Navračič: Obrazovne reforme u Srbiji imaju veoma dobre rezultate

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič posetili su 3. juna OŠ „Mihajlo Petrović Alas“ u Beogradu kako bi na licu mesta videli različite primere uspešno sprovedenih reformi obrazovanja u Srbiji. U odelјenju prvog razreda prikazano im je na koji način učenici razvijaju klјučne kompetencije za nastavak školovanja, kakvi su to projektni pristupi učenju i koje su inovativne metode u nastavi, dok su u digitalnom kabinetu razgovarali sa nastavnicom preduzetništva o međupredmetnim kompetencijama.

Ministar je u izjavi za medije istakao da reforme obrazovnog sistema u Srbiji uspešno traju već dve godine i da je to važan sektor na kojem se grade i dobri odnosi u regionu. On je kao primer naveo dvodnevni sastanak „Zapadnobalkanske platforme za obrazovanje i obuke“, tokom kojeg će danas i sutra ministri prosvete u regionu, sa predstavnicima Evropske komisije i Unicefa, razgovarati o značaju ranog obrazovanja, unapređivanju socijalne inkluzije, priznavanju akademskih kvalifikacija…

Komesar Navračič je naglasio da je obrazovanje najbolјa investicija u budućnost jer nivo obrazovanja koji deca steknu danas može mnogo da utiče na njihovu konkurentnost u budućnosti. On je dodao da je to razlog zašto Evropska unija snažno podržava reforme obrazovanja u Srbiji koje, kako je konstatovao, ima veoma dobre rezultate. Prioriteti evropskog obrazovnog sistema su u saglasnosti sa prioritetima u Srbiji, poput učenja zasnovanom na kompetencijama, reforme stručnog obrazovanja, dualno obrazovanje i stvaranje fleksibilnijeg obrazovnog sistema, rekao je Navračič.

Direktorka OŠ „Mihajlo Petrović Alas“ Mirjana Špehar rekla je da se zaposleni u toj ustanovi trude da ispoštuju i primene sve u vezi sa obrazovnim reformama. Mališani prvog razreda su gostima pokazali kako na kompjuterima rade projektnu nastavu, a svoje znanje pokazala im je i preduzetnička sekcija. Trudimo se da budemo u korak sa savremenim trendovima u obrazovanju, koji podrazumevaju digitalizaciju i informatičku pismenost, poručila je Špehar.

Aktuelna podrška Evropske unije sektoru obrazovanja u Srbiji iznosi 35 miliona evra, što obuhvata podršku za izgradnju kapaciteta obrazovnih institucija, razvoj relevantnijeg sistema kvalifikacija i nastavnih planova i programa, uvođenje novih nastavnih praksi, podršku inkluzivnoj praksi i nabavku novih nastavnih pomagala i opreme. Planirano je da do kraja godine oko 40.000 nastavnika prođe stručno usavršavanje koje će doprineti da inovativnim nastavnim metodama efikasnije primenjuju nastavne planove i programe usmerene na ishode i razvoj klјučnih kompetencija učenika. Od novca EU ove godine biće obezbeđeno i 50 novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju, biće urađeni i nedostajući udžbenici na osam jezika nacionalnih manjina i uspostavlјen sistem kvalifikacija u skladu sa potrebama savremenog društva. Od 2003. Evropska unija je donirala više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja, odnosno za renoviranje i opremanje škola i fakulteta, uklјučivanje većeg broja dece u predškolsko obrazovanje, modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja…

