Vesti – 21.10.2019.

“1 od 5 miliona”: Napadači koji su pretukli studenta uslovno osuđeni

U Beogradu u subotu uveče je održan 46. protest “1 od 5 miliona”, posvećen Aleksandru Obradoviću, uhapšenom uzbunjivaču iz kompanije “Krušik”. Obradović je poručio da ništa ne bi promenio, čak i da se vreme vrati, već da bi ponovo sve isto uradio, preneo je njegovu poruku na početku protesta advokat Vladimir Gajić. Gajić je okupljenima na platou ispred Filozofskog fakulteta rekao da ga je Obradović zamolio i da građanima prenese da im je do neba zahvalan jer vidi da nije sam, a posebno je zahvalio novinarima koji su pisali o njegovom slučaju.

Student Dejan Bagarić, jedan od organizatora protesta, rekao je da su napadači koji su ga letos pretukli dobili uslovne osude, što znači da su na slobodi. “Meni to znači da su institucije u saradnji s nasilnicima, jer nisu utvrđeni ni motivi za napad, niti nalogodavac”, rekao je Bagarić navodeći da napadače nikada pre toga nije video. Bagarić je rekao da je farbao kaldrmu (na Trgu Republike) zahtevajući od zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da podnese prijavu protiv njega, jer se ovako oseća zanemareno.

Okupljeni su krenuli u protestnu šetnju ka kancelarijama tužilaštva u Katanićevoj ulici kako bi podržali Obradovića i zahtevali da bude oslobođen iz kućnog pritvora.

Javna rasprava i o Nacrtu zakona o zaštiti poslovne tajne

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite poslovne tajne: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača, trgovaca i pružalaca usluga, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o zaštiti poslovne tajne (u dalјem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 21. oktobra do 9. novembra 2019. godine. Tekst Nacrta zakona biće postavlјen na internet stranici Zavoda za intelektualnu svojinu www.zis.gov.rs, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs i na portalu e-uprave https://www.euprava.gov.rs/.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Zavodu za intelektualnu svojinu, i to: na e-mail: zis@zis.gov.rs  i btotic@zis.gov.rs u subjektu e-mail poruke navesti: „za zakon o zaštiti poslovne tajne”, a preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili poštom na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom „Za Zakon o zaštiti poslovne tajne”.

Završena  provera predloga projekata za PROMIS

Od 585 predloga projekata za PROMIS 454 (77.61%) predloga se prosleđuje u dalјu evaluaciju, dok je 131 (22.39%) isklјučeno iz dalјe evaluacije. Tokom procesa administrativne provere predloženih projekata, od 585 projekata koliko je pristiglo na portal eUprave, ustanovlјeno je da 112 (19.15%) predloga projekata zahtevaju pojašnjenje ispunjenosti uslova, a da je 99 (16.92%) predloga projekata nepotpuno ili ne ispunjava uslove.

Fond za nauku RS je za 112 projekata tražio pojašnjenja odnosno dokaz ispunjenosti uslova definisanih Programom, od čega je za 80 projekata u traženom roku dostavlјen dokaz o ispunjenosti uslova i oni se upućuju u dalјu evaluaciju, za 25 projekata je utvrđeno da uslovi nisu ispunjeni i za 7 projekata nije dostavlјeno pojašnjenje tj. dokaz o ispunjenosti uslova i oni se isklјučuju iz dalјe evaluacije. Nakon završetka administrativne provere, 454 predloga projekata se upućuje u prvi stepen evaluacije koju će obavlјati recenzenti.

Najčešće greške ili nedostaci projektne dokumentacije zbog kojih su predlozi projekata isklјučeni iz evaluacije: neispunjenost uslova za rukovodioce ili članove projektnog tima, nepotpuna dokumentacija, nepoštovanje uputstva za pripremu projektne dokumentacije, nepoštovanje ograničenja broja strana, neusklađena projektna dokumentacija (različiti podaci u budžetu, gantogramu i opisu projekta), nedozvolјeni troškovi.

Svi rukovodioci čiji su predlozi projekata isklјučeni iz dalјe evaluacije su dobili obaveštenje putem e-maila, a rukovodioci čiji je projekat prošao administrativnu proveru će do kraja dana dobiti e-mail sa potvrdom o tome. Zahvalјujemo se svima na trudu koji su uložili u pripremu predloga projekata.

