Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2020. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Minstarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2020. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti: 1.stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija; 2.sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu; 3.sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva; 4.sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva; 5.stipendiranje mladih istraživača; 6.sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja; 7.sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu; 8.sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu; 9.sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva; 10.sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača; 11.finansiranje nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, kao i edukacija za njihovo efikasno korišćenje; 12.finansiranje dodele Digital Object Identifier – DOI brojeva za naučne časopise koji izlaze u Republici Srbiji, a koji su uključeni u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija (CrossRef); 13.finansiranje izrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji; 14.sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji; 15.sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji; 16.sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji; 17.sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama i  18.sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 i 18. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 27.01.2020. godine, a do kraja prve polovine 2019. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 25.02.2020. godine. Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9, je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima. Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.                  

UNS Promovisana nova 73 doktora nauka u Rektoratu

Nova 73 doktora nauka promovisana su u ponedeljak 23. decembra u rektoratu Novosadskog univerziteta. Diplome im je uručio rektor Dejan Jakšić i, uz čestitke na postignutim uspesima, poželeo da im današnja titula bude samo novi podstrek za dalji rad.

Jovana Plavša Puž i Aleksandar Tot od ponedeljka sa ponosom nose titulu doktora nauka, koju su stekli na Prirodno matematičkom fakultetu. Doktorske studije Jovanu su odvele u Ljubljanu, gde je zaposlena u Tehnološkom parku, dok je Aleksandar ostao na fakultetu kao istraživač. Oboje su saglasni da trenutna situacija za naučne radnike u Srbiji nije najpovoljnija, da se sve bazira na entuzijazmu mladih, ali ujedno žele da veruju da dolaze bolji dani. “Trenutno ne bih rekla da je situacija baš najbolja. Znam da postoje ljudi koji se trude. Da je teško i nezgodno, jeste. Iako sam u Sloveniji, pratim situaciju i vidim da nije ni malo na zavidnom nivou. Čujem od kolega šta se ovde dešava i jako mi je žao lad čujem kroz šta sve prolaze, ali moramo biti optimistični”, kaže Jovana Plavša Puž.

“Gde vidite sebe u narednih pet godina? Uh, teško pitanje. Za sad sam zaposlen tu na fakultetu, videćemo verovatno neke post-doktorske studije, pošto se bavim oblastima koje nisu zastupljene kod nas, dakle neki post dok, pa ćemo videti dalje”, kaže Aleksandar Tot.

Uz Jovanu i Aleksandra, novosadski Univerzitet je promovisao još 71 doktora nauka. “Apsolutno verujem da ovi mladi ljudi koji se danas promovišu u doktore nauka treba da budu primer svojim mlađim kolegama i da mlađe kolege ugledajući se na njih bez obzira na možda nekada teške uslove u radu ne odustaju na prvoj prepreci nego da istraju u cilju koji su sebi postavili”, kaže dr Sanja Podunavac Kuzmanović, prorektorka za nastavu Univerziteta.

Inače, Novosadski univerzitet u godini u kojoj je proslavio 59 godina postojanja, ukupno je promovisao 320 doktora nauka.

Pomoć za 100 najboljih srednjoškolaca iz izbegličkih porodica

Najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbegličkih i raseljeničkih porodica u Vojvodini uručeni su u utorak 24. decembra ugovori o bespovratnoj finansijskoj pomoći od 40.000 dinara. Pomoć je dobilo 100 odličnih đaka, a potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, koji im je ugovore uručio na svečanosti u novosadskoj Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”, kazao je da je ovaj vid pomoći pokrajinska vlada uvela prošle godine i uza studente koji dolaze iz izbegličkih porodica, te da je to samo deo mera kojima želi da poboljša status izbegličkih porodica. Podsetivši da je na predlog Pokrajinske vlade na poslednjoj sednici Skupštine Vojvodine doneta odluka o otpisu duga korisnicima pomoći iz programa stambenog zbrinjavanja izbeglih lica za period od 2007. do 20017. godine, Milićević je naglasio da je trajno opredeljenje Pokrajinske vlade da pomaže izbegličku i raseljeničku populaciju. “Odlukom o otpisu duga obuhvaćeno je 425 izbegličkih porodica koje su koristile pomoć iz programa stambenog zbrinjavanja. Ukupan iznos za koji će njihovi porodični budžeti biti rasterećeni iznosi 97 miliona dinara. Smatram da je ovo posebno važna mera i na nju smo veoma ponosni. Nastavljamo i ubuduće sa merama kojima pomažemo izbegličku i raseljeničku populaciju i za te namene je u pokrajinskom budžetu za 2020. godinu inicijalno obezbeđeno 60 miliona dinara”, izjavio je Milićević.

