu u Srbiji postoji još 60 naučnih instituta. Od toga je 20 u polјu društveno humanističkih nauka, kazao je on.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović navela je da je Srbija postala programska zemlјa u programu Erazmus plus. Možda je ovo dobra prilika da obezbedimo određeni broj mobilnosti i za nastavnike i studente između naša dva univerziteta, kazala je ona.

Sastanku su prisustvovali i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Čepurin i predstavnica kompanije NIS Snežana Lakićević.

Info dan programa “Horizont 2020” – Hrana i Zdravlјe

Info dan posvećen otvorenim pozivima u oblasti “Hrana, polјoprivreda i biotehnologija“ biće održan sutra – 04. jula 2019, u Briselu. Više informacija možete naći na linku: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020 Brokerage događaj posvećen formiranju konzorcijuma za predlaganje projekta u istoj oblasti biće održan 03. jula 2019, takođe u Briselu, u organizaciji BioHorizon projekta. Registracija za učešće je otvorena na linku: https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242

Info dan posvećeni otvorenim pozivima u oblasti “Zdravlјe, demografske promene i kvalitet života“ biće održan 3. jula 2019, u Briselu. Više informacija možete naći na ovom linkuhttps://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5 Partnering događaj posvećen formiranju konzorcijuma za predlaganje projekta u oblasti “Zdravlјe, demografske promene i kvalitet života“ biće održan 04. jula 2019, takođe u Briselu, u organizaciji Health NCP Net 2.0, projekta. Registracija za učešće je otvorena na linku: https://healthbe2019.b2match.io/

Drugi poziv za sufinansiranje izdavanja monografija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koja imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno  Matica srpska, a koja je po pravilu neserijska ili naučna publikacija koja se izdaje u određenom broju tomova, koja naučnim metodološkim postupkom obrađuje određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.   Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

            Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 03.07.2019. godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prva edukativna igrica za decu u okviru kampanje „Zaštita za sve“

Od ovog proleća deci u Srbiji dostupna je edukativna video-igrica „Sunčane avanture“, koja im omogućava da se na zabavan i uzbudljiv način takmiče sa sobom i drugima, a istovremeno uče kako da se zaštite od štetnog sunčevog zračenja i sačuvaju zdravlje. Glavni likovi ove igrice, koju će roditelji rado odobriti svojoj deci, jesu Ceri i njegovi drugari. Edukativna igrica „Sunčane avanture“ namenjena je pre svega deci ranog školskog uzrasta, a deo je društveno odgovorne kampanje pod nazivom „Zaštita za sve“, koja za cilj ima podizanje svesti dece, roditelja i prosvetnih radnika o odgovornom ponašanju na suncu. Kampanju „Zaštita za sve“ već dve godine sprovode Eucerin Srbija i Fond B92, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

„Cilj kampanje ‘Zaštita za sve’ je da odgovorno ponašanje na suncu postane deo zdravih životnih navika dece. Sunce je u isto vreme izvor života, ali i potencijalne opasnosti. Stvaranje zdravih navika kod dece u predškolskom i ranom školskom uzrastu u pogledu zaštite od potencijalno negativnih efekata sunčevog zračenja, zalog je za njihovo zdravlje u budućnosti. Upravo je stav Svetske zdravstvene organizacije da je prekomerno izlaganje UV radijaciji ozbiljno pitanje javnog zdravlja, a preporuka da se sa edukacijom počne baš u ovoj uzrasnoj grupi,“ kaže Nada Miletić Nevajda iz Eucerin Srbija.

Igrica „Sunčane avanture“ osmišljena je tako da Cerija i njegove drugare na putu kroz Čarobni vrt u stopu prati sunce, koje ima „dva lica“. Svoju negativnu stranu, opasnu po kožu, pokazuje kada je visoko na nebu i kada je njegovo zračenje najjače, a to je u periodu dana od 11 do 17 časova. Tada Ceri, uz pomoć dece koja igraju igricu, treba da se zaštiti. Da bi osvojio što više poena, odnosno zvezdica, na svim nivoima igre, Ceri na putu kroz Čarobnu šumu pije sokić da nadoknadi tečnost koju tokom kretanja gubi, jede što više šargarepa koje osnažuju njegovu kožu u borbi protiv štetnih uticaja sunca i koristi sredstva za zaštitu od sunca: šešir da prekrije glavu, majicu da zaštiti gornji deo tela, naočare za sunce da sačuva oči i kremu za zaštitu od sunca. Takođe, Ceri se, kada je sunce najjače, sklanja u hlad drveća Čarobne šume. Deca mu pri svemu tome pomažu i tako iskušavaju svoje veštine, ali i unapređuju znanje o zaštiti od sunca.

