2020 gce

GCE: Angažovanje sa drugim zainteresovanim stranama

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) prehodnih 5. godina rukovodila se strategijom i vizijom kojom je usmeravala svoj rad na vlade da preduzmu akcije neophodne da bi se  garantovao kvalitet  pravičnog obrazovanja za sve, tokom celog života, a kroz efikasno i odgovorno pružanje usluga javnog obrazovanja. 

Kao globalni pokret civilnog društva za obrazovanje, GCE pruža ključnu platformu za koordinisani angažman svojih članova sa drugim akterima i zainteresovanim stranama u obrazovnom sektoru. Ovo uključuje zajednički rad međuvladinih tela sa drugim pokretima civilnog društva i nevladinih organizacija iz i izvan sektora obrazovanja. Naravno, mnogi članovi GCE imaju svoje direktne veze sa ključnim institucijama (poput UNESCO-a), uz stalne i vredne angažmane. Ali s obzirom da je često ograničen prostor za prisustvo i glas civilnog društva u prostorima globalne politike, GCE će tokom ovog strateškog perioda pružiti sredstva za koordinirani doprinos planu i povratne informacije sa ključnih foruma, institucija i procesa.

Tokom ovog perioda:

· Predstavnici GCE učestvovaće u procesima ili forumima sa obavezom da konsultuju i informišu šire članstvo;
· Sekretarijat GCE omogućiće učešće izabranih ili imenovanih predstavnika civilnog društva u određenim telima;
· Sekretarijat GCE pomagaće pojedinačnim članovima koji imaju pristup određenim prostorima da dele informacije i, gde je to moguće, uz doprinos  šireg članstva GCE;
·Sekretarijat GCE podržavaće i koordinisati angažman članova u otvorenijim procesima i forumima, na primer upozoravanjem na mogućnosti konsultacija, traženje finansiranja za podršku učešća, kao i koordinisanje pripremnih rasprava o planiranju i daljnjim diskusijama.

Konstatujući da se međunarodna obrazovna arhitektura može promeniti, uključujući i rezultat sporazuma posle 2015. godine, organizacije sa kojima će GCE kao kolektivitet nastojati da se angažuje su:

· Globalne upravljačke strukture sa više zainteresovanih strana u sektoru obrazovanja. Kako  prostor za delovanje takvih struktura  ima tendenciju da bude ograničen  GCE će nastojati da održi sva mesta za predstavljanje svog članstva i civilnog društva. Na primer, GCE će nastojati da zadrži predstavnika na visokom nivou u Upravnom odboru SDG4 / Obrazovanje 2030, koji će deliti informacije i mogućnosti za doprinos članstvu u GCE i široj izbornoj jedinici civilnog društva. (Imajte na umu, trenutno ovo zahteva izbor u UNESCO-ov Koordinacioni odbor EFA CCNGO).
· Globalna partnerstva za obrazovanje. Opet, i ovaj prostor ima tendenciju da bude ograničen, pa  će GCE podržati nosioce mandata civilnog društva da deluju kao efikasni i konsultativni predstavnici. Na primer, Sekretarijat GCE će nastaviti da olakšava izbor predstavnika civilnog društva u Odbor za globalno partnerstvo za obrazovanje i povećaće podršku Sekretarijata ovim predstavnicima, uključujući ažuriranje adresara i mejling lista, kao i drugih mehanizama za razmenu informacija sa organizacijama civilnog društva .
 · Globalne inicijative za praćenje. Sekretarijat GCE će održavati vezu sa globalnim mehanizmima za praćenje dogovorenih obrazovnih ciljeva (na primer, Izveštaj o globalnom praćenju obrazovanja) i deliti vesti i mogućnosti za doprinos članovima.
· UNESCO i druge agencije UN. GCE će zadržati formalne odnose sa UNESCO-om, kao i neformalne veze oko, na primer, Globalne nedelje akcije za obrazovanje. Sekretarijat će upozoriti članove na mogućnosti za angažman.
· Odgovarajuće kampanje ili inicijative NVO izvan pokreta GCE. Gde je to relevantno I u skladu sa vizijom i politikama GCE, GCE će graditi odnose sa drugim kampanjama i inicijativama, deliti informacije i ažurirati mogućnosti sa članovima.

GCE će takođe pokušati da podrži saradnju i da se poveže  sa regionalnim organizacijama, napominjući da regionalne mreže ostaju vodeći partneri u tim odnosima.

Strategiju i viziju GCE za period 2015-2019 možete preuzeti sa našeg sajta.

