Škole zakatančene, ali nema odmora ni za đake ni za nastavnike: TV časovi danas od 8 sati

Nastava onlajn osnovnih predmeta za osnovce biće emitovana na RTS kanal 3, a za srednjoškolce na RTS “Planeta”. Nastava će se emitovati po blokovima, a školski dan iako će ga đaci provoditi kući uz TV, počinje u osam ujutro. “Blic” je u jučerašnjem broju  objavio  osnovne smernice za roditelje i đake o “nastavi na daljinu” koja počinje u utorak 17. marta. Poslednjih nekoliko dana postavljana je platforma i snimani prvi časovi. Od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole predavaće se onlajn matematika, srpski i svet oko nas. Peti razred imaće matemetiku, srpski, biologiju, istoriju i geografiju. Šestaci pride i fiziku, a sedmi i osmi razred fiziku i hemiju. Srednje škole od osnovnih predmeta imaće onlajn matematiku, srpski, fiziku, hemiju, biologiju, istoriju i geografiju.

Iako će đacima na TV predavati profesori koji nisu njihovi, u matičnim školama prosvetni kadar će biti zadužen za sve ostale nastavne sadržaje koji će se odvijati putem raznih platformi, mreža i elektronskih sredstava komunikacije. Dakle, iako se ne ide u školu, odmora ni za đake ni za profesore, nema.

Nastavni sadržaj na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Кanal 3) biće za učenike osnovnog obrazovanja. Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji, koji su u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi će biti emitovani prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.rasporednastave.gov.rs). Za sve učenike od prvog do sedmog razreda nastava će biti u blokovima od po dva časa dnevno. Učenici osmog razreda imaće nastavu u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu. U dopisu koje je Ministarstvo prosvete uputilo školama u kome su upustva o nastavi, navodi se da su istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima. Ova preporuka je identična za osnovne i srednje škole i odnosi se na dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo). Dakle nastavnici će raditi na predmetima koji će biti manje zastupljeni učenjem preko kanala RTS Кanal 3 (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

Nastava za srednjoškolce se emituje na kanalu Radio-televizije Srbije – RTS “Planeta” i sve nastavne jedinice i teme biće dostupne na ovoj platformi. U dopisu koje je Ministarstvo prosvete prosledilo svim školama navodi se da je obaveza srednje škole da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje. Nastavnici su u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima kako bi dali dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži, izveštaj o mini projektu i drugo).

Ministarstvo je posebno ukazalo na potrebu da osim sadržaja koji će biti pripremljeni za emitovanje na RTS Кanal 3 i platformi RTS Planeta, nastavnici osnovnih i srednjih škola (opšteobrazovnih i stručnih predmeta), budući da najbolje poznaju svoje učenike, pripreme predavanja sa radnim materijalima i prezentacijama sa uputstvima za učenje. Taj materijal treba da bude dostupan učenicima putem elektronske pošte, Viber grupa… – U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenjskih starešina da raspored časova koji će biti emitovani na RTS Кanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično. Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža – navodi se u upustvu školama.

Inače, svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. Ministarstvo navodi da operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje. Osim na TV kanalima nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platform za onlajn učenje “Moja škola”. – Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici biće u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala, kao i da prate napredovanje učenika i potrebu za podrškom u ostvarivanju programskih sadržaja – navodi se u preporukama koje su dobile škole.  Nastava onlajn osnovnih predmeta za osnovce će biti emitovana na RTS kanal 3, a za srednjoškolce na RTS “Planeta”

Preporuke ministarstva imaju i obavezujući karakter. Tako se obavezuju direktor škole, nastavničko veće i pedagoški kolegijum da bez odlaganja pristupe izradi nedeljnog operativnog plana sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada. – Cilj ovog planiranja je da se obezbedi što veća uključenost učenika u različite vidove učenja, koordinisan rad nastavnika u pripremi obrazovnih materijala za učenike i praćenje dnevne opretećenosti učenika u skladu sa uzrasnim karakteristika – navodi se u dopisu Ministarstva. Sve vreme dok traje onlajn nastava odvijaće se i kontrola koliko je ko naučio. – Na osnovu materijala koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika nakon praćenja TV lekcija (časova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje produkte i domaće zadatke učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru odabrane onlajn platform – stoji u savetima za škole kako bi se što bolje organizovale na novi sistem rada.

