GCE 2020: Uloga Globalne kampanje za obrazovanje

Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Globalne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje Cilja 4 održivog razvoja (SDG4)“.

Shvatanje kako se promene mogu i trebaju postići u smislu ostvarivanja prava na obrazovanje za sve, o tome kako da dođe do potrebnih promena u javnoj politici i finansiranju i garancijama da se one provode efikasno i održivo, objašnjava postojanje i strukturu GCE pokreta. GCE pokret ima za cilj da informiše i mobiliše građane oko prava na obrazovanje kroz široke koalicije građanskog društva koje deluju na nacionalnom nivou,  ojačane su regionalnim i globalnim organizacijama i savezima. Istovremeno, članovi GCE-a se udružuju kao pokret organizacija civilnog društva na globalnoj platformi i na osnovu zajedničkih vrednosti, prioriteta i ciljeva, kako bi se uticalo na globalne debate i sporazume i međuvladine organizacije, uključujući i multilateralne banke. GCE nastoji da osigura, budući je deo globalnog pokreta, da njegovi članovi maksimiziraju svoj uticaj u svojim političkim kontekstima.

GCE je jedinstvena i po tome što je globalni pokret nezavisnih, nacionalno vođenih koalicija civilnog društva (u više od 80 zemalja), regionalnih mreža i organizacija  i međunarodnih saveza i organizacije,  posvećenih pravu na obrazovanje. Zajedno, članovi GCE okupljaju više hiljada organizacija, koje uključujući nevladine organizacije, organizacije u lokalnoj zajednici, organizacije i sindikate nastavnika, udruženja roditelja, grupe mladih, ženske organizacije, udruženja osoba sa invaliditetom  i mnogo druge, predstavljaju milione pojedinca širom sveta. Kolektivne pozicije GCE usmerene su dobro informisane i prihvatanje od strane njenih članova. Pristup GCE i njegovih članova je  u rasponu od masovnih kampanja sa javnošću, do političkih angažmana zagovornika civilnog društva, ali u svim slučajevima prioritet  je interes građana na lokalnom nivou.

Proba male mature: Đaci danas onlajn rešavaju kombinovani test

Osmaci su juče polagali  onlajn test iz matematike u okviru probe male mature. Test iz srpskog palagali su u sredu, a danas,  u petak 24. aprila, rešavaće kombinovani test. Tokom  Prvi su startovati Vojvođani koji su zadatke rešavali u terminu od osam do 12 sati. Zatim su  platformi „Moja učionica“ mogli da pristupe đaci iz Beograda u terminu od 12 do 16 sati. Za ostatak Srbije predviđeno je da zadatke rešavaju od 16 do 21.30. Svrha testiranja je da učenici steknu uvid da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta. Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih.

Normalizacija online završnog iz maternjeg jezika

U sredu  je bio prvi dan online probnog završnog iz maternjeg jezika koji je počeo u 8.00 časova, a završen u 20 časova. „Razlog zašto je omogućen rad od 12 časova je da se rastereti sistem i omogući neometani rad“, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Oko 12.30 većina učenika se ulogovala i došlo je do preopterećenja. Kancelarija za IT i Komtrejd rade na proširenju resursa i podizanju kapaciteta. Svako dete koje je pokušalo da radi i ako je tokom relizacije došlo do preopterećenja moglo je da pristupi ponovo i nastavi rad na testu.

Probna mala matura uz velike probleme: Testiranje znanja i(li) živaca

Ko je u sredu ujutru rano ustao da rešava onlajn probni test iz srpskog jezika uspeo je da u predviđenom vremenu od 60 minuta odgovori na sva pitanja bez prevelikog stresa. Samo nekoliko sati kasnije sistem je počeo da „baguje“; neki đaci nisu mogli ni da se uloguju, drugima je trebalo po 15 minuta da s jednog pređu na drugo pitanje, a vreme predviđeno za rešavanje testa je bez obzira na to teklo.Dešavalo se da usred rada „padne sistem“, a prethodni odgovor nije automatski sačuvan.

Razredne starešine i roditelji osmaka svedoče za Danas da je bilo mnogo stresa, nervoze, pa i suza, pre svega vrednih đaka, koji su probni onlajn završni ispit shvatili kao priliku da pošteno testiraju svoje znanje, a ne kao nameru države da testira svoje zamisli o digitalizaciji. Da li je ovo testiranje znanja ili živaca, samo je jedan od komentara koji se juče mogao pročitati na društvenim mrežama. Brojne primedbe iznose i prosvetni radnici, uz zaključke da nismo spremni za ovakav način testiranja znanja, te da je još prošle nedelje, kada je bila „proba“ probnog završnog ispita bilo jasno da sistem neće izdržati toliko opterećenje.