Program jednokratne bespovratne novčane pomoći najboljim učenicima srednjih škola u AP Vojvodini realizovao je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Direktor Fonda Duško Ćutilo izjavio je da je u periodu od 2016. do 2019. godine, zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila Pokrajinska vlada, ovim vidom pomoći nagrađeno 367 učenika srednjih škola i 200 studenata, za šta je izdvojeno više od 20 miliona dinara. Ćutilo je rekao da je to jedan od najlepših podsticajnih programa Fonda i čestitao učenicima na odličnom uspehu. https://www.youtube.com/watch?v=WHQJnVlD_hc&feature=emb_logo

Sportski dan Ekonomskog fakulteta Subotica

Dan Ekonomskog fakulteta i ove godine je obeležen u petak 20. decembra 2019. tradicionalnom manifestacijom, a odziv učesnika i publike bio je  – nikad veći. “Takmičenje studenata, pre svega ekonomije, i naravno, takmičenje obuhvata i studente sa drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u nekoliko sportova, dakle, to je pre svega fudbal za muškarce, i osim fudbala, odbojka i košarka i za muškarce i za devojke”, kaže Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta. Ovakve manifestacije organizuju se kako bi se promovisao takmičarski i sportski duh, ali i kako bi se studenti zabavili i družili. “Nadamo se da će se ovakve manifestacije i ovakva druženja nastaviti, i da će se umrežavanje studenata upravo preko sportskih manifestacija sve više i više događati”, naglašava Ivan Maljković, student prodekan Ekonomskog fakulteta u Subotici. Osim sportskog nadmetanja, Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Subotici organizovao je i sakupljanje dobrovoljnog priloga u okviru akcije “Zajedno za Kosmet”. http://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sportski-dan-ekonomskog-fakulteta_1078097.html 

Šezdeset godina Visoke tehničke škole strukovnih studija

Povodom 60 godina Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu, 23. decembra održana je svečanost u čast tog jubileja. Zvanice su imale priliku da obiđu nove nastavničke kabinete i laboratorije škole. Na proslavi jubileja prikazani su rezultati višedecenijskog rada, a 14 hiljada diplomiranih studenata, govori o zainteresovanosti studenata za visoko obrazovanje i stručno usmerenje ka tehničkim naukama. “Ovo je sve ovi svi pokazatelji obavezuju nas da i u narednom periodu radimo što više na tome da što bolje opremimo naše prostorije da naši studenti imaju mogućnosti da što više iskustva stiču da se povežemo sa privrednim subjektima kako bi praktična znanja i veštine koje oni stiču ovde bila što pre primenjiva”, kaže Branko Savić, direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija.

