GCE 2020: Obrazovanje i za decu bez pratnje i razdvojenu decu

Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Globalne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje Cilja 4 održivog razvoja (SDG4)“. Podećamo i da je 24. januara – Međunarodnog dana obrazovanja (IED) 2020 održanog pod motom  „Obrazovanje za ljude, planetu, prosperitet i mir“ GCE upozorila na potrebu osiguranja prava na obrazovanje za interno raseljena lica, azilante i izbeglice cirkularnim pismom „Ne ostavite nikog bez prava na obrazovanje“ i potvrdila posvećenost realizaciji obrazovnog programa „Obrazovanje 2030“ i dostizanje  SDG4.

Niz međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima predviđa pravo na obrazovanje ove populacije sa jasnom obavezom država, poput Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije o pravima deteta, Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske socijalne povelja (revidirane) i Dodatnog protokola, uz Američku konvenciju o ljudskim pravima u tom području ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Posebno za izbegličke probleme, Njujorška deklaracija za izbeglice i migrante, Konvencija o statusu izbeglica i njen Protokol, kao i Konvencija o radnicima migrantima ponavljaju pravo na izbor obrazovanja i obavezu država ugovornica da izbeglicama odobre isti tretman kao što je odobreno državljanima u pogledu osnovnog obrazovanja i da bi se osigurale  jednake mogućnosti u pogledu neelementarnog obrazovanja. Štaviše, prema Odboru za prava deteta (Opšti komentar br. 6), jednakopravno postupanje bez obzira na nacionalnost, imigracioni status ili apatridiju trebalo bi garantovati i deci bez pratnje i razdvojenoj deci.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) je pokret civilnog društva koji promoviše i brani obrazovanje kao osnovno ljudsko pravo. Osnovan je 1999. godine na Svetskom obrazovnom forumu u Dakaru. Globalna nedelja akcije za obrazovanje GAWE), kao godišnja svetska kampanja, organizuje se od strane GCE još od 2001. godine.

Podrška zaštiti ljudskih prava u doba krize (i nakon toga)

Piše: Tobias Flessenkemper*

Evropa se danas suočava sa izazovom nezapamćenih razmera koji je prouzrokovan pandemijom virusa COVID-19. Srbija, kao i mnoge druge evropske države nalazi se u vanrednom stanju bez presedana. Kriza koja već sada oblikuje naš javni, profesionalni i lični prostor, u budućnosti će još ozbiljnije će uticati na živote ljudi i politiku država širom Evrope. U ovom odsudnom trenutku, Savet Evrope, najveća organizacija za ljudska prava na našem kontinentu, kojoj se Republika Srbija priključila pre 17 godina, 3. aprila 2003. godine, nastavlja da podržava Srbiju u njenom suočavanju sa trenutnim izazovima, uz puno poštovanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

I u postojećim okolnostima Savet Evrope mora da nastavi da ispunjava svoju misiju. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i dalje razmatra hitne zahteve i donosi presude i odluke. Nadzorna tela Saveta Evrope nastavljaju da daju preporuke državama članicama.

Platforma Saveta Evrope, koje se bavi bezbednošću i zaštitom novinara, nastavlja da skreće pažnju na slučajeve zastraživanja novinara, jer je danas njihovo pouzdano, profesionalno, etičko i nezavisno izveštavanje važnije nego ikad.

I mi u Kancelariji Saveta Evrope u Beogradu nastavljamo da sprovodimo naše aktivnosti u interesu svih ljudi u Srbiji. Mi smo i dalje usredsređeni na zaštitu prava i sloboda onih kojima je uvek bila potrebna podrška i zaštita, a čiju ranjivost pandemija čini još naglašenijom. To su osobe lišene slobode, ljudi sa invaliditetom, stariji građane/ke koji se nalaze u specijalizovanim ustanovama, kao i izbeglice, tražioci azila i migranti koji često jednostavno nemaju dovoljno prostora da se fizički distanciraju i izbegnu rizik širenja virusa.

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) nedavno je objavio smernice o tome kako treba postupati sa osobama lišenim slobode tokom pandemije korona virusa, podsećajući da mere zaštite ne smeju nikada da dovedu do nehumanog i ponižavajućeg postupanja.

Naša kancelarija, u okviru svojih zajedničkih projekata sa Evropskom unijom, nastavlja da sarađuje sa srpskim institucijama na primeni tih smernica, kao i onih koje je to telo Saveta Evrope objavilo u vezi sa ustanovama za zbrinjavanje starih i osoba sa invaliditetom.

