Last news:

TV časovi sutra od 8 sati: Nema odmora ni za đake ni za nastavnike

Nastava onlajn osnovnih predmeta za osnovce biće emitovana na RTS kanal 3, a za srednjoškolce na RTS “Planeta”. Nastava će se emitovati po blokovima, a školski dan iako će ga đaci provoditi kući uz TV, počinje u osam ujutro. “Blic” je objavio osnovne smernice za roditelje i đake o “nastavi na daljinu” koja počinje sutra – utorak  17. marta. Poslednjih nekoliko dana postavljana je platforma i snimani prvi časovi. Od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole predavaće se onlajn matematika, srpski i svet oko nas. Peti razred imaće matemetiku, srpski, biologiju, istoriju i geografiju. Šestaci pride i fiziku, a sedmi i osmi razred fiziku i hemiju. Srednje škole od osnovnih predmeta imaće onlajn matematiku, srpski, fiziku, hemiju, biologiju, istoriju i geografiju.

Iako će đacima na TV predavati profesori koji nisu njihovi, u matičnim školama prosvetni kadar će biti zadužen za sve ostale nastavne sadržaje koji će se odvijati putem raznih platformi, mreža i elektronskih sredstava komunikacije. Dakle, iako se ne ide u školu, odmora ni za đake ni za profesore, nema. Krenimo redom.

Osnovci Nastavni sadržaj na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Кanal 3) biće za učenike osnovnog obrazovanja. Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji, koji su u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi će biti emitovani prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.rasporednastave.gov.rs).
Za sve učenike od prvog do sedmog razreda nastava će biti u blokovima od po dva časa dnevno. Učenici osmog razreda imaće nastavu u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu.
U dopisu koje je Ministarstvo prosvete uputilo školama u kome su upustva o nastavi, navodi se da su istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima.
Ova preporuka je identična za osnovne i srednje škole i odnosi se na dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo). Dakle nastavnici će raditi na predmetima koji će biti manje zastupljeni učenjem preko kanala RTS Кanal 3 (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).
Srednjoškolci Nastava se emituje na kanalu Radio-televizije Srbije – RTS “Planeta” i sve nastavne jedinice i teme biće dostupne na ovoj platformi. U dopisu koje je Ministarstvo prosvete prosledilo svim školama navodi se da je obaveza srednje škole da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje. Nastavnici su u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima kako bi dali dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži, izveštaj o mini projektu i drugo). Ministarstvo je posebno ukazalo na potrebu da osim sadržaja koji će biti pripremljeni za emitovanje na RTS Кanal 3 i platformi RTS Planeta, nastavnici osnovnih i srednjih škola (opšteobrazovnih i stručnih predmeta), budući da najbolje poznaju svoje učenike, pripreme predavanja sa radnim materijalima i prezentacijama sa uputstvima za učenje.
Taj materijal treba da bude dostupan učenicima putem elektronske pošte, Viber grupa…
– U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenjskih starešina da raspored časova koji će biti emitovani na RTS Кanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično. Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža – navodi se u upustvu školama.
Inače, svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. Ministarstvo navodi da operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.
Osim na TV kanalima nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platform za onlajn učenje “Moja škola”. – Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici biće u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala, kao i da prate napredovanje učenika i potrebu za podrškom u ostvarivanju programskih sadržaja – navodi se u preporukama koje su dobile škole.
Nastava onlajn osnovnih predmeta za osnovce će biti emitovana na RTS kanal 3, a za srednjoškolce na RTS “Planeta”
Preporuke ministarstva imaju i obavezujući karakter. Tako se obavezuju direktor škole, nastavničko veće i pedagoški kolegijum da bez odlaganja pristupe izradi nedeljnog operativnog plana sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada. – Cilj ovog planiranja je da se obezbedi što veća uključenost učenika u različite vidove učenja, koordinisan rad nastavnika u pripremi obrazovnih materijala za učenike i praćenje dnevne opretećenosti učenika u skladu sa uzrasnim karakteristika – navodi se u dopisu Ministarstva.
Sve vreme dok traje onlajn nastava odvijaće se i kontrola koliko je ko naučio. – Na osnovu materijala koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika nakon praćenja TV lekcija (časova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje produkte i domaće zadatke učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru odabrane onlajn platform – stoji u savetima za škole kako bi se što bolje organizovale na novi sistem rada.
A kada se đaci vrate u škole, šta onda? – Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine. Za evidenciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici i direktor škole. Nastavnici su u obavezi da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice… teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije (RTS Planeta, platforme za upravljanje elektronskim učenjem, uputstva data mejlom i drugi alati za video konferencije) sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije). Ova evidencija će biti u funkciji verifikovanja realizovane nastave, čime se stvaraju uslovi da redovan završetak nastavne godine.
Evidencija nastave na daljinu u školama koje ne koriste elektronski dnevnik treba da se zasniva na beleškama i evidencijama koje na individualnom nivou vode nastavnici, da bi se, po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno uneti u knjige evidencije obrazovno-vaspitnog rada.
Časovi i na jezicima nacionalnih manjina U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Posebni materijali za učenike kojima je potreban individualizovan pristup Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.
Važni telefoni Telefoni epidemiološke službe za sve informacijeSpecijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa koronavirusom: 064 8945 235, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović Batut”: 011 2684 566.

Budimo odgovorni prema sebi i prema drugima!