„Zapadnobalkanske platforme za obrazovanje i obuke“

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević otvorio je u ponedeljak 3. juna u Beogradu dvodnevni sastanak „Zapadnobalkanske platforme za obrazovanje i obuke“ na kojem je glavna tema unapređenje obrazovnih sistema u regionu. Otvarajući sastanak Šarčević je rekao da je reforma obrazovanja u Srbiji u ovom trenutku, među klјučnim temama i da se odvija na svim nivoima, od predškolskog do visokog obrazovanja. On je izrazio zadovolјstvo što Vlada Srbije prepoznaje obrazovanje, uz digitalizaciju, kao svoj apsolutni prioritet. Drago mi je što mogu da naglasim da je naša nastojanja prepoznala i podržala i Evropska komisija, pa je Srbiji za period od 2017. do 2019. godine odobren iznos od 27,4 miliona evra iz IPA fondova, kroz mehanizam Sektorske budžetske podrške, naveo je ministar. Šarčević je rekao da se u Srbiji uz podršku evropskih fondova intenzivno radi i na novoj strategiji razvoja obrazovanja do 2030. godine i dodao su sva ulaganja i unapređenja u toj oblasti zapravo ulaganja u budućnost. On je ocenio da je skup koji se održava prilika za razmenu znanja i iskustava u oblasti obrazovanja i jačanje regionalne saradnje u ovoj oblasti. Verujem da će ovaj naš sastanak učiniti još jasnijim velike mogućnosti koje tek mogu i treba da budu ostvarene, bilo da je reč o regionalnim mrežama, udruženjima, razmeni dobrih praksi, obrazovanju nastavnika, ili mnogim drugim važnim temama od zajedničkog interesa“, kazao je ministar.

Evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič čestitao je Srbiji jer je postala programska zemlјa programa Erazmus plus i dodao da primeri dobre prakse iz Srbije daju doprinos obrazovanju u Evropi. Nadam se da će ova uspešna priča biti inspiracija za zemlјe koje su danas ovde zastuplјene, kazao je on. Prema njegovim rečima, potrebno je vreme da se vide rezultati u procesu reoforme obrazovanja. Obrazovne reforme zahtevaju strplјivost i političku posvećenost, ocenio je on i dodao da obrazovanje predstavlјa rešenje za izazove sa kojima se suočavaju društva i ekonomije.

Tokom dvodnevnog skupa ministri obrazovanja Zapadnog Balkana su se informisali o novostima u vezi sa regionalnim aktivnostima, ali i razmatrati teme kao što su: predškolsko vaspitanje i obrazovanje – unapređivanje socijalne inkluzije i podrška unapređenju stručnosti zaposlenih i priznavanje akademskih kvalifikacija. Evropska komisija osnovala je 2012. godine Zapadnobalkansku platformu za obrazovanje i obuke u cilјu razmene iskustava, primera dobre prakse i regionalne saradnje u rešavanju sličnih pitanja iz oblasti obrazovanja. Sastanci platforme se održavaju jednom godišnje i to je prilika da ministri obrazovanja u regionu razmotre stanje obrazovnih reformi u svojim zemlјama, saznaju najnovije strategije u EU, utvrde prioritete, dogovore se o praćenju studija / izveštaja, kao i o saradnji na aktivnostima koje sprovodi Platforma.

Aktuelna podrška Evropske unije sektoru obrazovanja u Srbiji iznosi 35 miliona evra, što obuhvata podršku za izgradnju kapaciteta obrazovnih institucija, razvoj relevantnijeg sistema kvalifikacija i nastavnih planova i programa, uvođenje novih nastavnih praksi, podršku inkluzivnoj praksi i nabavku novih nastavnih pomagala i opreme. Od 2003. Evropska unija je donirala više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja, odnosno za renoviranje i opremanje škola i fakulteta, uklјučivanje većeg broja dece u predškolsko obrazovanje, modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja…

Unicef pomaže reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktorka Unicefa u Srbiji Ređina de Dominikis potpisali su u ponedeljak 03. juna 2019.  ugovor vredan oko 3,5 miliona evra, čiji je cilj efikasna primena novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.  “Razvoj i uvođenje novih Osnova programa ključni je reformski zadatak u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji”, istakao je Šarčević. Ministar je objasnio da je uspešna primena novih Osnova programa zasnovana, između ostalog, na dobro osmišljenom i efikasnom sistemu podrške, poput obuka, priručnika ili razmene stručnjaka, a koje će, na osnovu danas potpisanog ugovora, naredne tri godine da sprovodi Unicef. “Unicef je izabran na osnovu postignutih rezultata i dosadašnjih iskustava u realizaciji zajedničkih projekata i inicijativa. Saradnja Ministarstva i Unicefa na institucionalnom nivou u prethodnom periodu dala je značajne rezultate u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji”, rekao je Šarčević, a prenosi ministarstvo u saopštenju.  On je dodao da je na ovaj način moguće obezbediti nastavak i stabilizaciju već pokrenutih reformskih procesa u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, kao i potrebnu podršku u sprovođenju planiranih aktivnosti. Jedan od rezultata saradnje biće 12.000 vaspitača i 1.300 pedagoških radnika u osnovnim školama obučenih za primenu novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Akcija “Negujmo srpski jezik” održana u Bernu