Predstavljeni planovi Vlade Srbije za razvoj veštačke inteligencije

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović predstavio je  u petak 18. oktobra 2019. u okviru konferencije Sinergija 2019 planove Vlade Srbije za razvoj veštačke inteligencije i korišćenje otvorenih podataka i tom prilikom rekao da ta institucija uveliko priprema nacionalnu infrastrukturu za razvoj veštačke inteligencije koja će biti smeštena u Državnom data centru u Kragujevcu. Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za izradu predloga strategije razvoja veštačke inteligencije Republike Srbije za period 2020 – 2025. godine. “Jedan od ciljeva Kancelarije za IT i eUpravu u okviru izrade ove strategije je da se u okviru infrastrukture eUprave obezbedi platforma za veštačku inteligenciju čije korišćenje bi doprinelo unapređenju kvaliteta podataka, većem korišćenju podataka i unapređenja usluga u različitim segmentima javne uprave: registri stanovništva, privrede, nepokretnosti i adresa, reforma prosvete, dalji razvoj informacionih sistema socijalne zaštite, turizma i zdravlja, kao i razvoju pametnih gradova i opština”, rekao je Jovanović. On je dodao da je jedan od aspekata primene veštačke inteligencije korišćenje otvorenih podataka. Podaci u otvorenom formatu su nafta savremenog doba i oni su jedan od bitnih elemenata za razvoj veštačke inteligencije, dodao je.

Kancelarija za IT i eUpravu već uveliko priprema nacionalnu infrastrukturu za razvoj veštačke inteligencije koja će biti smeštena u Državnom data centru u Kragujevcu čija se izgradnja završava na leto naredne godine, uz pomoć kredita Svetske banke, dodao je.

Danas su predstavljena i rešenja dva GovTech izazova otvaranja podataka. Izazov Obavesti me koje je digitalno rešenje koje će služiti kao platforma koja na jednom mestu povezuje različite informacione sisteme i obezbeđuje informacije koje zahtevaju građani, dok je Proceni vozilo rešenje koje u realnom vremenu i svim učesnicima u procesu obračunavanja poreza i prenosa vlasništva nad automobilom transparentno obezbeđuje sve neophodne informacije važne za taj proces. Ove godine na 19. konferenciji Sinergija fokus je bio na ključnim tehnološkim motorima, a govorilo se o temama veštačke inteligencije, klaud tehnologiji i inovativnom preduzetništvu, navodi se u saopštenju.

OŠ Gudurica: Edukacija o trgovini ljudima

U petak 18. oktobra je obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, jedne od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo i predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Crveni krst Vršac obeležio je ovaj dan edukacijom za osnovce. Prinudni rad, seksualno iskorišćavanje, trgovina organima, primoravanje na izvršenje krivičnih dela ili prosjačenje, lažno usvajanje – samo su neki od oblika trgovine ljudima, koji su, nažalost, danas sveprisutni širom sveta. 

Pažnja je posvećena i zloupotrebi interneta u cilju trgovine ljudima, a osnovci su pokazali su da i o tome već dosta znaju. “Ne smemo da se javljamo nepoznatim ljudima, da im pišemo poruke, ili da ih prihvatamo na instagramu, fejsbuku, ili drugim društvenim mrežama. Uvek moramo da znamo sa kim razgovaramo“, navodi Željana Đukić, učenica petog razreda. I nikada, dodaje, ne treba prihvatiti poziv na susret sa nepoznatim licima. “To nije baš bezbedno, jer može da dođe neki nepoznati čovek, da te stavi u kola i odvede negde, da nikada više ne vidiš svoje roditelje ili prijatelje”, izjavila je ona.

