PODRŽITE MILIONE NASTAVNIKA UGROŽENIH PANDEMIJOM

Oko 63 miliona osnovnoškolskih  i srednjoškolskih  nastavnika širom sveta pogođeno je zatvaranjem škola u 165 zemalja zbog pandemije izazvane virusom COVID-19. Oni su na prvoj liniji odgovora kako bi se osiguralo da se učenje nastavi za skoro 1,5 milijardu učenika, koliko se predviđa da je ili  će se naći van školskih klupa.

Širom sveta, zajedno sa školskim liderima, oni se brzo mobilišu i inoviraju kako bi učenicima u svojim kućama olakšali kvalitetno učenje na daljinu, sa ili bez upotrebe digitalnih tehnologija. Oni igraju ključnu ulogu i u komunikaciji i merama koje sprečavaju širenje virusa, osiguravajući da deca budu bezbedna i podržana. Ova, dosad, neviđena situacija dovodi do stresa nastavnika, učenika i  njihovih  porodica.

 U nekim slučajevima, nastavnici pokušavaju da upravljaju anksioznošću jer se od njih traži da rade i u situacijama kada je rizik od COVID-19 sve veći. Drugi se suočavaju sa stresom pružanja kvalitetnog onlajn učenja za koje su dobili malu ili nikakvu obuku ili podršku. U mnogim zemljama, nastavnici na određeno, saradnici u nastavi i tehnničko i pomoćno  osoblje za podršku obrazovanju su u  riziku da im se ugovori raskinu i ostanu  bez sredstava za život.

Radna grupa za nastavnike  (Teacher Task For), međunarodna alijansa koja radi za nastavnike, objavila je 27. marta 2020. godine Poziv na akciju  podrške nastavnicima kako bi se osiguralo da nastavnici budu zaštićeni, podržani i priznati tokom krize. Vođstvo, finansijska i materijalna sredstva za nastavnike su neophodni kako bi se osiguralo da se kvalitetno podučavanje i učenje može nastaviti na daljinu tokom krize, i da  oporavak bude brz.

Radna grupa za nastavnike poziva vlade, pružaoce usluge obrazovanja i finansijere – javne i privatne, kao i sve relevantne partnere da:

1. Očuvaju nivo zaposlenosti i plata: Ova kriza ne može biti izgovor za snižavanje standarda i normi ili umanjenje radnih prava. Plate i naknade celokupnog nastavnog i nenastavnog osoblja moraju se sačuvati.

2. Postave prioritete zaštite zdravlja, bezbednosti i dobrobiti nastavnika i učenika: Nastavnicima je potrebna socijalno-emocionalna podrška da bi se suočili sa dodatnim pritiskom na njih da pruže učenje u kriznim vremenima, kao i da pruže podršku svojim učenicima u ovim zabrinjavajućim  okolnostima.

3. Uključe nastavnike u formiranju odgovora o obrazovanju u vreme pandemije izazvane virusom COVID-19: Nastavnici će imati ključnu ulogu u fazi oporavka kada se škole ponovo otvore. Oni moraju biti uključeni u sve korake kreiranja i planiranja sadašnjih i budućih  obrazovnih politika.

4. Obezbede odgovarajuću profesionalnu podršku i obuku: Malo se pažnje posvećeno pružanju nastavnika adekvatnoj obuci o tome kako da se osigura nastavak učenja. Moramo se brzo delovati kako bi se osiguralo da nastavnici dobiju potrebnu profesionalnu podršku.

5. Stave pitanje ravnopravnost u središte odgovora krize: Biće potrebna veća podrška i fleksibilnost za nastavnike koji rade; u zabačenim oblastima, sa manjinskim ili inkluzivnim zajednicama, kako bi se osiguralo da sva  deca dobiju kvalitetno obrazovanje.

6. Podrže regrutovanje i obuku stručnih nastavnika:  Radna grupa za nastavnike traži od finansijskih institucija da pomognu vladama da razvijaju obrazovne sisteme, a posebno nastavnike i nastavu za profesionalni razvoj radne snage. Takva podrška je posebno hitna u nekim najsiromašnijim zemljama sveta, koje se već bore kako  da zadovolje svoje obrazovne potrebe zbog hroničnog nedostatka obučenih nastavnika.

Međunarodna radna grupa za nastavnike za obrazovanje 2030 je globalna mreža koju čini preko 90 vlada i oko 50 međunarodnih i regionalnih organizacija (uključujući UN organizacije, organizacije civilnog društva, nastavničku struku i fondacije) koji rade na promociji nastavnika i osoblja  u nastav. Domaćin sekretarijatu  Međunarodne radne grupe za nastavnike je UNESCO-a u svom sedištu u Parizu.

Novi Sad, 02.04.2020.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač, savetnik

By admin

WordPress PopUp