U Ambasadi Srbije u Bernu u subotu 1. juna je održana akcija “Negujmo srpski jezik”, koju Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i ambasada već dve godine zajedno sprovode u Švajcarskoj. Kako se navodi u saopštenju Ambasade Srbije u Bernu, pred prepunom dvoranom, u kojoj su se okupili đaci Dopunske škole na srpskom jeziku iz čitave Švajcarske, njihovi roditelji i nastavnici, prikazana je dečija predstava sa motivima iz srpskih narodnih bajki, koju su izveli Svetislav Bule Goncić, Anita Stojadinović i Dušan Matejić.  Otvarajući skup, ambasador Srbije u Švajcarskoj Snežana Janković rekla je da je osnovni cilj Ministarstva kulture i informisanja i ambasade da kroz sprovođenje ove akcije pomognu u očuvanju jezika, pisma, kulturnog i duhovnog identiteta našeg naroda u rasejanju. Ona je naglasila da je posebno značajno to što je akcija, pre svega, posvećena deci školskog uzrasta.

Član Odbora akcije “Negujmo srpski jezik” Svetislav Bule Goncić podsetio je da je ta akcija započela u Srbiji pre četiri godine na nivou Grada Beograda i da je stupanjem tadašnjeg gradskog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića na dužnost ministra kulture i informisanja podignuta na republički nivo. On je ocenio da je sprovođenje ove akcije u inostranstvu najbolji način za stretško postavljanje prema pitanjima srpskog jezika i pisma kod našeg naroda u dijaspori.

Prisutnima se obratila i redovni profesor Filološkog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, Kajoko Jamasaki Vukelić, koja je učenicima govorila o značaju očuvanja maternjeg jezika u stranoj sredini, kao i o lepoti i jedinstvenosti srpskog jezika i ćiriličnog pisma. “Vaš jezik je vaš zavičaj”, poručila je Jamasaki Vukelić, inače pesnik i književni prevodilac sa srpskog i japanskog jezika.

Narodna biblioteka Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i izdavačka kuća iz Beograda “Evro Book” donirali su knjige na poklon srpskim đacima u Švajcarskoj, dok je Ministarstvo kulture i informisanja poklonilo majice sa natpisom “Negujmo srpski jezik. Publika je imala prilike i da pogleda postere i spotove akcije “Negujmo srpski jezik”.

Javni poziv za finansiranje Eureka projekata

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative, kojim je Republika Srbija postala punopravna članica EUREKA Programa, i Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti  u skladu sa Aktom o finansiranju u okviru Eureka programa iz Programa međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku, Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za finansiranje Eureka projekata za 2019. Godinu

Osnovni programski princip Eureka inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju Eureka Projekata, čije su  zajedničke karakteristike: predloženi su, definisani i organizovani od strane organizacija-realizatora (‘bottom up’ princip); realizuju se učešćem najmanje dve organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalječlanice Eureka inicijative.   rukovođeni su potrebama privrede; za cilj imaju razvoj naprednih tehnologija, usluga i proizvoda namenjenih tržištu ili značajno poboljšane tehnologije, usluge i proizvode. Po ovom Javnom pozivu se prijavljuju istraživačko-razvojni Eureka  projekti, sa srpskim učešćem, u svim Eureka tehnološkim oblastima. Više na http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-finansiranje-eureka-projekata-u-2019-godini/

Unapređenje inicijalnog obrazovanja nastavnika

U okviru inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za unapređenje inicijalnog obrazovanja nastavnika formirane su radne grupe koje će raditi na modernizaciji obrazovanja budućih prosvetnih radnika. Nakon sastanaka sa predstavnicima univerziteta koji obrazuju nastavnike i učitelјe formirane su dve radne grupe: radna grupa koja će se baviti najhitnijim pitanjima, poput nedostataka pojedinih profila nastavnika i radna grupa koja će raditi na standardima za akreditaciju i drugim pitanjima od značaja za sistem obrazovanja. Tokom prvih sastanaka radnih grupa predstavlјen je plan rada na unapređenju inicijalnog obrazovanja nastavnika, a utvrđeni su i naredni koraci i analize koji će biti sprovedeni. Planirano je formiranje još jedne radne grupe koja će aktivnosti usmeriti posebno na inicijalno obrazovanje učitelјa i vaspitača. Početkom juna trebalo bi da budu održani novi sastanci ovih radnih grupa.

