GCE 2020: Obrazovanje za održivi razvoj

Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Globalne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje Cilja 4 održivog razvoja (SDG4)“. Podećamo i da je 24. januara – Međunarodnog dana obrazovanja (IED) 2020 održanog pod motom  „Obrazovanje za ljude, planetu, prosperitet i mir“ GCE upozorila na potrebu osiguranja prava na obrazovanje za interno raseljena lica, azilante i izbeglice cirkularnim pismom  i potvrdila posvećenost realizaciji obrazovnog programa „Obrazovanje 2030“ i dostizanje  SDG4.

Elem, svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno i besplatno  javno i inkluzivno obrazovanje. Znatan  deo dece  nije uključen u obrazovni sistem, što se onda  prenosi i na sledeće generacije. Ti ciklusi isključenosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini. Kako bi se otklonile prepreke ka kvalitetnom “Obrazovanju za sve”, ovogodišnja GAWE se posebno fokusira na podršku deci koja su najčešće isključena iz sistema. Učestvujući u kvalitetnom inkluzivnom osnovnom i srednjem obrazovanju, deca iz osetljivih grupa povećaju svoje šanse za bolji život i značajnije učešće u društvu.

Agenda za održivi razvoj iz 2015. godine je ambiciozna i univerzalna agenda za uklanjanje siromaštva kroz održivi razvoj do 2030. godine. Kada je usvojila novu agendu u septembru te godine, međunarodna zajednica je prepoznala da je obrazovanje ključno za uspeh svih 17 razvojnih ciljeva. Kroz Inčoensku deklaraciju usvojenu na Svetskom obrazovnom forumu u maju 2015, UNESCO-u, kao specijalizovanoj agenciji za obrazovanje Ujedinjenih nacija, poverena je uloga da vodi i koordinira program “Obrazovanja 2030” sa svojim partnerima. Plan za postizanje deset (pod)ciljeva obrazovnog Cilja 4. To je i Okvir za delovanje „Obrazovanja 2030“, koji je usvojen u novembru 2015. godine i  koji daje smjernice vladama i partnerima o tome kako pretvoriti obaveze u akciju i rezultat.

Roditelji sa decom sa autizmom izlaziće u bilo koje doba dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u utorak uveče da će roditelji koji imaju decu sa autizmom moći da izlaze u bilo koje vreme. Vučić je za RTS objasnio da je prvobitno predloženo da im se omogući da izlaze u šetnju od 18.00 do 20.00 časova, ali da će to ipak biti drugačije rešeno i biće im omogućeno da izlaze u bilo koje doba dana, ali će roditelji o tome voditi računa.

Škole u Bečeju učestvuju u snimanju časova na mađarskom

Osnovna škola “Petefi Šandor” iz Bečeja u naredna tri dana učestvovaće u snimanju časova za program nastave na daljinu na mađarskom nastavnom jeziku. Program će obuhvatiti đake od prvog do osmog razreda i u planu je i snimanje nekoliko časova i za srednjoškolce, a prema rečima direktorke O.Š. “Petefi Šandor”, Gabriele Potrebić Težer, u tom izazovu učestvuju i osnovne škole “Šamu Mihalj” iz Bečeja i Bačkog Petrovog Sela. Težer je navela da će snimanje obuhvatiti osnovni nastavni program, koji čine predmeti Matematika, Mađarski jezik, Priroda i društvo, Istorija, Biologija i Geografija.

Časovi traju po 20 minuta, a za učitelje i nastavnike takav vid obrazovanja predstavlja svojevrstan izazov, a učiteljici u O.Š. “Petefi Šandor” Piroški Keringer tokom snimanja najviše nedostaju povratne informacije učenika. “Nama je najveći problem što uz naše udžbenike na mađarskom nastavnom jeziku, ne postoje digitalni materijali, i zato sakupljamo materijale iz udžbenika iz Mađarske, koji su nam stavili na raspolaganje u vanrednom stanju, tako da i mi možemo koristiti te udžbenike sa Interneta“, kaže Keringer.

Prosvetni radnici su saglasni da nastava na daljinu otvara mogućnost napredovanja u pogledu savladavanja novih tehnologija i unapređenja nastavnog procesa. Snimljeni časovi za nastavni program na mađarskom jeziku biće emitovani na Radio-televiziji Panon (RTV Pannon), čiji je centar u Subotici.