Prolazeći kroz „Sunčane avanture“ zajedno sa Cerijem, deca motivisana njegovim avanturama i osvajanjem poena, koje na rang-listi mogu uporediti i sa drugim igračima, neosetno uče ili obnavljaju znanje o zaštiti od sunca. Odgovorno ponašanje na suncu tako postaje deo njihovog iskustva, koje prenose i u svoju svakodnevicu. Igrica „Sunčane avanture“ može se besplatno preuzeti sa Google Play i Apple Store prodavnica. Format igrice na efektan način plasira edukativne sadržaje, koje, uz savete roditelja, deca mogu da razvijaju i primenjuju.

Kampanja „Zaštita za sve“

U toku 2019. godine, u okviru kampanje „Zaštita za sve“ organizovana je online edukacija za učitelje o zaštiti od sunca, kao i konkurs sa temom „Dva lica sunca“. Na konkursu je učestvovala preko 130 škola iz cele Srbije. Među 206 radova đaka, koje su na konkurs poslali učitelji, izabrano je 20 najboljih. Ovi radovi nagrađeni su UV indikatorima, koji će biti postavljeni na vidno mesto na ulazu u škole. Preko 110 učitelja učestvovalo je na konkursu sa svojim kreativnim predlozima časa na temu odgovornog ponašanja na suncu. Pet najboljih među njima, nagrađeno je jednodnevnim izletom za svoje odeljenje, a jedno odeljenje opremanjem učionice.

U okviru kampanje „Zaštita za sve“, tokom 2018. godine, organizovana je sistemska edukacija o odgovornom ponašanju na suncu, kojom je obuhvaćeno preko 10.000 dece ranog školskog uzrasta. Šest škola u Beogradu, Nišu i Novom Sadu dobilo je UV indikatore, specijalne merače UV zračenja, koji su postavljeni na vidna mesta na ulazima škola. Edukaciju o odgovornom ponašanju na suncu ukupno je u toku dve godine prošlo 850 učitelja iz 361 škole iz preko dve stotine gradova u Srbiji.

U B. Palanci prosvetari biraju  “svetosavsku decu”

Bačka Palanka ima tri osnovne škole, a krajem svake kalendarske godine među učenicima osmih razreda biraju se “svetosavska deca”. Osnovna škola „Desanka Maksimović“, sa oko 500 učenika i 60-tak zaposlenih, po tradiciji, poštujući proceduru i ove godine izabrala je svetosavsko dete, devojčicu Milicu Vulić, učenicu VIII-2 razreda kome je odelјenski starešina profesorka matematike Ljilјana Balј. Miroslava Perak, direktorka škole kaže da je predlog za Milicu stigao iz Odelјenske zajednice, da je podržan od strane Nastavničkog veća i da je reč o odličnoj učenici koju, najverovatnije, deli samo jedno polugodište do Vukove nagrade. Ova škola, kada se u njoj boravi i popriča sa učenicima i profesorima, deluje kao jedna složna porodica.           

Svečanost je u jednu ruku protekla i u znaku jubileju 800 godina autokefalnosti SPC. Međutim, malo ko zna kako se bira svetosavsko dete, a ono bi trebalo da ima 17 osobina. Vrline se smatraju pozitivne univerzalne lјudske osobine i sistemi vrednosti ugrađeni u civilizacijske tekovine i opšte prihvaćene moralne i etičke norme, pisane i nepisane. Kaže se da je svetosavsko dete dobar učenik primernog vladanja, a svojim aktivnostima učestvuje u životu škole i sredine… Ovo možda treba ponoviti i zbog onih koji ovakve izbore uzimaju kao tehničko pitanje, ali i zbog odraslih koji bi trebali da se podsete na nešto što su možda zaboravili ili nikada nisu naučili.  – Svi se s vremena na vreme setimo, možda i previše izrablјivanog izraza: „Ne učimo za školu nego za život“ – veli direktorka Perak i dadaje da su ovdašnji profesori na čelu sa njom napisali svojevrsni esej o ovoj školi koji više govori nego što bi ona sama mogla da kaže. – Koliko god nam pomenuta rečenica možda delovala stereotipno moramo priznati da u tome i jeste jedna od najznačajnijih uloga škole. Moramo vaspitati i obrazovati generacije mladih lјudi koji će biti sposobni da se hrabro ponesu sa svim onim što nameće savremeno društvo, a što nije ni malo lak zadatak, pa predstavlјa veliki izazov i odogovornost svakog prosvetnog radnika. 