Vučić: Vanredno stanje zbog korona virusa u Srbiji, od ponedeljka  nema škola, vrtića i fakulteta

U sklopu borbe protiv epidemije korona virusa, predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je  sinoć vanredno stanje u Srbiji. – Poštovani građani, Srbija je od danas u ratu protiv nevidljivog i opasnog protivnika, koju naša zemlja mora da pobedi. To je borba za naše roditelje, naše starije, ali i budućnost Srbije. Naši roditelji su izgradili sve što u ovoj zemlji imamo, oni su napadnuti i moramo da učinimo sve da im pomognemo – rekao je Vučić.

Vučić je na pres konferenciji rekao da odluka o uvođenju vanrednog stanja stupa na snagu odmah. Kako je rekao, od sutra nema škole, nema vrtića i fakulteta, nema treninga, sporta, teretana.. sve je zatvoreno.- Na osnovu Ustava Republike Srbije, a u skladu sa odredbama Ustava, člana 5. Ustava, obaveštavam da smo deoneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije. Odluku o vanarednom stanju nismo doneli lako, jer se ona donosi u izutetnim okolnostima – objasnio je predsednik Srbije. Vučić je preksinoć primio procenu Ministarstva odbrane da rizici i pretnje povodom pandemije korona virusa zahtevaju donošenje hitnih mera iz nadležnosti predsednika Srbije.

Član 88 kaže da se zajednički predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja utvrđuje na osnovu procene rizika i pretnji po bezbednost Republike i njenih građana. “Procena iz stava 1. ovog člana koju ministar odbrane istovremeno dostavlja predsedniku Republike i predsedniku Vlade, sadrži ocenu ugroženosti i posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti”, navodi se.

Ustav , u članu 105, propisuje da Skupština donosi odluke, među kojima je i proglašavanje i ukidanje vanrednog stanja, većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika. Kad Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština.

Proglašavajući vanredno stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava. Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike. Pandemija ili epidemija zaraznih bolesti, kao što je korona virus, kao prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze bezbednost, život i zdravlje većeg broja ljudi spadaju u elementarne nepogode, odnosno katastrofe zbog kojih može biti proglašena vanredna situacija.


Vučić: Najteži ispit ove generacije. Najavljene i nove mere

Nedelja, 15 mart  Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u nedeljama koje slede Srbiju očekuje najteži ispit možda i u čitavoj generaciji. U borbi protiv koronavirusa građani treba da se pripreme za najgore, kaže Vučić i naglašava: Mnogi će izgubiti najmilije. Još nije izvesno da li će biti uvedeno vanredno stanje u zemlji, a izvesno je da će država zabraniti izvoz osnovnih životnih namirnica i dezinfekcionih sredstava u narednih mesec dana.

Sastanak u Predsedništvu o ekonomskim posledicama epidemije i već na prvom koraku guvernerka i direktor Privredne komore Srbije zaboravljaju na mere predostrožnosti. Stiže i ministar finansija. Ni on se nije setio preporuke da se rukovanje izbegava. Možda će svi, ipak, shvatiti opasnost ozbiljnije posle obraćanja predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić je u maniru britanskog premijera Borisa Džonsona upozorio građane na najgore. “Očekujemo i da mnogi od nas ostanu bez svojih voljenih, a naš je cilj da to svedemo na najmanju moguću meru”, rekao je Vučić. Vučić nije precizirao da li će uvesti vanredno stanje, niti da li će Vlada zatvoriti škole, ali je rekao da se sve te mere razmatraju. Takođe je najavio da je u periodu katoličkog i pravoslavnog Uskrsa moguće potpuno zatvaranje granica. “Što se tiče pitanja oko vanrednog stanja, ne isključujem tu mogućnost, ali, onda znate šta to znači. Nema više kafića, bioskopa, pozorišta. Vojska na ulice i na granicama zna se šta”, rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić doneće danas odluku o tome da li će biti uvedena upotreba Vojske Srbije u civilne svrhe, javio je Tanjug. Predsednik je u subotu uveče primio procenu Ministarstva odbrane da rizici i pretnje povodom pandemije korona virusa zahtevaju donošenje hitnih mera iz nadležnosti predsednika Srbije

Zatvoriti škole: Vlast kaže ne, struka – da!

Subota uveče: Zbog širenje koronavirusa u Srbiji u javnosti se danima vodi polemika da li treba zatvoriti vrtiće, škole i fakultete u zemlji. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će se poštovati stav struke i da će odluka o tome biti doneta konsenzusom. Da li bi učionice u Srbiji, zbog širenja koronavirusa, trebalo da budu prazne? Predstavnici vlasti za sada tvrde da obrazovne ustanove ne treba zatvarati i ističu da će svi oni koji su postupali suprotno odlukama države biti kažnjeni. “Što se tiče škola ne znam kakva je odluka doneta, ja mogu da vam kažem šta ja mislim, a to što ja mislim je nešto što samo malim delom može da utiče jer na kraju provodićemo i radićemo ono što je najbolje za našu decu i što je najbolje za naše stare. Zašto što nije to pitanje samo naše dece već je pitanje pre svega naših starih. Čak i puštanje u školu i ne puštanja u školu je pitanje za naše stare koji su najugroženiji ovde”, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Epidemilog Predrag Kon ističe da će škole svakako biti zatvorene, ali da je važno pitanje odabira trenutka kada će se to uraditi. On je gostujući na televiziji prva naveo da bi se deca, ako se škole zatvore na dve nedelje, na nastavu vratila na vrhuncu epidemije. Kon je rekao da ima utisak da je odluka o zatvaranju škola doneta i da postoji “veliko ubeđenje u vladajućim strukturama” da to treba uraditi. “Nisam protiv da se škole zatvore na 6 nedelja, ali da se vrlo jasno zna da je to to. U nekim raspravama ja sam čak i govorio ako ne bude tako ja ću dati ostavku na svoju funkciju. U slučaju da se ne poštuje preporuka, ovaj racional da se sada ne zatvaraju škole”, istakao je Kon.