Žene i deca su takođe ranjiva grupa. Za mnoge od njih, dom je mesto straha, a ne sigurnosti, a izolacija je samo uvećala rizik nasilja i zlostavljanja u porodici.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić je naglasila da bi posledice krize mogle i ekonomski da naškode ženama, ugrožavajući njihovu finansijsku nezavisnost. Naša organizacija nastoji da u javnosti podigne svest o ovim pretnjama i promoviše poruku nulte tolerancije za počinioce.

Tako, na primer, naša kancelariji u Beogradu organizuje obuku u domenu pravosuđa, i time pruža podršku primeni preporuka koje je nedavno u svom izveštaju o primeni Istanbulske konvencije u Srbiji izneo GREVIO, ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasija nad ženama i nasilja u porodici.

Još jedno telo Saveta Evrope, Komitet eksperata za Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, među čijim je potpisnicama i Srbija, nedavno je ukazao na još jedan problem: pripadnici nacionalnih manjina su u opasnosti da ne mogu da dođu do informacija o merama borbe protiv COVID-19 na svom maternjem jeziku; osim toga, s obzirom na to da su se škole prebacile na učenje na daljinu, njihova deca možda neće više biti u mogućnosti da se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina.

Posebno ranjive grupe poput Roma, Savet Evrope i Evropska unija kroz program ROMACTED žele da osnaže kao punopravne građane/ke, između ostalog i kroz formiranje mreže facilitatora u lokalnim zajednicma, koji su sada sastavni deo aktivnosti pružanja podrške tokom krize.

U pogledu dece i omladine ovo će biti godina sazrevanja i naša je dužnost da to iskustvo pretvorimo u priliku. Ovo je pravi trenutak da unapredimo razumevanje mladih o tome kako se stvara istorija i kako se demokratije nose sa krizama i brane osnovna prava i slobode. Mi u Savetu Evrope smo spremni da nastavimo da radimo sa zaposlenima u obrazovnom sistemu i sa roditeljima na razumevanju demokratske kulture i njihovog umeća da to prenesu svojim učenicima i svojoj deci. Trenutna situacija zahteva da prilagodimo naše metode rada. Dok je većina javnih događaja odložena, neki od njih se odvijaju posredstvom interneta.

Mi stavljamo poseban naglasak na kurseve na daljinu – na samo za pravnike i osobe koje se bave ljudskim pravima, koji su obuhvaćeni HELP programom (Evropski program za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava), već i za profesionalce u drugim poljima, kako bismo što većem broju ljudi omogućili da se angažuju po pitanju vrednosti i standarda Saveta Evrope.

Savet Evrope i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu nastavljaju da budu privržen partner Srbiji tokom ove krize, a unapred se radujemo i povećanju obima naše saradnje kada se pandemija okonča. U ime čitavog tima Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu želim Vam dobro zdravlje i optimizam u narednom periodu.

*šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu

Umesto državnog takmičenja iz matematike, revijalno “online”

Društvo matematičara Srbije saopštilo je 6. aprila da zbog novonastale situacije nije u mogućnosti da realizuje redovno državno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola, ali da će biti organizovano revijalno takmičenje – onlajn. “Društvo matematičara Srbije je odlučilo da organizuje revijalno ‘online’ takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike na kome će moći da učestvuju svi obdareni učenici od 1-8. razreda iz Srbije”, saopšteno je iz DMS.

Kako se navodi, takmičenje je predviđeno za utorak, 14. aprila u 17 časova. Na osnovu rezultata koji će biti objavljeni u 19.30 časova, učenici će moći da izvrše samoocenjivanje.

Za učenike sa smetnjama u razvoju održan onlajn inovativan čas

ŠOSO “Vuk Karadžić” iz Sombora je organizovala nastavu na daljinu za učenike sa smetnjama i poteškoćama u razvoju. Nastavu je pratilo 78 učesnika iz Srbije. U ŠOSO “Vuk Karadžić” ističu da je cilj bio da se omogući učenicima sa smetnjama i poteškoćama u razvoju prisustvovanje prezentacijama i događajima koji se dešavaju u drugim mestima, bez fizičkog prisustva, ali i da uzmu učešće tokom dešavanja kroz razgovor, pitanja, interakcijom sa prezenterima, predavačima i drugim učesnicima od kuće za vreme epidemije korona virusa.