A kada se đaci vrate u škole, šta onda? – Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine. Za evidenciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici i direktor škole. Nastavnici su u obavezi da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice… teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije (RTS Planeta, platforme za upravljanje elektronskim učenjem, uputstva data mejlom i drugi alati za video konferencije) sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije). Ova evidencija će biti u funkciji verifikovanja realizovane nastave, čime se stvaraju uslovi da redovan završetak nastavne godine. Evidencija nastave na daljinu u školama koje ne koriste elektronski dnevnik treba da se zasniva na beleškama i evidencijama koje na individualnom nivou vode nastavnici, da bi se, po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno uneti u knjige evidencije obrazovno-vaspitnog rada.

(→Dokumenta)


Časovi i na jezicima nacionalnih manjina

U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Posebni materijali za učenike kojima je potreban individualizovan pristup

Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.

Proglašeno vanredno stanje u Srbiji, ne rade škole, vrtići i fakulteti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je u nedelju uveče vanredno stanje na teritoriji cele Srbije. Vučić je na pres konferenciji rekao da odluka o uvođenju vanrednog stanja stupa na snagu odmah. Vučić je izjavio da od ponedeljka nema škola, vrtića, fakulteta, da će učenici učiti preko televizije, kao i da verovatno škole neće biti otvarane do kraja školske godine. “Sutra nema škola, vrtića, fakulteta, polako ćemo preko Zavoda za biocide da dezinfikujemo sve prostore. Nema treninga, sporta, teretana…”, rekao je predsednik. “Zatvara se život da bismo sačuvali život, naše roditelje, naše stare”, naglasio je predsednik Srbije.

Kada je reč o školskom programu, rekao je da će to “ići” preko više programa, RTS 3 i RTS Planete, kojima se takođe zahvalio na tome što su se odazvali, te istakao da će to biti izuzetan program, jedan od najboljih u Evropi. Deci je poručio da uče i da rade, iako neće biti škola. “Verovatno škole nećemo otvarati do kraja školske godine. Zato smo se trudili da što više to odložimo, jer deca nisu u opasnosti. Ali, kome da objašnjavaš….”, primetio je Vučić. On je ponovio da su u opasnosti najstariji i u tom smislu je zamolio roditelje da decu ne vode kod baka i deka, jer je to najveća opasnost. Istovremeno zahvalio je svim lekarima, stručnim ljudima, koji su, kaže, imali hrabrost da kažu da se ide u škole prethodnih dana.

Kisić-Tepavčević: Deca retko obolevaju od koronavirusa!

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević izjavila je u subotu uveče da na osnovu informacija dobijenih od kineskih kolega i rezultata istraživanja koja su to potvrdila, deca veoma retko obolevaju od koronavirusa, a kada se to desi najčešće nemaju simptome ili su simptomi bolesti veoma blagi. Kisićeva je na konferenciji za novinare u zgradi vlade rekla da prema tim informacija četiri od pet inficiranih je bez simptoma bolesti, ili je u blagom obliku. “Osobe koje nisu imale nikakve simptome, a slučajno im je tokom istraživanja kontakta utvrđeno da su pozitivni, njihova sposobnost da zarazu prenesu je vrlo mala, što nije slučaj sa drugim virusima o kojima se uči u knjigama. Ove osobe prenose infekciju u manje u jednom postotku slučaja”, rekla je Kisićeva.

Razgovori o mogućnosti bilingvalne nastave u Severnoj Makedoniji

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, razgovarali su u petak 13. marta sa predstavnicima lokalnih samouprava u Severnoj Makedoniji o mogućnostima za otvaranje bilingvalnih odeljenja sa nastavom na srpskom i makedonskom jeziku u opštini Kumanovo i u opštini Centar u Skoplju. U Severnoj Makedoniji nastava na srpskom jeziku organizovana je u tri osnovne škole – u mestima Staro Nagoričane, Kučevište i Tabanovce.