Sa druge strane, stav Unije sindikata prosvetnih radnika je da bi vaspitno-obrazovni proces trebalo da se prekine od vrtića do fakulteta. “Spremni smo da mi držimo nastavu preko Skajpa i onlajn nastavu gde to može. Možda to nije rešenje, ali kada bi se prekinula ta epidemija, onda bismo mogli da nastavimo i završimo školsku godinu u skladu sa zakonom, odnosno da održimo sve ono što je potrebno da bi deca izašla spremna za prijemne ispite itd”, kaže Zvonimir Jović, iz Unije sindikata.

Uprava Filozofskog fakulteta u Beogradu već je donela odluku da se nastava odvija na daljinu. Profesor na tom fakultetu Ognjen Radonjić za N1 kaže da je odluka doneta jer je u četvrtak posle podne fakultet počeo da se prazni. “Uvek možete da nadoknadite nastavu, ali život ne možete. U suštini je reč o obustavi nastave. Zašto je Uprava donela takvu odluku – pa zato što je odgovorna. Jer svaka pozicija počevši od vlasti pa i nas univerzitetskih profesora, to je privilegija ali ona podrazumeva i odgovornost. Vi morate u određenim situacijama da preuzmete odgovornost. Radi se o brizi za drugog, jer kad čuvamo druge, čuvamo i sebe”, navodi Radonjić. A kako navodi “Blic”, stručni timovi ministarstva prosvete i kabineta premijerke Ane Brnabić poslednjih nekoliko dana aktivno rade sa obrazovnim institucijama na postavljanju platforme za takozvano onlajn učenje. Prema saznanjima ovog lista, Treći kanal RTS i digitalni kanal “Planeta” biće potpuno posvećeni nastavi. “Osnovci će imati nastavu preko televizijskih kanala, dok će druga platforma biti postavljena za srednjoškolce koja će se odvijati preko interneta.

Više o koronavirusu u blogu http://rs.n1info.com/Vesti/a577860/Koronavirus-u-Srbiji.html, kao i na posebnoj stranici http://rs.n1info.com/Koronavirus.

Lončar o zatvaranju škola: Slušaćemo struku

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je u petak uveče da ne vidi razlog zašto bi se u ovom trenutku zatvarale škole u Srbiji i dodao da će donošenje takve odluke zavisiti od broja zaraženih i od toga kako se širi korona virus. Lončar je kazao da je vlada odlučila da poštuje ono što kaže struka i da je odluka da se za sada ne zatvaraju škole doneta u konsultaciji sa najeminentnijim stručnjacima. Ministar je odgovarajući na pitanja novinara rekao da se ne beži od odluke da se prekine nastava u školama, ali da tu odluku treba doneti ”u pravom momentu” kako bi imala više efekta. ”Bitan nam je svaki dan da usporimo širenje virusa i smatramo da struka to najbolje zna. Svaki dan koji prođe, a da nismo ušli u alarmantnu situaciju, za nas je ogromna dobit. Molim građane za poverenje i razumevanje. I moja deca idu u školu i pridržavaju se svega što kaže struka”, kazao je ministar.

Upitan ima li informaciju da privatna osnovna škola i gimnazija ”Ruđer Bošković”, čiji je jedan od suvlasnika ministar prosvete Mladen Šarčević, obustavlja nastavu od ponedeljka, Lončar je kazao da to nije tačno i da će ta škola poštovati sva uputstva koja izdaje Vlada Srbije. Ranije u petak  menadžer osnovne škole i gimnazije ”Ruđer Bošković” kazao je za Tanjug da će ta škola od ponedeljka, 16. marta, pored klasične nastave u učionicama, organizovati i on lajn nastavu u nastojanju da, kako je naveo, svim učenicima, pa i onim čiji roditelji su na svoju ruku odlučili da decu ostave kod kuće, obezbede neometano školovanje.

Učenicima lekcije na RTS-u ako korona zatvori škole

Za sada nema odluke o zatvaranju škola u Srbiji  zbog koronavirusa, ali ukoliko do toga dođe Vlada Srbije planira da uvede onlajn nastavu, za šta je pripremljen i precizan plan, pišu “Večernje novosti”. Kako navodi beogradski dnevnik, postignut je dogovor prema kojem će jedna škola biti pretvorena u multistudio odakle će snimati časove. Program za osnovne škole bi se emitovao i preko Trećeg kanala RTS i RTS Planete, dok bi se materijal za srednje škole emitovao na RTS Planeti. Ministarstvo prosvete obezbedilo bi video-sadržaje, dok bi nastavnici mogli da dodatna predavanja organizuju putem “Jutjuba”, “Vajbera” i drugih platformi, kao i uz pomoć digitalnih udžbenika, navodi beogradski list.

Predsednica Vlade Ana Brnabić rekla je u petak da je u toku testiranje sistema za nastavu od kuće, ukoliko u jednom trenutku struka bude rekla da škole treba da se zatvore zbog novog koronavirusa. “Mi od 2017. godine radimo na uvođenju digitalnih nastavnih sadržaja, digitalnih udžbenika i učionica u sve škole u Srbiji. Krenućemo u testiranje da vidimo kako sistem funkcioniše i da otklonimo sve eventualne smetnje”, rekla je Brnabić. Ona je naglasila da je važno da sistem bude spreman, ukoliko struka kaže da treba da se zatvore škole.

