GLOBALNA NEDELJA AKCIJE ZA OBRAZOVANJE OD 26. APRILA DO 2. MAJA 2020.

Globalna sedmica akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Globalne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030. godine: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“  izabrana je putem onlajn konsultacija sa članstvom.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) upravo je napunila 20 godina, a Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) je u kasnim tinejdžerskim godinama – slavi 17 Nedelja obrazovanja (od 2003. godine). Anketa članstva dala je nosiocima GCE mandat da se vrate na ono što je GAWE i učinilo uspešnom u prethodnim godinama – masovnu mobilizaciju ljudi širom sveta.

Postoji izražena i snažna volja miliona ljudi širom sveta da podrže zahteve za besplatnim, javnim, kvalitetnim i inkluzivnim Obrazovanjem za sve. U digitalnom dobu  takođe je važno imati alate i načine za masovnu upotrebu društvenih mreža, odnosno  omogućiti i onima koji ne mogu da hodaju ulicama da i oni učestvuju u akciji i tako  da Akciju podrže svi.

Izabrana  tema  ovogodišnje  GAWE „Ostalo je 10 godina …“ dobro se podudara sa fokusom HLPF-a za 2020. godinu, sagledavajući sve SDG-ove „Ubrzane akcije i transformativni putevi: Realizacija decenije akcije i isporuka za održivi razvoj “. Tema GAWE omogućava nam da, kroz nedelju akcija,  kreativno ojačamo obrazovni pokret oko ideje akcionog plana civilnog društva.

Kontekst:

U odnosu na prethodne godine, izabrani fokus se ne odnosi na tematsku ili programsku oblast već je usmeren na akcije i preporuke. Ove godine pruža mogućnost da obrazovni pokret započne odbrojavanje od 10 godina do postizanja Cilja 4 (SDG4). Ovo je godina za mobilisanje glasova građana kako bi se probudile vlade i svetski lideri da se sada bave obrazovanjem. Ova godina može se analizirati kroz sočiva potrebe za jačanjem civilnog društva koordiniranim akcijama. Raste broj glasova  koji upozoravaju na „krizu učenja“ i potrebu za „ubrzanim akcijama“.  Ovo je vreme da civilno društvo pojača i definiše svoj „ubrzani put“ i poželjna rešenja.

Snažna zajednička akcija će, takođe, podržati one čiji se glas sve više i više isključuje ili im to preti na lokalnom ili nacionalnom nivou. Ipak, i pored brojnih i preuzetih obaveza prema kolektivnom i inkluzivnom učešću vlada i međunarodne zajednice, veliki broj nacionalnih obrazovnih koalicija i različitih organizacija civilnog društva je isključeno iz planiranja, implementacije i nadzora SDG4.

Ako civilno društvo ne može efikasno učestvovati u zvaničnim instancama, njegov glas se uvek mora čuti – putem „običnih“ ljudi.

Predloženi fokus:

Jedna od glavnih tema i oblasti na koju će se 2020. godine usredotočiti čitavo članstvo bila bi oko onoga što je Internacionala obrazovanja ( Education International – EI)  nedavno nazvala “krizom finansiranja globalnog obrazovanja”.

Danas je nažalost, još uvek oko 260 miliona dece van škola, a 773 miliona je nepismenih odraslih osoba. To je milijarda ljudi potencijalno siromašnih i neizvesne budućnosti. Procenjuje se da bi dostigli SDG4, i uključili milijardu osoba u kvalitetan i inkluzivan obrazovni sistem, godišnje investicije u obrazovanje trebale da se udvostruče sa 1,2 na 3 triliona (1 trilion = 1 000 000 000 000) dolara. Mnoge vlade još uvek ne dostižu međunarodni standard od 20% budžetskog udela za obrazovanje i 6% GDP  za obrazovanje što je neophodan korak za postizanje SDG4. Istovremeno se, svake godine, prema MMF-u, izgubi  između 700 i 800 milijardi američkih dolara prihoda zbog izbegavanja poreza, izbegavanja poreza i nezakonitih finansijskih tokova multinacionalnih korporacija, a bogati pojedinci gube se u poreskim rajevima.

Vreme je da vlade i svetski lideri počnu istinski da deluju na proklamovanoj  posvećenosti  iskorenjivanju korupcije, pranja novca, poreske discipline i Obrazovanja za sve  i da reše teško pitanje oporezivanja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i povećaju svoja ulaganja u obrazovanje.

NSPRV je godinama usamljena sindikalna organizacija u Srbiji uporna u obeležavanju Globalne nedelje akcije za obrazovanje, ali uporna i da ove godine to učini vodeći računa o okolnostima u kojima se nalazi zemlja i obrazovni sistem.

Novi Sad, 03.04.2020.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač, savetnik

By admin

WordPress PopUp