Ovdašnji prosvetari kažu da im je osnovni cilј bezbedno, zdravo, uspešno i srećno dete. Kažu da je ova škola svojoj sredini darovala generacije uspešnih intelektualaca, sportista i društvenih radnika. Vele da se u jednu ruku može reći da je ovo i sportska škola, jer sa sastranica školskog letopisa blistaju fotografije Milana, Miće, Stjepana i Nataše Janjić, Dragana  Zorića, Sime Boltića, Marka Dragosavlјevića, Milјane Knežević, Marka Vujina, Bojana Belјanskog, Ane Batinić, Milјana Rakića. Oni su vrhunske sportske rezultate beležili za svoju školu, a onda su to preneli na sportske terene širom sveta predstavlјajući svoju zemlјu. – Pronašli smo lepotu u tome da pružamo lјubav ovoj nadasve dobroj i iskrenoj deci i da im pomažemo da u vrtu škole, koja s pravom nosi Desankino ime, različiti cvetovi samo upotpunjuju sliku života u kome se daje, ali i prima – ističe Perakova. – Važno nam je da se deca osećaju sigurno u društvu svojih vršnjaka. Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja organizuje niz akcija. Stalno se prati bezbednost u školi, a sa edukativni radionicama tu je i Učenički parlament, pa Savet roditelјa i Školski odbor. Sarađujemo na zajedničkim projektima sa ovdašnjim Gerontološki centrom, Predškolskom ustanovom „Mladost“, Crvenim krstom, policijom… Kroz konkurse i takmičenja pokazali smo da umemo da odnegujemo uspešne male pisce, slikare, gramatičare, matematičare… Naši mali novinari uspešno pripremaju školski časopis „Izvor“, a literaturni talenti uvršeteni su u „100 mladih talenata Srbije“. Opremlјeni smo sa multimedijalnim učionicama i savremenim učilima, naravno na tome nećemo stati, jer nam za potrebe elektronskog dnevnika nedostaju tablet računari.

“Svetosavsko dete” Milica želi da postane profesor književnosti

Sigurno da su majka Jelica i otac Đorđe ponosni što je njihova ćerka izabrana za svetosavsko dete u ovoj OŠ, ali puna hvale je i Ljilјana Balј, odelјenski starešina. – Milica je učenik kakvog svaki odelјenski starešina poželi u svom odelјenju kada se u petom razredu sretnu po prvi put – kaže Balјova. – Odgovorna, pouzdana, iskrena i nasmejana. Spremna da izrazi svoje mišlјenje i spremna da ga brani… Milica kaže  da posle osnovne želi da upiše ovdašnju gimnaziju i to jezički smer. – Svakako da sam ponosna što sam postala Svetosavsko dete, a za mene to je velika čast – veli ova simpatična devojčica. – Društvo u školi i razredu je super, a imam i uži krug drugara i drugarica, nas 5-6 koji se više družimo. Želela bih da postanem profesor književnosti, a sada me kao hobi privlači i crtanje. Velela bih da putujem, a prva mi je želјa da vidim Istanbul što su mi mama i tata obećali za 18 rođendan.

Vremeplov: Rođen Milan Milićević

Na današnji dan 4. juna 1831 godine rođen je (Ripanj kod Beograda) Milan Milićević, srpski književnik, predsednik Srpske kraljevske akademije, istoričar, etnograf, folklorista, pedagog, prevodilac. Bio je član Srpske kraljevske akademije od njenog osnivanja i njen predsednik od 1896. do 1899. Po osnovnom obrazovanju bogoslov, decenijama je bio visoki činovnik Ministarstva prosvete, bibliotekar Narodne biblioteke i državni savetnik. Napisao je niz etnografsko-geografsko-istorijskih radova. Glavna dela: “Kneževina Srbija”, “Kraljevina Srbija”, “Knez Miloš u pričama”, “Karađorđe u govoru i tvoru”, “Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijega doba”, “Život Srba seljaka”, “Uspomene”. Literarna dela: “Zimnje večeri”, “Letnje večeri”, “Međudnevnica”.