 “U saradnji sa kustos edukatorkom povodom 87.godina Narodnog muzeja Niš, učenicima širom naše zemlje se putem zom aplikacije video-konferencijom javila kustos – edukator Ivana Gruden Milentijević. Na adekvatan način ona je približila učenicima i učesnicima video-konferencije tematski sadržaj “Ćele kula”. Učešće su pojedinačno uzeli učenici iz Knjaževca i drugih mesta”, objasnila je za RTV Marijana Bugarski, organizator i moderator video-konferencije iz ŠOSO “Vuk Karadžić” Sombor.

Putem interaktivne nastave na daljinu učenici su saznali mnogo više nego što u školskim knjigama piše. “Korelacijom nastave istorije, likovnog i informatike u vreme nastave na daljinu, u toku pandemije oplemenjen je i inovativnim putem kreiran čas. Želja mi je bila je da na ovakav učenicima približim kulturno – istorijsku baštinu Srbije”, rekla je Bugarski.

U ovoj video konferenciji učestvovali su: OŠ ” Stevan Čolović ” iz Arilja, nastavnica Vera Isailović sa 33 učenika VII/2 i VII/4 OŠ “Dositej Obradović” iz Sombora, nastavnica informatike i odeljenski starešina VII/1, nastavnica Istorije Radmila Delić, devet učenika VII/1 razreda i učenika VII/2, učiteljica Nataša Stojanović sa 15 učenika IV razreda, ŠOSO sa domom “Vuk Karadžić” Sombor, nastavnice Marija Paštrović Milošević i Marijana Bugarski sa učenicima, OŠ “Sveti Sava” Bačka Palanka, nastavnik Tehnike i tehnologije Pavle Sešić.

Glasnikov konkurs za najbolju studentsku kratku priču

Izdavačka kuća “Službeni glasnik” pokrenula je konkurs za kratku priču, namenjen studentima koji se školuju u Srbiji. Prema propozicijama konkursa, priča ne bi trebalo da ima više trebalo od 10.000 karaktera, saopštio je “Službeni glasnik”. Na konkursu je dozvoljeno samo jedno učestvovanje, a uslov je da priča koja konkuriše do sada nije objavljivana. Radovi se mogu slati do 23. aprila, odnosno Svetskog dana knjige i autorskog prava. Najboljih 15 priča po odluci žirija biće objavljene u knjizi “Najbolja kratka priča 2020”, a tri će biti nagrađene knjigama ove izdavačke kuće u vrednosti od 15.000, 10.000 i 5.000 dinara.

Onlajn nastava za neke dobra, za druge komplikovana

Kako su zbog pandemije korona virusa i vanrednog stanja zatvorene sve obrazovne institucije, na fakultetima je organizovana onlajn nastava. Ovaj vid nastave, kako kažu studenti, za neke fakultete niškog Univerziteta ne predstavlja problem, dok je za druge komplikovan. Na niškim fakultetima nastava se odvija preko mejlova, društvenih mreža, ali neki su počeli i sa onlajn nastavom putem aplikacija. Na Filozofskom fakultetu za onlajn nastavu se kombinuju Google Meet i Google Classroom aplikacije, a kako kaže studentkinja novinarstva Aleksandra Ničić na početku je bila skeptična kako će to funkcionisati, ali je na kraju bila prijatno iznenađena organizacijom.

Google Meet nam omogućava lakšu komunikaciju za vežbe i predmete gde je interakcija neophodna. Svima su isključeni mikrofoni i kamere, a kada se javimo za reč i profesor nas odabere uključujemo mikrofon. Sa druge strane Google Classroom nam pruža mogućnost da pristupitmo materijalu na lakši način, jer nam je grupni mejl prebukiran. Sem toga, imamo nastavu i preko Vibera, a neki profesori nam materijal šalju i na grupnu email adresu- objašnjava Ničićeva.

Kaže da onlajn nastava nije uticala na aktivnost studenata, jer se podjednako uključuju, samo, kako kaže, novonastala situacija studentima završnih godina ne odgovara zbog odlaganja aprilskog ispitnog roka. Ja sam poslednja godina studija i odgovara mi da što pre položim sve ispite i završim fakultet. Tako mi sve ovo baš i ne odgovara. Ipak, dobra strana je što imam više vremena za učenje – navodi Ničićeva.

Sa tim je saglasna i studentkinja Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Maša Đorđević koja kaže da su studenti pomalo napeti i da su planovi koje su imali za aprilski rok pali u vodu. Objašnjava i da je držanje onlajn nastave komplikovano za Građevinsko-arhitektonski fakultet, i dodaje da se svi razgovori svode na razmenu mejlova, objava na zvaničnom sajtu fakulteta i na Fejsbuku.