Onlajn proba male mature, ko nema računar dobiće odštampano

Proba male mature zakazana je za 22.,23. i 24. aprila, a mali maturanti onlajn će rešavati testove iz srpskog, matematike i kombinovani test. U dopisu koje je Ministarstvo prosvete prosledilo školama navodi se da učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima. “Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima”, navodi se u dopisu.

Urađene testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit. Od škole se očekuje da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u onlajn testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. “Osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta”, navodI se u dopisu Ministarstvu.

Ističu da se rezultati testa neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata, te da je zato neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja, a ujedno obezbediti i realnija očekivanja od završnog ispita.

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. Testovi će se raditi preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova. Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno.To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni. “Po normalizovanju uslova rada, sprovešće se i drugi probni završni ispit kojim će biti testirane procedure, što znači da će učenici imati više prilika da provere svoje znanje”, navodi se u dopisu.

Utvrđeni termini konkursnih rokova za upis na UNS

Senat Univerziteta u Novom Sadu je 14. aprila na elektronskoj sednici, doneo odluku o utrđivanju termina konkursnih rokova za upis studenata na svim nivoima studija na Univerzitetu u Novom Sadu u školskoj 2020/2021. godini. „U prvom upisnom roku za osnovne i integrisane studije, prijava kandidata realizovaće se 24, 25. i 26. juna 2020. godine, dok će prijemni ispiti biti održani 30. juna, 1. jula i 2. jula 2020. godine. Završetak prvog upisnog roka planiran je za 22. jul 2020. godine. U drugom upisnom roku, prijava kandidata biće 1. i 2. septembra 2020. godine, a prijemni ispiti održaće se 3. i 4. septembra 2020. godine. Drugi upisni rok završava se 25. septembra 2020. godine“, precizirano je u saopštenju Centra za informisanje i odnose s javnošću Univerziteta u Novom Sadu. Takođe se dodaje da su za upis u prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih studija utvrđeni krajnji termini za prijavu kandidata, i to u prvom roku do 19. septembra 2020. godine, a u drugom roku do 30. septembra 2020. godine.

Prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, prorektorka za nastavu Univerziteta u Novom Sadu, u pisanoj izjavi, navela je da su utvrđeni okvirni termini konkursnih rokova, te da će nakon ove odluke, pojedinačni fakulteti koji su članice Univerziteta utvrditi tačne termine za prijavu kandidata za polaganje prijemnih ispita, kao i tačne datume kada bi trebalo da se održi polaganje prijemnih ispita. „Za osnovne i integrisane studije prvi upisni rok bi trebalo da počne 24. juna, a da se završi do 22. jula, dok bi drugi upisni rok počeo 1. septembra, a završio se 25. septembra. Međutim, postoje fakulteti koji će odstupiti od utvrđenih termina konkursnih rokova zbog specifičnosti prijemnog ispita, kao i zbog prethodne provere sposobnosti kandidata za upis na određene studijske programe. To su Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Akademija umetnosti, Pedagoški fakultet, kao i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, dok će termin održavanja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu biti usklađen sa odlukom Zajednice medicinskih fakulteta Republike Srbije“, navela je ona.​

Prema njenim rečima, planirano je se u prvu godinu svih nivoa studija u školskoj 2020/21. godini na Univerzitet u Novom Sadu upiše 1.5950 studenata, od čega bi za 8318 studenata školovanje bilo finansirano iz državnog budžeta, dok je 7.632 mesta planirano za samofinansirajuće studente. „Za osnovne i integrisane studije planirano je 9.248 mesta, međutim, u ovom trenutku ne možemo govoriti o tačnom broju studenata koji će u narednoj školskoj godini moći da se upiše u prvu godinu studija, jer Pokrajinska vlada donosi
konačnu odluku o broju studenata na pojedinačnim studijskim programima“, zaključila je prorektorka za nastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Saveti pedijatra „preko žice”

Moj trogodišnji sin ima sitan osip po telu. Ne svrbi, ne boli. Ali ja sam zabrinuta jer ne mogu da ga vodim u jeku pandemije u dečji dispanzer – ovo su reči majke iz jednog novobeogradskog bloka, koja se telefonom obraća za pomoć pedijatru Aleksandri Miletić. Ona je zaposlena u žarkovačkom Domu zdravlja, ali kad završi smenu i dođe kući odgovara na pitanja roditelja iz prestonice, ali i iz drugih krajeva Srbije. Čim je uvedeno vanredno stanje zbog kovida 19, ova požrtvovana doktorka stavila je na raspolaganje svoj broj mobilnog telefona znajući da će njeni saveti dobro doći očevima i majkama jer mnogi od njih nisu u prilici zbog policijskog časa i novonastale situacije da mališane vode u zdravstvenu ustanovu.