Delegacija Ministarstva, predložila je uvođenje biligvalne nastave u srednje obrazovanje. Članovi delegacije iz Srbije, ambasadorka Dušanka Divljak-Tomić i konzul Aleksandar Đurica posetili su OŠ „ Vuk Karadžić“ (Kumanovo), OŠ „Svetozar Marković“ (Staro Nagoričane), OŠ „Braća Ribar“  (Tabanovci) i razgovarali sa direktorima ovih škola. Tokom radne posete delegacija je razgovarala i sa direktorkom Uprave za razvoj i unapređivanje obrazovanja na jezicima pripadnika zajednica Slavicom Todorov, gradonačelnikom Kumanova Maksimom Dimitrijevskim i gradonačelnikom opštine Centar-Skoplje Sašom Bogadanovićem. Gradonačelnik Kumanova formirao je radnu grupu koja  bi trebalo da pomogne u pokretanju jednog ili više odeljenja bilingvalne nastave u Kumanovu. Planirano je sprovođenje ankete u školama kako bi roditelji i deca bili obavešteni o mogućnosti organizovanja ovog vida nastave i kako bi se utvrdio profil za koji su zainteresovani. Predstavnici Ministarstva razgovarali su i sa dekanom Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ Anetom Dučevskom o mogućnosti da se ponovo otvori lektorat srpskog jezika. Na kraju posete, obišli su Srpski kulturno informativni centar (SKIC) Spona.

Delegaciju Ministarstva činili su Milenko Macura, Tatjana Cvetkovski i Miloš Kovačević.

PMF UNS-a: Studenti  na jedan dan

Prirodno matematički fakultet i ove godine je organizovao  akciju “Budi student jedan dan” za maturante, sa željom da im pruži što više informacija o akademskom životu. Do sada je preko 1.000 srednjoškolaca bilo deo akcije “Budi student jedan dan”. S obzirom na neformalnu atmosferu u kojoj se mogu upoznati sa akademskim načinom života, srednjoškolci sa oduševljenjem prihvataju ovakve akcije.

 “Dopalo mi se kako sve izgleda, profesori, predavanja uopšte društvo. Videli smo menzu, kantinu, gde možemo da provodimo slobodno vreme i gde možemo da učimo tako da mislim da će biti sve onako kako sam zamišljala”, smatra Tamara Milankov, srednjoškolka. “Dopao mi se sav ovaj obilazak kako su nam studenti dočarali kako izgleda dan jednog studenta, kampus, amfiteatar, i ostale učionice”, kaže Marija Maljica. “Ja želim da upišem smer za turizam, prijavila sam se za ovu akciju jer ja i sama idem u srednju stručnu školu pa sam htela da vidim kako izgleda predavanje na ovom fakultetu. Jako su mi se svidela predavanja, imali smo časove baš za smer turizam i baš sam zadovoljna”, ističe Marija Štajn.

Srednjoškolci su  mogli da okuse studentski život od 9. do 13. marta. Studenti i profesori PMF-a su  đake proveli kroz zanimljiva predavanja i vežbe, odveli ih na ručak u menzu, na kafu u kantinu, sproveli kroz čitaonicu i biblioteku i prošetali kampusom. “Veoma je važno organizovati ovakav vid promotivnih akcija jer je đacima veoma važno da znaju kako izgleda studentski život pre nego što uopšte pristupe studiranju kao brucoši na PMF ili bilo koji drugi fakultet, ali eto mi jesmo jedinstveni u organizaciji u ovakvoj vrsti događaja”, objašnjava Đurđa Mićković, asistent na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Studentski parlament i Savez PMF-a u aprilu organizuju probni prijemni, a u toku su besplatne pripreme iz matematike i informatike, hemije, zaštite životne sredine, biologije i ekologije, kako bi učenici završnih godina srednjih škola, što uspešnije i lakše upisali željeni fakultet. https://www.youtube.com/watch?v=H8atCoXvHNQ&feature=emb_logo

“Učionica iz prošlosti” u Zavičajnom muzeju Ruma

Prvu školu “Malu slovenskuju” Ruma je dobila još pre skoro tri veka pri Crkvi Svetog Nikole. Po uzoru na tadašnju školu i izgled učionica, u Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je postavka “Učionica iz prošlosti”. Bila je to prilika da se današnji učenici upoznaju sa izgledom nekadašnjih učionica i načinom rada i učenja, što će moći da učine i svi posetioci Muzeja u narednom periodu, s obzirom da će ova učionica postati deo stalne postavke.