Pogotovu je onlajn nastava komplikovana za vežbe s obzirom na to da svaki predmet iziskuje mnogo vremena, truda i rada, a profesori ne mogu naše radove sagledati na način na koji bi to mogli da se nastava odvija u normalnim uslovima, uživo. Što se samih predavanja tiče, ne može se uporediti onlajn nastava sa onom koja je do sada bila s obzirom na to da profesori, kada drže predavanja u amfiteatru, svaki slajd posebno objasne i uvedu nas u materiju na način da mi to zaista razumemo i umemo to znanje da primenimo u daljem radu- objašnjava Đorđevićeva.

I na Ekonomskom fakultetu nastava se odvija tako što profesori samo šalju materijal, a jedna studentkinja smatra da bi onlajn nastava bila bolje rešenje kako bi studenti lakše savladali segmente iz gradiva. Na Fakultetu umetnosti jedna studenktinja kaže da je studiranje na daljinu povećalo aktivnost sudenata, a komunikacija sa profesorima se odvija putem mejla i portala fakulteta.

Podsetimo, zbog vanredne situacije svi fakulteti su zatvoreni 16. marta, a studenti su iseljeni i iz domova. Neki fakulteti koriste digitalne platforme za rad, a na pojedinim je pokrenuta i onlajn nastava u realnom vremenu. Pokrenuta je i platforma Digitalna Soidarnost gde se nalaze informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, besplatnim onlajn knjigama i drugim sadržajem za vreme pandemije.

Vaspitači iz Novog Sada komuniciraju i edukuju onlajn

Obustava rada vrtića, nakon uvođenja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa, navela je zaposlene u predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” da pronađu nove načine za međusobnu komunikaciju, kao i za kontakt s decom i roditeljima. Kreirali su posebnu onlajn platformu, fejsbuk i vajber grupu, kao i dečju radio-stanicu “Čarobni ključić” na Jutjubu. Njima su se priključile i kolege iz 14 privatnih vrtića.

Ideje i zadatke zbog pandemije virusa trenutno nisu u mogućnosti da razmene lično, ali od nedavno, zaposleni u Radosnom detinjstvu, kontakt održavaju preko onlajn platforme “Umreži se” i fejsbuk grupe “U susret promenama”. Platformu čini forum, kao i resursni centar sa dokumentima, literaturom i pravilnicima, dok se fotografije i snimci dece na fejsbuk postavljaju uz saglasnost roditelja. Sve je usmereno na razvijanje novih osnova predškolskog programa, navode u toj ustanovi. “U platformu su uključeni svi iz vaspitno-obrazovnog rada, vaspitači, medicinske sestre vaspitači, naši stručni saradnici, pa čak i naše sestre za preventivnu zdravstvenu zaštitu. Pa su tu teme tipa portfolio kako se vodi, kako se popunjava, kako pokrenuti projektnu priču u jaslicama, recimo”, objašnjava Ljiljana Kardelis iz Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo”.

Vaspitači preko vajber grupa u stalnom kontaktu sa roditeljima, predlažu aktivnosti koje se sa decom mogu raditi i u kućnim uslovima, a tim ustanove, pokrenuo je i Jutjub radio emisiju “Čarobni ključić”, čiji sadržaj kreira zajedno sa roditeljima i decom. “To su igre koje se koriste za sprečavanje nasilja, diskriminacije, naš tim i za to je smislio jednu zbirku igara, predlozi za neke aktivnosti šta roditelji mogu kod kuće sa decom da crtaju, slikaju, prave. Naravno, roditelji se podsećaju i podstiču da deca budu i fizički aktivna. Radio-emisija sadrži različite pesmice, iskaze koje nam deca pošalju. To su različiti pozdravi vaspitačicama, drugarima”, kaže Kardelis. Sadržaje za radio emisiju “Čarobni ključić”, roditelji mogu poslati na jednu od četiri mejl adrese, a rad svih platfomi će se nastaviti i po završetku vanrednog stanja. https://www.youtube.com/watch?v=ehCz3x7XLL8&feature=emb_logo