Treći ciklus projekta „Stvaramo znanje“

Kompanija Telekom Srbija pokrenula je treći ciklus projekta „Stvaramo znanje“ u okviru koga je, tokom protekle dve godine, opremlјeno 40 informatičkih kabineta u 40 osnovnih škola širom Srbije. Projekat kojim kompanija ulaže u obrazovanje i daje podršku osnovcima da unaprede svoje znanje, sprovodi se pod pokrovitelјstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je dalo predlog škola za koje će građani moći da glasaju putem zvanične Fejsbuk stranice MTS “Tvoj svet” na linku  http://bit.ly/StvaramoZnanjeTelekomSrbija.

Od ukupno 40 predloženih, 20 škola sa najvećim brojem glasova dobiće kao nagradu sredstva za opremanje računarskih kabineta savremenom informatičkom opremom.  Kako bi osnovci u svim krajevima Srbije podjednako imali pristup novoj računarskoj opremi i savremenom načinu izvođenja nastave, škole su podelјene u četiri geografske oblasti. Iz svake od njih, na kraju glasanja, po 5 škola sa najvećim brojem glasova dobija računarski kabinet. Glasanje je počelo 27. maja u 12 časova  i traje do 5. juna u podne, nakon čega će biti proglašene škole koje su pobedile u ovoj akciji. Kompanija Telekom Srbija poziva sve korisnike društvene mreže Fejsbuk da posete zvaničnu MTS stranicu i svojim glasovima utiču na odabir škola kojima će biti opremlјeni informatički kabineti.

Projekat „Stvaramo znanje“ realizuje se u okviru krovnog programa „Pokrećemo pokretače“ koji je Telekom Srbija pokrenuo u cilјu osnaživanja institucija i pojedinaca da u svom okruženju pokreću pozitivne promene i motivišu druge da krenu tim putem. Za program „Pokrećemo pokretače“ i posvećenost principima društvene odgovornosti kompanija Telekom Srbija nagrađena je jednom od najznačajnijih nagrada za društveno odgovorno poslovanje koju dodelјuje Privredna komora Srbije.

Reken : “Malci genijalci” osvojili 5 medalja na EP

Pre samo nekoliko dana u Reken (Nemačka) je stigla i srpska delegacija takmičara na veliko Evropsko prvenstvo u mentalnom računanju. Malci genijalci, polaznici istoimene škole su po drugi put zabeležili grandiozan uspeh i danas se vraćaju u Beograd okićeni sa čak pet medalja. Srbija je već drugi put učestvovala na ovom šampionatu, a učenici škole “Malac genijalac” vredno su se pripremali i osvojli sva tri prva mesta u mlađoj kategoriji i zlato i bronzu u starijoj kategoriji. Pet fantastičnih medalja mališani su zavredeli i pored jake konkurencije iz brojnih evropskih zemalja poput Nemačke, Francuske, Holandije, Poljske, Rusije, Bugarske, Mađarske, Švajcarske i dr. Takmičarske discipline su se sastojale u brzom računaju, bez korišćenja ikakvih pomagala poput papira, digitrona i olovke, a pored klasičnih operacija, izračunavale su se i komplikovane operacije poput stepenovanja, korenovanja ili izračunavanja tačnog dana u nedelji koji pada za određeni datum. Tako je za pobedu bilo potrebno “napamet” što brže izračunati zadatke teške čak i vrsnim matematičarima kao što je na primer kvadratni koren šestocifrenog broja, kubni koren devetocifrenog broja ili odgovoriti na pitanje koji dan u nedelji je bio 07.11.1987. godine.