U 2019. godini u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima registrovano je više od 90 lica u procesu identifikacije, od kojih su, do kraja septembra, formalno identifikovane 24 žrtve. To pokazuje da ovaj fenomen nije prisutan samo u zemljama okruženja, nego i u Srbiji, zbog čega je podizanje nivoa svesti građana o ovom globalnom fenomenu, već u najranijim uzrastima, od izuzetne važnosti.  https://www.youtube.com/watch?v=2B-Z_V75d6k

Kikinda: Edukacijom protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u Kikindi je obeležen u petak 18. oktobra akcijom Crvenog krsta i lokalnog Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima.  Omladinska terenska jedinica Crvenog krsta tom prilikom izvela je performanse, u kojima su prikazane radna eksploatacija i prinudno prosjačenje. Akcija je bila prilagođena mlađem uzrastu, jer su deca kroz bojanke i slagalice imala priliku da se upoznaju sa ovim teškim društvenim problemima. “Cilj je da podignemo svest građana o ozbiljnosti ovog problema. Radimo edukaciju u predškolskoj ustanovi, kao i u osnovnim i srednjim školama na ovu temu, kojom se ne bavimo samo danas, već tokom cele godine. Smatramo da mladi nisu dovoljno svesni koliko je ovaj problem sveprisutan, budući da većina njih misli da to njima ne može da se desi. Zato je važno da dižemo svest, jer tada i oni obrate pažnju na rizike”, objasnila je predsednica Omladinske terenske jedinice kikindskog Crvenog krsta Mila Kovačević.

Lokalni Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima osnovan je 2014. godine, kao jedan od vidova podrške prilikom usvajanja Strategije za borbu protiv trgovine ljudima: “Pored Strategije, usvojen je i lokalni Plan u borbi protiv trgovine ljudima, koji će se na kraju preneti i na lokalni nivo. Naši zadaci su, pre svega, prepoznavanje, prevencija i edukacija. Nismo u situaciji da se direktno borimo protiv toga, već da prepoznamo, evidentiramo i prijavimo, kao i da odredimo mere prevencije, kao što je i današnja akcija”, istakla je članica Koordinacionog tima Tatjana Barbulov.

Tokom akcije u petak, pod nazivom “Čuvaj se”, ukazano je da su najčešći faktori rizika, kada je u pitanju radna eksploatacija, odlazak u inostranstvo na rad, kao i sezonski poslovi. Pored toga, naznačeno je da je seksualna eksploatacija sve prisutnija u društvu, a u rizične društvene grupe spadaju deca i mladi iz socijalno ugroženih sredina, marginalizovanih grupa i korisnici narodnih kuhinja.

U Srbiji u 2018. identifikovano 76 žrtava trgovine ljudima

U Srbiji je tokom prošle godine u 2018. godini identifikovano 76 žrtava trgovine ljudima, od kojih je 30 maloletno, dok je u prvim mesecima 2019. godine identifikovano 16 žrtava trgovine ljudima, saopštio je Biro za borbu protiv trgovine ljudima (IBS SA). Povodom 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, IBS SA upozorava da su najnoviji trendovi trgovine ljudima povezani s masovnim migracionim tokovima i lancima krijumčarenja migranata, posebno s ranjivim grupama poput maloletnika bez pratnje.

Kako se navodi u saopštenju, poslednjih godina registrovani su slučajevi trgovine ljudima radi prisilnog rada, organizovanog prosjačenja i ugovorenih brakova. Ističe se da je “ovakav razvoj situacije posledica siromaštva, posebno među ranjivim grupama stanovništva” i da “broj dece koja prisilno rade na ulicama, konstantno raste”.

Iz IBS SA poručuju da je trgovina ljudima, kao moderni oblik ropstva, jedno od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti i predstavlja drastično kršenje osnovnih ljudskih prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja kao i kršenje osnovnih principa međunarodnih pozitivnih pravnih propisa u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Rezultati do sada sprovedenih istraživanja i analiza prikupljanih javnih statističkih podataka evidentno ukazuju na to da je veliki broj zemalja u svetu zahvaćen ovom negativnom društvenom pojavom u kojoj su žrtve u većini slučajeva žene i devojke, kojima se prvenstveno trguje radi seksualne eksploatacije. Kako se navodi, proces vrbovanja žrtve od strane kriminalnih grupa pojedinaca odvija se u više faza: od ulaska u emotivne procese s potencijalnom žrtvom, pa sve do ucena, otmica, prisilnih radnji i pretnji.

Navodeći da se obeležavanjem 18. oktobra kao Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, skreće pažnja na ozbiljnost tog društvenog problema, iz IBS SA dodaju da to i ukazuje na značaj i neophodnost preventivnog postupanja, podizanju svesti celokupnog društva kroz funkcionalan sistem međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti. Takođe, kako ističu, potreban je i visok nivo međusobnog poverenja organa vlasti i nevladinih institucija u borbi protiv te negativne društvene pojave.