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i u trenutnoj situaciji

Nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava od 2005. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Do sada je učestvovalo 2800 timova sa preko 9000 učesnika, a zahvanjujući ovom takmičenju, osnovano je preko 85 novih preduzeća, i pripremljeno 1425 biznis planova i poslovnih modela. Takmičenje traje tokom kalendarske godine, a finale se održava krajem decembra uz direktan prenos na RTS-u.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović istakao je da su od šest finalista takmičenja u 2019. godini, članovi čak tri tima u ovom trenutku, aktivno uključeni u rešavanje problema nastalih pojavom virusa Kovid-19. To najbolje govori o tome koliko je ovo takmičenje važno i uspešno. Članovi tima „Anora“ kreiraju novu zaštitnu masku, dok članovi tima „IMPTehna“ realizuju prvi srpski respirator. Oba projekta (zaštitna maska i respirator) su među dobitnicima nedavno raspisanog poziva na inicijativu predsednice Vlade Republike Srbije, a preko Fonda za inovacionu delatnost, koji je takođe u nadležnosti našeg Ministarstva, rekao je on.

Popović je naveo i da kolege iz Instituta za primenu nuklearne energije (INEP), koji su pobedili na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2019, rade na razvoju domaćeg „eliza“ testa namenjenog otkrivanju specifičnih antitela povezanih sa prisustvom virusa Kovid-19 kod stanovništva. Razvoj tog testa ima dijagnostički, terapijski, epidemiološki, ekonomski i javni značaj za našu zemlju. „Svi ovi timovi su potrebno znanje, dragoceno iskustvo i odvažnost da nalaze nova inovativna rešenja stekli, između ostalog, i kroz jednogodišnji ciklus obuka koje su prošli tokom učešća  na nacionalnom Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju“, izjavio je Popović.

U ovom trenutku, zbog nastale situacije, prijavljivanje za Takmičenje 2020 je i dalje otvoreno. Posebno se pozivaju članovi domaćinstva, kao i naši građani koji su ostali bez posla u inostranstvu, da u ovo vreme kada su svi na okupu,  razmišljaju kako da svoje znanje, iskustvo i kreativnost upotrebe za stvaranje novog proizvoda ili usluge i prijave se na takmičenje. Na taj način bi, kada se situacija normalizuje, bili osposobljeni da kroz obuke i samostalni rad, stvore za sebe i članove porodice nova radna mesta i obezbede dohodak. Time mogu jačati sopstveni kapacitet, ali i ukupni kapacitet srpske  privrede, koji će biti od velike važnosti u budućnosti. Ne postoji ni jedno ograničenje za učešće na takmičenju, u pogledu obrazovanja, starosti, pola, socijalne kategorije ili oblasti stvaralaštva. Jedini uslov je sopstveni, najmanje tročlani tim i inovativno rešenje koje može naći svoje mesto na tržištu. Sve informacije i obrazac prijave, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org .

Igre koje mogu da se igraju kod kuće (3)*

Iskoristite zajedničko vreme koje u ovim trenucima provodite sa svojom decom da razgovarate sa njima o različitim temama – o druženju sa kućnim ljubimcem, kako je izgledalo kada su izgubili prvi zub, ili prvi put vozili bicikl, o proslavi rođendana, o svom prvom golu  na utakmici i sl. Pitajte koju bi oni od tema o kojima ste pričali izabrali da je predstave kroz igru. Danas predstavljamo igru Paukova mreža; Od vune (ili sličnog materijala) napravite “paukovu mrežu” negde u kući (na primer između nameštaja, ispod trpezarijskog stola ili u hodniku). Cilj igre je da se deca provuku kroz nju ne dodirujući vunu. 

Još tri igre aktivnije igre koje možete isprobati:

Ples uz muziku: uključite muziku i igrajte zajedno.
Košarka sa čarapama: pripremite čiste čarape i korpu kao cilj. Stanite malo dalje i pokušajte da ubacite što više čarapa u koš.
Žablji skok: skakućite po površinama u kući koje nisu klizave. Peškire možete da poređate po podu kao dodatne prepreke. Takođe, možete da pokažete deci kako da oponašaju i neke druge životinje, kao što su zec ili kengur.

Izazov – Pokažite nam kako se igrate! Pozivamo roditelje i staratelje da podele sa nama kratke video-snimke ili fotografije raznih igara s decom predškolskog i školskog uzrasta i inspirišu jedni druge. Da biste se priključili izazovu, potrebno je da svoj snimak ili fotografiju objavite na društvenim mrežama (fejsbuk, tviter ili instagram) koristeći obavezni hashtag #KutakZaIgru #LearningAtHome i da obavezno tagujete @unicefsrbija   da bismo mogli da vidimo vašu objavu.

Za svako dete, igra!