Brnabić: Još uvek nema razloga da se zatvaraju vrtići, škole i fakulteti

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u petak  da uprkos panici kod građana zbog korona virusa nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti i istakla da je to stav stručnjaka. “Stav struke je da nema apsolutno nikakvog stručnog opravdanja i nikakve stručne osnove da u ovom trenutku zatvaramo škole, vrtiće i fakultete, već da bi to bilo kontraproduktivno”, rekla je Brnabić u obraćanju građanima iz Vlade Srbije. Premijerka ističe da bi to bilo kontraproduktivno, pre svega, zato što to ne bi bila garancija da bi deca i mladi sedeli kući u izolaciji, već bi se možda skupljali na nekom drugom mestu.  Brnabić je dodala da bi u tom slučaju imali mnogo manju kontrolu nad decom nego ako su ona u školi. “U tom smislu ne bi ništa pametno niti pozitivno učinili u ovom trenutku, uprkos panici i histeriji”, rekla je Brnabić. Ističe da je upravo o tome obavestila predsednika Vučića da ne može da donese odluku o zatvaranju škola pošto bi to bilo suprotno stavu struke. “Molim roditelje, nastavnike i direktore škola, kao i sve zaposlene u obrazovanju da razumeju to i da slušamo stručnjake. Moguće je da će se ova situacija promeniti, ali nama je zaista svaki dan važan”, rekla je Brnabić.

Kaže da će najkasnije u ponedeljak biti održan novi sastanak po pitanju škola, kada će se razmotriti novi podaci i situacija. Brnabić je rekla da je sa Ministarstvom prosvete pokrenuta priprema, kako bi se omogućila nastava od. “Mi ćemo biti spremni i da od ponedeljka ovo uradimo ako to bude stav struke. Razumem svu zabrinutost, ali najpametnije je da uradimo ono što kažu stručnjaci”, poručila je Brnabić.

Premijerka je podsetila da je na savet struke zimski raspust bio produžen za nedelju dana zbog epidemije gripa, te da je baš zahvaljujući toj odluci “završena” epidemija gripa, pre nego što je registrovan prvi slučaj koronavirusa u zemlji. “Ne bežimo od toga, niko od vlasti ne beži od toga. Tada je savet bio takav. Razumem da je teško, najlakše bi bilo politički da zatvorimo škole, ali u ovom trenutku slušaćemo samo struku. Toliko puta nam je pomogla, i bez obzira na histeriju i paniku, stajaćemo iza struke”, rekla je Brnabić.

Kon: Predložićemo zatvaranja škola kad bude bilo potrebe

Epidemiolog Predrag Kon rekao je u petak da će struka doneti odluku o zatvaranju škola i vrtića, kada za to bude bilo potrebe. On je dodao da razume strah roditelja, naročito njihovu zabrinutost, i da je najlakše doneti odluku o prekidu rada školskih kolektiva kada je pritisak najveći, a najteže je, kako kaže, pravovremeno doneti takvu odluku. “Mogu da vam obećam da ćemo takvu odluku predložiti ako budemo imali pokazatelje da je takva odluka potrebna”, kazao je Kon i dodao da će struka momentalno reagovati ako primeti da se nešto naglo menja. Kako je rekao, deca nisu prenosioci i to su naveli i lekari iz Kine s kojima su u petak  razgovarali.

Stručnjaci: Bezbedno ići u škole, stojimo iza toga

Uprkos zabrinutosti građana zbog korona virusa, nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti, poručili su u petak stručnjaci na konferenciji za medije u Vladi Srbije i rekli da stoje iza ove odluke.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” istakla je u petak  da se sve odluke u vezi s korona virusom donose na osnovu stručnih analiza i raspoloživih podataka. Ona je odgovarajući na pitanja novinara u vezi s mogućim prenosom virusa kod mlađe populacije van škola i u okviru njih, ponovila da mladi imaju manju verovatnoću da budu inficirani. “Mi smo doneli odluku koja je zasnovana na osnovu svih raspoloživih dokaza”, istakla je Kisić Tepavčevićeva i navela da je struka pratila ponašanje drugih zemalja i kako su one postupale u prethodnom periodu, a s obzirom da je Srbija jedna od poslednjih zemalja u kojoj je zabeleženo prisustvo korona virusa. Kako je rekla, Italija je bila jedna od prvih zemalja koja je zatvorila škole, pa to, kaže, nije dalo apsolutno nikakve efekte u sprečavanju širenja virusa. Ona je novinarima ukazala da su i stručnjaci takođe roditelji i da imaju decu koja se školuju, da razume zabrinutost, ali je ponovila da odluke moraju da donose stručnjaci.

Kon: Ispituje se svaki zaraženi i njegov kontakt

Načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon rekao je da se svi kontakti ispituju, što znači da se ispituje svaki zaraženi i s kim je bio u kontaktu. On je dodao da se mogu očekivati slučajevi koji nisu povezani, čime se potpuno menja način i plan rada, odnosno uključuje se ispitivanje svake teške respiratorne infekcije ili simptoma, i svi se testiraju bez obzira na to da li su negde putovali ili nisu. Svako ko u Srbiji bude morao da ide na respirator, biće testiran kako bi se znalo da li je virus prisutan. Ako budemo solidarni, sarađivali i pravovremeno lečili, ima šanse da prođemo bez žrtava. Nije verovatno, ali nije nemoguće”, rekao je Kon.