(→Dokumenta)


Digitalizacija za savremeno obrazovanje, ali i za izazove

Srbija je uključivanjem u procese digitalizacije na svim društvenim i privrednim nivoima pokazala izuzetnu spremnost za borbu sa globalnim izazovima poput aktuelne pandemije, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, povodom Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, “Prioriteti koje je Vlada Srbije definisala i sprovodi, a to su digitalizacija obrazovanja, uprave i ekonomije, pokazali su se kao pravovremeni i svrsishodni, ne samo za konkurentnost naše države na globalnom planu u cilju razvoja našeg društva i suzbijanja digitalnog jaza, već i za borbu protiv globalne opasnosti po zdravlje stanovništva i protiv pretnji od urušavanja privrede“, istakla je Matić, a navodi se u saopštenju.

Istakla je da su informaciono- komunikacione tehnologije građanima i u izolaciji omogućile da rade od kuće, da ostanu u kontaktu sa svojim bližnjima, da kupuju onlajn, dobijaju pravovremene informacije i da generalno lakše prebrode krizu. Takođe, omogućena je digitalna nastava za 900.000 učenika u Srbiji, privreda je dobrim delom mogla da nastavi da funkcioniše, dok je uprava ostvarila izuzetnu efikasnost u vanrednom stanju, navela je državna sekretarka. Ona je podsetila da su takvi rezultati ostvareni zahvaljujući sistemskom uređivanju poslednjih nekoliko godina, donošenjem niza zakonskih i strateških akata u oblastima informacione bezbednosti, elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, razvoja mreža i digitalne pismenosti, kao i izgradnjom digitalne infrastrukture u školama. “Posebno je značajno što su brojne institucije, mobilni operatori i druge kompanije, firme i ustanove prepoznale potencijale digitalizacije za premošćavanje vanrednog stanja i pokazale spremnost da pomognu građanima u periodu kada je bila neophodna njihova samoizolacija“, istakla je Matić.

Ona je navela da je inicijativa “Digitalna solidarnost“ Kancelarije za IT i e-upravu, podstakla niz pojedinačnih projekata koji u zbiru pokazuju društvenu odgovornost naše privrede i razumevanje da je na prvom mestu dobrobit građana. Takođe, dok je trajalo vanredno stanje Nacionalni kontakt za bezbednost dece na internetu radio je nesmetano, dok je deo svoje telefonske linije ustupio i Savezu društava psihoterapeuta Srbije, radi pružanja psihološke podrške građanima, dodala je Matić.

Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva obeležava se u okviru Međunarodne unije telekomunikacija 17. maja, na godišnjicu potpisivanja prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine. Generalni sekretar Međunarodne unije telekomunikacija, Houlin Žao, ove godine pozvao je sve članice Unije da podrže koncept Agende 2030, kako bi premostili digitalni jaz i iskoristili snagu informacionih i komunikacionih tehnologija za održivi razvoj.

CarGo i Hilandar pomažu 400 najugroženije dece iz regiona

Udruženje građana CarGo je saopštilo da će i ove godine podržati tradicionalni “Kamp prijateljstva” u organizaciji manastira Hilandar za oko 400 dece slabijeg materijalnog statusa iz celog regiona. Predsednik tog udruženja Aleksandar Vučić i direktor kompanije “CarGo Technologies” Vuk Guberinić sastali su se sa poverenikom manastira Hilandar Milošem Stojkovićem i dogovorili podršku najvećem kampu prijateljstva u Evropi. “Tokom jula Beograd će biti prestonica prijateljstva. Zbog te misije smo bez razmišljanja odlučili da pomognemo čim nam je krajem prošle nedelje upućen poziv. To nije nikakva molba za nas već obaveza, čast i privilegija”, rekao je Vučić.

Kako bi u potpunosti bile primenjene sve mere opreza, deca će dolaziti u Beograd u većem broju grupa, a pored pokrivanja neophodnih troškova, zahvaljujući kompaniji CarGo Technologies biće omogućeno pokrivanje i troškova za dezinfekciona sredstva i zaštitnu opremu. “Pružićemo svu neophodnu pomoć za organizovanje bezbednog i edukativnog kampa na kome će deca na otvorenom obilaziti znamenitosti, kulturno-istorijske spomenike i učiti jedni od drugih i jedni sa drugima o važnosti prijateljstva, tolerancije i povezivanja. Hilandar ostaje kuća humanosti, a CarGo njen stub”, rekao je Vučić.

Poverenik Hilandara za Srbiju Miloš Stojković podsetio je da se CarGo prošlog leta odazvao pozivu Hilandara da učestvuje u tradicionalnoj humanitarnoj akciji u kojoj su deca slabijeg materijalnog statusa iz čitavog regiona prvi put boravila mesec dana u Beogradu. “CarGo je kao generalni pokrovitelj pokrio troškove i pružio svu neophodnu pomoć deci. I ove godine ćemo zajedno organizovati najveći kamp u Evropi. Uz ovako dobre ljude mi možemo da nastavimo humanu misiju manastira Hiilandar u Srbiji. Hilandar neće zaustaviti svoju misiju, bez obzira na ovu pošast koja nas je zadesila”, rekao je Stojković.