Međunarodne saradnje, kongresne aktivnosti, kao i otvaranje novih prostorija i laboratorija, govore o težnji za poboljšanje studijskih programa i akreditaciji ove visokoškolske ustanove. “10 studijskih programa na osnovnom studiju i dva na master studijama, tu je i 1700 studenata, jedna zavidna međunarodna saradnja kongresna aktivnost sve su to elementi koji govore da se razmišlja o budućnosti”, kaže prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanјe i naučnoistraživačku delatnost. Visoka tehnička škola učestvovala je na velikom broju međunarodnih projekatа na kojima su razmenjivana iskustva i informacije.  https://www.youtube.com/watch?v=jCvPQsez_dM&feature=emb_logo

 Sombor: Počinje upis prvaka

Odeljenje za obrazovanje Grada Sombora podseća na predstoji upis nove generacije đaka. Naredne jeseni, školska 2020/21, u prvi razred osnovne škole upisuju se deca rođena od 1. marta 2013. do 1. marta 2014. godine. – Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole obavezni su da izvrše roditelji, odnosno staratelji najkasnije do 31. januara 2020. godine – piše u zvaničnom dopisu. Dalje se navodi da roditelji do navedenog datuma imaju pravo da dete upišu i u školu koja je van područja kojem pripada. Zahtev za upis podnose izabranoj školi.  Odeljenje za obrazovanje navodi da će o terminu evidentiranja dece i proveri spremnosti dece za upis, gradska uprava, pravovremeno obavestiti roditelje, kao i da će potrebne informacije biti dostupne u objektima predškolske ustanove „Vera Gucunja”.  – Gradska uprava će na osnovu prijava roditelja/staratelja sačiniti evidenciju i obavestiti škole o deci stasaloj za upis u osnovnu školu – piše u obaveštenju.

Poseban fond namenjen stipendiranju mladih u oblasti klasične muzike

Fond “Melanija Bugarinović i ćerka Mirjana Kalinović Kalin” i ove godine obezbedio je poseban novčani fond namenjen stipendiranju najboljih učenika i studenata u oblasti klasične muzike, koji mladim umetnicima, osim novčane pomoći, pruža i dalju podršku u radu. Stipendistima fonda nagrade su pokazatelj da je njihov trud primećen i uvažen. Smatraju da su takmičenja važna, jer ih uvode u svet velikih umetničkih imena. “Neko je prepoznao potencijal u nama i nama je to bitno jer ćemo moći da usavršavamo našu tehniku, naše glasovne sposobnosti”, kaže Jovana Kovačević, Srednјa muzička škola “Isidor Bajić”.

“S obzirom na to da imamo mogućnost da nastupamo na ta dva koncerta koja su u okviru stipendije, otvaraju nam se mogućnosti i za druge koncerte. Samim tim, akademija počinje da zove pijaniste tim pevačima, pa imam mogućnost da sviram i na mnogim drugim koncertima”, kaže Stefan Penkalović, Akademija umetnosti.

Među dvanaestoro stipendista su učenici srednjih škola i studenti, a podrška Fondacije podrazmeva i praćenje njihovog daljeg napretka. “Ono što je najvažnije, ta misija fonda je da kroz te stipendije deci, doprinese razvoju vokalne umetnosti, što je bila i Melanijina želja. Sa druge strane , nakon niza godina tokom kojih fond postoji, činjenica je da je bilo stipendirano više od 100 stipendista. Fond nije samo davanje stipendije, on ima posebnu kulturnu misiju”, ističe Siniša Bokan, Fondacija “Melanija Bugarinović i ćerka Mirjana Kalinović Kalin”.

Prlikom osnivanja fonda, jedini uslov operske pevačice Melanije Bugarinović bio je da se sredstva usmere ka podršci mladima koji se bave klasičnom muzikom, kako bi im bilo lakše da u skladu sa talentom postignu uspeh, a mnogima je pomoć Fonda bila ključna u građenju karijere. https://www.youtube.com/watch?v=JDK9NEFukIo&feature=emb_logo

Bespilotne letelice za četiri beogradske osnovne škole

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević uručio je u sredu  predstavnicima beogradskih osnovnih škola “Đorđe Krstić“, „Sveti Sava“, „Milena Pavlović Barali“ i „Svetozar Marković“ bespilotne letelice koje će učenici petog i šestog razreda koristiti u nastavi. Učenici OŠ „Đorće Krstić“ iz Žarkova prethodno su ministru, predsedniku opštine Čukarica Srđanu Kolariću, učenicima, nastavnicima i drugim gostima predstavili kako se programira bespilotna letelica.