Kada je reč o situaciji u čačanskoj Gimnaziji u kojoj je jutarnja smena raspuštena, Kon je naveo da će u tu školu iz “psiholoških razloga” otići ekipa Zavoda za biocide, a kako kaže, u toj školi virusa nema. “Ako neko misli da mi nosimo tu odgovornost tek onako, vrlo se vara. Kad tvrdimo da je bezbedno da se ide u škole, onda stojimo iza toga”, rekao je Kon i zamolio da se struka pusti da radi svoj posao jer će, istakao je, na taj način biti najbolje svima.

Pelemiš istakao značaj medija

Infektolog Mijomir Pelemiš istakao je značaj medija i pojasnio da struka nikada nije rekla da deca ne mogu da se zaraze, ali da se virus različito ponaša u organizmu i ukazao da mnogo veće zemlje od Srbije, poput Velike Britanija i Nemačke, nisu zatvorile škole.

Nestorović: Budimo racionalni

Načelnik pulmologije i alergologije u “Tiršovoj” Branimir Nestorović ocenio je da mnogi čekaju da struka pogreši i da je mnogima “uvek lakše” biti pesimista nego optimista. “Nama je strašno teško, to što se ja često smejem, to ne znači da je lako. Mi odgovaramo za ljudske živote. Hajde da budemo malo racionalni. Da postoji bilo kakav rizik ja bih prvi rekao da se ne ide u školu”, rekao je Nestorović.

Nakon prekida rada dve škole od ponedeljka nastavljaju sa radom. Ministar:  Sankcije za direktore!

Osnovna škola “Mihailo Petrović Alas” u Beogradu i Ekonomska škola u Čačku će od ponedeljka 16. marta nastaviti s radom nakon što su u petak  ujutro prekinule nastavu zbog sumnje da postoji opasnost širenja koronavirusa. Tanjugu je u školi “Mihailo Petrović Alas” rečeno da je škola dezinfikovana i da je spremna za rad, dok je čačanska Ekonomska škola o  tome obavestila na svom sajtu. “Škola je dezinfikovana i potpuno spremna za rad. Svi nastavnici će biti na svojim radnim mestima od ponedeljka 16. marta”, navodi se na sajtu Ekonomske škole u Čačku.

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da se moraju poštovati tačno određene procedure u slučaju zatvaranja škola, da odluku o tome ne mogu da donose direktori i najavio sankcije za one direktore koji su to uradili na svoju ruku. “Razumem i strah i paniku, ali svako mora da poštuje procedure i zakone, a ne kao što su to uradili u “Miki Petroviću Alasu” u Beogradu i u gimnaziji u Čačku – sedeli uveče i gledali šta da rade”, rekao je Šarčević za Kurir.

On je naveo da mu se javljala rektorka UB da pita šta radi, koje su procedure i da nikakve odluke nije donosila na svoju ruku. “Tu je Ministarstvo prosvete, tu su školski odbori, ne mogu direktori tek tako da odlučuju da li će škola biti zatvorena” , rekao je Šarčević. On je dodao da će, kada se situacija u vezi sa korona virusom stabilizuje i prođe, inspekcije raditi i da će svi biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

Direktor škole Vladan Nicović rekao je za Tanjug prepodne da su nastavu obustavili jer su se od jutros javljali roditelji čija su deca takođe bila u subotu na proslavi 18. rođendana u Čačku, gde je prisustvovala osoba kod koje je potvrđen korona virus. “Roditelj je odgovorno obavestio Zavod za javno zdravlje u Čačku o svim prisutnim osobama na rođendanu. Ja sam tada rekao da bi ti učenici, koji su inače od ponedeljka bili u školi, trebalo da se tretiraju kao da su u izolaciji i da ne dolaze na nastavu”, rekao je direktor. On je naveo da su u petak ujutro u školu došli svi profesori, ali da od 562 učenika 313 nije došlo i da je zato rešio da se nastava ne održi. Prema njegovim rečima, nakon što je Gimnazija donela odluku o obustavi nastave, na tu preventivnu meru odlučila se i Ekonomska škola.

Direktor Gimnazije u Čačku Ivan Ružičić rekao je za Prvu televiziju da je obavešten da je nekoliko učenika u subotu bilo na proslavi rođendana, na kojoj je bila i osoba iz Nemačke, za koju se ispostavilo da je zaražena korona virusom. Kako navodi agencija RINA, u Tehničkoj školi u Čačku za sada nije obustavljena nastava i deca redovno pohađaju časove, ali se situacija prati. U Medicinskoj školi i sve vežbe i blok nastava za učenike koja je trebalo da bude održana u bolnici, biće održana u školi, a nastava se redovno održava. U Prehrambeno ugostiteljskoj školi, u petak  nije prekinuta nastava, a i u toj školi prate se informacije školske uprave, kao i Ministarstva prosvete.

FBG: Izjava ministra ishitrena

Forum beogradskih gimnazija smatra izjavu ministra prosvete Mladena Šarčevića o kažnjavanju direktora gimnazije u Čačku i osnovne škole iz Beograda ishitrenom i neprilagođenom okolnostima u kojima se nalazimo, dok odluku direktora da prekinu nastavu vidi kao postupanje po savesti. Forum u saopštenju koje je dostavljeno medijima navodi da razume napetost i pritisak pod kojim se celokupno društvo nalazi posle pojave virusa kovid 19, ali smatra da najavom kažnjavanja direktora škola ministar ne doprinosi smirivanju situacije već naprotiv dodatno podiže tenzije. “Ubeđeni smo da potezi naših kolega nisu bili motivisani željom da se prekrše procedure, već da se hitro reaguje shodno situaciji u kojoj se nalazimo. Najzad, želimo da naglasimo da za bezbednost, sigurnost i zdravlje dece nisu odgovorni ni ministar, ni školski odbori već direktori”, navodi Forum saopštenju, uz poruku da veruju da su direktori Gimnazije u Čačku i osnovne škole u Beogradu postupili po savesti.