Prva škola “Mala slovenskaja” u Rumi počela je sa radom u okviru Crkve Svetog Nikole 1756. godine. Prvi učitelj u toj školi bio je paroh Pantelejmon Hranisavljević, a sve učionice tada imale su slike mitropolita srpskog Pavla Nenadovića, koji je zaslužan za otvaranje srpskih škola, i carice Marije Terezije u okviru čijeg, Habzburškog carstva, se tada Ruma nalazila. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qPXIuvIdL2w&feature=emb_logo

Održana smotra recitatora “Pesniče naroda mog”

Najbolji recitatori sa teritorije opštine Pećinci predstavili su svoje umeće lepog izražavanja u pećinačkom Kulturnom centru u okviru Opštinske smotre recitatora “Pesniče naroda mog”, u organizaciji Kulturnog centra Pećinci i Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, pod pokroviteljstvom opštine Pećinci. Dvadeset sedmoro recitatora takmičilo se u kategorijama mlađi, srednji i stariji uzrast, a nagrade najuspešnijima, koji će predstavljati našu opštinu na Zonskoj smotri recitatora, uručio je predsednik privremenog organa opštine Pećinci mr Željko Trbović. “Opština Pećinci je pokrovitelj mnogih značajnih manifestacija u našoj opštini, ali smo veoma ponosni kada smo pokrovitelji ovakvog takmičenja, koje uvek iznedri najbolje od najboljih, i koje za cilj ima negovanje lepog govorništva. Važno je da ova deca, nastave da rade na usavršavanju lepog izražavanja, a na nama je da im stvorimo uslove da razvijaju svoj talenat i da im pomognemo da ga predstave široj javnosti. Zahvalan sam Kulturnom centru Pećinci koji, kao centralna ustanova kulture u našoj opštini, značajan deo svog rada posvećuje upravo mladima”, izjavio je Trbović.

Selektor ovogodišnje Smotre je glumac i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Miljan Vojnović koji je uručio zahvalnice svim učesnicima i tom prilikom rekao da je imao, sa jedne strane nezahvalnu funkciju da mora na neki način da rangira decu, a sa druge veoma časnu jer je pratio prave male borce i divne govornike pesama. “Čuli smo zaista pregršt značajnih pesama naše poezije i uživao sam slušajući. Drago mi je što i kao selektor dramske scene i recitatora mogu u kontinuitetu da pratim razvoj u opštini Pećinci i mogu slobodno da kažem da je evidentan napredak u kvalitetu. Danas su to bili veoma samouvereni govornici poezije i zaista svaka čast i pedagozima na tom radu ali deci koja veoma zrelo pristupaju poeziji. Gotovo svi takmičari su imali dobar ritam i odličnu dikciju, a pobednicima preporučujem da se sada fokusiraju na misaonu celinu, što slobodnije, da stih postane njihov stih i želim im uspeha na daljem takmičenju”, rekao je Vojnović.

Pre proglašenja pobednika Opštinske smotre recitatora, direktor Kulturnog centra Jovan Devrnja uručio je zahvalnice svim pedagozima koji su radili sa decom, a na Zonsku smotru, koja će biti održana u Sremskoj Mitrovici, plasiralo se devet takmičara, po tri iz kategorije: od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda i srednje škole.

Stara Pazova: Briga o mladima i u narednom periodu

U Srbiji prema poslednjem popisu stanovništva ima nešto više od milion i trista hiljada mladih, a više od 510 hiljada naseljeno je u ruralnim sredinama. I dok se s jedne strane mladi posle završetka školovanja, odlučuju da odu u gradske sredine u potrazi za zaposlenjem, ima i onih koji ostaju na selu. Briga o mladima zadatak je koji je pred sebe stavila opština Stara Pazova. U opštini Stara Pazova 18 posto od 1.500 nezaposlenih čine mladi, a lokalna Kancelarija za mlade sve više postaje važna karika u sistemskom rešavanju problema zapošljivosti mladih. I druge aktivnosti koje sprovodi ova omladinska organizacija uz podršku lokalne samouprave i resornih sekretarijata i ministarstva imaju za cilj da omoguće aktivno učešće mladih u društvu.