Bračni par sa Voždovca poverio se doktorki da njihova devojčica ima visoku temperaturu koju ne može da obori ni lek, ali ni krompir privijen na tabane. Doktorki stižu pitanja i kako zaustaviti proliv i povraćanje kod najmlađih, a ima i pitanja u vezi sa pojavom ekcema i alergije. – Pojedini roditelji jesu uznemireni, osetim to po njihovom glasu, ali nisu u panici i nema razgovora kroz suze, što me raduje. Tako najbolje mogu pomoći svojoj deci i pokazati im da su uz njih i da imaju njihovo poverenje – kaže dr Aleksandra Miletić.

Dečaci i devojčice takođe mogu da osete strah jer do njih dopiru informacije o virusu, a potrebno im je objasniti zašto ne mogu da se igraju sa vršnjacima iz komšiluka. To može da utiče na njihovo zdravstveno stanje, da ih boli stomačić ili glava. Zato roditelji traže pouke i o tim stanjima. Pitanja se mogu postavljati i es-em-es porukama, a doktorka Aleksandra kaže da jedna poruka često preraste u podugačku prepisku. Javljaju joj se roditelji iz Sjenice, Niša, Štrpca, zapravo s kraja na kraj naše zemlje. Doktorka za sve njih ima strpljenja. Poručuje im da je ona tu za savet i pomoć iz prve ruke, ali da samo lekar specijalista i doktor kod koga se dete leči mogu da  postave dijagnozu, propišu lek ili promene terapiju. – Zato moj odgovor ne može biti zamena za odlazak kod lekara – navodi dr Miletić i dodaje da njoj ova interakcija sa roditeljima ponekad liči na preslišavanje, kao nekad u studentskim danima pred ispit.

Podršku u ovom poslu od kuće u kome, kad su poruke i pozivi u pitanju, nema granica, doktorki Aleksandri  pomaže njeno četvoro dece – Teodora, đak Trinaeste beogradske gimnazije, Katarina, učenica sedmog razreda, Marija, petakinja, i Slavko koji ide u treći razred. Oni često prime poziv, pročitaju majci poruku, a tu su i da obave neki posao u domaćinstvu dok doktorka razgovara sa roditeljima malih pacijenata.

In memoriam: Dragan Toroman

Rukovodilac programa računarstva u Istraživačkoj stanici Petnica i vrhunski IT stručnjak Dragan Toroman preminuo je u 51. godini u ponedeljak, 13. aprila. Toroman je rođen u Pirotu, a odrastao je u Nišu. Polaznik pograma informatike u Petnici bio je od 1986. godine, a 1998. postaje rukovodilac programa računarstva u ovoj Istraživačkoj stanici.

 Organizovao je više od stotinu obrazovnih programa u oblasti računarstva i informatike. Bio je preduzetnik u oblasti IT i deo nekoliko međunarodnih razvojinih timova za informacione tehnologije. Dobitnik je prestižne ICT nagrade “Diskobolos” koju dodeljuje Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA). Iza sebe je ostavio suprugu Vesnu i kćerku Lidiju.

Virtuelno takmičenje okupilo 400 izviđača sa prostora bivše Jugoslavije

April je mesec u kome izviđači uveliko idu na takmičenja, a iako su im vanredno stanje i virus korona onemogućili da se nadmeću u prirodi, pronašli su način da to urade iz svojih domova. Ideja je potekla od niških izviđača i naišla na veliki odjek – njih 400 iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine okupilo se putem Instagrama. 62 ekipe činili su izviđači i planinke uzrasta od 12 do 25 godina, navode u Savezu uzviđača Srbije, koji su dobili zadatke poput šifrovanog pisma, signalizacije zastavicama, kviz izviđačkog znanja i brzo pakovanje vreće. Svi zadaci deljeni su putem društvenih mreža i sa sobom su nosili društveno odgovorne poruke poput “Čuvaj se i peri ruke”, “Ne izlazi bez maske” ili “Ostani kod kuće”, a njihovo rešavanje donosilo je ekipama određeni broj poena, u zavisnosti od brzine, tačnosti ili kreativnosti – kažu u SIS-u.