Vremeplov: Umro Pavle Popović

Srpski književni istoričar i kritičar Pavle Popović, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije umro je na današnji dan 4. juna 1939 godine. Objavio je niz književno-istorijskih studija i više istorija književnosti. Dela: “Jugoslovenska književnost”, “Pregled srpske književnosti”, “Iz književnosti” (četiri knjige eseja i studija), “O Gorskom vijencu”, “Srpska drama u XIX veku”, “Francuski moralisti”.

Vremeplov: Vlasti rasturile studente na Tjenanmenu

Na današnji dan 04. juna 1989. godine kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tjenanmen na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7.000 je povređeno, a prema izveštajima većine svetskih medija poginulo je više hiljada ljudi.

Vremeplov: Rođen Paja Jovanović

  Srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauka i umetnosti, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju (“Seoba Srba”, “Proglašenje Dušanovog zakonika”, “Takovski ustanak”) rođen je na današnji dan 04. juna 1859. godine.

Vremeplov: Umro Đerđ Lukač

Na današnji dan 4. juna 1971. godine umro je i mađarski filozof Đerđ Lukač, protagonista “zapadnog marksizma”. U mladosti je u “nemarksističkom periodu” napisao “Istoriju razvoja moderne drame” i eseje “Duša i oblici”. Član Komunističke partije Mađarske postao je 1918, a u vreme Sovjetske Republike Mađarske 1919. komesar za prosvetu. Iz tog perioda potiču ogledi sabrani pod naslovom “Istorija i klasna svest”, koji su znatno uticali na obnovu marksističke misli u zapadnoj Evropi posle Drugog svetskog rata. Posle poraza mađarske revolucije emigrirao je u Austriju, a 1929. u Sovjetski Savez, gde je do 1931. radio u Institutu Marks-Engels. Do 1933. u Nemačkoj je predvodio književnu grupu pisaca-komunista, posle čega je do 1945. ponovo bio u Moskvi, gde je napisao studiju “Mladi Hegel”. Po povratku u otadžbinu bio je profesor Budimpeštanskog univerziteta, a 1956. ministar u vladi Imre Nađa, posle čijeg pada je lišen profesije, uklonjen iz Akademije nauka i interniran. Od 1957. do smrti 1971. povukao se iz javnog života. Ostala dela: “Teorija romana”, “Razaranje uma”, “Egzistencijalizam ili marksizam”, “Estetika”, “Ontologija društvenog bića”.

Vremeplov: Kraj komunizma u Poljskoj

Na prvim višepartijskim izborima u Poljskoj, na današnji dan 04. juna 1989, a nakon skoro 50 godina, opoziciona koalicija i alternativni sindikalni pokret “Solidarnost” nadmoćno su pobedili vladajuće komuniste, što je označilo kraj komunizma i sovjetske prevlasti u Poljskoj. Vođa “Solidarnosti” Leh Valensa u decembru 1990. postao je predsednik Poljske.

Previše nametnutih obaveza,  stres za mališane

U većini slučajeva, roditelјi se sreću sa situacijama da deca predškolskog uzrasta negoduju prilikom suočavanja s novim događajima. Često je taj most prelaska iz poznatog u nepoznato „podmazan” plačem, urlicima, negodovanjima, te uglavnom pokušaji nametnutih vannastavnih aktivnosti u tako ranom periodu bivaju mučenje i za decu i za roditelјe. U razgovoru s koordinatorkom Udruženja roditelјa „Matica” i trenerom za decu i mame Bilјanom Grbović, otkrili smo zašto deca najčešće prave probleme prilikom novina s kojima se suočavaju i koliko roditelјi prave greške namećući im dodatne obaveze. – Za decu uzrasta od četiri do šest godina odvajanje od roditelјa još uvek je veoma teško, što je sjajno jer mala deca imaju puno pravo da se tako osećaju i tu ništa ne treba raditi da bi bilo drugačije – rekla je Bilјana Grbović. – Pred njih se danas postavlјaju zahtevi koji se u ranijem periodu nisu postavlјali, pa pođimo samo od činjenice da su i vrtići relativno nova institucija. Za dete je već dovolјno stresno i teško kada u tom ranom periodu ide u kolektiv kao što je vrtić, gde su strana odrasla lica, gomila druge dece s kojima ne moraju biti bliska, a kamoli ih opterećivati dodatnim sadržajima.