Da problema ima potvrdilo je i samo Ministarstvo prosvete:

„Danas je prvi dan onlajn probnog završnog iz maternjeg jezika koji je počeo u 8 i završava se u 20 časova. Razlog zašto je omogućen rad od 12 časova je da se rastereti sistem i omogući neometani rad. Oko 12 i 30 većina učenika se ulogovala i došlo je do preopterećenja. Kancelarija za IT i Komtrejd rade na proširenju resursa i podizanju kapaciteta“, saopštilo je juče tokom dana Ministarstvo.

Iako iz Ministarstva tvrde da je „svako dete koje je pokušalo da radi i ako je tokom realizacije došlo do preopterećenja, moglo je da pristupi ponovo i nastavi rad na testu“, redakciji Danasa su se javljali roditelji koji tvrde suprotno. Svedoče da je pojedinu decu sistem „izbacivao“ pre isteka vremena predviđenog za rad i da kasnije nisu uspevali da završe, a da im se na monitorima prikazivalo da je test predat. Mnogima nije bila uteha što je ovo probni završni ispit i što se ne ocenjuje, a većina roditelja nije ni upoznata ko će imati uvid u rezultate.

U Ministarstvu prosvete za Danas kažu da će analiza podataka biti rađena na nivou sistema, što znači da će Ministarstvo i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja imati uvid u postignuća na nivou cele generacije za svaki od tri testa. Dodaju da će se u narednom periodu uraditi analiza i na nivou pitanja, ali da neće biti analize na nivou odeljenja, škole ili grada. Iz Ministarstva prosvete odgovaraju i na dilemu razrednih starešina da li oni treba da prate kako su đaci uradili testove: – Obaveza svakog odeljenskog starešine osmog razreda je bila da učenicima dostavi pristupne parametre za platformu „Moja učionica TeslaEDU“. Odeljenski starešina nema nadležnost da raspolaže pristupnim parametrima učenika i da ih koristi u bilo kom obliku. Svaka upotreba pristupnih parametara od strane odeljenskih starešina i/ili nastavnika škole smatraće se zloupotrebom službenog položaja.

Nastavnik za koga se utvrdi da ih je koristio za pristup sistemu za rešavanje testova za samoprocenu znanja snosiće odgovarajuće konsekvence – poručili su iz Ministarstva.

U sredu i  juče se širom Srbije pričalo samo o tehničkim problemima, dok je u drugom planu ostao sam test iz srpskog jezika. Nastavnici koji su imali uvid u zadatke se slažu da test nije bio ni lak, ni pretežak u odnosu na ranije godine, ali ukazuju da su zbog načina rešavanja izbegnuta pitanja na koja je odgovore trebalo dopisivati. U svim zadacima se od učenika tražilo da zaokruže jedan ili više ponuđenih odgovora. Iako je našem listu nezvanično rečeno da se na testu iz srpskog jezika neće pojaviti pitanja iz drugog polugodišta, to se ispostavilo kao netačno.

Nastavnica srpskog jezika iz jedne beogradske škole, koja je i majka učenika osmog razreda, prenosi nam da su se na testu pojavila pitanja koja njeno dete još nije radilo. Navodi primer zadatka u kome se tražio autor određenog književnog dela, a među ponuđenim odgovorima je bilo čak tri koja odeljenje njenog deteta još nije radilo.

Čitateljka Danasa ističe da je obrada lektire „Sumnjivo lice“ u školi u koju ide njena ćerka predviđena za sledeću nedelju, a jedno od pitanja na testu je bilo da se prepozna lik iz tog dela. Takođe se pojavilo i pitanje o funkcionalnim stilovima, koje se još nije obrađivalo ni u školi, ni na TV časovima. U nekim školama, međutim, kažu da su ovu lekciju radili u prvom polugodištu.

Jasna Janković, profesorka srpskog jezika i književnosti, objašnjava za Danas da samo onaj ko ne zna kako se radi u školama može da iznese tvrdnju da se gradivo iz drugog polugodišta može preskočiti. Ona ukazuje da svaka škola i nastavnik pravi svoj operativni plan, pa ono što se radi u jednoj školi ne mora u isto vreme da se obrađuje u drugoj. Dodaje da je upravo nastavnicima srpskog jezika uvek sugerisano da ne obrađuju iste lektire u isto vreme, da bi što veći broj đaka te knjige mogao da pozajmi iz školske biblioteke.