Samo takmičenje već godinama unazad organizuje gospodin Dr Gert Mittring, višestruki svetski šampio u mentalnom računanju. On je oborio svetski rekord tako što je izralunao 89247-i koren broja 1000000 cifara. No, vredne mališane ove godinei to za svega dve nedelje, 16.juna, čeka još jedno važno takmičenje – Olimpijada u mentalnoj aritmetici, a domaćin je upravo Srbija. Veliki intelektualni megdan će se održati u kongresnoj sali Sava centra, a organizatori očekuju preko 1200 učesnika iz 15-ak zemalja.

Počele Zmajeve dečje igre

62. Junski programi Zmajevih dečjih igara će se od 3. do 9. juna ove godine održati u Novom Sadu kao kompleksan umetnički projekat koji predstavlja i afirmiše dečije i stvaralaštvo za decu i mlade.  Koncipiran na principu interaktivnosti, uz aktivno učešće publike, junski festival će u ovogodišnjem izdanju kroz više od 100 programskih celina predstaviti različite savremene umetničke, naučne i edukativne sadržaje. Prisustvo i učešće na festivalu su besplatni. Programi će se održavati na više od 30 lokacija, u zatvorenim prostorima gradskih ustanova kulture i obrazovanja, kao i na otvorenom, u starom gradskom jezgru Novog Sada i okolnim naseljima. Zmajev stih “Nek je vedro sve po svetu!”slogan je 62. Junskih programa Zmajevih dečjih igara. 

Galerija Matice srpske: Odrastanje uz umetnost

Galerija Matice srpske 1. jun tradicionalno posvećuje deci i mladima proslavom na Trgu galerija, obeležavajući tako dan kada je 1958. godine otvorena za javnost u zgradi na Trgu galerija. Već 61 godinu na Trgu, svojom otvorenošću prema svim uzrastima i kategorijama posetilaca, Galerija čini da kultura i umetnost postanu deo svakodnevnog života svih Novosađana. 

Kraj školske godine je ujedno i kraj još jedne sezone brojnih programa koje Galerija realizuje za decu različitog uzrasta – od beba, preko predškolaca i osnovaca do tinejdžera i srednjoškolaca. Protekla školska godina posebno je bila u znaku najmlađih jer su kroz programe Odrastanje uz umetnost – Beba u Galeriji, Moja umetnička avantura, Mala škola muzeologije i KULtura kroz Novi Sad deca i mladi na zanimljiv i kreativan način uživali u umetnosti i kulturi. Priređivanjem proslave 1. juna na Trgu galerija Galerija Matice srpske ukazuje s jedne strane na važnost otvorenosti ustanova ka deci i mladima, a sa druge strane na značaj ovog trga kao važne kulturne tačke grada.

I ovog 1. juna Galerija Matice srpske realizovala je projekat Odrastanje uz umetnost – Beba u Galeriji. Galerija je otvorila svoja vrata najmlađim posetiocima i njihovim roditeljima, i pripremila za njih poseban program: koncerte za bebe svake prve subote u mesecu i dan za bebe – besplatan ulaz svakog utorka u Galeriju Matice srpske. Tokom godine održano je 14 koncerata za bebe i 32 dana posvećena najmlađima, u kojima je učestvovalo preko 3.500 roditelja s bebama. Poslednji koncert u sezoni – Koncert iznenađenja biće održan 1. juna, a novi program planiran je na jesen 2019. godine.

U periodu od oktobra 2018. do maja 2019. godine, u Galeriji je realizovan edukativni program Moja umetnička avantura. Otkrivamo Evropu kroz umetnička dela u kojem je učestvovalo oko 400 mališana iz vrtića Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo”. U prostoru Stalne postavke Galerije Matice srpske i Dečje sobe, mališani su uz vođenje kustosa istraživali priče o putovanjima srpskih umetnika i posmatrajući odabrana umetnička dela, učili o državama Evrope, njihovima glavnima gradovima i zastavama, kao i njihovom vrednom kulturnom nasleđu. Nakon obilaska Galerije, mališani su u vrtićima svoja iskustva i doživljaje izrazili u likovnim radovima, koji će 1. juna biti predstavljeni na izložbi dečjih radova. U okviru otvaranja izložbe nastupiće dečji hor „Kolibrići” iz vrtića „Kolibri”.