*UNICEF Srbija/2020

Program Malog pozorišta „Duško Radović“ na internetu

Malo pozorište „Duško Radović“ pokrenulo je na Instagramu program pod nazivom „Malo putovanje kroz istoriju umetnosti“. Osim onlajn pozorišnih predstava i radio-drama, svakog petka od 17 sati najmlađi sugrađani moći će da prate i edukativnu inicijativu dečjeg gradskog pozorišta. Zamenica predsednika Skupštine grada Beograda Andrea Radulović rekla je da je cilj programa Malo putovanje kroz istoriju umetnosti da se pričama o umetničkim delima svetski poznatih umetnika, uz vizuelno predstavljanje, mališanima približi umetničko stvaralaštvo.

Svakog petka obrađivaće se tema nekog drugog umetnika i jednog njegovog umetničkog dela, uz poseban osvrt na istorijski kontekst i priču koja prati delo, a sve u formatu bliskom i razumljivom najmlađima, navodi se u saopštenju Gradske uprave. Takođe, priče će pratiti i kviz pitanja na koja će deca moći da odgovoraju i na taj način steknu osnovna znanja o umetnosti.

Radulovićeva je dodala da je u planu uskoro još jedan program pod nazivom Mali muzički detektivi, koji će takođe moći da se prati na nalogu pozorišta na Instagramu. Taj program će na interaktivan način uključivati decu u proces slušanja i istraživanja kompozitora klasične muzike, pre svega, davanjem detektivskih zadataka kojima se deca ohrabruju na prepoznavanje pojedinih tema instrumenata i lajtmotiva.

Malo pozorište „Duško Radović“ svake srede od 19 sati premijerno izvodi audio-bajke, dok svake nedelje od 12 sati na svom kanalu na Jutjubu prikazuje jednu od pozorišnih predstava sa svog sadašnjeg ili nekadašnjeg repertoara.

Imunih na koronu nema, tinejdžeri najotporniji na virus

 Tinejdžeri su prilično potentni da stvore antitela i blokiraju viruse van ćelija, za razliku od novorođenčadi i dece mlađeg uzrasta. Upravo zbog toga, oni su najotporniji na virus. U većini slučajeva deca obolela od korone imaju blažu kliničku sliku od starijih. Međutim, kada je u pitanju obolevanje od virusa korona, doktori su primetili i još jednu značajnu razliku – virus drugačije podnose deca različitih uzrasta, pa su tako tinejdžeri zaštićeniji od najmlađih.

Proteklog vikenda u Americi je od posledica virusa korona preminula beba mlađa od godinu dana. Prethodno je u Kini zabeležen smrtni slučaj kod dečaka (14), dok su najmlađe žrtve u Evropi dvanaestogodišnja devojčica iz Belgije i dečak (13) iz Velike Britanije.

Trebalo bi da smo napokon shvatili da imunih nema, te da ovaj virus ne zna za godine starosti. Međutim, činjenica je da deca lakše podnose simptome nego starija populacija. Podaci kineske studije o Covid-19 kod dece potvrdili su da je više od polovine imalo blage simptome temperature, kašlja, kijanja, curenja iz nosa, bolova u grlu i telu. Kod trećine njih javili su se znakovi upale pluća, sa čestim temperaturama i produktivnim kašljem, ali bez otežanog disanja koje je primetno kod teško obolelih odraslih osoba. Kod dece je imuni sistem još u razvoju i to je prednost, a ujedno i odgovor na pitanje zašto imaju blažu kliničku sliku od odraslih, smatra imunolog prof. dr Borislav Kamenov.

Prema njegovim rečima, odrasli imaju specifični stečeni imunitet koji zahteva ogromno angažovanje celog sistema i vrlo često dolazi do prekoračenja nužne odbrane. – Za stvaranje specifičnog imuniteta potrebna je pomoć mnogih ćelija i vrlo je kompleksan proces da se naprave antitela na neke infekcije unutar ili van ćelije. Kada infekcija zarazi odraslog čoveka, stečeni imunitet pokušava da napravi specifični odgovor koji je nekad moguć, a nekada je sistem toliko aktiviran da se dogodi da pretera u reakciji. Tada, osim inficiranih ćelija, počne da ubija i veliki broj vlastitih ćelija, zbog čega dolazi do komplikacija – objašnjava profesor Kamenov.