Matematika bez postupka

Učenici osmog razreda juče su  radili test iz matematike, za koji su  imati 90 minuta. U zadacima se nije tražilo da prikažu postupak već samo na navedu konačno rešenje. Dans  će se rešavati kombinovani test, a u subotu će na kanalu RTS 3 biti emitovana analiza sva tri testa, od 12 do 14 i 30 časova.

Ministarstvo: Izmene u vremenu polaganja

Zbog problema usled preopterećenja sistema Ministarstvo prosvete je juče popodne odlučilo da se vreme u kome đaci mogu pristupiti rešavanju testa produži do 21 i 30 sati i sugerisalo da osmaci iz različitih delova Srbije rešavaju testove iz matematike i kombinovani u različito vreme. „Da bismo omogućili ravnomerno opterećenje sistema sugerišemo učenicima sa teritorije AP Vojvodine da testove danas i sutra rešavaju u terminu od 8 do 12 časova, učenicima sa teritorije Grada Beograda od 12 do 16 časova, a svim ostalim učenicima od 16 do 21 i 30“, saopštilo je Ministarstvo.

Ministarstvo tvrdi da je „prema prvim povratnim informacijama u jednom kraćem periodu došlo do preopterećenja sistema, što je kod određenog broja učenika dovelo do neprijatnosti“. Navode da su „brzom reakcijom kompanije Komtrejd i Kancelarije za informacione tehnologije aktivirani dodatni resursi, čime su otklonjena usporenja u radu sistema“. Ukazuju i da je onlajn test za samoprocenu znanja za završni ispit organizovan besplatno zahvaljujući Komtrejdu i IT Kancelariji. „Usled okolnosti u kojima se nalazi čitav svet, uspostavljanje sistema na kojem će samoprocenu znanja sprovesti preko 65.000 učenika, moralo je biti sprovedeno u veoma kratkom roku, ne ostavljajući vremena za detaljno testiranje i fino podešavanje sistema. Prethodno svakako ne predstavlja problem s obzirom na to da je svrha sistema da se obezbedi jedan od načina za samoprocenu znanja učenika u cilju provere spremnosti za završni ispit. Svi učenici će svakako dobiti priliku da urade samotestiranje i u tom smislu nijedan učenik ne sme, niti može biti oštećen“, kažu u Ministarstvu.

Vrtići moraju da počnu da rade zbog samohranih roditelja?

Epidemiolog Predrag Kon smatra da će vrtići morati da počnu da rade, bar za samohrane roditelje, nakon što se popuste mere i ljudi vrate na posao. Kon je, upitan šta da rade samohrani roditelji koji moraju da počnu da rade sa decom u dobi za vrtić, kazao je da je i ranije za vreme pandemije svinjskog gripa bilo tako. “To mi se čini da je jedino racionalno rešenje, ali nismo još uvek odlučivali o tome. Biće najverovatnije otvoreni vrtići za samohrane roditelje. Drugačijeg rešenja ne vidim, jer ne mogu da idu kod bake i deke”, objasnio je on.

Konkurs za najbolji primer nastave na daljinu

Pandemija korona virusa preko noći je preselila obrazovni proces u e-prostor, a nastavnici koji smatraju da su svojom kreativnošću uspešno prevazišli novi izazov, mogu da se prijave od 22. aprila do 31. maja na konkurs za izbor najboljih primera nastave na daljinu, čiji je značaj još veći u vreme mera socijalnog distanciranja. Stručni žiri izabraće 10 najboljih, a u obzir će uzeti i online glasanje na sajtu www.jpd.rs  gde će svi zainteresovani građani moći da podrže svoje favorite, saopštio je u sredu 22, aprila NALED.

Javni poziv raspisali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republički sekretarijat za javne politike, NALED i Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva “Connecting” u okviru projekta “Javno-privatni dijalog za razvoj”, čiju realizaciju podržava USAID. “Nastava na daljinu biće važan deo obrazovnog procesa u budućnosti i nove okolnosti usled vanrednog stanja su ubrzale taj proces kod nas. To je model koji otvara nove mogućnosti za nastavni kadar i učenike i ovim konkursom želimo da podržimo najbolje ideje i da ih istaknemo kao primere najbolje prakse. Oni mogu postati deo jedinstvene baze primera”, rekao je Dušan Vasiljević iz NALED-a, koji zajedno s organizacijom Connecting, u okviru projekta “JPD za razvoj” radi na zagovaranju teme “Obrazovanje za 4.0 revoluciju”.