Kao prateći deo edukativnog programa Moja umetnička avantura, svake subote održavane su kreativne radionice za decu uzrasta od 5 do 11 godina. Mališani su imali priliku da u radionicama saznaju šta sve čini kulturno nasleđe Engleske, Italije i Francuske kroz dela srpskih umetnika i umetnica, ali i da se upoznaju sa aktulenim izložbama Percepcije. Žena po meri društva?, Slike velikih formata – svedočanstva epoha i Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti. Za kraj ovogodišnjeg programa deca će dati svoj doprinos ulepšavanju Trga galerija tako što će ga oživeti bojama i svojim malim umetničkim delima.

Zahvaljujući projektima Mala škola muzeologije i KULtura kroz Novi Sad, koji su realizovani uz podršku Fondacije „Novi Sad 2021″ kroz program Publika u fokusu, srednjoškolaci su bili redovni posetioci i aktivni učesnici u kreiranju programa u Galeriji Matice srpske. Kruna ovih aktivnosti su izložba Mladi biraju održana početkom godine i vodič KULtura kroz Novi Sad koji će biti publikovan krajem juna. U subotu 1. juna mladi će iz svog ugla tumačiti aktuelnu izložbu Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti i posetiocima predstaviti kako oni vide umetnost i kulturu.

Programi su realizovani zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Fondaciji „Novi Sad 2021″ i Vojvođanskoj banci – OTP grupa.

Austrijski studenti u poseti srpskom agraru

Grupa studenata bečkog Univerziteta za prirodne resurse i bionauku boravili su u Srbiji, gde su se upoznali sa srpskom poljoprivredom. Ove godine, studenti bečkog univerziteta, u okviru već tradicionalne posete, koja je realizovana u saradnji sa MK grupom, kancelarije austrijskog ministarstva za održivost i turizam, kao i atašea za poljoprivredu, imali su priliku da obiđu polja ratarskih kultura šećerne repe, kukuruza, graška, kao i stočne farme kompanije PIK Bečej, i steknu uvid u ekspertizu, znanje i profesionalnost jedne od vodećih poljoprivrednih kompanija u Srbiji. Tokom posete, akademci su se upoznali i sa radom pogona za preradu povrća i hladnjače fabrike Flora, a i obišli dvorac Fantast.

 Ataše za poljoprivredu pri ambasadi Austrije u Srbiji Kristijan Bravenc rekao je da saradnja sa MK Grupacijom i PIK Bečej traje već dugi niz godina, te da je PIK Bečej jedna od vodećih kompanija u Srbiji koja ima visoke standarde u proizvodnji. “Zato održavamo redovne kontakte i dobar poslovni odnos što potvrđuju i prethodno organizovane posete visokih delegacija. Drago nam je što zahvaljujući toj saradnji postoji mogućnost da se učenici upoznaju sa jednim od vodećih poljoprivrednih proizvodnih objekata u Srbiji”, naveo je on. Ratarske kulture koju su studenti austrijskog univerziteta obišli predstavljaju samo deo useva Agrarne divizije MK Grupacije, koja samostalno obrađuje više od 15 različitih useva. Od ukupne površine koju obrađuje MK Grupacija 40 odsto, kako se navodi u saopštenju, je pod sistemima za navodnjavanje, što je značajno iznad proseka u Srbiji.

Izložba “Špic forme i otisci”

Otvaranje izložbe grafika i skulptura “Špic forme i otisci”, Borislava Bore Nikolića održano je u ponedeljak, 3. juna, u 20 časova, u Galeriji SULUV. Izložba je otvorena  do 14. juna.  “Koncept je baziran na istraživanje forme, prvenstveno njene granice, ivice i konture. Povezivanjem trodimenzionalnog i dvodimenzionalnog, kroz skulpturu, istražujem relaciju forme i unutrašnjeg prostora slike u površinskom otisku. Ovim procesom dobio sam nove vizure svojih skulptura, koje su me inspirisale za nova dela, a koja su izvedena od 2017. godine do danas. Moji radovi pružaju mogućnost posmatraču da ponovo spozna zaboravljenu lepotu drveta i papira i njihovih pulsirajućih površina”, izjavio je autor izložbe. Rođen je u Novom Sadu 1978. godine, gde je završio srednju umetničku školu za dizajn “Bogdan Šuput”. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2004. godine, na vajarskom odseku u klasi profesorke Gordane Кaljalović. Na istoj Akademiji završio je master studije 2010. godine kod profesora mentora Borislava Šuputa. Od 2006. godine je aktivan član SULUV-a. Učesnik je vajarskih simpozijuma i likovnih kolonija. Radi kao profesor likovne grupe predmeta od 2009. godine u Tehničkoj školi “Mileva Marić Ajnštajn” u Novom Sadu. Više puta je nagrađivan kao likovni pedagog. Učesnik je preko 60 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Priredio je deset samostalnih izložbi.