Ministar Šarčević ocenio je da će bespilotne letelice učenicima, između ostalog, omogućiti razvoj motoričkih sposobnosti i usavršavanje koordinacije vida i pokreta. Dronovi se koriste za realizaciju nastave i drugih aktivnosti iz predmeta tehnika i tehnologija i informatika i računarstvo. Prilikom rešavanja zadataka za programiranje dronova razvijaju se i međupredmetne kompetencije a učenici koriste znanja i iz matematike, fizike i engleskog jezika. Ministar je naveo da je u novoj Strategiji obrazovanja do 2030. godine predviđeno sve ono što se primenjuje i u najrazvijenijim zemljama. Šarčević je dodao i da predstavnici ministarstva svuda u svetu dobijaju pohvale, jer je informatika obavezan predmet u Srbiji. Sledeće godine zahvaljujući većem budžetu sve će se raditi intenzivnije. To se odnosi i na tehnološke procese, ali i na infrastrukturne projekte. Naročito se zalažem da se status prosvetnih radnika poboljša, rekao je ministar. Šarčević je zahvalio Rotari klubu na pomoći prilikom nabavke računara i bespilotnih letelica za škole.

Dronovi su nabavljene u okviru projekta za „Lepšu školu„ i donacija su Rotari kluba. Dronovi su u okviru pilot projekta nabavljeni za 25 škola, a prezentacije su prethodno održane  u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Rotari Distrikta 2483 potpisali su prošle godine Memorandum za realizaciju projekta „Za lepšu školu” u cilju opremanja kabineta i učionica savremenom opremom, stipendiranja talentovanih đaka, opremanja đačkih kuhinja, biblioteka i fiskulturnih sala, uređivanja školskih dvorišta i terena shodno potrebama škola.

Vremeplov: Rođen Johan Kepler

  Nemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler , koji je s tri fundamentalna zakona o kretanju planeta dokazao Kopernikovu hipotezu o heliocentričnom sistemu rođen je na   današnji dan 27. decembra  1571. godine.

Vremeplov: Darvin započeo petogodišnju ekspediciju

Na   današnji dan 27. decembra 1831. godine engleski prirodnjak Čarls Darvin isplovio je brodom “Bigl” iz Plimuta i započeo petogodišnju naučnu ekspediciju. Na istraživanjima koja je obavio tokom tog putovanja zasnovao je čuvenu teoriju o evoluciji živih bića objavljenu 1859. u kapitalnom delu “Poreklo vrsta”.

Vremeplov: Osnovan Međunarodni monetarni fond

U Vašingtonu je 27. decembra 1945. godine osnovan Međunarodni monetarni fond. Pravilnik o radu Fonda izradila je monetarna i finansijska konferencija 44 zemlje UN, koju je u leto 1944. u Breton Vudsu sazvao predsednik SAD Frenklin Rozevelt. 

Vremeplov: Ličnost stoleća – Lenjin

Na današnji dan 27. decembra 2000. godine većina Rusa izabrala je za ličnost stoleća vođu Oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Lenjina.

Vremeplov: Lav Trocki isključen iz KP

Jedan od vođa Oktobarske revolucije i prvi šef sovjetskediplomatije Lav Trocki isključen je na današnji dan 27. decembra 1927. godine iz Komunističke partije, nakon što je u političkim sukobima pobedila frakcija Josifa Staljina. Trocki je potom proteran iz SSSR-a i ubijen u Meksiku 1940. po Staljinovom nalogu. 

Vremeplov: Rođen Luj Paster

Na današnji dan 27. decembra 1822. godine rođen je francuski hemičar i biolog Luj Paster, pronalazač vakcina protiv besnila, antraksa i crvenog vetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan “pasterizacija”. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizovao 1888. godine čuveni institut, nazvan njegovim imenom.

 Lažni akademik držao predavanja đacima: Gradonačelnica ushićena!