Kriterijumi za izbor najboljih su inovativnost u metodičkom pristupu, prilagođenost uzrastu učenika, povezanost sa drugim nastavnim celinama, podsticanje učešća učenika i interaktivnost pristupa. Konkurs je otvoren za nastavnike i stručne saradnike u državnim i privatnim osnovnim i srednjim školama. Detaljne propozicije nalaze se na sajtu www.jpd.rs.

Pored dodele priznanja za 10 odabranih i vaučera za kupovinu elektronskih knjiga, pripremljene su i vredne nagrade za najbolje – studijsko putovanje u Finsku i Estoniju i laptop za prvo mesto, laptop za drugo, dok će treće plasiranom pripasti tablet. Najkreativniji nastavnik ili nastavnica po izboru publike biće nagrađen smart telefonom. Connecting i NALED zajedno rade na afirmaciji projektne nastave u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Pod sloganom “Magija je u rukama nastavnika” razvijaju strateški pristup osnaživanju nastavnog kadra kako bi pomogli učenicima da kroz praktične zadatke primenjuju stečena znanja putem ovog savremenog i inovativnog modela nastave. Konkurs je deo aktivnosti u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Članci i prikazi o odnosima Srbije i Izraela i Srbije i SAD

„U naučnom časopisu „Israel Affairs objavljen je prikaz zaključaka međunarodne naučne konferencije o srpsko-izraelskim odnosima, dok je američki časopis „The American Legion“, objavio članak o srpskim žrtvama u Drugom svetskom ratu, kao i činjenicu da su Srbija i SAD bile saveznici“, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Časopis „The American Legion“ bavi se, imeđu ostalog, međunarodnom bezbednošću, istorijom, a ovo je prvi put da se u jednom ovakvom časopisu objavljuje podatak o srpskim žrtvama i savezništvu dve države. U naučnom časopisu „Israel Affaires“, koji se nalazi na SCI listi objavljen je prikaz  međunarodne naučne konferencije „Srpsko-izraelski odnosi“. Naučne konferencije „Srpsko-izraelski odnosi“ i  „Srpsko-američki odnosi“ koje su u organizaciji Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost održane u Skupštini Srbije bile su veoma zapažene u međunarodnoj naučnoj zajednici. Obe konferencije podržalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Naše gimnazijalke druge na evropskoj matematičkoj olimpijadi

Ekipa Srbije, koju su bile četiri učenice beogradske Matematičke gimnazije, postigla je izvanredan uspeh na 9.Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, na kojoj su osvojene pojedinačno tri zlatne i jedna srebrna medalja, kao i drugo mesto u ekipnoj konkurenciji, iza ekipe Rusije. Evropska matematička olimpijada trebala je da bude održana ovoga meseca u Holandiji, ali je otkazana zbog pandemije korona virusa. Međutim, naporima organizatora, olimpijada je ipak održana tako što su devojke zadatke radile od kuće. U pojedinačnoj konkurenciji, zlatne medalje su osvojile Jelena Ivančić sa 36 bodova, Irina Đanković 31 bod i Milica Vugdelić 28 bodova, dok je srebrna medalja pripala Milji Jovanović sa 23 boda, saopštila je Matematička gimnazija.

Kako će biti ocenjivana deca sa autizmom i smetnjama u razvoju?

Deci sa autizmom, ili onoj drugoj, sa smetnjama u razvoju nedavno je omogućeno da, u pratnji roditelja, ili staratelja odlaze u šetnju i tokom policijskog sata. Ono čime se javnost nije preterano bavila jeste kako se, tokom vanrednog stanja, sprovodi proces obrazovanja i ocenjivanja te dece. “Mi šaljemo nastavnicima to što oni rade i oni će nekakve ocene dobiti. Problem je kad se završi vanredno stanje, onda će početi raspust, problem je što su oni onda pola godine van svoje grupe, van svoje sredine na koju su navikli”, rekla je Snežana Maksimović, majka šesnaestogodišnjeg dečaka sa autizmom.

Ministarstvo prosvete je poslalo specifična uputstva za decu koja se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, podsetivši defektologe i nastavnike na alate koji se koriste u digitalnim platformama, uz korišćenje principa univerzalnog dizajna i preporuke za rad sa detetom sa određenim razvojnim smetnjama. “Na nastavnicima je sada i na defektolozima je da te veštine, kako da sve to pretvore u video materijale, u elektronske materijale, u tekstualne materijale, na njima je da to prenesu učenicima”, rekla je dr Snežana Vuković, psiholog. “Ono što ja moram da kažem je da su nastavnici iz Škole „Miloje Pavlović“ na Banovom Brdu zaista posvećeni, maksimalno se trude, mi skoro svaki dan imamo linkove, imamo nekakve zadatke koje nam zadaju”, dodala je Snežana Maksimović.