Najčešće žrtve trgovine ljudima žene i deca

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je  u petak 18. oktobra da je u toku prošle godine bilo 76 slučajeva trgovine ljudima od kojih je 71 lice bilo državljanin Srbije. “Najčešće žrtve trgovine ljudima su deca i žene, ali ima i muškaraca”, naveo je Đorđević odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija u pauzi stručnog skupa “Najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova”. On je ukazao da se država u borbi pored trgovine ljudima oslanja pored svojih institucija, Sigurne kuće i na nevladine organizacije koje čine dosta na edukaciji i prevenciji tog problema. “Imamo institucije koje jačaju svoje kapacitete, najviše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, pa i Ministarstvo rada, tu je institucija koja se bavi zbrinjavanjem i čini dosta toga kada je u pitanju prevencija. Pored tog oslanjamo se i na nevladine organizacije prvenstveno na Crveni krst, ali ima još nekih koje se zaista bave time kako i na koji način možemo i medijski kroz razne kampanje da utičemo i da edukujemo sve one koji jesu žrtve trgovine ljudima da to ne budu, ali i one koji to nisu – kako i na koji način da prepoznaju trgovinu ljudima”, precizirao je ministar.

Za sprečavanje trgovine ljudima klasičan lek ne postoji jer to, kako je rekao, vrlo kompleksna kriminalna radnja. Smatra da je za prevenciju edukacija jedan od načina. “Prisustvovao sam raznim edukacijama NVO koje najmlađima pričaju o tim problemima i mislim da tome treba da posvetimo pažnju i da radimo sa decom i u osnovnim školama. Svako treba negde u podsvesti da bude svestan rizika da i sam može da postane žrtva, ali i da može da je prepozna i prijavi slučaj trgovine ljudima”, naglasio je Đorđević.

Dan borbe protiv trgovine ljudima obeležen i u Novom Sadu

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, obeležen je u petak 18. oktobra  i u centru Novog Sada. Volonteri Crvenog krsta, delili su flajere na tu temu, a za decu je organizovana edukativna školica. Žrtva trgovine ljudima može biti svako, bez obzira na godine, pol ili boju kože. O toj temi su i deca i mladi nedovoljno informisani, kažu Novosađani. Prema podacima Crvenog krsta, u odnosu na prošlu godinu, broj evidentiranih žrtava u Novom Sadu je u blagoj stagnaciji. Deca se najčešće zloupotrebljavaju u svrhu prosjačenja, žene u seksualnom smislu, a muškarci su žrtve radne eskploatacije. Lanac trgovine je teško uočljiv i zatvoren sistem, dodaju u toj organizaciji. “Kao što iza mene možete videti, postavljene su lutke. Lutke su simbol žrtava trgovine ljudima, odnosno, poistovećuju se s njima. One su ukrašene crvenom trakom preko usta, znači da žrtve trgovine ljudima nemaju mogućnost govora. Takođe, nalazi se oglasnik obmotan oko njih, oglasi su često primamljiv način za dolazak na posao, i imate traku gde je sloboda kretanja, nemogućnost kretanja, policijska traka koju nisam spomenuo, znači da je trgovina ljudima jedan skriveni zločin”, rekao je Rade Stanojčić iz Crvenog krsta Novi Sad. Upravo lažnim, a novčano primamljivim oglasima za posao, koji mogu biti zalepljeni na banderama, ili postavljeni na društvenim mrežama i internetu, trgovci ljudima traže nove žrtve, na šta posebno treba obratiti pažnju.

Đorđević: Uvesti socijalne karte i ulagati u mlade

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je  u četvrtak 17. oktobra da je zadatak ministarstva i vlade iskorenjivanje siromaštva, kao i da je pravo rešenje ulaganje u mlade i donošenje Zakona o socijalnim kartama. “Mi ne žželimo da demagoški pričamo da nešto postoji, već da svojim koracima i delima pokažemo da idemo ka tom cilju”, istakao je Đorđević za RTS povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Put ka tome je, kako je istakao, Zakon o socijalnim kartama čije se usvajanje očekuje tokom jesenjeg zasedanja parlamenta. “To je prvi korak da vidimo kakva nam je struktura stanovništva, da državna davanja koja se povećavaju svake godine idu na pravu adresu. Da oni kojima je to najpotrebnije dobijaju u većoj meri, i da taj novac koji država daje, a on nije mali, ode na pravu adresu”, naveo je Đordević.

