SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: “BEZBEDNOST + ZDRAVLJE ZA SVE”

Zvanični Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu  obeležiće se u utorak 28. aprila 2020. nastavkom događaja i aktivnosti na svetskom nivou  koji će se nastaviti i do kraja godine, oko teme “Bezbednost + zdravlje za sve”. To je Dan za pomimanje svega učinjenog  i sumiranje bogatstva stečenih  znanja i iskustava u dosadašnjem delovanju akumuliranih tokom 101 godina i Dan da se izrazi  spremnost ILO da oceni promene koje donosi budućnost posla kojim se bavi i  suoči se sa njima. “Bezbednost + zdravlje za sve” je ujedno i vodeći program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Siguran i po  zdravlje bezbedan rad je osnovno ljudsko pravo i temelj održivog razvoja. Nažalost i pored toga, 2,78 miliona radnika umire svake godine od povreda i bolesti na radnom mestu, a još 374 miliona pati od smrtnih povreda i bolesti na radu. Pored nesagledive patnje, izgubljeni radni dani predstavljaju skoro 4% svetskog godišnjeg BDP-a.

“Sigurnost + zdravlje za sve” je usmeren pristup da smanji učestalost smrti, povreda i bolesti na radnom mestu. Program se fokusira na 4 strateška područja: 1) izgradnja znanja, 2) izgradnju kapaciteta, 3) izgradnja pogodnih nacionalnih okvira i 4) izgradnja potražnje za sigurnošću i zdravljem na radu i ciljevima:

– Opasni sektori kao što su poljoprivreda i građevinarstvo,

– Radnici sa većom ranjivošću na radnim povredama i bolestima: mladi radnici (15-24), žene i radnici migranti,

– Mala i srednja preduzeća i

– Globalni lanci snabdevanja.

Ove godine ILO pokušava da pronađe i adekvatan odgovor na pandemiju COVID-19 u  oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i kroz “Sigurnost + zdravlje za sve” nudi prilagođeni set intervencija za rešavanje trenutnih i dugoročnih potreba za sigurnošću i zdravljem na radu  posebno zbog rizika izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Program  predviđa pružanje pomoći u usvajanju nacionalnih politika i mera na radnom mestu, koje uključuju prevenciju bioloških opasnosti i spremnost za vanredne situacije u upravljanju rizikom preduzeća i nacionalne / sektorske planove delovanja za izbegavanje ponavljanja zaraze na radnim mestima. Konkretno, na osnovu brze procene, Vision Zero Fund uspostavlja trenutnu brzu podršku zemljama gde deluje kako bi pružio odgovarajuće odgovore u sektorima koji se odnose na globalne lance snabdevanja, naročito odećom i poljoprivredom.

Međunarodna organizacija rada (ILO) obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28. aprila radi promovisanja sprečavanja nesreća na radu i bolesti izazvanim radom na  globalnom nivou. To je kampanja za podizanje svesti koja je namenjena fokusiranju međunarodne pažnje na nastale trendove u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu i na obimu povreda na radu, bolesti i smrtnih slučajeva. U mnogim delovima sveta, nacionalne vlasti, sindikati, organizacije poslodavaca i stručnjaci za sigurnost i zdravlje organizuju aktivnosti na obeležavanju ovog datuma.

Pozivamo i vas da se pridružite u proslavi ovog značajnog dana i podelite sa nama aktivnosti koje organizujete.
Novi Sad, 27.04.2020.
Prof. Hadži Zdravko

By admin