Majka desetogodišnjeg dečaka sa autizmom koji nastavu pohađa po programu inkluzije kaže da je sreća što je lično edukovana za rad sa svojim detetom, što je on veseo dečak, dodajući da kroz slikanje, koje spada u sferu njegovog interesovanja, obrađuje teme i zadatke koje mu nastavnik šalje elektronskim putem. “Problem je u tome što je roditelj jedini direktni edukator detetu, sam needukovan i nestručan da to radi. Našao se u ulozi autoriteta drugačije vrste i to ne treba da bude”, rekla je Jelena Marković, majka dečaka sa autizmom. Roditeljima nije najjasnije kako će im deca biti ocenjivana u ovoj situaciji. U ministarstvu kažu da se provera znanja vrši u kontinuitetu, dodajući da nastavnik deci i roditeljima, kroz prosleđeni materijal redovno šalje povratnu informaciju o tome koliko i šta je dete uradilo. To formativno ocenjivanje biće osnov za sumarnu ocenu.

Za vojne škole više kandidata nego lane

Ministar vojni Aleksandar Vulin izjavio je u utorak 21. aprila da se nije odustalo od upisa đaka u vojne škole i da je broj prijavljenih bolji nego što je bio prošle godine. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Vulin je posle prezentacije platforme za izvođenje nastave i učenje na daljinu u vreme vanrednog stanja rekao da će upis biti kontrolisan i u skladu sa preporukama zdravstva. “Mi smo spremni za upis budućih srednjoškolaca i kadeta i sa velikim nestrpljenjem i zadovoljstvom čekamo sve momke i devojke koji su se prijavili za Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu, da dođu i da završe proces koji smo započeli”, rekao je Vulin.

Vojno školstvo nije izgubilo nijedan školski čas

Zahvaljujući platformama za daljinsko učenje i inovacijama Vojne akademije vojno školstvo nije izgubilo nijedan školski čas, saopšteno je 21. aprila prilikom predstavljanja ove platforme u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane. Ministar vojni Aleksandar Vulin prisustvovao je u utorak  predstavljanju platforme za izvođenje nastave i učenje na daljinu u Odseku za simulacije i učenje na daljinu škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane. Tokom prezentacije rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik Goran Radovanović, načelnik Vojne akademije general-major Bojan Zrnić i nastavnici vojnih škola, predstavili su ministru odbrane Aleksandru Vulinu način rada platforme i njene mogućnosti kada je reč o nastavnom procesu.

Kadeti Vojne akademije javljali su se tokom prezentacije putem video-linkova, predstavili naučeno gradivo i pokazali da vredno uče i rade, iako su trenutno van školskih klupa, navodi se u saopštenju. Nakon prezentacije ministar je rekao da je vojno školstvo i u uslovima vanrednog stanja pokazalo koliko je u stanju da se prilagodi, da brzo reaguje i omogući redovan proces školovanja. “Mi nismo izgubili ni jedan jedini čas, sva naša decu su se normalno školovala, učila sve ono što bi inače učila i spremna su da privedu svoje školovanje kraju”, rekao je Vulin. On je dodao da će specifične vežbovne aktivnosti, praktičan i rad sa naoružanjem biti urađeno na vreme u skladu sa relaksacijom situacije.

Rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik Radovanović rekao je da je zadovoljan radom preko platforma za učenje na daljinu. “Ostaje da u narednom periodu, u skladu s relaksacijom mera tokom vanrednog stanja, realizujemo primenjene oblike obrazovanja”, dodao je Radovanović. Na platformi koja je dostupna 24 sata dnevno je 401 predmet i kurs, 3.965 nastavnika i slušalaca kurseva, a u svakom trenutku bude od 150 do 210 korisnika što je dnevno od 700 do 1.000 korisnika.