Onlajn predavanja stručnjaka NIS-a za studente

– Stručnjaci kompanije NIS će, u okviru programa “Energija znanja”, tokom maja i juna održati 25 onlajn gostujućih predavanja putem Skajp aplikacije za fakultete beogradskog i novosadskog univerziteta, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kompanija NIS kroz program “Energija znanja” koji se sprovodi u prethodnih osam godina sarađuje sa obrazovnim institucijama u Srbiji. Tokom vanrednog stanja zbog pandemije izazvane virusom Kovid19 tradicionalna gostujuća predavanja stručnjaka te kompanije organizovana su onlajn. Kako je navedeno, podršku ovoj ideji pružilo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa kojim kompanija NIS ostvaruje uspešnu saradnju. Ministar prosvete Mladen Šarčević ocenio je da savremeno obrazovanje podrazumeva i stalnu saradnju sa privredom kako bi se obezbedili stručni kadrovi za različite oblasti privrede i industrije. “Tokom dugogodišnje saradnje u okviru programa Energija znanja NIS – ovi stručnjaci omogućavaju studentima da steknu praktična znanja. Prelaskom na onlajn predavanja u ovim okolnostima, kompanija NIS je potvrdila da je prilagođavanje moguće i neophodno. Pokazalo se i da su i studenti i učenici prepoznali prednosti učenja na daljinu i onlajn nastave i iskazali veliko interesovanje za ovakav način rada”, rekao je Šarčević.

Gostujuća predavanja NIS-ovih eksperata predstavljaju dopunu i podršku obrazovnim programima, ali i efikasan način upoznavanja studenata sa poslovnim procesima u kompaniji i mogućnostima primene teorijskog znanja u praksi. Predavači na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu su vodeći stručnjaci u svojim oblastima, kao i nekadašnji stipendisti kompanije koji su teorijsko i praktično obrazovanje sticali na prestižnim univerzitetima u Ruskoj Federaciji i ostalim evropskim zemljama. Svako predavanje prati i kratka diskusija na osnovu pitanja koja studenti postavljaju predavačima nakon održanog izlaganja.

Predavanja se organizuju za fakultete kao što su: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Tehnološki fakultet i Fakultet tehničkih nauka i Ekonomski fakultet u Novom Sadu. Studenti Pedagoškog fakulteta u Somboru i učenici Karlovačke gimnazije u Sremskim Karlovcima, takođe, imaju priliku da iz prve ruke slušaju iskustva kada je u pitanju učenje ruskog jezika od šefa Sekretarijata generalnog direktora kompanije Marije Mazur.

Saradnja kompanije sa profesorima, učenicima i studentima odvija se kroz investiranje u obrazovni sistem, podršku najuspešnijim učenicima i studentima i promociju nauke. Organizuju se prakse i posete kompaniji za stipendiste NIS-a, kao i učenike i studente koji se školuju za obrazovna usmerenja od interesa za kompaniju. Do sada su veliki broj predavanja održali profesori fakulteta iz Srbije i Ruske Federacije za zaposlene u NIS-u, a takođe, je takav model korišćen i za predavanja u inostranstvu. Generalni direktor kompanije Kiril Tjurdenjev održao je gostujuća predavanja na ruskom Univerzitetu međunarodnih odnosa MGIMO, kao na prestižnom britanskom univerzitetu u Kembridžu.

Šef Katedre za eksploataciju nafte i gasa i tehniku dubinskog bušenja na Rudarsko-geološkom fakultetu Vesna Karović Maričić ocenila je da se onlajn predavanja studentima izuzetno dopadaju. Šef katedre Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa Eleonora Desnica ukazala je da ova predavanja doprinose širenju stručnih teorijskih znanja iz različitih oblasti naftnog i gasnog inženjerstva.

Dečja mašta u međunarodnoj manifestaciji o vrapcima uprkos virusu

Vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa sprečilo je karlovačke osnovce da Svetski dan vrabaca, 20. mart, obeleže nizom aktivnosti u svojoj školi, ali nije prekinulo istoimeni projekat, koji je, inače, zamišljen da se odvija onlajn, na e-twining portalu  https://www.etwinning.net/sr/pub/index.htm, u kojem su na taj način učestovali zajedno s više od 1.000 đaka iz osam zemalja.  U projektu je učestvovalo 150 karlovačkih učenika s učiteljima Tatjanom Krstić, Dragicom Grujić, Irenom Bijelić, Bojanom Bujak, Ivanom Savić, Vesnom Popović i Markom Gotovcem. Autori projekta su učiteljica Irena Bijelić i njena koleginica iz Knjaževca Gordana Janevska. Sve projektne aktivnosti bile su usmerene na obeležavanje Dana vrabaca. Tokom projekta učenici su osmislili logo, brinuli o vrapcima, pravili im kućice, istraživali koliko vrabaca živi u okolini škole… Kada je prekinuta nastava zbog pandemije koronavirusa, osnovci su na daljinu nastavili da pišu, crtaju i stvaraju inspirisani vrapcima. Organizovali su i virtuelne sastanke preko platforme ZOOM. Zajednički produkt svih više od hiljadu učesnika su digitalna knjiga, virtuelna galerija i prezentacija priča o vrapcima. Više o tome šta su radili, može se pogledati na: https://www.23oktobar.edu.rs/?p=9786.