U lokalnoj samoupravi ističu da se iz lokalnog budžeta izdvajaju značajna sredstva ne samo za mlade već i za decu, a pored toga ulaže se u sportsku infrastrukturu ne bi li deca i mladi mogli u svojoj sredini da se bave sportom. U resornom sekretarijatu ističu da su se u prethodnom periodu načinili nekoliko značajnih koraka koji se tiču zadržavanja mladih u zemlji. Procenjuje sa u opštini Stara Pazova ima nešto više od 12.000 mladih što je značajan deo ako se uzme u obzir da u ovom kraju živi preko 65 hiljada ljudi.

Želja dobrotvora ispunjena nakon 116 godina

Višedecenijska nepravda prema smederevskom dobrotvoru Dini Mančiću i njegovoj supruzi Ljubici ispravljena je nedavno, tokom rekonstrukcije gimnazije, za čiju su gradnju testamentom zaveštali deo svoga imanja s kafanom „Markićeva”. Iako je za to u ono vreme dao 6.000 dukata, što je, tvrde istoričari, danas vredno 20 kilograma zlata, Dina nije tražio nikakvu zahvalnost. Jedina želja mu je bila da se na školu stavi ploča s natpisom „Gimnaziju podigao Dina za spomen njegov i njegove žene Ljubice”. Ali Smederevu je trebalo više od stotinu godina da ispuni skromnu želju dobrotvora. Ovih dana, na doteranoj „školskoj lepotici” konačno je osvanula ploča na kojoj piše: „Gimnazija Smederevo svojim zadužbinarima Dini i Ljubici Mančić, velikim dobrotvorima grada Smedereva”. „Iskoristili smo rekonstrukciju škole da se greška ispravi, a ideja je opštedruštvena. Inicirali smo je mi kao škola, grad, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture”, kaže za „Politiku” Aleksandar Marinković, direktor Gimnazije Smederevo.

Upitan zašto nije stavljen natpis koji su, navodno, Mančići testamentom ostavili, Dejan Radovanović, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu, kaže da bi bila greška da se napiše da su oni podigli gimnaziju, jer su svojim dobročinstvom zapravo inicirali njenu gradnju. Aleksandar Marinković, direktor ove škole, kaže da je zato odlučeno da natpis bude „neutralan” jer je ovaj bračni par činio dobro za ceo grad. Među neispunjenim Dininim željama ostao je Fond za školovanje siromašnih đaka, koji je sam osnovao, ali on odavno ne postoji, a novcu se trag ne zna. Dimitrije Dina Mančić (1827–1882) imao je siromašno detinjstvo, pa je, pored želje da se školuje, ipak ostao na papudžijskom zanatu, od koga se obogatio. Zato je novac od polovine imetka namenio ovom fondu.

Dok Dina nije dao novac da se iskopaju dva arteska bunara, Smederevo nije imalo vodu za piće. Zauzvrat je tražio da neka ulica u gradu nosi njegovo ime, da mu opština održava grobno mesto i svakog 15. maja daje parastos svim smederevskim dobrotvorima. Ulica koja je jedno vreme nosila ime Dine Mančića, pored Starog groblja, u duhu novog vremena ponela je drugo ime – Narodnog fronta, a Mančić danas ima svoju ulicu dugačku jedva stotinak metara.

Stanje u kakvom se pre dve i po godine našla večna kuća supružnika Mančić na ovdašnjem Starom groblju svedoči o još jednoj nebrizi Smedereva, jer na njoj 133 godine ništa nije rađeno. Svom gradu Dina i Ljubica ostavili su sve što su godinama mukotrpno sticali, a nekad velelepna kapela iz 1884. u kojoj počivaju, delo čuvenog arhitekte Aleksandra Bugarskog, samo što se nije srušila od dotrajalosti. Svojevremeno su čak i kovčezi dobrotvora otvoreni i poharani. Konačno, u oktobru 2017, praktično u poslednji čas, počela je njena sanacija i restauracija. Završetak se očekuje do leta ove godine.