Škola putem interneta u OŠ “Josip Slavenski”

Učenici su već navikli da školu prate putem interneta, što je u početku bio veliki izazov i za njih i za nastavnike. Roditelji kažu da je najveći problem zadržati deci pažnju, i motivisati ih da kod kuće zaista i uče. A kako to može da se učini, pokazali su u osnovnoj Muzičkoj školi “Josip Slavenski” u Novom Sadu.       https://www.youtube.com/watch?v=B62fsuPPntQ&feature=emb_logo

Donacija školi u Apatinu

Tehničkoj školi sa domom učenika u Apatinu u sredu je uručena donacija od 30 notebook računara, koju je obezbedila Fondacija “Liberland”. “U ovim teškim vremenima za sve nas zbog situacije sa korona virusom, zahvalni smo što je Fondacija “Liberland” donirala vrednu opremu našoj školi. Računari će biti namenjeni podizanju kvaliteta nastavnog procesa za sve đake. Ispred donatora je sa nama ugovore potpisao Vanja Car, čime je sve ozvaničeno, a dogovorene su aktivnosti oko dalje obostrane saradnje”, izjavio je za RTV Petar Popović, direktor Tehničke škole sa domom učenika.

Vremeplov: Umro Valtazar Bogišić

Na današnji dan 24. aprila 1908. godine  umro je srpski pravnik i istoričar Valtazar Bogišić, profesor univerziteta u Kijevu i Odesi, akademik. Izradio je “Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru”, 1888. na zahtev crnogorskog kneza Nikole. Ostala dela: “Pravni običaji u Slovena”, “Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena”, “Pisani zakoni na slovenskom jugu”, “Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu žive”.

Vremeplov: Rođen Marko Miljanov

  Srpski pisac Marko Miljanov Popović rođen je na današnji dan 24. aprila 1 1833. godine. Iako se opismenio tek na pragu šeste decenije života, stvorio je delo velike vrednosti. Učestvovao je u borbama protiv Turaka, u hajdučkim akcijama, zatim i na čelu svog plemena Kuči. Opismenio se nakon povlačenja, u 50. godini, iz javnog života zbog neslaganja s politikom kneza Nikole Petrovića. Beležio je narodna predanja, lična iskustva i zapažanja i uspomene iz svog života i života drugih ratnika. Dela: “Primeri čojstva i junaštva”, “Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi”, “Život i običaji Arbanasa”.

Vremeplov: Milošević “Niko ne sme da vas bije”

Na današnji dan 24. aprila 1987 godine Slobodan Milošević, tadašnji predsednik Predsedništva Saveza komunista Srbije, posetio je Kosovo Polje i dao podršku Srbima sa Kosova koji su se žalili na sve agresivniji nacionalizam kosovskih Albanaca. Ta podrška, simbolično izražena rečenicom “Niko ne sme da vas bije”, označila je početak srpskog populističkog talasa na čijem će čelu u narednih 13 godina biti Slobodan Milošević.

Vremeplov: “Marseljeza”

Francuski kapetan Klod Žozef Ruže de Lil napisao je na današnji dan 24. aprila 1792. godine reči i melodiju kasnije francuske himne. Pesmu komponovanu kao marš, prema narudžbini gradonačelnika Strazbura, oduševljeno su pevali vojnici francuske revolucionarne vojske na maršu iz Marselja u Pariz, pa je nazvana “Marseljeza”. Kao poznata i opšte prihvaćena revolucionarna pesma, kasnije je prihvaćena kao himna republikanske Francuske.

Vremeplov: Umro Viktor Vajskopf

Na današnji dan 24. aprila 2002. godine u svom domu u Njujorku umro je fizičar i profesor u penziji Masačusetskog instituta za tehnologiju Viktor F. Vajskopf koji je iz Beča došao u Ameriku 1937. godine i kasnije bio jedan od pronalazača atomske bombe, a potom zagovornik kontrole nuklearnog oružja. 

Vremeplov: Umro Danijel Defo

Engleski pisac Danijel Defo autor romana “Robinson Kruso” umro je na današnji dan 24. aprila 1731. godine.

Vremeplov: Presuda za pravo na patent

Na današnji dan 24. aprila 1854. godine Vrhovni sud SAD je, posle duge parnice, presudio da patent za šivaću mašinu pripada američkom mehaničaru Elijasu Houu. Hou je mašinu konstruisao 1845. U Engleskoj, gde je pokušao da pronađe finansijere, ali su ga izigrali bivši direktor putujućeg pozorišta Ajzak Singer sa grupom poslovnih ljudi koji su pomoću njegovih nacrta proizveli prve “Singer” mašine.