Grad Sombor je nedavno ugostio „manifestaciju” 28. Takmičarski dan mladih inovatora i preduzetnika. Gradonačelnici Golubović i većniku za kulturu i obrazovanje Saraču, uručene su povelje Mihajlo Pupin, dok su đaci prisustvovali „inspirativnom govoru” gosta iz Beograda. Kompletna priredba, koju je po navodima županijske službe za informisanje održao Savez pronalazača Srbije, možda bi i prošla „neprimećeno” da među prisutnih više od sto učenika, nije bilo svesne dece, koja su svoje „impresije” podelila sa roditeljima. Iako je gradonačelnica, barem po onom što su preneli, vlasti bliski mediji, bila „ushićena” ovim događajem, deo učenika uspeo je da prepozna političku propagandu i „stručnost” izvesnog gospodina Hadži Slobodana Bate Simića, koji se ovom prilikom predstavio kao potpredsednik pomenutog Saveza. Jedan zabrinuti otac je naveo da je pomenuti „gospodin” pred 150 đaka držao politički čas.

Odgovor, ko je u stvari Bata Simić, još pre godinu ponudio je Vojvođanski istraživačko-analitički centar. – Iza celog slučaja stoji izvesni „akademik” mr Slobodan Bata Simić koji se, u zavisnosti od prilike, predstavlja kao uspešni privrednik, poljoprivrednik, profesor na vojnoj akademiji, pronalazač, akademik i, konačno, pilot na MIG-u 29 – objavio je VOICE. Ono što su kolege uspele da potvrde jeste i da je Simić član GO SNS i poreski dužnik. Njegovo preduzeće „Kod Bate” doo, registrovano za pekarsko, buregdžijske, poslastičarske i ugostiteljske usluge i trgovinu, duguje više od devet miliona dinara i u blokadi je duže od hiljadu dana. VOICE navodi i da titulu akademika Hadži Simiću „dodelilo” neko udruženje građana. Nakon spornog predavanja u Vrbasu, tokom 2018. godine, Vojvođanski istraživačko-analitički centar je od Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) dobio odgovor da Simić nije njihov član!

SOinfo.org je lokalnoj samoupravi uputio nekoliko pitanja vezanih za gradsku podršku ovom skupu, odnosno ko dozvoljava da se u „centar obrazovanja” promoviše rad lažnih stručnjaka i krajnje sumnjivih organizacija.

Grad Sombor: Manifestaciji prisustvovali predstavnici sekretarijata

Lokalna samouprava je u odgovorima SOinfo.org portalu navela da su se Takmičenju mladih preduzetnika i inovatora odazvale somborske i škole iz Bača, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Vrbasa i Subotice i to na poziv organizatora Saveza pronalazača Srbije. Kako je grad Sombor naveo u obrazloženju, događanje koje je uprilčeno u Somboru 10. i 12. decembra 2019. godine pod nazivom „Takmičenje mladih preduzetnika i inovatora“ je samo jedan segment delovanja Saveza. – Sombor je tako bio jedan od 28 gradova i opština na teritoriji Srbije koji je prihvatio predlog Saveza pronalazača Srbije da se u Somboru održi takmičenje učenika završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolaca na temu preduzetništva i inovacija. Manifestaciju u Somboru su svojim prisustvom podržali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i gradova i opština čiji su učenici bili učesnici takmičenja u Somboru. Organizatori manifestacije, Savez pronalazača Srbije, je pobedniku takmičenja – Srednjoj ekonomskoj školi Sombor, poklonio laptop – piše u odgovorulokalne samouprave SOinfo.org portalu. Naveli su i da se manifestacija, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Vojvodine, održava od 2017. godine, a da su u Zapadno-bačkom okrugu domaćini do sada bili opštine Odžaci i Apatin.