Kako je pojasnila, odlaskom u vrtić dete se mnogo ranije izbacuje iz porodične, sigurne sredine, u širu socijalnu zajednicu, i to bude zaista bolno za njih, te ona plaču. Psiholozi kažu da je simptomatično kada neko dete uopšte ne plače, te da to baš i nije normalna i prihvatlјiva reakcija. Danas, za razliku od svih ostalih perioda, roditelјi već s tri-četiri godine upisuju decu na neke druge aktivnosti, pored obaveze vrtića, što za njih uopšte nije dobro.

Jedno je sa roditelјima ili bake, a drugo ući u novu grupu

– Jedno je voleti pevati u kući, s roditelјima ili kod bake i deke, a drugo je ući u novu grupu, prostor, među novu decu, nove odrasle lјude i zapevati, te je prirodna i zdrava reakcija da dete reaguje obazrivošću, strahom, suzom, želјom da se povuče i skloni – kazala je Bilјana Grbović, koordinatorka Udruženja roditelјa „Matica” i trener za decu i mame. – Onda se roditelјi čude takvoj situaciji, koja je u suštini potpuno normalna. Moj generalni savet je da se bude obazriv s tim dodatnim aktivnostima pre škole jer nikuda nećete zakasniti. Istina je da postoje deca koja veoma lako ulaze u te tipove socijalizacije, ali kao što sam već rekla, to ponekad zna da bude veoma sumnjivo jer nije prirodno stanje stvari da malom detetu bude svejedno da li je s mamom i tatom ili sa stranom osobom, odnosno, ako mogu grubo da kažem, to je kapitalistički način života.

Kako je dodala, u zapadnom svetu u mnogim državama se deci svake godine menjaju učitelјi i svake godine se menja kompletno društvo u razredu. Tako je i na Malti, a cilј takvog sistema je u neuspostavlјanju jake emotivne veze s lјudima, a deca koja odrastaju bez jačih emotivnih vezivanja, lakše se upotreblјavaju, po ceo dan mogu da rade, ne žure kući, a ona druga strana njihove ličnosti, ili „kapacitet za lјubav”, kako Bilјana Grbović voli da kaže, postaje nerazvijena i zapostavlјena. – Onda nije ni čudo što se povećava broj razvoda, što je sve manje roditelјa koji su suštinski i iskreno spremni da se posvete svojoj deci i budu roditelјi punog srca, a ne samo tehnički da odrađuju taj „posao” – poručuje ona. – Još jedna nenegativna strana tog ranog uklјučivanja dece u mnogobrojne aktivnosti je navikavanje deteta na nečije stalno vođenje. U tom slučaju dete nema priliku da razvije sopstvenu maštu ili inicijativu. U vrtiću su pod rukovodstvom odraslih, kod kuće isto tako, pa ako krenu na treninge, ulogu vođenja preuzima trener. Praktično se deci uskraćuje prilika da razviju sopstvenu inicijativu, da svojom maštom osmisle šta će da urade, organizuju, dele uloge međusobno, a ne da to uvek radi neko umesto njih.

Kako kaže, stoga je vreme za slobodnu aktivnost divna okolnost jer deci obezbeđuje upravo da se izraze onako kako najbolјe umeju, budu kreativna i što je najvažnije, igraju se na tačno svom nivou, bez nečijeg rukovođenja. Uvek mogu proizvolјno birati oblast koja ih zanima. Samo u slobodnoj igri dete može ispolјiti sopstvene ideje do maksimuma jer samo sebi stvara priliku da prikaže ono što se krije u njemu. Stoga roditelјi uvek treba da imaju na umu da je najbolјa aktivnost koju dete može da ima – slobodna igra u slobodno vreme.

About the Author

admin