Korona kod 4 dece u Nišu: U “Mišoviću” leče se 3 bebe i 32 mališana

Na Dečjoj internoj klinici u Nišu smešteno je četvoro dece obolele od korona virusa, a epidemiolog Branislav Tidorović je rekao da deca dolaze iz porodica u kojima je neko pozitivan na koronu. “Ta deca imaju lakšu kliničku sliku, neki čak nemaju ni temperaturu. Ipak, moramo pratiti njihovo stanje i njima pedijatri posebno moraju da posvete pažnju “, rekao Tiodorović za TV Prva. On je naveo kako se razmišlja da se na toj klinici, za svaki slučaj, oslobodi i određen broj kreveta za prihvat dece koja će se eventualno zaraziti korona virusom. Tiodorović je napomenuo da “u ovom trenutno to još nije potrebno”.

Tri bebe i 32 mališana leče se u kovid bolnici “Mišović”

U kovid bolnici “DR Dragiša Mišović” trenutno se leče 32 mališana i tri bebe zaražene korona virusom. Prema poslednjim podacima, u toj bolnici su i četiri porodilje, od čega su dve pozitivne, zatim šest pozitivnih trudnica i 21 majka koje takođe imaju virus kovid-19, kažu u toj bolnici za Tanjug. Član Kriznog štaba, imunolog Srđa Janković iz dečje klinike u Tiršovoj, rekao je ranije danas da je kod dece klinička slika veoma blaga, ali da postoji vrlo mala verovatnoća da se i kod dece ipak javi teža klinička slika. “Kada se zarazi veliki broj ljudi, onda viđamo u svetu, kod nas srećom ne za sada, ali u svetu postoje i teže obolela deca, čak i deca u životnoj opasnosti”, rekao je Janković na pres konferenciji.

Pančevo: Nagovorio ćerku (17) na seks i nudio preko Fejsbuka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančеvu uhapsili su V. J. (1977) zbog postojanja osnova sumnjе da jе izvršio krivično dеlo rodoskrvnućе, kao i krivično dеlo prikazivanjе, pribavljanjе i posеdovanjе pornografskog matеrijala i iskorišćavanjе malolеtnog lica za pornografiju. Sumnja sе da jе on počеtkom ovog mеsеca svoju sеdamnaеstogodišnju ćеrku nagovorio na polni odnos sa njim, što jе snimio mobilnim tеlеfonom. Taj snimak jе, kako sе sumnja, putеm “Fеjsbuk” profila osumnjičеnog proslеđеn njеgovim prijatеljima na ovoj društvеnoj mrеži uz poruku “da su vrata otvorеna i da sе naplaćujе 2.000 dinara za noć”. Osumnjičеnom jе odrеđеno zadržavanjе do 48 sati nakon čеga ćе, uz krivičnu prijavu, biti privеdеn Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančеvu.

Holandija: Softveri za sprečavanje varanja krše privatnost studenata!

Holandski studenti su optužili univerzitete da krše njihovu privatnost korišćenjem softvera za nadgledanje, odnosno sprečavanje varanja na ispitima koji se sprovode onlajn zbog epidemije koronavirusa širom sveta. Univerziteti u Holandiji su za sprovođenje ispita počeli da koriste softver putim kojeg mogu da pristupe veb-kameri studenta, mikrofonu, podacima o lokaciji, istoriji pregleda u pretraživaču, kao i detaljima o tome koje programe studenti koriste, navodi Rojters.

Hiljade studenata Univerziteta u Tilburgu je zato potpisalo peticiju kojom traže da ta ustanova pronađe drugi način ocenjivanja. “Moramo da ceo lični prostor učinimo dosutpnim na veb-kameri da bi oni bili sigurni da ne varamo. To je suludo”, rekla je studentkinja Naomi de Leng, koja je i pokrenula peticiju. Univerzitet je saopštio da razume zabrinutost, ali da 130.000 ispita mora da se završi pre početka nove akademske godine.

Univerzitet: Sprovodimo samo najosnovnije nadgledanje

Na svojoj veb stranici, Univerzitet je objavio da prilikom polaganja ispita obavlja samo najosnovnije nadgledanje, koje nudi program “Proktorio”, i da će svi prikupljeni podaci biti izbrisani. “Povreda privatnosti može biti veća prilikom polaganja ispita gde su studenti fizički prisutni”, rekao je rektor Univerziteta u Tilburgu. Tehnologija praćenja koristi se u visokom obrazovanju i u drugim evropskim zemljama, uključujući Francusku, Nemačku i Britaniju, ali se najčešće koristi u SAD. U borbi protiv koronavirusa vlade širom sveta okrenule su se tehnološkim kompanijama kako birazvile aplikacije za svakodnevno praćenje kretanja ljudiili upozorile građene ukoliko su bili u kontaktu sa zaraženima. Mnogi, međutim, strahuju da bi primena tih aplikacija mogl da dovede do zloupotrebe ličnih podataka.