Medicinski u Novom Sadu slavi, na odloženo, 60-ti rođendan

Medicinski fakultet u Novom Sadu obeležava 60 godina od osnivanja. Iako je bilo predviđeno da se 18. maja održi prigodna svečanost, epidemiološka situacija pomerila je rođendansku proslavu za prve jesenje dane, a početkom naredne godine, trebalo bi da se održi i planirana međunarodna konferencija sa stručnjacima sa Tajlanda.

“Uloga koja je vama poverena od velikog je značaja za dalji razvoj ovog Fakulteta, jer na vama i na nama je da utremo put budućim generacijama, koji će putem zdravstvenog prosvećivanja uticati na smanjenje oboljenja kod nas”. Tim rečima se, pre tačno 60 godina, na svečanosti povodom osnivanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, obratio tadašnji dekan beogradskog Medicinskog fakulteta, doktor Radivoje Berović. Pet godina kasnije, prva generacija budućih lekara, njih 169-oro, iz privremenih objekata, preselila se u novoizgrađenu zgradu. “60 godina kasnije, Medicinski fakultet u Novom Sadu, postao je generator novih saznanja, temelj za dalji razvoj, a ljudski resursi, osnova su uspeha. Proteklih decenija iznedrio je veliki broj uglednih ličnosti koje su ostavile dubok trag u istoriji domaće medicine”, kaže prof. dr Snežana Brkić dekan.

Oko 15 hiljada lekara, 1.500 stomatologa, više stotina magistara i doktora nauka steklo je, proteklih godina, diplomu ovog prestižnog Fakulteta.

Besplatni udžbenici za sve osnovce u Rumi

Vanredno stanje nije ugrozilo odluku Opštine Ruma o nabavci besplatnih udžbenika za sve osnovce. Predsednik opštine Slađan Mančić kaže da je reč o strateškoj odluci i afirmativnim merama populacione politike od kojih se ne odustaje. – Svi rumski osnovci za narednu godinu dobiće besplatne uybenike. Sve što smo u prethodnih sedam godina obećavali smo i ispunili. Možda je u nekim slučajevima postojala situacija da su radovi kasnili iz objektivnih razloga, ali što smo obećali, to ćemo i ispuniti i roditelji mogu da budu mirni- kaže Mančić. Za kupovinu udžbenika u lokalnom buyetu namenjeno je oko 35 miliona dinara, a po rečima Mančića, javna nabavka biće blagovremeno raspisana, tako da će svi osnovci uključujući i one koji polaze na jesen u prvi razred, dobiti udžbenike.

Vaučeri i za dečja odmarališta

Turistički vaučeri koje dodeljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija moći će da se koriste i u objektima Centra dečjih letovališta, saopštio je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu. Odluka da se objekti ponude i za šire komercijalne potrebe doneta je s obzirom da su rekreativna nastava i izleti za decu ovog leta otkazani zbog Kovida-19, saopštila je Gradska uprava. Iz Sekretarijata poručuju da su sigurni da će takva ponuda značiti mnogim porodicama koje ove godine neće putovati van Srbije, a žele lokacije prilagođene deci. Centar dečjih letovališta Grada Beograda (CDL) u svom sastavu ima šest dečjih odmarališta, Mitrovac na Tari, Bukulju u Aranđelovcu, Rudnik na istoimenoj planini, Stanišince na Goču, Stevan Filipović na Divčibarama i Šuplju stenu na Avali. Kapacitet objekata CDL-a je oko 1.500 mesta, namenjenih pre svega organizovanom boravku dece, te su tako pogodni za porodice koje žele da odmor provedu u prirodi.

Vremeplov: Godina Velikog štrajka završila – štrajkom

U Somboru je na današnji dan 20. maja 1997. godine  nastavljen štrajk sa minimumom procesa rada (časovi 30 minuta). Ovaj oblik štrajka somborski nastavnici će „izgurati“ sve do kraja školske godine.