Poput tradicionalnih akcija i u ovoj virtuelnoj izviđači su imali priliku da se uveče svi zajedno druže i slušaju izviđačku muziku, a pridružili su im se glumac i voditelj Milan Kalinić i scenarista i glumac serijala Dnevnjak Đorđije Žorž Andrić, koji su im davali savete kako da na zanimljiv način provedu dane kod kuće.Izviđačima se priključila i dvojica glumaca; foto: Print screen/Savez izviđača Srbije

Čitavo takmičenje organizovao je Tim topograf – četvoro mladih, predvođenih članom niškog odreda Lola Dimitrijem Džunićem. Ideja za ovakvu aktivnost javila se pri proglašenju vandrednog stanja u Srbiji, jer je ovo period kada izviđači uveliko prave svoja takmičenja u prirodi. Hteli smo da omogućimo izviđačima druženje i takmičenje uprkos pandemiji kovid-19. Prednost društvenih mreža pružila nam je mogućnost da povežemo veliki broj izviđača na jednom mestu i veoma smo ponosni na to – ispričao je Džunić. U Savezu izviđača Srbije kažu i da sam rezultat nije bio u prvom planu, ali će ostati zapamćeno da su se najbolje na prvom međunarodnog onlajn izviđačkom takmičenju snašle ekipe niškog odreda Josif Pančić i Izviđačkog odreda Sava iz Brčko distrikta.

12 naslova u širem izboru za nagradu “Branko Miljković”

Za ovogodišnju nagradu “Branko Miljković”, koja se dodeljuje 49. put, žiri je u širem izboru uvrstio 12 naslova. Najbolja knjiga pesama na srpskom jeziku u 2019. godini biće izabrana nakon ukidanja vanrednog stanja. Goran Maksimović, Dragan Bošković i Vojislav Karanović članovi su ovogodišnjeg žirija koji su selektovali naslove, a na širem spisku je njih 12.

Kako kažu u Niškom kulturnom centru, uži izbor biće objavljen početkom maja, a dodela nagrada održaće se nakon završetka epdemije i ukidanja vanrednog stanja. Žiri nagrade “Branko Miljković” je posle detaljnog čitanja i vrednovanja pesničkih knjiga iz prošlogodišnje produkcije, sačinio širi izbor knjiga poezije objavljenih tokom 2019. godine. Uži izbor će biti objavljen početkom maja, a ime dobitnika nagrade “Branko Miljković“ za 2019. godinu biće poznato kada uslovi pandemije i ukidanje vanrednog stanja to budu dozvolili – kažu u NKC-

Prof. Živić: Biti Lekar

“Biti Lekar je mnogo više od izlečiti bolest. Biti Lekar znači odgovoriti sa NE na pitanje da li je Predsednik smeo da u doba korone organizuje miting u Valjevu ili okuplja ljude u Novom Pazaru ili Nišu, a sa DA na pitanje da li je morao u samoizolaciju, nakon razbolevanje deteta” kaže Saša R. Živić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.

“Pravom Lekaru nije dozvoljeno da kaže da su takva pitanja „politička“, ako se već toliko zaklinje u zdravlje nacije. Lekar mora reći da se nisu poštovale preporuke o „masovnom testiranju“ date vrlo rano od strane SZO, a ne govoriti „testirali smo koliko smo mogli“, što je u stvari pokušaj abolicije nespremnosti zdravstvenog sistema”, kaže prof Živić.

“Pčelica” preuzela dostavu ručka za pretplatnike Gerontološkog centra

Nakon što je otkriveno da veliki broj korisnika i zaposlenih boluje od korona virusa u niškom Gerontološkom centru dogodio se i zastoj u dovoženju hrane za one koji nisu smešteni, već samo pretplaćeni na ručak u ovoj ustanovi. Posle tri dana pauze, tokom kojih su pretplatnici, kako kažu njihovi srodnici, ostali uskraćeni za bilo kakve informacije, ovu uslugu preuzela je Predškolska ustanova Pčelica. Posle tri dana pozivanja svih brojeva za koje je mislila da mogu da joj daju neku informaciju o dostavi ručka za oca, koji je osoba sa invaliditetom i kome nema ko da kuva, Ksenija Todorović se za pomoć obratila Južnim vestima. Ubrzo nakon toga je stigao ručak, ali sada kaže da ne znaju kako će dostava obroka biti organizovana za vikend.