Kako kaže, deca tek stvaraju stečeni imunitet i nemaju interventne jedinice koje žestoko aktiviraju ceo sistem, za razliku od odraslih. – Deca imaju urođeni, nespecifični imunitet kod kog svaka ćelija rešava problem za sebe. Tako se problem ne množi na ceo organizam. Nespecifični imunitet praktično ne daje komplikacije, on ispravlja greške u ćelijama. On ima svoje mehanizme pomoću kojih rešava probleme na nivou ćelije kao što su preparati cinka, vitamin D, selen, folna kiselina. Kada bi se i kod odraslih ojačao nespecifični imunitet, verovatno bi dobili bolju startnu poziciju i manje izgleda za komplikacije – naglašava profesor Kamenov.

No, iako su tinejdžeri globalno najzaštićeniji, SZO je saopštila da 10 do 15 odsto ljudi mlađih od 50 godina imaju umerene ili teške simptome. – Teški slučajevi bolesti viđeni su kod ljudi u tinejdžerskom dobu ili dvadesetim godinama, mnogima je potrebna intenzivna nega, a neki su nažalost preminuli – rekao je šef kancelarije SZO u Evropi dr Hans Kluge..

Nije dokazano da li se virus može preneti na plod u utrobi majke, ali je infekcija potvrđena kod dve tek rođene bebe u Vuhanu i Londonu. U Beogradu je nedavno porođena trudnica pozitivna na Covid-19, ali javnosti nije poznato da li je beba zaražena. – Zbog nivoa hormona beba u utrobi majke ne može da razvije stečeni imunitet. Međutim, sve probleme koje majka ima, ako ne podnosi neku hranu i naročito ako ima neku hroničnu bolest – sve se to odražava na dete. Iz tog razloga su neka novorođenčad izloženija infekciji – ukazuje prof. Kamenov.

-Devojčice se spremaju da budu majke i svoj imuni sistem vežbaju kroz ciklus. Tako one moraju da prepoznaju i ćelijski i humoralni tip odgovora imuniteta. Dečaci su rigidiniji i više imaju ćelijski tip odgovora. Mada to ne dolazi do izražaja u tinejdžerskom dobu, činjenica je da odrasli muškarci više stradaju od posledica ovog virusa nego žene – kaže prof. Kamenov.

Kineski podaci ukazuju da su mlađa deca, posebno novorođenčad, podložnija virusu Covid-19 u odnosu na druge starosne grupe. Dok su kod jednog od 10 novorođenčadi prijavljeni teški oblici bolesti, ove stope se drastično smanjuju kako deca postaju starija. Tako su u dobi od pet i više godina samo tri ili četiri deteta od njih 100 razvila teži oblik. Profesor Kamenov kaže da mlađa deca nisu tako moćna da stvaraju antitela kao tinejdžeri. – Tinejdžeri su na optimalnoj životnoj putanji i prilično potentni da stvore antitela i blokiraju viruse van ćelija, za razliku od novorođenčadi i dece mlađeg uzrasta. Takođe, zavisi i s kojim bakterijama se dete susretalo, da li je često primalo antibiotik, te je svaka infekcija ubijena na početku i nije stiglo da stvori imunitet. Zatim, deca koja ne podnose mleko, a mame i bake im daju jer veruju da je dobro, kao i toksini iz hrane, aerozagađenje; sve to negativno deluje na imunitet deteta – napominje prof. Kamenov.

Svilajnac: Dom učenika za smeštaj obolelih

Dom za učenike Poljoprivredno veterinarske škole u Svilajncu namenjen je za smeštaj lakše obolelih od korona virusa ukoliko to bude potrebno, izjavio je u ponedeljak  predsednik opštine Predrag Milanović. Opština Svilajnac je pre nekoliko dana podnela inicijativu vladi Srbije da taj dom bude karantin, odnsono prostor za smeštaj lakše obolelih od koronavirusa, objasnio je Milanović u saopštenju za medije Informativne službe opštine. Kompanija Vossloh Schwabe, donirala je Svilajncu 400 zaštitnih medicinskih maski, a firma “Uredi dom” 100 zaštitnih vizira, izjavio je Milanović. Zahvaljujući se na donaciji, Milanović je rekao novinarima da će “ova zaštitna oprema biti predata ljudima koji su, zbog svojih radnih zadataka, trenutno najizloženiji riziku zaraza korona virusom”. Milanović je istakao da će svi korisnici socijalne pomoći, na području ove opštine, “u toku ove nedelje” dobiti još po jedan paket osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu. On je istakao da su “u svim selima i na nekoliko mesta u gradu postavljni kanisteri sa dezinfekcionim sredstvima i uputstvima za korišćenje, a koje građani mogu da preuzmu za dezinfekciju svojih dvorišta u podova u zgradama”. U Svilajncu do sada je korona virus potvrđen kod šest osoba.