SOinfo.org portal je pokušao da sazna koliko je sredstava grad Sombor opredelio za organizaciju ovog skupa, kako je i zašto, te na osnovu kojih referenci, grad Sombor izabran za domaćina. Pitali smo i zašto je dozvoljeno da gost/domaćin Slobodan Simić govornicu zloupotrebi za političku propagandu i priču van teme, odnosno zašto je gradsko rukovodstvo podržavalo manifestacije „sumnjivog kvaliteta” i dalo podršku ljudima koji se lažno predstavljaju. Interesovalo nas je i ko je odgovoran za propuste, te kako će biti sankcionisan.

“Akademik” uči osnovce biznisu i da su “majke božji inkubatori”

Majke su “božji inkubatori”, a rađanjem svaka žena može postati inovator, poručeno je prepunoj sali osnovaca iz pet južnobačkih varoši na tribini povodom Dana planete u bioskopu u Vrbasu. Učenici su organizovanim prevozom dovedeni iz Bača, Bačkog Petrovca, Bačke Palanke, Srbobrana i Vrbasa po direktivi koju su direktorima škola uputile lokalne samouprave, a sve kako bi Savez pronalazača Srbije predstavio naučno-istraživačke rezultate u oblasti zaštite životne sredine, a potom u dva dana osnovce uzrasta od 15 do 17 godina naučio – preduzetništvu i inovativnosti.

Iza celog slučaja stoji izvesni “akademik” mr Slobodan Bata Simić koji se, u zavisnosti od prilike, predstavlja kao uspešni privrednik, poljoprivrednik,,profesor na vojnoj akademiji, pronalazač, akademik i, konačno, pilot na MIG-u 29. Ono što je VOICE uspeo da potvrdi je da je Simić član GO SNS i poreski dužnik kome je titulu akademika dodelilo udruženje građana. O zaštiti životne sredine u prilogu koji je objavljen na portalu “Naše mesto” govorio je domaćin, predsednik opštine Vrbas Milan Glušac, dok je inicijator akademik Simić temi posvetio nekoliko reči: “Svi znamo o kesama i njima sličnim detaljima”.

Ostatak dužeg izlaganja Simić je posvetio Svetom Savi, bogu, ljubavi i nekonvencionalnom tumačenju pronalazaštva koje je osnovcima objasnio ovako: “Svi ste vi pronalazači… Onoga trenutka kada su vas majke rodile – one su postale pronalazači. Taj divni božji inkubator zvala se majka. Majka je prvi božji inovator”. “Akademik” se nije ovde zaustavio, već se obratio sali prepunoj učenica osnovnih škola: “Sve čestititke vama, mladim damama koje ćete postati majke i izroditi mnogo bolje generacije nego što sam ja. A ja sam samo akademik srpske akademije nauka, a usput samo pilot na MIG-u 29. Biće boljih pilota, biće boljih akademika”. Predsednika opštine Vrbas Milana Glušca (SNS) je “akademik Bata”, kako ga je Glušac oslovio,  nagradio “zlatnom poveljom” Saveza pronalazača Srbije i zlatnikom “Belog anđela” koji je “osveštan u našoj Patrijaršiji”. “Svi smo mi ovde sestre i braća u Hristu”, zaključio je Simić uvodnu reč na tribini povodom Dana planete.

Kako postati akademik u naprednoj Srbiji?

Iz PR službe Srpske akademije nauka i umetnosti odgovorili su da “Slobodan Bata Simić nikako nije član SANU”. O tome gde je Simić stekao zvanje akademika svedoče retki medijski napisi u kojima se pominje Akademija za inovacije, Akademija za inovacione nauke, Akademija za inovacije i preduzetništvo i Akademija izumitelja.