Učenička kompanija iz Kruševca na takmičenju u Francuskoj

Zahvaljujući proizvodnji jedinstvenog napitka protiv mamurluka, učenička kompanija „Bio-Ali” iz Medicinske škole u Kruševcu pobedila je na nacionalnom takmičenju i predstavljaće Srbiju na predstojećem evropskom nadmetanju u Francuskoj. Ono što je još važnije, radeći na tom projektu ti učenici su se upoznali sa brojnim preduzetničkim veštinama. Više o ovome, ali i o drugim temama iz sveta privrede  moglo se pogledati u emisiji “Biznis monitor”, u ponedeljak 3. juna u 16.30 na  Prvom program TV Vojvodina. https://www.youtube.com/watch?v=3BUzvXzEwGA 

Vremeplov: Umro Vladimir Farmakovski

Na današnji dan 05. juna 1954. godine umro je srpski inženjer ruskog porekla Vladimir Farmakovski, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka, prvi mašinski inženjer akademik kod nas. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova, uglavnom iz oblasti lokomotiva. Dela: “Prilog teoriji isticanja vode iz reakcionih turbina”, “Promena stanja u cilindru parne mašine za vreme punjenja cilindra”, “Raspored grejne površine lokomotivskog kotla na peć i cevi”, “Prstenasti pregrejači pare lokomotivskih kotlova”.

Vremeplov: Rođen Lorka

Španski pisac, muzičar i slikar Federiko Garsija Lorka, jedan od najvećih liričara 20. Veka rođen je  današnji dan 05. juna 1898. godine. Njegove pesme pisane su duboko samosvojnim jezikom po formi bliskom nadrealističkom maniru. Nazvali su ga “andaluzijski slavuj” pošto je njegovo delo prožeto duhom i bojama španskog juga. Višestruko obdaren, bio je omiljen za života, a posle tragične smrti – streljali su ga frankisti 1936. u Visnaru kod Granade – postao je najčitaniji svetski pesnik. Dela: zbirke pesama “Ciganski romansero”, “Pesnik u Njujorku”, “Knjiga pesama”, “Pesme”, “Tamaritski divan”, poema “Kante Hondo”, tužbalica “Plač za Ignasijom Sanćesom Mehijasom”, drame “Leptirove čarolije”, “Marijana Pineda”, “Čudesna obućarka”, “Don Kristobalovo malo pozorište”, “Ljubav don Perlimplina”, “Belise u njihovom vrtu”, “Donja Rosita neudata”, “Krvava svadba”, “Jerma”, “Dom Bernarda Albe”.

Vremeplov: Islamske marame na univerzitetu Turske

Ustavni sud Turske odbio je da ukine zabranu nošenja islamskih marama na univerzitetu  05. juna 2008.  godine. Zakonske reforme koje je kroz skupštinu progurala islamistička “Partija pravde i razvoja” (AKP) – su neustavne – stav je Ustavnog suda Turske. Za takvu odluku suda glasalo je devet sudija dok je dvoje bilo protiv. Sekularne strukture u toj zemlji smatraju da je vladina odluka da dozvoli nošenje marama na univerzitetima dokaz da AKP nastoji da u Turskoj uvede šerijatske zakone.