Srbija je medu zemljama koje za socijalnu zaštitu izdvajaju najmanje u Evropi, 3,3 puta manje od evropskog proseka. Manje izdvaja samo Rumunija. “Mi moramo da idemo ka tome da nećemo samo da dajemo kroz davanja, jer je to nešto čime se samo privremeno gasi požar, a morate suštinski nešto da promenite. Ovaj dan ćemo posvetiti onim najmlađima, na njima je budućnost. Mi želimo da buduće generacije nemaju problem koji mi imamo danas. Da ne dajemo više para, već da vidimo kako da pružimo mogućnost da oni imaju zaposlenje, da obrazujemo pravi kadar, da mogu da rade, zasnuju porodicu, da ne očekuju da im država daje pare, nego da mogu svojim radom da to ostvaruju i da na taj način imaju sigurnost”, kazao je Đordević.

Socijalne karte će, kako je objasnio Đordević, ako se gledaju deca i selo, pokazati trenutno stanje. “Želimo da podstičemo da ta deca danas imaju pravo na obrazovanje, da se obrazuju u onoj sferi u kojoj ce sutra imati posla, i da pomažemo tu porodicu, jer ako dete živi u porodici koja ima neku socijalnu sigurnost ono ce jednog dana moci da ostari kvalitetno obrazovanje”, rekao je Đordević. Dodaje da su ranije, tokom izrade zakona, neke kategorije isključene, jer imaju neku imovinu, a da tu imovinu ne mogu da koriste. “Mi žželimo sve to da promenimo. Imamo dosta ranjivih kategorija kojima žželimo da posvetimo pažnju, kao što su na primer slepe i slabovide osobe, medu kojima ima dosta visoko obrazovanih ljudi koji nemaju posao”, istakao je Đordević. Dodaje da je kroz razne zakone posebna pažžnja usmerena na porodice. “Znamo kada je višečlana porodica da je rizik sve veći i veći. U Srbiji 400.000 dece ostvaruje neki dodatak koji ima kao dete, da bismo smanjili rizik od siromaštva. Siromaštvo nije nastalo sada, nego kada država prolazi kroz neku krizu, kada postoji neodgovornost. Taj recidiv naše prošlosti mora nekada doći na naplatu. Sigurno neće država da zaboravi one koji su siromašni ili se nalaze na granici siromaštva”, kazao je Đordević.

Prema njegovim rečima, država ce da ulaže sve više, ali to nije rešenje. “Pravo rešenje je ulaganje u mlade, decu, da se šškoluju, da pravimo za njih nova radna mesta, da ostvaruju neke prihoda, da oni prave svoje porodice i da stiču neku imovinu. To je garancija da nećete imati siromaštvo”, dodao je Đordević.

Ministar za rad i socijalna pitanja navodi kako nije ideja da svižžive u gradu. “Kad radite na selu i kad imate imanje, što mi suštinski žželimo da podstaknemo, trebalo bi da može da kaže da sa svoje dve ruke može nešto da uradi, cak i da mu neko ništa ne da. Ranije smo imali jednu potpuno pogrešnu politiku u kojoj se nije vodilo računa o selu”, kazao je Đordević. Nerealno je, smatra, da neko 12 godina urušava sistem, a da se za tri godine nešto promeni. “Trideset godina se provlači da ce biti socijalnih karata. Sada radimo Zakon o socijalnim kartama, koji ce nam omogućiti da ukrstimo podatke, da znamo strukturu stanovništva, i da kada imamo tu sliku pred nama, država to rasporedi na najpravedniji način – transparentno”, zaključio je Đordević.

Inače, u Srbiji 267.949 građana koristi novčanu socijalnu pomoć. Najugroženije je stanovništvo na selu, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U veoma teškom položaju su i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i njihove porodice.