Pokrajina pomaže studente iz izbeglih, prognanih i raseljenih porodica

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 9. marta ugovore o dodeli finansijske pomoći za 100 nauspešnijih studenata osnovnih akademskih i strukovnih studija, koji se realizuju preko Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.  Čestitajući studentima na ostvarenim rezultatima, predsednik Mirović poručio je da su mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi budućnost i vodeća snaga našeg društva. “Treću godinu zaredom realizujemo ovaj program, kako bismo podržali najbolje među nama. Vi ste budućnost naše zemlje i zajedno ćemo graditi Srbiju i učiniti je boljim mestom za život “, izjavio je Mirović

“Uz podršku Pokrajinske vlade realizujemo programe kojima pokazujemo da prepoznajemo i cenimo vaš trud i uspehe koje postižete. Do sada je finansijsku pomoć dobilo 300 najboljih studenata, jer na taj način želimo da vas podstaknemo da i u narednom periodu nastavite da ostvarujete dobre uspehe”, izjavio je direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Duško Ćutilo.

Dodeli ugovora u Pokrajinskoj vladi prisustvovao je i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić. https://www.youtube.com/watch?v=q060HQ9qTtE&feature=emb_logo

Najbolji na bilbordima u Opštini Žabalj: Marija Hornjak

U protekloj školskoj godini Opština Žabalj imala je petoro đaka generacije u osnovnim školama i srednjoj školi. Marija Hornjak izabrana je za đaka generacije Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” u Đurđevu. U toku školovanja išla je na takmičenja iz rusinskog, kao maternjeg, i srpskog jezika, kao nematernjeg. Školovanje je nastavila u Gimnaziji „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu, jedinoj gimnaziji gde se nastava odvija i na rusinskom jeziku. – Želela sam da upišem tu gimnaziju i želja mi se ostvarila – kaže Marija. – Naravno, planiram da nastavim školovanje i po završetku gimnazije. Želim da upišem političke nauke i da u tom pravcu gradim svoju budućnost.

Projekat „Učim + Znam = Vredim”, koji realizuje Udruženje za promociju društvene odgovornosti, i 2019. godine realizovan je u Novom Sadu i šest opština u Vojvodini: Sremskim Karlovcima, Srbobranu, Bačkom Petrovcu, Žablju, Temerinu i Beočinu u kojima je predstavljeno više od 370 đaka osnovnih i srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini 2018./2019. ostvarili najznačajnije uspehe na takmičenjima iz oblasti nauke i umetnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni, ali i one koji su zbog svojih uspeha izabrani za đake generacije. Generalni sponzor ovog projekta je Erste banka.

Ja biram: Sajam obrazovanja “Putokazi 2020”

Predstavljanje novih obrazovnih profila, zanimljivih eksponata, ali pre svega prenošenje iskustava učenicima osmih razreda-osnovne bile su ideje i ovogodišnjeg Sajma obrazovanja “Putokazi 2020”.  Veliki broj učenika najviše se zadržao kod štandova gde su mogli da se i praktično uvere u to šta ih očekuje u budućoj srednjoj školi. Tako su učenici Poljoprivredne škole iz Futoga promovisali sjajne proizvode svoje školske mlekare, učenici Elektrotehničke škole predstavili su moderne sisteme za evidenciju putnika u gradskom prevozu i broja parking mesta u javnim garažama. Medicinska škola “7.april” prikazala je rad pedijatrijske sestre sa novorođenim bebama, dok su na štandu Umetničke škole “Bogdan Šuput” već tradicionalno, nastajale umetničke rukotvorine, ovoga puta učenica smera za dizajn tekstila. Sve ovo i još niz drugih zanimljivosti moglo se pogledati u novom izdanju emsiije “Ja biram”, u nedelju, 15. marta na RTV1 u 9,25 časova. Ako ste propustili emisiju možete pogledati i na odloženo.

Akademac: U saglasju sa prirodom

U 265. emisiji serijala RTV Vojvodina, bilo je reči  o značaju svesti o očuvanju prirode i zaštiti životne sredine. Studenti, budući stručnjaci u tim oblastima, govorili su  iz svoje perspektive i perspektive ličnog i društvenog angažovanja, dok je profesor Borislav Čabrilo govorio o činjenicama koje mogu da vas inspirišu, ali i zabrinu. Autori su posetili studentsko udruženje Josif Pančić kako bi šira javnost saznala koliko je važno delovanje na svim nivoima sa ciljem očuvanja prirode. Emisija je bila na programu u redovnom terminu – nedelja 15. marta na RTV 1 u 13,30 časova. Ako ste propustili najnoviji Akademac možete pogledati na RTV Vovodine i na odloženo.

Kovinski učenici obeležili Dan broja Pi

Učenici kovinske “Zmajeve” osnovne škole obeležili su 13. marta svetski Dan broja Pi.

Običaj obeležavanja ovog dana proširio se iz škola zapadnog dela sveta gde se datum piše u obliku mm.dd, korišćenjem najjednostavnije aproksimacije broja 3,14. “U obeležavanju su učestvovali učenici starijeg uzrasta nizom aktivnosti. Pomalo čudna sprega različitih predmeta i korišćenja brojnih IKT alata i platformi, ali veliko zadovoljstvo učenika”, kaže nastavnik informatike Dejan Kreculj.