Slično su prošli i mnogi drugi smederevski dobročinitelji, poput Milutina N. Banića, Stevana Kuzmanovića Kršljanina, Petra Spasojevića, Jove Rašića i drugih koji su ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića proglašeni za dobrotvore. Svi oni su svoju imovinu zaveštali gradu, osnivali fondove za sirotinju i đake. Nakon Drugog svetskog rata njihova dobročinstva i zaveštanja padaju u zaborav, grobovi bivaju zapušteni, imena ulica promenjena, fondovi ugašeni. Jedna od većih šteta je što generacije i generacije Smederevaca ne znaju ništa o njima.

Vremeplov: Rođen Jovan Paču

            Srpski kompozitor i pijanist Jovan Paču rođen je na današnji dan 17. marta1847. godine. Školovao se u rodnoj Subotici, u Pragu i Pešti. Bio je učenik Bedžiha Smetane. Uporedo s muzičkim obrazovanjem završio je i medicinu. Smatran je muzičkim virtuozom. Romantik, srpski patriota, izrazito salonski bidermajerski kompozitor. Brojne narodne i građanske melodije harmonizovao je za hor i klavir. Bio je i plodan publicista. Dela: “Chansonette serbe”, “Bez tebe draga”, “Prag je ovo milog srpstva”, “Čuj Dušane”, “Svetosavska pesma”.

Vremeplov: Rođena Madam Rolan

Na današnji dan 17. marta 1754. godine rođena je Žana Mari “Manon Flipon” Rolan, poznata kao Madam Rolan, koja je u vreme Francuske revolucije okupljala u svom salonu u Parizu pisce i ostale umetnike i političare. Na njih je znatno uticala, posebno na žirondince koje je predvodio njen suprug Rolan de La Platijer, ministar unutrašnjih poslova Francuske 1792. Giljotinirana je 1793. tokom jakobinske diktature, posle čega je njen muž izvršio samoubistvo.

Vremeplov: Umro Fridrih Besel

  Nemački astronom i matematičar Fridrih Vilhelm Besel, osnivač i prvi direktor Kenigsberške opservatorije umro je na današnji dan  17. marta  1846. godine. Izračunao je putanju Halejeve komete i prvi utvrdio promenljivost kretanja Sirijusa i Prokijusa i zaključio da je reč o zvezdama dvojnicima. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji.

Vremeplov: Umro Avram Đukić

Srpski istoriograf Avram Đukić umro je  na današnji dan 17. marta  1906. godine. Bio je školovani oficir i u intendantskoj službi dospeo je do čina generala austrijske vojske (Austrougarske). Služio je u Beču, Zadru, Pragu. Istoriografijom se bavio kao ljubitelj, ali veoma savesno. Proučavao je prošlost Srba u tadašnjoj Ugarskoj, odnosno današnjoj srpskoj Vojvodini, i to najviše veliku seobu, istoriju šajkaša i srpske husarske regimente, bunu 1848. zatim ustanak Pere Segedinca kao i seobe Srba u Rusiju, a sa mnogo požrtvovanja ispitivao je živote Srba austrijskih oficira. Ostavio je Matici Srpskoj u rukopisu veliki rad: “Generali i pukovnici Srbi u Austro-Ugarskoj od god. 1704. do danas”. Iz tog obimnog dela publikovao je jedino – “Život Arona Stanisavljevića, barona von Wellenstreit”. Ostali radovi: “Kad su se Srbi sa patrijarhom Arsenijem III doselili u zemlje madžarske krune?”, “Tri pisma patrijarha Arsenija III Čarnojevića”, “Ustanova i spomenici ugarskih kraljevskih šajkaša”, “Nešto za istoriju carske i kraljevske Srpske husarske regimente”.

Vremeplov: Umro car filozof Marko Aurelije

Na današnji dan 17. marta 180. godine umro je rimski car Marko Aurelije, car filozof. Tokom vladavine počev od 161. uspešno je suzbio germansku invaziju na Carstvo. Njegove beleške na grčkom jeziku u vidu aforizama, vođene tokom brojnih ratnih pohoda u Evropi i Aziji, svojevrsna filozofska introspekcija i razmišljanja o etici, objavljene su posmrtno pod naslovom “Samom sebi” i bile su vekovima popularne. Sačuvana je i njegova prepiska sa rektorom Frontonom na latinskom jeziku. Jedan je od najznačajnijih predstavnika poznog stoičkog eklekticizma i moralnom samoanalizom veoma je uticao na potomstvo. Car-filozof upamćen je i po izuzetnoj skromnosti i čestitosti.