Peti Festival “Glas anđela – Tijana Jurić” u Bajmoku

Peti festival “Glas anđela – Tijana Jurić” je održan u subotu  u Sportskoj Sali u Bajmoku, sa početkom u 19 časova. Ove godine centralni program Festivala je bilo takmičenje dece do 16 godina u izvođenju tradicionalne muzike, u okviru kojeg je nastupilo 11 takmičarki. Pobednica je dobila nagradu “Glas anđela’’ i devetomesečnu stipendiju, dar fondacije Tijana Jurić. Lepe nagrade dobile su i sve druge učesnice, i to je mali znak zahvalnosti toj deci koja se u ovom modernom dobu izdvajaju time što se bave istinskim vrednostima. Učesnike je pratio tamburaški orkestar “Branko Radičević” iz Rume, a program je vodio Vladimir Grbić, glumac subotičkog Narodnog pozorišta.

Na festivalu su nastupili KPD Jedinstvo Eđšeg – Bajmok i KHD Desanka Maksimović – Celje, a nakon takmičarskog dela, publika je uživala u nastupu etno benda ’’Rocher’’. Glavni sponzor petog festivala ’’Glas anđela’’ je dr Stevan Đorđević, predsednik Srpsko-slovenačkog društva “Desanka Maksimović” iz Slovenije. Prisustvo celokupnom programu bilo je besplatno za sve posetioce.

Školski bibliotekari iz Užica na 48. Svetskom kongresu

Školski bibliotekari Osnovne škole „Dušan  Jerković“ iz Užica učestvovaće  na 48. Svetskom kongresu školskih knjižničara (Convergence-Empovering-Transformation: School Libraries)“, koji se održava 21. do 25. oktobra 2019. godine u Dubrovniku, Hrvatska. Za učešće na Kongresu prijavili su se školski bibliotekari iz 42 zemlјe sveta, a Mirjana Radovanović Pejović i Ana Duković su jedini školski bibliotekari iz Srbije koje će učestvovati na ovom stručnom skupu. Nјihov rad koji je objavlјen u Zborniku kongresa doprineće povećanju vidlјivosti rada svih školskih bibliotekara u Srbiji. Predstaviće trenutni položaj školskih bibliotekara u Srbiji, aktivnosti na promovisanju rada školskih bibliotekara i ukazati na važnost rada u podsticanju čitanja, promocije kreativnosti i stvaralaštva, kao i razvijanja učeničkih kompetencija za celoživotno učenje. Na kongresu će biti održano više od 80 naučnih i stručnih izlaganja, radionica i prezentacija.

Đorđević: Svaka pomoć deci je dragocena

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posetio je u petak 18. Oktobra Centar za smeštaj maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja u Beogradu, gde je prisustvovao uručenju donacije od strane nevladine organizacije “Border fri”. Đorđević je zahvalio organizaciji “Border fri” na donaciji, istakavši da je time ovu ustanovu učinila bogatijom i pomogla u unapređenju uslova života dece koja borave u centru, saopštilo je ministarstvo. “Drago mi je što u našoj zemlji postoje društveno odgovorni ljudi i nevladine organizacije poput ove. Sve naše ustanove moraju da budu maksimalno opremljene, jer je naša obaveza i dužnost da uslovi gde borave deca, bez obzira čija su i odakle dolaze, budu na najvišem mogućem nivou. Vlada Srbije i resorno ministarstvo će i u narednom periodu preduzimati sve mere kako bi se o njima brinulo na najbolji mogući način”, rekao je ministar.

Pozvao je sve koji su u mogućnosti da pomognu, jer je, kako kaže, svaki vid pomoći dragocen za ovu decu. Đorđević je istakao i da je u razgovoru s decom video da su oni zadovoljni uslovima u kojima borave, kao i da su neki od njih zatražili azil, jer žele da ostanu u našoj zemlji i dodao da su oni u Srbiji uvek dobrodošli.

Generalna direktorka organizacije “Border fri” Vanja Crnojević istakla je da ova organizacija u Srbiji radi od 2015. godine i da su veoma zadovoljni dosadašnjom saradnjom s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako kaže, drago im je što imaju priliku i što mogu da pomognu onima kojima je pomoć neophodna i pozvala sve one koji žele da se uključe u ove humanitarne akcije da to i učine.

Vremeplov: Nemci streljali i učenike kragujevačke gimnazije

Nemci su na današnji dan 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu u Drugom svetskom ratu streljali više od 7.000 civila, među kojima i učenike kragujevačke gimnazije.