PKV donirala tehničku opremu Matici srpskoj

Privrеdna komora Vojvodinе (PKV) uručila jе donaciju Matici srpskoj u vidu tеhničkе oprеmе u cilju unaprеđеnja programa i prеdavanja u ovoj najstarijoj knjižеvnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji. Tim povodom, prеdsеdnik PKV Boško Vučurеvić i prеdsеdnik Maticе srpskе prof. dr Dragan Stanić u sredu  11. marta su u Matici srpskoj potpisali Ugovor o donaciji. “PKV i Matica srpska institucijе su kojе postojе višе od 100 godina – Matica srpska 194, a PKV 101 godinu. U Svеčanoj sali starog zdanja Maticе srpskе, 1. fеbruara 1919. godinе, prеdstavnici trgovaca i zanatlija su osnovali Trgovačko-zanatsku komoru u Novom Sadu iz kojе sе razvila današnja PKV”, rеkao jе Vučurеvić i dodao da jе jеdan od osnivača i dugogodišnji prеdsеdnik (1919-1939) Trgovačko-zanatskе komorе bio istaknuti privrеdni dеlatnih, vizionar Kosta Mirosavljеvić, koji jе, izmеđu ostalog, bio istaknut član i potprеdsеdnik Maticе srpskе.

Zahvalivši sе Privrеdnoj komori Vojvodinе na značajnoj donaciji, prеdsеdnik Maticе srpskе prof. dr Dragan Stanić istakao jе vеliko zadovoljstvo uslеd, kako jе rеkao, intеnziviranja saradnjе sa PKV, koja ima status vеlikog dobrotvora, jеr jе uvidеla značaj postojanja i rada Maticе srpskе.

Svеčanom potpisivanju Ugovora o donaciji prisustvovali su upravnik poslova Maticе srpskе mr Jеlеna Vеsеlinov, rеdovni profеsor Filozofskog fakultеta, Univеrzitеta u Novom Sadu prof. dr Nеnad Krstić, viši savеtnik za oblast turizma u Kabinеtu prеdsеdnika PKV Dragica Samardžić i dugogodišnji saradnik u Matici srpskoj mr Dragomir Đukić.  https://www.youtube.com/watch?v=yuUrUO25-4g&feature=emb_logo

Posebne mere u vrtićima

U beogradskim vrtićima uvedene su mere zaštite radi sprečavanja širenja korona virusa:

Provetravanje prostorija

* Rano ujutru zaposleni u vrtiću dužni su da provetre sve prostorije pre ulaska dece, dok su rukovodioci u obavezi da omoguće otključavanje tih prostorija, kako bi se ova mera nesmetano sprovela.

* Obavezan je i boravak dece na otvorenom prostoru, bila to terasa, dvorište vrtića ili javna površina, kako u prepodnevnim tako i u poslepodnevnim satima, dok je za vreme odsustva dece iz prostorija potrebno dodatno ih provetriti.

* Najduže na sat i po vremena vaspitači izvode decu iz soba kako bi ih provetrili na pet minuta, a otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka na otvorenom, pre i posle popodnevnog odmora kao i posle ručka.

Pranje ruku, duvanje nosa

* O pravilnom pranju ruku trebalo bi da brinu ne samo deca, već i odrasli. Deca u vrtićima od medicinskih sestara uče kako da pravilno peru ruke i brišu ih papirnim ubrusima, da bi higijena bila na što višem nivou.

* Deca ruke peru pod nadzorom vaspitača ili sestara, a ono je obavezno ujutru nakon ulaska deteta u vaspitnu grupu, nakon korišćenja toaleta, pre i posle obroka, ulaska u sobu nakon boravka napolju ili u fiskulurnoj sali.

* Kada pomažu deci da duvaju nos, vaspitači maramice odmah bacaju u kantu i u obavezi su da nakon toga operu ruke.

Dezinfekcija i pranje igračaka

* Svakog jutra u tačno određeno vreme dezinfikuju se prostorije vrtića, a obavezno je i svakodnevno pranje i dezinfekcija igračaka za jasle u mlađoj grupi, dok se u ostalim grupama to obavlja prema potrebi.

* U vrtićima se posteljine menjaju po utvrđenom rasporedu, a meke igračke se svakodnevno redukuju i peru. Zaposleni u ovim ustanovama vode evidenciju o tome kada su dezinfikovane igračke.

Samo deca sa potvrdom da su zdrava

* Svako dete koje ide u vrtić mora da ima zdravstvenu potvrdu da je zdravo i uredno vakcinisano. Ovo se naročito odnosi na primanje MMR vakcine.

* Opšte stanje dece pod strogim je nadzorom, a u slučaju simptoma virusa, kao što su curenje nosa, povišena temperatura i malaksalost, vaspitači izdvajaju dete i u obavezi su da pozovu njegove roditelje. Ukoliko se roditelj ne javlja na poziv, naredni korak je pozivanje hitne medicinske pomoći, koju dete čeka u sobi za izolaciju.

I zaposleni pod kontrolom

* Vaspitači konstantno prate broj prisutne dece i redovno proveravaju razloge njihovog odsustva. Takođe, zaposleni koji imaju simptome bolesti odmah se udaljavaju sa radnog mesta.

Vremeplov: Osnovan Savez srpskih sokolova

U Kragujevcu je na današnji dan 16. marta 1908. godine osnovan Savez srpskih sokolova.

Vremeplov: Osnovana Knjaževsko-serpska železničko-saobraćajna škola

Na današnji dan 16. marta 1881. godine  osnovana Knjaževsko-serpska železničko-saobraćajna škola u Beogradu.