Vremeplov: Čemberlen optužio Hitlera da je “prekršio reč”

  Na današnji dan  17. marta 1939. godine britanski premijer Nevil Čemberlen optužio je nacističkog vođu Adolfa Hitlera da je “prekršio reč”, jer su nemačke trupe ušle u Čehoslovačku, ali Velika Britanija i ostale zapadne sile nisu učinile ništa da spreče komadanje suverene zemlje čiju su bezbednost verbalno garantovale.

Vremeplov: Golda Meir prva žena premijer Izraela

Golda Meir, blizak saradnik Ben Guriona u borbi za stvaranje države Izrael, postala  je na  današnji dan 17. marta 1969. godine. prva žena premijer Izraela. Zbog nesuglasica u koalicionoj vladi 1974. je podnela ostavku.

Vremeplov: Umrla Irena Kiri Žolio

Na današnji dan 17. marta 1956. godine umrla je francuska naučnica, nuklearni fizičar i hemičar Irena Kiri ćerka nobelovaca Pjera i Marije Kiri. Sa suprugom Žanom Frederikom Žolio 1935. podelila je Nobelovu nagradu za hemiju. Sa srpskim fizičarem Pavlom Savićem 1937. i 1938. otkrila je izotope poznatih elemenata bombardovanjem urana neutronima.

Vremeplov: Masovne demontracije Albanaca na KiM

Na Kosovu su na današnji dan 17. marta  2004. godine izbile masovne demontracije Albanaca, povodom utapanja dvojice albanskih dečaka u reci Ibar, kod sela Čabra, koje su potom prerasle u dvodnevno nasilje tokom kojeg je 19 lica ubijeno (11 Albanaca i osam Srba),  a povređeno više od 900 osoba, među kojima su i pripadnici međunarodne i kosovske policije. Uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća na Kosovu, 34 crkve i manastira, a više hiljada Srba je napustilo svoje domove. Zbog napada na srpske enklave u gradovima u Srbiji izbili protesti više hiljada ljudi, a u centru Beograda i Niša zapaljene su džamije.

Lončar: Nastava na KiM obustavljena zbog pritiska Prištine

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, izjavio je u subotu uveče da je u srpskim školama na severu Kosova i Metohije nastava ranije obustavljena zbog specifične atmosfere na tom području i pritiska prištinskih vlasti i istovremeno apelovao na građane i političke partije da, kako je rekao, zakopaju ratne sekire i da pokažu solidarnost u ovom trenutku dok traje borba za zaustavljanje širenja korona virusa. Lončar je o obustavi nastave na KiM rekao da je to bilo predloženo rešenje, koje je usvojeno.

“Situcija je bila takva i procena je bila da se to uradi”, rekao je Lončar na konferenciji za novinare u zgradi vlade odgovarajući na pitanje zašto je nastava u školama na severu KiM obustavljena, a u centralnoj Srbiji nije. Lončar je istakao da u ovom trenutku ne vidi ništa važnije od spašavanja ljudskih života i očuvanja zdravlja. “Ne znam da li postoji neko ko bi mogao da mi kaže da ima nešto važnije od toga. I sve što radimo, što je urađeno do sada i što ćemo uraditi je da se sačuva ljudski život i njihovo zdravlje. Posebno starijih čije zdravlje je kompromitovano. Oni su nam trenutno najveća briga. Zbog njih niti spavamo niti bilo šta drugo radimo. Analiziramo da vidimo šta je najbolje rešenje, pratimo iskustva svih”, rekao je ministar. Ne bi, kaže, bilo opavdanja da sve ovo vidimo i da sve znamo, a da ne uradimo što je neophodno i što daje najbolje rezultate. “Mnogo dobro će se promisliti i proračunati, nije samo bitno da donesete neku meru. U ovoj situaciji je još bitnije kada će ta mera biti doneta. Da je ne donesete prekasno ili prerano”, naveo je ministar i istakao da je svaki dobijeni dan ogroman napredak i “veliki kao soliter”. Veoma važnim smatra to da u Srbiji juče i danas nije dramatično povećan broj zaraženih ili onih koje bi trebalo testiramo. “Samo molim građane da to shvate. Procenjuje se da će ovo stanje trajati šest do osam nedelja. I kako svaki dan prođe, mi smo na velikom dobitku. Nemamo nijedan smrtni slučaj, ne znači da ga nećemo imati, ne znači da nećemo imati veći broj obolelih, jer ne postoji način da se virus zaustavi”, kazao je Lončaar i istakao da je u ovom trenutku jedino moguće usporiti širenje virusa. A usporićemo ga, ističe, tako što ćemo biti odgovorni i slušati savet struke. Primetio je da je u ovoj situaciji nekima stalo do ljudi i do njihovih života, a nekima da iskoriste ovu priliku protiv vlasti. “Hajte da budemo solidarni, da zakopamo ratne sekire, i da uradimo što je do nas da sačuvamo ljudske živote i zdravlje ljudi i da sve prođe što pre i što bezbolnije. Eto ja na to apelujem, ako je ikako moguće”, poručio je Lončar.