Vremeplov: Rođen Nobel

Na današnji dan 21. oktobra 1833. godine rođen je švedski hemičar, industrijalac i pronalazač Alfred Bernard Nobel. Pronalaskom dinamita 1867. stekao je veliko bogatstvo čiji je deo zaveštao fondu za nagrade za vanredna dostignuća u fizici, hemiji, medicini, književnosti i zalaganju za mir.

Vremeplov: Edison izvršio probu sijalice sa grafitnim nitima

Tomas Edison izvršio je 21. oktobra 1879. godine u laboratoriji u NjuDžersiju probu svog najnovijeg izuma – sijalice sa grafitnim nitima. Sijalica je svetlela čitavih 13 časova.

Vremeplov: Rođen  Kolridž

Engleski pisac i mislilac Semjuel Tejlor Kolridž rođen je na današnji dan 21. oktobra 1772. godine. Postavio je filozofske i teorijske osnove engleskog romantizma, a njegovo delo, iako malo po obimu, snažno je uticalo na evropsko pesništvo 19. veka (“Književna biografija”, “Stari mornar”, “Kublaj Kan”, “Kristabela”, zajednička zbirka pesama sa Vordsvortom “Lirske balade”).

Koalicija za zaštitu: Na Balkanu migrante ilegalno proteruju

U zemljama Balkana, duž migrantskih ruta, ustaljuje se kao praksa ilegalno proterivanje ljudi iz jedne u drugu susednu zemlju, a sve češće i lančano proterivanje ljudi kroz više zemalja, upozorava Koalicija za zaštitu prava i položaja prisilnih migranata duž evro-balkansih ruta, koja okuplja organizacije iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske i Italije. Takozvani puš-bekovi se dešavaju svakodnevno, često uz upotrebu fizičke sile, otimanje imovine od izbeglica i migranata, maltertiranje i ponižavanje, upozorava koalicija. “Ono što posebno zabrinjava je to što se ne štede ni deca ni maloletnici bez pratnje roditelja i što se ljudima koji žele da zatraže azil uskraćuje ta mogućnost. Ove akcije najčešće sprovodi granična policija, pod okriljem noći, ali i sve češće i tokom dana”, saopštila je Koalicija za zaštitu prava i položaja prisilnih migranata.

Prema podacima APC, od početka godine do 19. septembra zabeleženo je više od 1.256 inidividualnih pušbekova u Srbiju iz susednih zemalja, pre svega iz Hrvatske (472) i Mađarske (485). “Apelujemo na državne organe da poštuju domaće i međunarodne zakone i da ih primenjuju. Apelujemo na međunarodne organizacije da oštro osude nezakonito, nasilno i nehumano guranje ljudi i pokrenu sve mehanizme kojima raspolažu kako bi vlade zemalja o kojima je reč preduzele mere na sprečavanju i zaustavljanju ove prakse neprimerene civilizacijskim vrednostima Evrope i vremena u kome živimo”, zaključuje se u saopštenju Koalicije za zaštitu prava i položaja prisilnih migranata duž evro-balkanskih izbegličkih ruta.

U Srbiju je, prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u prvoj polovini 2019 ušlo više od 16.000 migranata i izbeglica, a više od 37 odsto je bilo žena i dece. U svakom trenutku u Srbiiji se nalazi više od 5.000 migranata, od kojih je oko 3.000 smešteno u državnim centrima, a ostali u alternativnom smeštaju, na otvorenom duž granica, u urbanim jezgrima.

Deset neispravnih autobusa trebalo da voze decu na ekskurzije

U poslednjih nekoliko dana 10 autobusa koji su trebali da prevoze decu na izlete ili ekskurzije isključeno je iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, kaže načelnik Saobraćajne policije Nebojša Arsov. On je za TV Pink pojasnio da su saobraćajni policajci prilikom pregleda autobusa, pred polazak dece na ekskurzije, posumnjali u tehničku ispravnost deset autobusa, poslali ih na tehnički pregled gde je utvrđeno da su bili neispravni. Čak pet autobusa imali su neispravne kočnice, dva autobusa neispravne uređaje za upravljanje, kod jednog su bile neispravne gume, a kod ostalih ostali uređaji.