U Pčelici kažu da se “plan dostave vrši na dnevnom nivou, bez izuzetaka”, kao i da će ovo raditi sve dok bude bilo potrebe, a u niškom Štabu za vanredne situacije da je ovo preduzeće danas preuzelo novo zaduženje. Priprema hrane se realizuje u Studentskom centru. Radi se o ukupno 75 obroka koje će raznositi dve ekipe na teritoriji našeg grada – navode u Štabu. Podsetimo, prema poslednjim zvaničnim informacijama 151 štićenik Gerontološkog centra smešten je u Klinički centar Niš, kao i petoro zaposlenih. Zato što nije preduzeo sve mere da zaštiti korisnike i zaposlene, uhapšen je direktor ove ustanove.

Za decu čiji su roditelji zaraženi od korone i nema ko da ih čuva SOS vrtić

Mnogo se prethodnih dana i nedelja pričalo o tome ko će čuvati decu ukoliko se desi da su im zaražena oba roditelja, a nemaju bliske srodnike koji bi mogli da preuzmu brigu o njima. Spominjao se u tom slučaju Centar za socijalni rad, ali je Grad Beograd došao na jednu veoma interesantnu ideju, ako se za to ukaže potreba. – Mi smo spremni da, ukoliko su oba roditelja pozitivna na korona virus, a decu nema ko da čuva, otvorimo svojevrsno SOS obdanište za tu decu. Imamo vaspitačice koje su na punoj plati i one će moći da brinu o njima, 24 sata dnevno. U smenama. Grad je, dakle, spreman, a da li će se to desiti zavisi od toga ima li potrebe za tim – najavio je juče zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Podsetimo, posle uvođenja vanrednog stanja došlo je i do zatvaranja svih prestoničkih vrtića, kako državnih, tako i privatnih. Nadležni su, kako tvrde, spremni da veoma brzo organizuju pripremu jednog takvog vrtića. – Ukoliko se za ovim pokaže potreba, Grad ima mogućnosti da organizuje boravak zdrave dece čija su oba roditelja zaražena i o njima nema ko da brine. Nadamo se da nijedno dete neće morati da se odvaja od roditelja, ali je važno da oni znaju da ce Grad brinuti o njima ukoliko za tim ima potrebe i Vlada Srbije da nalog da se takav vrtić otvori – rekao je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

Na raspolaganju i studentski domovi u Beogradu

Ustanova Studentski centar “Beograd” je nakon proglašenja vanrednog stanja stavila na raspolaganje sve svoje smeštajne i kadrovske kapacitete, kako bi doprinela merama Vlade Srbije za sprečavanje širenja korona virusa. Svi objekti koji su deo Studentskog centra su dezinfikovani u skladu sa propisima, a vreme do povratka studenata koristi se i za dodatno sređivanje domova. Trenutno je u tri objekta Studentskog centra, usled nemogućnosti da se vrate u svoje zemlje, smešteno 160 stranih studenta, i to u studentskim domovima “Studentski grad” i “Rifat Burdžović”. Ta odluka doneta je u saradnji i u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete. Pored toga, deo naših studenata, tačnije njih 22, koji iz specifičnih razloga nisu mogli da se vrate svojim kućama, ostali su smešteni u pomenuta tri objekta. Svi oni redovne obroke dobijaju od restorana Studentski grad.

Vremeplov: Dušanovo krunisanje

Na  današnji dan 16. aprila  1346. godine  Stefan Dušan krunisao se u Skoplju, na Uskrs, za cara Srba i Grka. Istovremeno je proglašena srpska patrijaršija (Arhiepiskopija uzdignuta na rang Patrijaršije) s prvim srpskim patrijarhom Joanikijem. Bio je to period najvećeg ekonomskog, vojnog, političkog i kulturnog uspona srpske feudalne države. Srpsko Carstvo sem zemalja ranije srpske kraljevine, obuhvatalo je: Epir, Tesaliju, Akarnaniju, Etoliju i svu Makedoniju do Hristopolja (sadašnja Kavala), izuzev Soluna, kao i celu današnju Albaniju. Dušan je pokušao da uspostavi zakonitost kao princip: prema Dušanovom zakoniku, usvojenom 1349. i dopunjenom 1354. zakon je jači i od suprotne volje vladara. Prerana smrt 1355. sprečila ga je da stvori državu koja bi zamenila Vizantijsko Carstvo, na čije se tradicije – političke i pravne on oslanjao.