Vremeplov: Umro Karl Veber

Nemački kompozitor Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber, tvorac nemačke romantične opere umro je na današnji dan 05. juna 1826. godine. Komponovao je i orkestarske kompozicije, kamernu muziku, kantate, horsku muziku. Vodio je opere u Pragu i Drezdenu, a radio je i u Londonu, gde je umro. Dela: opere “Čarobni strelac”, “Eurijante”, “Ribecal” (nedovršena), “Silvana”, “Abu Hasan”, “Oberon”, koncerti, “Koncertni komad za klavir i orkestar”, klavirski “Poziv na igru”, “Koncertino za klarinet i orkestar”.

Vremeplov: Rođen Džon Adams

Na današnji dan 05. juna 1819. godine rođen je engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams, profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845. godine, na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna 1846. pripala francuskom astronomu Irbenu Leverjeu.

Vremeplov: Rođen Adam Smit

Na današnji dan 05. juna 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smit, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Dejvida Rikarda, čija se teorija o podeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. Nameravao je da izgradi jedinstven sistem koji bi obuhvatio sve ljudske delatnosti, ali je napisao samo dva rada – iz etike “Teoriju moralnih osećanja” i ekonomsko delo u pet knjiga “Istraživanje o prirodi i uzrocima bogatstva naroda”. Naglašavao je da u etici vlada altruizam, a u ekonomiji egoizam. Detaljno je prikazao istoriju nastanka novca, analizirao vrednost i raspodelu najamnine, profita i rente, akumulaciju kapitala i razliku između proizvodnog i neproizvodnog rada. Prihvatio je i razvio teoriju radne vrednosti, ali je za razliku od Rikarda smatrao da vrednost robe određuje količina utrošenog odnosno potrebnog rada samo u pretkapitalističkoj privredi. Bio je izraziti pristalica ekonomskog liberalizma i protivnik merkantilizma, čemu je posvetio jednu od pet knjiga “Bogatstva naroda”.

Vremeplov: Knjaz Miloš postavio prve agronome

Srpski knjaz Miloš Obrenović postavio je na današnji dan 05. juna 1837. godine prve ekonome (agronomi) čiji je zadatak bio da savetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza, krompira.

FPN: Svaki peti student smatra da prinudni seks u braku nije silovanje!

Čak 33 odsto ispitanika smatra da Srbiji nije potrebno više žena na pozicijama moći u društvu, 25 odsto ispitanika ne bi glasalo za ženu na izborima, dok se svaki treći ispitanik ne slaže sa tim da muškarci i žene treba ravnopravno da dele kućne poslove. Ovo su neki su od nalaza istraživanja studenata druge godine Fakulteta političkih nauka (FPN) o ravnopravnosti polova među studentima beogradskih fakulteta. U istraživanju je učestvovalo ukupno 1.102 ispitanika sa preko 35 beogradskih fakulteta, od čega 82 odsto ispitanika državnih, a 18 odsto privatnih fakulteta.

Istraživanje pokazuje da gotovo svaki peti ispitanik smatra da su muškarci bolji radnici i da je shodno tome normalno da imaju veću platu. Takođe, svaki peti ispitanik smatra da u vreme nestašice posla, muškarci treba da imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na žene. Svaki četvrti student smatra da dobacivanje na ulici devojkama nije ništa strašno, dok trećina smatra da je odgovor NE prilikom „muvanja“ zapravo signal da treba još da se potrude.

Čak 43 odsto studenata smatra da su devojke same krive kada ih neko uznemirava zbog njihovog provokativnog oblačenja, a svaki peti smatra da prinudni seks u braku nije silovanje.

Uvidi iz istraživanja pokazuju da su ispitici prilično konzervativni (na skali od 0 do 1 nalaze se u proseku na vrednosti 0,51). Ono što se ne uklapa u njihov konzervativni svetonazor je podrška legalizaciji marihuane (55 odsto ispitanika podržava). Takođe, rezultati pokazuju da ispitanici imaju veoma izraženo socijalno nepoverenje.

Gotovo 37 odsto ispitanika navodi da ne veruje osobama druge nacionalnosti, dok oko 55 odsto ističe da ne veruje ni svojim komšijama. Studenti Fakulteta političkih nauka, ovim istraživanjem žele da ukažu na problem neravnopravnosti koji „latentno“ kruži među mladom populacijom u Srbiji. „Feminizam i borba za jednakost polova su važni za sve nas, to nije samo ženska tema niti borba. To je stvar svih nas“, poručili su sa FPN-a.

By admin