Vremeplov: Osnovano Srpsko geografsko društvo

Na inicijativu srpskog naučnika Jovana Cvijića, u Beogradu je na današnji dan 8. aprila 1910. godine osnovano Srpsko geografsko društvo. Cilj tog društva bilo je širenje, kako je navedeno, naučno-stručnog rada i popularisanje znanja iz geografije i njoj srodnih nauka.

Vremeplov: Srpska Vojvodina

U Sremskim Karlovcima održan je, na današnji dan 8. aprila 1861. godine, Blagoveštenski sabor, poslednji politički skup Srba u Ugarskoj, na kojem je zatražena posebna teritorija za Srbe (Vojvodina sa Sremom, donjom Bačkom i Banatom) sa vojvodom na čelu i sopstvenom administracijom. Saborom je predsedavao patrijarh Josif Rajačić. Austrijski car Franc Jozef I nije nikada potvrdio zaključke ovog skupa, a Ugarski sabor nije ih ni uzeo u razmatranje.

Vremeplov: Umro  Štrosmajer

Na današnji dan 08. aprila  1905. godine u Đakovu je umro biskup i političar Josip Juraj Štrosmajer. Osnivač je i pokrovitelj Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti (1868) i utemeljitelj Zagrebačkog sveučilišta (1874).

Vremeplov: Umro Pikaso

  Jedan  od najvećih umetnika 20. veka, španski slikar i vajar i jedan od najznačajnijih predstavnika kubizma Pablo Pikaso umro je na današnji dan 8. aprila 1973. Zajedno sa Žoržom Brakom napravio je prekretnicu u evropskom slikarstvu, ostvarujući novu koncepciju oblika i prostora. Od mnogobrojnih dela iz njegove zaostavštine, najpoznatija su “Gospođice iz Avinjona” i “Gernika”.

Vremeplov: Umro Nebojša Popov

Na današnji dan 8. aprila  2016. godine preminuo je Nebojša Popov, sociolog, antiratni aktivista Srbije i bivše Jugoslavije, predsednik Republikanskog kluba i član Glavnog odbora Građanskog saveza Srbije, glavni urednik lista Republika.

Vremeplov: Umro Kapica

   Ruski fizičar Pjotr Kapica, jedan od najznačajnijih fizičara 20. veka umro je na današnji dan 8. aprila 1984. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine.

Vremeplov: Svetski dan Roma

U  Londonu je, na današnji dan 8. aprila 1971 godine, održan Prvi svetski kongres Roma na kojem je verifikovan naziv pripadnika tog naroda – Romi. Odlukom UN 8. april proglašen je za Svetski dan Roma.

Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju izdalo je priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Priručnik ističe značaj škole kao zajednice koja uči, u kojoj se neguju vrednosti na kojima počiva sigurno i podsticajno okruženje za razvoj i učenje. Da bi se izgradilo bezbedno i podsticajno okruženje za učenike, njihove roditelje, kao i sve zaposlene u školi neophodna je saradnja i angažovanje svih zaposlenih, doslednost u poštovanju pravila i normi ponašanja, briga i posvećenost svakom detetu uz dobru saradnju unutar škole. Važno je da škola sistematski planira, prati i radi na unapređivanju školske kulture u cilju međusobnog uvažavanja, prihvatanja različitosti i konstruktivne saradnje između svih aktera.  Među ključnim aktivnostima škole, istaknut je značaj kontinuiranog sprovođenja preventivnih aktivnosti koje doprinose poželjnim oblicima ponašanja i zaštiti od nasilja i diskriminacije.

Vodič predstavlja rezultat iskustva zaposlenih u školama, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora. Takođe, Vodič predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“.

Kako ističu autori priručnika „Ovo je Vodič ka zajedničkoj viziji svih škola u Srbiji: razvijamo se kao zajednica u kojoj se svako dobro oseća, učenje se odvija u prijatnoj i podsticajnoj sredini punoj radosti i zadovoljstva, poštujemo se i uvažavamo, pokazujemo da možemo lepše i uspešnije“.

Priručnik je nastao u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“ koji realizuju UN Women, UNFPA UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske. Projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“ je usmeren na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji.

Priručnik možete preuzeti na našem sajtu. (→Biblioteka, Publikacije)

By admin

WordPress PopUp