Vremeplov: Rođen Pavle Popović

  Srpski književni istoričar i kritičar Pavle Popović, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije rođen je na današnji dan 16. aprila 1868. godine. Objavio je niz književno-istorijskih studija i više istorija književnosti. Dela: “Jugoslovenska književnost”, “Pregled srpske književnosti”, “Iz književnosti” (četiri knjige eseja i studija), “O Gorskom vijencu”, “Srpska drama u XIX veku”, “Francuski moralisti”.

Vremeplov: Rođen Čarli Čaplin

 Na današnji dan 16. aprila 1889. godine rođen je britansko američki filmski glumac, scenarista, režiser i producent Čarli Čaplin, jedan od pionira kinematografije i vodećih umetnika u istoriji filma. U SAD je dospeo 1910. i počeo je u filmskim burleskama Maka Seneta, ali se brzo osamostalio i stekao svetsku slavu originalnim likom sentimentalnog klovna-skitnice. Njegov izvorni humanizam, izgrađen u vreme teške mladosti – izražen je likom dobroćudne skitnice Čarlija. Bio je opredeljeni komunista pa ga je godinama držao pod prismotrom šef FBI Edgar Huver, a u vreme antikomunističke histerije u SAD postao je žrtva američkog republikanskog senatora Džozefa Makartija, otuda je 1952. emigrirao u Švajcarsku, u kojoj je i umro. Snimio je 75 kratkih i dugometražnih filmova, a 1972. dodeljen mu je Oskar za životno delo. Filmovi: “Idila u polju”, “Pasji život”, “Mirna ulica”, “Hodočasnik”, “Dečak”, “Potera za zlatom”, “Cirkus”, “Svetlosti velegrada”, “Moderna vremena”, “Veliki diktator”, “Gospodin Verdu”, “Jedan kralj u Njujorku”, “Svetlosti pozornice”, “Grofica iz Hongkonga”.

Vremeplov: Umro Radakrišnan

Indijski  filozof i državnik Sarvepali Radakrišnan, profesor filozofije na univerzitetima u Madrasu, Kalkuti, Čikagu i Oksfordu, ambasador u Moskvi 1939. potpredsednik Indije od 1952. i predsednik od 1962. do 1967. godine umro je na današnji dan 16. aprila 1975 godine. Nastojao je da ukaže na značajan doprinos nasleđa Indije kulturi čovečanstva. Dela: “Indijska filozofija”, “Istočna religija i misao Zapada”, “Religija i društvo”, “Kalki, ili budućnost civilizacije”, “Istorija Istočne i Zapadne filozofije”.

Vremeplov: Dekret o napuštenim preduzećima

Na današnji dan 16. aprila 1871. godine  Pariska komuna donela je “Dekret o napuštenim preduzećima”, kojim su radnicima predate sve firme čiji su vlasnici pobegli iz Pariza.

Vremeplov: Umro Mihailo Avramović

 Osnivač srpskog zemljoradničkog zadrugarstva Mihailo Avramović umro je  na današnji dan 16. aprila 1945. Prvu zadrugu osnovao je 1894. godine u Vranovu, nedaleko od rodnog Smedereva. Izradio je nacrt prvog srpskog zakona o zadrugama i pokrenuo list “Zemljoradnička zadruga” koji je uređivao 20 godina. Objavio je veliki broj radova o poljoprivredi, a njegovo najveće i poslednje delo je “Sociologija zadrugarstva”. Učestvovao je u stvaranju Međunarodnog zadružnog saveza. Dela: “Agrarni pokret u Srbiji”, “Sociologija zadrugarstva”, “Naše seljačko gazdinstvo”.