Vremeplov: Umro Kolumbo

Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo umro je na današnji dan 20. maja 1506. godine, u Valjadolidu. Kolumbo je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti verovao da je otkrio istočne obale Indije. Posle više pokušaja u Portugaliji i Španiji, sklopio je pogodbu sa španskim kraljevskim parom Ferdinandom Petim od Aragona i Izabelom Prvom od Kastilje o finansiranju ekspedicije. Obećana mu je desetina robe koju donese, vlasništvo nad osminom zemlje koju otkrije, dobio je tri jedrenjaka, zvanje admirala okeana i vice kralja zemalja koje osvoji. Isplovio je 3. avgusta 1492. i 12. oktobra iste godine stigao do ostrvca Gvanahani (San Salvador) u grupi Bahamskih ostrva, zatim na Kubu i Haiti. Na drugom putovanju, od 1493. godine do 1496. godine otkrio je Dominiku, Gvadelup, Portoriko i Jamajku, na trećem od 1498. do 1500. godine Trinidad i obale Južne Amerike (ušće reke Orinoko), a na četvrtom od 1502. do 1504. godine Honduras. Uprkos ogromnih zasluga za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimoišla su ga obećana priznanja i nagrade i umro je u bedi.

Vremeplov: Rođen Balzak

Na današnji dan 20. maja 1799. godine rođen je  francuski književnik Onore de Balzak. Začetnik je evropskog književnog realizma. Karijeru je započeo 1829. godine romanom “Poslednji huan”. U narednih 19 godina napisao je 91 roman. Na oko 20.000 stranica prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike toga doba. Sva njegova dela čine celinu poznatu pod nazivom “Ljudska komedija”. Značajna Balzakova dela su: “Evgenija Grande”, “Izgubljene iluzije”, “Sjaj i beda kurtizana” i “Čiča Gorio”. Posebno mesto u Balzakovom opusu zauzimaju “Golicave priče” – bokačovske po strukturi, ali po duhu klasičan primer francuske erotske tragikomike, poznate kao “galski humor”.

Vremeplov: Umro Dragan Borisavljević

Dragan Borisavljević, prosvetni radnik, književnik i novinar, dopisnik “Politike” iz Prokuplja, osnivač “Drainčevih pesničkih susreta” umro je na današnji dan 20. maja 2016. godine.

Vremeplov: Umro Đuro Salaj

Đuro Salaj, jedan od osnivača Komunističke partije Jugoslavije i prvi predsednik Jedinstvenih sindikata Jugoslavije (1945)  umro je na današnji dan 20. maja 1958. godine.

Vremeplov: Svetski dan pčela

Upotreba pesticida i klimatske promene uzrok su smanjenom broja pčela u protekloj deceniji, na koje, povodom svetskog Dana pčelara, upozoravaju Ujedinjene nacije. Svetski dan pčela obeležava se kroz edukaciju i aktivnosti usmerene na podizanje svesti o značaju pčela i drugih oprašivača, na opasnosti sa kojima se suočavaju i na njihov doprinos održivom razvoju.  Naučne studije dokazuju da su pčele sve ugroženije. Iz Saveza pčelara Vojvodine naglašavaju da pored loših vremenskih uslova i ekspanzija insekticida poslednjih godina negativno utiče na pčele. Pčelari su saglasni da bi tretiranje biljaka trebalo da se radi ili kasno uveče ili rano ujutru, dok su pčele u košnicama na sigurnom. Maj je najplodonosniji mesec za razvoj pčela, a jedan od razloga zašto je baš 20. maj poseban je rođenje Slovenca Antona Janša, začetnika modernog pčelarstva. Slovenija je među zemljama sa najvećim udelom pčelara u populaciji u svetu.

Vremeplov: Donet  Dušanov zakonik

Na današnji dan 20. maja 1349. godine donet je Dušanov zakonik, kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države.

Vremeplov: Umro  Pol Riker

Francuski filozof Pol Riker  umro je na današnji dan 20. maja  2005. godine. Bio je humanista i autor oko 30 knjiga, među kojima je i “Pravilo metafore”. Riker je bio najpoznatiji po svom radu na polju fenomenologije.

Revoltirana profesorka iznela detalje “nepristojnih ponuda”

Profesorka srpskog iz Novog Sada Ena Nedić, koja je nedavno zapalila svoju diplomu ispred Doma narodne skupštine, objavila je i status na Fejsbuku u kojem objašnjava kroz šta je sve prolazila kako bi napredovala u karijeri. Priča i o seksualnim ponudama koje je dobijala, kao i o stranačkim putevima koji vode do posla. Profesorka koja je  uzburkala javnost svojim protestom ispred parlamenta, detaljno je opisala svoja, kako kaže, profesionalna i ljudska razočaranja. Njen status, koji je objavljen 18. marta, prenosimo u celosti:

Ne, nije me podmitila opozicija i nemam lični interes, samo nismo navikli da imamo slobodu mišljenja, govora, delanja i da nije svako istupanje iz močvare jednoumlja teorija zavere. Iskrenost nema cenu dostupnu našem tržištu. Poruka je jasna – nemojte gurati sebe i svoje bližnje u čeljusti sistema koji će ih nemilosrdno samleti i poništiti sve vrednosti ljudskosti zbog kojih su vam bliski i voljeni. Neka nijedna žena, majka, sestra, sin, otac, prijatelj, stranac ne dožive poniženja koja im nude oni koji ne znaju za dostojanstvo ni stid, a na rukovodećim funkcijama i sa visokim benefitima predstavljaju sve nas bez naše volje. U podnožju konciznog monologa ove intimne ispovesti videćete samo insert postupanja i ucena ,,predsedavajućih” obrazovanjem i skupštinom u Vojvodini prema zaposlenima. Pomirite se i prebolite, nema ideologije, sve je paravan laži i bahatosti, što ne znači da ga ne možemo prevazići zajedničkim snagama. Ako takve podržite ubuduće, kako ćete stati svakog jutra pred ogledalo savesti? Ako radite za prevarante, šta ste vi onda u očima onih koji vam veruju i pred samim sobom? Ujedinimo se u razumu i dajmo doprinos zajedničkoj borbi protiv donkihotovskih vetrenjača 21.veka. Recite STOP mobingu i ucenama za radna mesta. Smatram da bi svako ko je doživeo nezakonitosti u ovoj ,,naprednoj” državi, trebao da skupi hrabrosti i istupi sa svojom pričom i dokazima, makar i anonimno…u cilju demistifikacije kriminogenog sistema koji će kad tad pasti kao kula od karata. Znate, skoro sam došla do vrha piramide kada sam shvatila da je to samo ukrašena grobnica.

Moje iskustvo u politici je krajnje nehumano, stresno i traumatično. Doživela sam fatalna profesionalna, ljudska i životna razočaranja. Uz garancije za zaposlenje i samostalan izlazak na izbore bez SNS-a, pozvana sam da radim preko jedne navrat-nanos novoosnovane stranke kvazimonarhista, verovala sam da ima perspektivu. Tada, kao zvanično samohrani roditelj, socijalni slučaj i uz to licencirani prosvetni radnik sa sedmim stepenom stručne spreme, bila sam prinuđena da zanemarim svoje ideale i principe po drugi i poslednji put u svom životu. Predsednik opštinskog odbora preda mnom je filmski bacio SNS uniformu u kontejner Čistoće, pretpostavljam da je sakralni kostim posle izvukao i prosledio nekoj marioneti. Odmah nakon kobnog izbora prijavljena sam u javnom sektoru, u Pozorištu mladih u Novom Sadu, čiji je direktor tada bila Emilija Mrdaković. Bilo mi je strogo zabranjeno pojavljivanje na poslu kom sam se toliko nadala, nasuprot tome, morala sam da radim u Info-službi stranke 6 dana nedeljno bez fiksnog radnog vremena – dostupnost ceo dan.

Moj posao je obuhvatao praćenje medija, pisanje saopštenja za javnost na republičkom nivou, izjava stranačkim funkcionerima i nepismenim predstavnicima u Narodnoj skupštini koji nisu umeli ni da iščitaju predloge zakona, vođenje konferencija, edukacije zaposlenih preko stranke, promocije laži po celoj Srbiji, svaki dan sam praktično bila primorana da putujem o trošku javnog preduzeća ,,Čistoća” u Pirot, Prijepolje, Rašku, Divčibare, Vršac, Mačvu, Drinu….Zaposleni su masovno ucenjivani poslovima, šerovanjem, botovanjem, glasovima, peticijama, članarinama, kreditima, mestima u predškolskim ustanovama, gerontološkom centru, školama, javnom komunalnom preduzeću, vodovodu, toplani… Preko udruženja građana koja su se vodila na zaposlene, stranka je prala simpatične iznose preko fiktivnih projekata na javnim konkurskima, a narod koji je za njih glasao širom zemlje, iskreno je verovao u njihov ,,nacionalni” program i ideje.

Četvoro nas je dalo otkaze, poslednja i najpožrtvovanija koleginica je otišla najtežim putem. Dakle, pre izlaska na teren, radila sam u stranačkim kancelarijama zamenice Skupštine Grada Novog Sada, Branke Bežanov, u prostorijama u Radničkoj 6. i člana Gradskog veća za obrazovanje, Vladimira Jelića. U međuvremenu sam, nakon skoro dve godine pakla, na internetu naišla na audio snimke na kojima se na desetak mesta otkriva da su finansijeri stranke Andrej Vučić i Nikola Selaković, da svaki siguran glas monarhista ide u njihovu kasu i na osnovu toga se povlače sredstva za kampanju u kojoj se izigrava opozicija. Sedam hiljada evra za osnivanje kol centra i gratis propaganda pravdali su se troškovima marketinga javnih preduzeća. Za napredovanje u karijeri koje nisam ni želela, nuđene su mi seksualne usluge, trpela sam svakodnevno mobing od strane nadređenih na najgnusnije načine kojih ne bih da se prisećam, ali ima ih po arhivama pravnika i mojih sećanja.