Njujork zatvara škole, restorane, pozorišta, barove

Gradonačelnici Njujorka i Los Anđelesa objavili su da se od danas zatvaraju škole, gradski restorani, pozorišta, barovi i sva javna mesta kako bi se sprečilo širenje korona virusa. Gradonačelnik Njujorka Bil de Blasio odlučio je da uvede takve mere jer se taj grad suočava sa pretnjom bez presedana i istakao da mora da se “odgovori na situaciju sa ratnim mentalitetom”, prenosi BBC. Odluka će u tom gradu stupiti na snagu u utorak u 9 sati po lokalnom vremenu Bilo koji restoran, bar ili kafić koji prodaje hranu moći će to da čini samo dostavom ili će građani preuzimati hranu ispred radnje.

Ukaz gradonačelnika Los Anđelesa Erika Garsetija stupio je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu, a zabrana se odnosi i na rekreacijske centre, i na snazi će biti najmanje do 31. marta. U Las Vegasu, MGM rizort je doneo odluku da zatvori kazine i hotele do daljeg. I prodavnice Dizni, kao i zabavni parkovi širom SAD biće zatvoreni od 17. marta, saopštila je ta kompanija i dodala da će hoteli Volt Dizni vorld rizort i Dizni vero bič rizort biti zatvoreni od 20. marta.

Nekoliko zemalja EU prima iz Grčke najmanje 1.600 dece migranata

Grupa zemalja članica Evropske unije pristala je da primi iz Grčke najmanje 1.600 dece migranata koja nisu u pratnji roditelja. Komesarka EU za unutrašnja pitanja Ilva Johanson rekla je danas da će prva deca bez pratnje roditelja verovatno naći domove u Luksemburgu sledeće nedelje. Uz Luksemburg, decu migrante će primiti i Finska, Francuska, Nemačka i Portugalija, a na upravo održanom sastanku ministara unutrašnjih poslova članica EU još dve zemlje su izrazile želju da budu uključene u taj proces, navela je Johanson.

U prepunim kampovima na grčkim ostrvima trenutno živi više od 42.000 migranata, medju kojima je oko 5.500 dece bez pratnje roditelja. Prema podacima Europola, oko 10 odsto njih ima manje od 14 godina.

U Briselu protest mladih za klimu sa Gretom Tunberg

Nekoliko stotina ljudi 6. marta je u Briselu održalo protest za klimu na poziv organizacije “Mladi za klimu” (Youth for Climate) uz učešće švedske aktivistkinje Grete Tunberg. Mlada Švedjanka se u tišini priključila skupu noseći transparent “Školski štrajk za klimu”. Na skupu su pored mladih bili i predstavnici raznih ekoloških organizacija. Okupljanje je održano dva dana nakon što je Evropska komisija predstavila nacrt “zakona o klimi”, koji su kritikovali ekološki aktivisti, kao i Greta Tunberg koja je ove nedelje održala govor u Evropskom parlamentu. “Pokušavate da donosite zakone i političke odluke i smatrate da možete da budete lideri u oblasti klime, a istovremeno nastavljate da gradite i subvencionišete nove infrastrukture na fosilno gorivo”, rekla je Greta Tunberg u Evropskom parlamentu.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4QjalhOMy4&feature=emb_logo

By admin

WordPress PopUp