Vremeplov: Vasa Popović

Srpski književnik, publicista i novinar  Vasa Popović, rođen je na današnji dan 1923. godine. Popović se u književnosti predstavio zbirkom pesama Sremski zagrljaji, koja je štampana 1952. godine, da bi se dve godine kasnije predstavio i zbirkom pripovedaka Volite se ljudi. Usledilo je još desetak zbirki priča i jedan roman. Sve njih karakteriše osoben tip humorističkog, šeretskog pripovedanja, natopljenog beskrajnim čovekoljubljem i toplinom. Popović je bio dugogodušnji novinar i urednik Ježa, Politike i NIN-a i veliki prijatelj Branka Ćopića i Miloša Crnjanskog. Autor je više humorističkih TV serija i antologije humora pod nazivom Antologija leve strane.

Vremeplov: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog jezika

Na današnji dan 16. marta  1967. godine  u zagrebačkom listu “Vjesnik” objavljena je “Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog jezika” koju su podržali Matica hrvatska, Društvo književnika Hrvatske i 16 drugih ustanova i organizacija. Rastući hrvatski nacionalizam, oličen u ovom dokumentu, dobio je odgovor u “Predlogu za razmišljanje Društva književnika Srbije”, koji su potpisala 42 srpska pisca.

Vremeplov: Magelan stigao na Filipine

Portugalski moreplovac Fernao de Magelan stigao je na današnji dan 16. marta 1521. godine na Filipine, gde je krajem aprila poginuo u sukobu s domorocima. Posle tri godine plovidbe oko sveta, u Španiju se 1522. od pet brodova njegove ekspedicije vratila samo “Viktorija” sa 18 članova posade. Tim putovanjem je prvi put oplovljena Zemlja.

Vremeplov: Rođen Georg Om

Na današnji dan 16. marta 1789. godine u Erlangenu je rođen nemački fizičar i matematičar, Georg Simon Om, koji je otkrio odnos struje elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan po njemu – Omov zakon. Pored toga, dao je znatan doprinos akustici, optici kristala i matematici. Kao nastavnik u srednjoj školi, Om je započeo istraživanje elektrohemijske ćelije. Zanimljivo, služio se opremom koju je sam napravio, a pri tome je utvrdio da je struja koja teče kroz žicu direktno proporcionalna s površinom poprečnog preseka i obrnuto proporcionalna s njenom dužinom. Uz to, njemu u čast jedinica za merenje električnog otpora u međunarodnom sistemu jedinica  je nazvana – om (Ω).

Vremeplov: Umrla Ana Frank

Na  današnji dan 16. marta 1945. godine umrla je u koncentracionom logoru Bergen-Belsen Ana Mari Frank. Rođena 1929. godine u Frankfurtu na Majni bila je i ostala jedna od najpoznatijih jevrejskih žrtava holokausta. Za vreme skrivanja od nacista u Amsterdamu napisala je poznati Dnevnik Ane Frank. Po nacionalnosti je bila Nemica, sve do 1941. godine, kada joj je oduzeto državljanstvo po antisemitskim zakonima nacističke Nemačke. Postala je poznata posle smrti u koncentracionom logoru, zahvaljujući objavljivanju svog dnevnika. U njemu je opisala život u skrovištu u kući u Amsterdamu za vreme nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu. Otac porodice, Oto Frank, jedini je preživeo rat. Vratio se u Amsterdam, gde je pronašao dnevnik svoje ćerke. Njegovim zalaganjem dnevnik je objavljen 1947. godine u originalnoj i delimično skraćenoj verziji na holandskom jeziku.

Vremeplov: Umro rimski car Tiberije

Na  današnji dan 16. marta 37.  godine na ostrvu Kapri umro je rimski car Tiberije koji je tokom vladavine od 14. godine osigurao granice Rimskog carstva i sredio finansije i upravu, posebno u provincijama. Godine 26. povukao se na ostrvo Kapri, dok je u Rimu prefekt pretorijanaca Elije Sejan zaveo krvavi režim u carevo ime.

Vremeplov: Rođen Jovan Paču

            Srpski kompozitor i pijanist Jovan Paču rođen je na današnji dan 17. marta1847. godine. Školovao se u rodnoj Subotici, u Pragu i Pešti. Bio je učenik Bedžiha Smetane. Uporedo s muzičkim obrazovanjem završio je i medicinu. Smatran je muzičkim virtuozom. Romantik, srpski patriota, izrazito salonski bidermajerski kompozitor. Brojne narodne i građanske melodije harmonizovao je za hor i klavir. Bio je i plodan publicista. Dela: “Chansonette serbe”, “Bez tebe draga”, “Prag je ovo milog srpstva”, “Čuj Dušane”, “Svetosavska pesma”.

Podgorica: Pripreme za nastavu preko medija

Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je u subotu 14. marta  da je od Ministarstva prosvete zatražio da pripremi plan objavljivanja nastavno-obrazovnih sadržaja putem štampe, elektronskih medija i drugih kanala komunikacije za vreme trajanja obustave nastave. On je to objavio na svom Tviteru, navodeći da je odluka o obustavi nastave doneta u interesu očuvanja zdravlja učenika i zaposlenih u prosveti, njihovih porodica i svih građana. “Želimo da naši učenici i u ovoj situaciji budu usmereni na nastavak školovanja. Ovo nije zamena za redovnu nastavu, niti će biti predmet ocenjivanja po povratku u školske klupe. Cilj je održavanje kontinuiteta obrazovnog programa u mogućoj meri”, rekao je Marković. On je najavio i da će pozvati i medije da u partnerstvu sa Vladom olakšaju prenošenje nastavnih sadržaja i da ih učine dostupnim učenicima.

By admin

WordPress PopUp