Akademija sa baronom i pravoslavnim šamanom na čelu

U evidenciji Agencije za privredne registre postoji gotovo stotinu udruženja građana sa rečju “akademija” u nazivu. Među njima tri koje su se poslednjih godina proslavile deljenjem akademskih titula: Srpska kraljevska akademija nauka, Srpska akademija inovacionih nauka (SAIN) i Evropska akademija nauka (EAN) – sve udruženja građana. O poslednje dve prošle godine su pisali mediji u Bosni I Hercegovini pod naslovom “Ko su akademije iz Srbije koje dodeljuju titule akademika pojedincima iz BiH”. I SAIN i EAN registrovane su kao udruženja građana. SAIN sa privrednom delatnošću “trgovina na veliko”. Osnivač obe akademije je izvesni baron Petar Rajačić, a trenutni zastupnik SAIN-a je izvesni Nedeljko Dražić. Dražić je javnosti poznat kao “pravoslavni šaman” koji za sebe tvrdi da ume da “tera zlo” – belim lukom, iglama za pletenje i drškom metle okrenutom naopako.

A Slobodan Bata Simić direktor je preduzeća “Kod Bate”doo koje je registrovano za pekarsko, buregdžijske, poslastičarske i ugostiteljske usluge i trgovinu, svedoči evidencija APR-a. Ovo preduzeće je od 2015. godine u blokadi zbog duga od preko devet miliona dinara, pokazuje evidencija dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije Da li je Simić zaista pilot na vojnom avionu MIG 29 i profesor na Vojnoj akademiji, VOICE čeka na odgovor iz Ministarstva odbrane.

“Akademik” Bata u misiji za Kosovo i srpski narod?

U gostovanjima na lokalnim televizijama kao što je na RTV Stara Pazova iz 2014. godine i na TV Naša televizija u Jagodini 2017. godine, akademik mr Bata Simić hvali se svojim angažovanjem u srpskim enklavama na Kosovu. Prema njegovim rečima, on kao predsednik izvršnog odbora Društva srpsko-ruskog prijateljstva “Kosovsko ognjište” u Kosovskoj Mitrovici organizuje putovanja za decu u Beograd i Rusiju. Krajem prošle godine, Simić je opštini Ruma dodelio zahvalnicu zbog finansiranja dvodnevne posete Beogradu 45 dece sa Kosova.

U gostovanju na jagodinskoj TV, akademik mr Bata predstavio se i kao član GO SNS i jedan od osnivača ove stranke koga je “mladi i nadahnuti premijer i predsednik” Aleksandar Vučić “magičnim pristupom” izvukao sa margine. Da je Slobodan Bata Simić izvesno član glavnog odbora vladajuće stranke svedoči i vest iz januara 2018. godine iz odbora Čukarica na zvaničnom sajtu SNS-a.

Deco, naučite da pišete biznis plan za jedan dan!

Direktorima tridesetak škola iz južnobačkih varoši upućeni su pozivi da pošalju učenike na edukaciju u “preduzetništvu i inovativnosti”, koje takođe organizuje Savez pronalazača Srbije u partnerstvu sa beogradskom Evropskom poslovnom školom. Iako u pozivu za učešće stoji da je isti namenjen uzrastu od 15 do 17 godina, poziv je stigao i na adrese osnovnih škola. Ovaj projekat ima podršku Vlade Srbije, navodi se u pozivu, a realizuje se u organizaciji Saveza pronalazača Srbije, koji predstavlja akademik mr Slobodan Bata Simić.

“Projekat” Dani edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacije

Projekat “Dani edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacije” Simić ispred Saveza pronalazača Srbije sprovodi sa Evropskom poslovnom školom od 2016. godine u desetak beogradskih opština, a od 2018. godine i u isto toliko vojvođanskih opština. Od osnovaca se očekuje da tokom jednodnevne radionice nauče kako da osmisle poslovnu ideju, predvide rizike i konkurenciju, isplaniraju prihode, rashode i finansijski uspeh i tako dalje. Forma biznis plana koja je kao primer upućena osnovnim škola za nijansu je jednostavnija od one kojom klijenti Nacionalne službe za zapošljavanje konkurišu za samozapošljavanje i neretko angažuju diplomirane ekonomiste.