Navodi da je u OŠ “Pavle Savić” u Mirijevu, gde juče 650 učenika nije otišlo na izlete, jedan autobus je isključen i na tehničkom pregledu je utvrđeno da nema ispravne uređaje za upravljanje. “To je nešto što bi trebalo da zabrine direktore škola, nastavnike i roditelje, a priča oko kartica vozača je pokušaj agencija i prevoznika da skrenu temu sa glavnog problema”, rekao je Arsov. Saobraćajna policija, kako je naglasio, ima veliki problem što se izleti i ekskurzije ne prijavljuju na vreme, te ne mogu da se organizuju i pregledaju autobuse na vreme. “Osim toga organizatori prevoza – direktori škola i prevoznici, postavljaju autobuse pola sata, sat pre polaska tako da se iz tog razloga dešava da deca stoje i čekaju pored autobusa i nekoliko sati”, rekao je Arsov. Dodaje i da veliki problem predstavlja to što decu na izlet ili ekskurziju voze umorni vozači. “Pokušaćemo sa tužiocima da podignemo krivične prijave protiv onih prevoznika koji za vozače izdaju potvrdu da su imali odgovarajući odmor a vozači su prethodnog dana radili”, zaključio je on.

Ministarstvo: “Imali dovoljno vremena da se prilagode uslovima”

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je u četvrtak 17. oktobra, reagujući na otkazivanje đačkih ekskurzija zbog toga što vozači nisu obezbedili potrebne licence, da je izdavanje kvalifikacionih kartica počelo 30. januara i bilo je dovoljno vremena da ih izvade. Kvalifikaciona kartica za vozače autobusa koji prevoze decu je propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i dobija se na osnovu odgovarajuće vozačke dozvole, bez prethodnog pohađanja obuke i polaganja ispita, a Agencija za bezbednost saobraćaja je izdaje za najviše 20 dana.

Ministarstvo konstatuje da je, povodom otkazivanja ekskurzija, “u lancu svih učesnika i organizatora prevoza dece došlo do propusta” u sprovođenju Pravilnika o organizovanom prevozu dece, jer su svi imali dovoljno vremena da se prilagode uslovima koje on propisuje. Problem je sada nastao zbog činjenice da se Pravilnik o organizovanom prevozu dece sprovodi bez izuzetaka, jer prevoznici nisu pribavili neophodna dokumenta, što im je u obavezi još od januara, tvrdi Ministarstvo. Potvrda o predatom zahtevu za izdavanje kartice, kako se ističe, ne može biti prihvaćena kao “ispunjenje propisanog uslova” jer to nije nigde propisano, niti predstavlja propust organa u donošenju pravilnika, kako pokušava da se protumači.

Štrajk prosvetara u Sremskoj Mitrovici zbog napada na direktora

U petak 18. oktobra u Sremskoj Mitrovici nije bilo prvog časa u prvoj i drugoj smeni zbog nemilog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, kada je učenik fizički napao direktora. Tim povodom danas je održana konferencija za medije u pomenutoj školi koju su organizovali sindikati zaposlenih u prosveti. Konferenciju za medije, u dvorištu škole u kojoj se zbio nemili događaj u sredu, između ostalih pratile su i kolege iz drugih škola, prosvetni radnici. Na ovaj korak su se između ostalog odlučili zbog poslednjeg incidenta. “Ne mogu da se otrgnem doživljaju koji je vladao toga dana u zbornici, situacija je bila sivo bela, ljudi su bili nemi”, rekao je Joca Kopčić, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Sremske Mitrovice. Tom prilikom su pročitani zahtevi koji su prosleđeni u resorno Ministarstvo, kažu, koji između ostalog, podrazumeva, uvođenje statusa službenog lica za sve prosvetne radnike, o tome bi oni želeli da razgovaraju i sa ministrom lično. Nakon konferencije novinari su imali pitanja za govornike koja su se mahom odnosila na dečaka L.Š., (14) koji je učestvovao u incidentu, pominjana je u tom kontekstuiI inkluzija, ali kako se radi o maloletnom licu, ta pitanja su ostala bez odgovora. Na pitanje zašto direktor škole ne prisustvuje konferenciji, u nezvaničnom razgovoru rečeno je da je on na bolovanju.

About the Author

admin