Vremeplov: Na pravoslavni Uskrs saveznici bombardovali Beograd

Na današnji dan 16. aprila 1944. godine Beograd je u Drugom svetskom ratu, na pravoslavni Uskrs, bombardovala saveznička, američka i britanska avijacija, navodno radi uništenja vojnih i privrednih objekata i zgrada u koje su Nemci smestili administraciju. U napadu je učestvovalo 130, a sutradan 600 bombardera. Bombe su bacane po sistemu “tepiha”, široko zahvatajući stambene četvrti. Nikakve prave selekcije ciljeva očigledno nije bilo, razarane su bolnice, porodilište u Krunskoj ulici je do temelja razoreno. Evidentirano je da je poginulo 1.160 srpskih civila, tačan broj nikada neće biti utvrđen.

Vremeplov: Umro Goja

Na današnji dan 16. aprila 1828. godine umro  španski slikar Francisko Hose de Goja i Lusientes, umetnik nemirnog i pustolovnog duha. Postao je 1786. dvorski slikar i naslikao je  niz portreta – među najboljima u tom žanru – članova kraljevske porodice, dvorskih uglednika i poznatih ličnosti. U kompozicijama iz istorije i savremenog života ispoljio je sklonost sarkazmu i kritici. Opsednut tragikom okupirane Španije stvorio je potresne slike-dokumenta: “Drugi maj 1808”, “Treći maj 1808. – streljanje u Madridu”, a u poznim godinama fantazmagorične prizore: “Saturn”, “Prometej”, “Ples veštica” i velike cikluse u bakropisu i litografiji. Pri kraju života, već oslepeo, morao je da emigrira u Francusku, gde je umro. Glavna dela: “Odevena Maja”, “Gola Maja”, “Porodica Karlosa IV”, “Marija-Lujza”, “Slikar Fransisko Baje”, grafički ciklusi “Kapričosi”, “Užasi rata”, “Poslovice”, “Tauromahija”.

Ne radi portal za testiranje onlajn probne male mature

Portal mojaucionica.gov.rs, na kome osmaci mogu da se upoznaju sa načinom rada platforme preko koje će raditi probnu onlajn malu maturu, trenutno ne radi.  Kako nam je rečeno u Ministarstvu prosvete, najverovatnije je reč o preopterećenju. Napominju da je cela prestojeća nedelja namenjena testiranju sistema da bi se otkrile slabe strane, kao i da bi se proverilo da li šifre koje su đaci dobili od odeljenjskih starešina rade. Proveravaju se i sistemi zaštite zbog pretpostavke da bi sistem mogao da bude hakovan. Redakcija Danasa je od 12 do 14 sati bezuspešno pokušavala da se uloguje na pomenuti portal, a nešto posle 14 sati na sajtu je istaknuto obaveštenje da su u toku radovi za unapređenje i stabilnost sistema.

Kako je Danas prvi pisao, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je pripremio demo verziju testa „Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja“, koji treba da posluži učenicima da se na vreme, pre testiranja upoznaju sa platformom. Nakon što od odeljenjskih starešina dobiju naloge, očekuje se da će đaci od 14. aprila moći da pristupe platformi mojaucionica.gov.rs kako bi proverili pristupne parametre, pogledali uputstva i uradili demo test. On će imati četiri pitanja da bi osmaci imali priliku da vide kakav tip zadataka ih čeka na testu i na koji način se rešavaju.

Nastavljaju se muke studentkinje zbog pesme “Bagra”: Tužilaštvo uložilo žalbu na Jovanino puštanje

Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi uložilo je  u utorak žalbu na odluku Osnovnog suda u ovom gradu, koji je 13. aprila oslobodio pritvora u Zabeli studentkinju Jovanu Popović, autorku antirežimske pesma Bagra. Praktično, devojka nije stigla ni da se raspakuje posle pritvora u Zabeli a novi oblak nadvio se nad celom situacijom. Ipak, prema rečima advokata Nikole Šijana situaciju treba posmatrati proceduralno, što znači da je žalba mogućnost koju je tužilaštvo iskoristilo u ovom slučaju. – Sa stručne tačke gledišta mislim da je žalba neosnovana a na žalbenom veću je da donese odluku. O toj žalbi odlučivaće Žalbeno veće drugog stepena u Zrenjaninu. Kada će to biti ne znamo ali je jasno da će biti brzo, rekao je Danasu novosadski advokat Nikola Šijan. Jovana je, prema našim saznanjima, u pratnji roditelja doputovala u Kikindu i pokušava da se odmori od događaja koji su promenili njen život poslednjih nedelja.