Kako se finansira projekat „Dani edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacije” nije jasno. U različitim izveštajima spominju se vlada, ministarstva za poljoprivredu, rad i zapošljavanje, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, gradski sekretarijat za sport i omladinu, kao i za privredu Grada Beograda, Železnice Srbije. Na pitanje upućeno pokrajinskom sektarijatu, koji se navodi kao jedan od sufinansijera, iz kabineta sekretara odgovorili su navodeći drugi projekat i drugo udruženje: „Savez pronalazača Vojvodine“ iz Novog Sada podneo je prijavu sa projektom „Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva“ na konkurs, i dodeljeno im je 50.000 dinara.

Pitanja o finansiranju projekta iz državnih kasa VOICE je uputio i Evropskoj poslovnoj školi, ali njen direktor nije naveo nijedno od ministarstava i sekretarijata navedenih na sajtu opštine Surčin. “Projekat smo realizovali u više beogradskih opština, uz finansijsku podršku Gradskog sekretarijata za privredu Beograda, vojvođanskih opština, opštini Mionica i u opštini Vrbas.” Na ponovljeno pitanje u vezi sa državnim donacijama sa službenog mejla Evropske poslovne škole odgovoreno je sledeće: ”Škola je nosilac ideje i radionica, a Savez pronalazača Srbije je upućen u finansije.”

Nastavlja se potraga za devojčicom: 300 policajaca na terenu

Policija je i u toku prošle noći nastavila potragu za 12-ogodišnjom Monikom Karimanović, čiji je nestanak policiji prijavljen u petak popodne. Sumnja se da je Moniku na putu od kuće do škole u niškom selu Suvi Do oteo Ninoslav Jovanović, poznatiji javnosti kao “Malčanski berberin”. U potragu je uključeno još 100 policajaca, tako da je na terenu trenutno više od 300 policajaca iz Niša i Zaječara. Uključena je i Helikopterska jedinica, Žandarmerija, psi tragači, kao i termovizijske kamere, javlja Pink. Pretražuju se sela Podvis i Rgošte u okolini Knjaževca. Jovanović je bio u zatvoru od 2006. do 2018. godine na izdržavanju kazne zbog silovanja. Nekoliko dana po izlasku iz zatvora policija ga je ponovo uhapsila, jer je na društvenim mrežama slao neprimerene poruke. On je u pritvoru bio do marta ove godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je sinoć i video snimak skrovišta u Orešcu kod Knjaževca, za koje se smatra da je osumnjičeni Ninoslav Jovanović koristio da sakrije otetu devojčicu iz Niša Moniku Karimanović. Direktor policije Vladimir Rebić rekao je sinoć u Orešcu da više od 220 policijskih službenika intenzivno traga za Monikom. Rebić rekao je da veruje da će policija u najskorije vreme pronaći devojčicu i dodao da se potraga nastavlja i u toku noći. “Od kada je majka prijavila njen nestanak, ovo je apsolutni prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. U potrazi su angažovani pripadnici policijskih uprava u Nišu i Zaječaru, Helikopterska jedinica, žandarmerija, psi tragači, kao i termovizijske kamere. Iskoristili smo sve raspoložive resurse i ljudske i materijalne i koristimo ih i dalje kako bi pronašli devojčicu”, istakao je Rebić. Direktor policije je, neposredno pre nego što je došao u Orešac, posetio roditelje male Monike, kako bi ih obavestio šta je policija do sada preduzela. “Na osnovu dokaza do kojih smo došli smatramo da je izvršilac ovog krivičnog dela Ninoslav Jovanović iz Malče. Postoje dokazi da je on ukrao jedno vozilo u kom je policija pronašla njegove otiske i tragove koji ukazuju da je sa njim bila i Monika. Utvrdili smo da su jedno vreme boravili u ovom mestu, dok smo na drugom mestu pronašli Monikin ranac”, naveo je direktor policije. Prema njegovim rečima, policija ima i izjave dva svedoka koji su potvrdili da su Jovanovića videli sa devojčicom. Sa direktorom policije u Orešcu su bili i načelnici policijskih uprava u Nišu i Zaječaru sa svojim policajcima, kao i najiskusniji operativci iz sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova.

By admin