Moj jedini motiv boravka tamo su pokušaji da prehranim dete i dođem do svoje struke koja je smisao mog postojanja. Kako sam veliki idealista, ove pritiske nisam izdržala i kada sam odbila da radim kampanju podrške Aleksandru Vučiću, sa kojim POKS izlazi u koaliciji u Novom Sadu (iako mi se prilikom pristupanja garantovalo suprotno), momentalno mi je uručeno rešenje o otkazu. Potpisao ga je upravnik Pozorišta mladih, M. Nestorović. Za pravdu se nisam borila jer sam već dovoljno propustila u sopstvenom i životu svog deteta. Poštujem izvornu ideju političke organizacije društva i njene pozitivne strane koje su se izgubile u transkriptu zbog ovakvih persona, oduvek sam želela da doprinesem poboljšanju situacije na lokalu i šire i samo jedan osmeh deteta bio bi mi dovoljna satisfakcija za to, nažalost…nisam uspela. U prilogu su eksplicitne poruke Vladimira Jelića i njegovih saradnika koje su me izuzetno uznemiravale, ali sam ih trpela zbog posla i na štetu sopstvenog zdravlja.

Na kraju, pri napuštanju stranke mi je ponuđeno da budem predstavnik za medije u kampanji, što sam kategorički odbila jer me je sramota da predstavljam takvu kastu, volim svoj narod i zemlju… Ponuđeno mi je da blagovremeno idem u skupštinu kao odbornik, što sam takođe odbila. Svesna sam da će ovo izazvati mnoge kontroverzne komentare i reakcije, pravosudne igranke, spinovanja, ali znam šta je istina. Svi znamo. Zašto ćutimo? Jedini način da s(v)e zaštitimo je da objavimo ono za čega nema mesta u našem pravosudnom sistemu, a to je istina.Moja jedina kampanja je bojkot.

Broj otmica dece povećan

Uspostavljanje sistema “Amber alert” u Srbiji dobija dodatnu podršku – Fondacija “Tijana Jurić” kao inicijator ove ideje radi na saradnji sa Fondacijom “Novak Đoković” kako bi se kampanja uspešno sprovela. Igor Jurić, osnivač Fondacije, kaže za “Blic” da se obratio Novakovoj fondaciji jer se upravo ona već 13 godina kontinuirano bavi decom i svim aspektima njihovog razvoja i značajno je doprinela implementaciji ovog sistema. – Zbog ogromne važnosti ove kampanje kontaktirali smo i s Fondacijom “Novak Đoković” i verujem da ćemo tu saradnju u narednih nekoliko nedelja i ozvaničiti. Siguran sam da bi nam zajednički rad na ovoj značajnoj temi za naše društvo doneo mogućnost kontaktiranja i s drugim svetskim organizacijama koje se bave bezbednošću dece. Želja mi je da uz njihovu podršku, kao i uz pomoć redakcije “Blica” ovaj sistem ne bude samo usvojen nego i da zaživi – kaže Igor Jurić i dodaje da je srećan što i Fondacija “Novak Đoković” prepoznaje da je bezbednost dece na prvom mestu.

Podseća da je radna grupa “Amber alert” sačinjena i da je od državnog sekretara Radomira Ilića dobio potvrdu da će dobiti izveštaj šta je do sada urađeno u vezi s uvođenjem sistema. – Još uvek ne znam da li će se i u našoj zemlji sistem zvati “Amber alert” ili će imati neko drugo ime, ali to apsolutno i nije bitno jer ne menja suštinu. Svi koji smo pokrenuli ovu akciju, a to su “Blic” i fondacije, veruju da nećemo čekati dugo, već ćemo u prvom sazivu nove skupštine odmah usvojiti novi sistem i da će on zaživeti kao novi zakon da bi se sprovodio kako se mora sprovoditi, a ne kako neki žele ili ne žele – poručuje Jurić. Inače, sistem “Amber alert” bi podrazumevao da kada se desi nestanak deteta, mediji prekinu emitovanje programa, prikažu fotografije, informacije gde je dete viđeno poslednji put, šta je nosilo, da svi mobilni operateri pošalju SMS i MMS poruku sa tim informacijama, da benzinske pumpe imaju te informacije na svojim LED ekranima, kao i trgovinski lanci u kojima je to moguće.