Glas za nigerijske devojčice

Consepsion de Leon*

            Inspiracija za prvu knjigu Abi Dare javila se kada njena ćerka, tada osmogodišnja, nije želela da isprazni mašinu za sudove. Dareova, koja živi u Londonu ali je odrasla u Lagosu, rekla joj je da devojčice njenih godina obavljaju kućne poslove da bi preživele. „Zaustavila se i pitala me: „Mama, kako to misliš? Kao, baš rade, kao rade svakog dana u kancelariji, i dobijaju pare za to? To je baš kul. Mogu li i ja da dobijem pare?““, seća se Dareova. Ovaj razgovor dao joj je novu perspektivu nečega što je bilo uobičajeno u familijama srednje klase, poput one u kojoj je ona odrasla: zapošljavanje mladih devojaka kao takozvanih kućnih pomoćnica. Te noći, Dareova je pretraživala na internetu „kućne pomoćnice u Nigeriji“ i našla na članke o nasilju, maltretmanu i niskim platama koje su redovni pratilac radnih uslova. Posebno ju je pogodila priča o trinaestogodišnjakinji koju je gazda pretukao i potom je polio  kipućom vodom. „Izveštaj je bio grozan“, kaže Abi Dare. „Ali ono što mi je posebno zasmetalo je što su joj zamaglili lice, i što je to izgledalo kao još jedna priča, kao statistički podatak.“

            Njen debitantski roman, „Devojka sa bučnim glasom“, koji je objavljen 4. februara, priča je o jednoj takvoj devojčici. Potekla iz siromaštva, 14-godišnja Aduni nalazi posao služavke u jednoj bogatoj porodici u Lagosu, i mora da trpi uvrede i eksploataciju dok žudi za odlaskom u školu. Abi Dare (38) pričala je o tome zašto je obrazovanje toliko važno u knjizi i kako je pokušala da pronađe glas za Aduni. Ovo su isečci iz većeg intervjua.

Zašto ste odlučili da napišete knjigu na lošem engleskom? Osećala sam d moram da raščlanim njen jezik i da to uradim i sama sa sobom, kako bih je bolje razumela. Ali i da bi mogli da je razumeju baš svi koji čitaju.Uprkos takvom jeziku, odmah se primećuje da je Aduni veoma pametna. Želela sam da rasvetlim koliko talenata, snova i pameti ubijamo i bacamo ako ne dozvoljavamo devojčicama poput nje da idu u školu. Kada ih teramo da rade tako mlade. Želala sam da ona ne bude samo neka devojčica koja ne ume da priča engleski. I zato kasnije u knjizi ona i sama shvata da je to tek jezik. Da nije merilo inteligencije.Kada Aduni stigne u Lagos, teško joj je da uvidi klasne razlike – ona se pita zašto ne sme direktno da se obraća svom poslodavcu. Zašto nije shvatila te klasne razlike?Ona dolazi iz sela gde su manje-više svi pripadnici iste klase. A ljudi koji rade za porodice tretirani su kao građani drugog reda. Ona nije to mogla da prihvati, jer je došla iz podneblja u kojem svako sme da se obrati svakome. To joj je sve veoma čudno. Ona voli da priča i voli da je čuju.

Knjiga se okreće oko njene želje za obrazovanjem; to je vodi kroz čitav roman. Možete li nam reći nešto o tome? Imala sam 14 ili 15 godina i bila sam zaljubljena. Jedne noći krenula sam na sastanak sa tim dečakom. Pravila sam se da idem da bacim smeće, a moja majka me je pratila. Pitala sam se zašto ide za mnom, a onda mi je rekla: „Znam da ne ideš da baciš smeće, nego da se nađeš s nekim momkom.“  Rekla mi je i ovo: „Slušaj, sve ovo će da prođe. Otići ćeš. Ostarićeš. Lepota će nestati. Sve će nestati, sem tvoje pameti, onoga što je u tvojoj glavi, tvog obrazovanja.“Zapamtila sam to, tu priču o obrazovanju i važnosti. Mislim da nmi je taj razgovor promenio život. U čitavoj Nigeriji, dosta se polaže na obrazovanje, ali je ponekad to teško sprovesti u delo, usled siromaštva.Želela sam da pričam o tome. Mnogi imaju dobro obrazovanje, ali ne mogu da nađu posao. Ali za nekog poput Aduni, obrazovanje je prvi stepenik.

*Le Monde diplomatique, april 2020.

By admin

WordPress PopUp