Producent pesme Bagra, kikindski privrednik Zoran Milešević kaže da ova vedra devojka nije članica nikakvih organizacija. – Jovana je muzičarka, ona nije član nijedne političke organizacije niti pokreta, niti neke NVO, što je bitno da se zna jer su je mnogi sada svojatali. Ona je samo svoja. Član je samo pet horova i tri rokenrol benda, objašnjava član odbrane Jovane Popović Zoran Milešević. Narednih dana očekuje se nastavak suđenja pred kikindskim Osnovnim sudom, za optužbe da se mlada Kikinđanka nije pridržavala zdravstvenih propisa za vreme epidemije, što ona odlučno demantuje.

Danska, prva u Evropi, delimično otvorila škole

Škole u Danskoj, koje su bile zatvorene mesec dana zbog epidemije korona virusa, juče ujutro  su delimično otvorene, javila je agencija Frans pres. Danska je prva evropska zemlja koja je ponovo otvorila svoje predškolske ustanove i osnovne škole nakon uvođenja restrikcija 12. marta.  Nastava se nastavlja u polovini danskih opština i u 35 odsto ustanova u Kopenhagenu. Ostali su zatražili više vremena za prilagođavanje pravilima zdravstvene zaštite. Očekuje se da će sve predškolske i školske ustanove biti otvorene do 20. aprila.

Srbin u Americi ustupio svoju akademiju za karantin

Rade Džambić, bivši košarkaš, a sada vlasnik Internacionalne Sportske Akademije u Husak Folsu u SAD, ustupio je državi Njujork prostorije svoje akademije za karantin za osobe potencijalno zaražene koronavirusom. „Pošto se zbog vanrednog stanja škola pohađa onlajn, a većina đaka je kod kuće, ovaj potez je došao prirodno kao naš vid pomoći i doprinos borbi protiv pandemije“, rekao je Džambić. Škola Husak će obezbediti hranu, a Džambić smeštaj. „Znamo da ima dosta dece sa naših prostora koja su na aerodromima i ne mogu kući. Ovim putem želim da saopštim da su naša vrata otvorena svim ljudima koji se nalaze u nezahvalnoj situaciji. Direktor škole Din Foster nam se pridružio i pomoći će da ovaj period prođe što bezbolnije“, dodao je bivši košarkaš.

Internacionalna Sportska Akademija (ISA) se nalazi u malom gradu Husik Fols u državi Njujork i u partnerstvu sa školom Husak jedna je od najbolje rangiranih škola u SAD. ISA se takođe pokazala kao sjajna polazna tačka za košarkaše koji žele da nastave studije na američkim koledžima.  Internat akademije može da primi 60 đaka i ima košarkaški teren koji nosi ime po Tomislavu Vilaretu, bivšem treneru zemunske „Mladosti“.

Uskršnji zec dobio rekordan broj pisama od dece

Uskršnji zeka Hani Hase u selu Osterištedu, na severu Nemačke, što doslovno znači “grad uskršnjih jaja” – nikada nije primio toliko dečijih pisama kao ove godine. Rekordnih 59.000 pisama poslato je uskrsnom zecu Osterišteda po imenu Hani, izjavio je portparol poštanskih usluga Dojče post. Prošle godine u selo je poslato 40.500 pisama, na koja je pošta odgovorila u gotovo 40 godina dugoj tradiciji koja privlači poruke iz celog sveta, a trebalo bi pomoći deci da nauče da pišu pisma.

Ali veliki broj pristiglih ove godine znači da neće sva deca dobiti odgovor do Uskrsa, kako je obećano. Oko 5.000 odgovora biće poslato sledeće nedelje. “U početku sam se bojao da neće biti toliko pisama”, rekao je Hans-Herman Danker, bivši poštanski službenik koji vodi tim za pisanje odgovora, sastavljen od 15 volontera. “Ali svi su bili kod kuće i imali su vremena za pisanje. Zbog toga je stiglo toliko pisama”, rekao je Danker, pozivajući se na mere samoizolacije koje su uvedene tokom krize koronavirusa. U ljupko ukrašenim i oslikanim pismima zecu, deca su poslala svoje želje za dobro zdravlje. “Znam da je trenutno čudno vreme”, napisalo je tako jedno dete. Deca u pismima žale što ne mogu posetiti bake i dede, niti svoje prijatelje. “Nadam se da ćeš, uprkos karantinu, naći dobro skrovište u našem stanu”, napisalo je jedno dete.

By admin

WordPress PopUp