Međunarodni dan nestale dece 25. maj je za Fondaciju “Tijana Jurić” jako važan datum jer je veliki deo borbe za veću bezbednost najmlađih posvećen upravo nestalim osobama, a među njima je i ogroman broj dece. – Zaista je bilo pozitivno rešenih slučajeva i mnogo dece je pronađeno živo. U zadnje tri godine povećan je broj kriminalnih otmica i veliki broj dece odlazi od kuće, između 1.300 i 1.500 svake godine, i to je veliki problem. Za ovu godinu još nismo dobili statističke podatke od MUP-a, međutim, očekujemo i da registar nestalih Srbija, koji vodi naša fondacija, ima bližu i bolju saradnju sa MUP-om, jer još uvek nemamo podatke za sve ljude koji se vode kao nestali, pre svega za svu decu. Očekujemo da Ministarstvo ili samo objavljuje podatke za nestala lica na svom sajtu i da ga redovno ažurira ili da pruže mogućnost nevladinoj organizaciji poput nas da to radi zarad boljeg i uspešnije pronalaženja nestalih lica – naglašava on.

 Tokom vanrednog stanja zbog epidemije korone aktivnosti Fondacije “Tijana Jurić” su malo utihnule. Saradnici Fondacije a i sam Jurić nisu mogli da u školama sprovode sve edukacije dece i roditelja o preventivnim merama na temu bezbednosti dece. Međutim, to ih nije sprečilo da budu vrlo aktivni putem društvenih mreža i tako pruže pomoć, psihološku, savetodavnu, dok je net patrola bila vrlo aktivna u ovom periodu. – Dobili smo veliki broj prijava za seksualno zlostavljanje dece putem interneta i objavu takvog sadržaja i mi smo dalje upućivali našim i međunarodnim institucijama zarad dalje procedure uklanjanje tog materijala. Ukoliko je bilo potrebno reagovala je i policija u slučajevima da se radilo o ljudima iz naše zemlje koji su postavljali te materijale – kaže Igor Jurić.

Austrija: Osnovci ponovo u školskim klupama, jedna škola odmah zatvorena zbog sumnje na koronu

 Samo što je ponovo, posle dvomesečne pauze usled mera zbog pandemije korona virusa, počela škola za osnovce širom Austrije, u Beču je prva zatvorena zbog sumnje na pojavu zaraze. Deca su sa vrata privatne katoličke škole, bez ranije najave, vraćana kući. Na takvo ponašanje usledila je žestoka kritika roditelja koji podsećaju školu na obavezu vođenja brige o deci čiji roditelji rade, i koji su računali da će deca biti u školi, a ne da će biti vraćena. Nadležne vlasti grada Beča su pokrenule istragu u ovom slučaju, a Ministarstvo obrazovanja najavljuje izradu plana za ovakve slučajeve.

Đaci starosti do 14 godina danas su ponovo krenuli u školu, u posebnom režimu, koji je uslovljen prevencijom širenja korona virusa. Nakon što su se maturanti već ranije vratili u školu, u ponedeljak  je to učinilo oko 700.000 đaka osnovne škole, a 3. juna u đačke klupe ulazi i preostalih 300.000 đaka, starijih od 14 godina. Ministarstvo obrazovanja predvidelo je da roditelji koji se plaše za svoje dete ne moraju da ga šalju u školu i ono može da nastavi da uči preko interneta. Međutim, tu mogućnost iskoristilo je svega sedam odsto roditelja.

Đaci koji su u ponedeljak krenuli u školu moraju da nose maske i suočeni su sa brojnim merama kao što je držanje odstojanja od drugih đaka. Dok se kreće đak u zgradi škole mora nositi masku, a može je skinuti tek kada je u svojoj učionici. Isto tako, prilikom ulaska u školu svi razredi su dobili posebne termine za dolazak osnovaca, kako bi se izbegle gužve. Zatim između stolova mora biti razmak od najmanje jednog metra, a za stolom može sedeti samo po jedan đak, zbog čega su razredi podeljeni u dve grupe. Tako jedna grupa ide u školu od ponedeljka do utorka, a druga od srede do petka i onda se iduće nedelje rotiraju. Zbog vanrednih okolnosti, Ministarstvo obrazovanja donelo je odluku da ove godine neće biti ponavljanja, odnosno đaci sa jednom negativnom ocenom automatski idu u viši razred, dok će o sudbini onih sa više negativnih ocena odlučiti nastavničko veće. U Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu deca će ići u školu do 3. jula, a u ostalim pokrajinama do 10. jula, kada počinje devetonedeljni letnji raspust.

U Francuskoj zabrinutost zbog novih slučajeva kovida u školama

Samo nedelju dana nakon što se trećina učenika u Francuskoj vratila u škole, zabeleženo je 70 slučajeva korona virusa u školama u toj zemlji, što zabrinjava, saopšteno je juče iz Vlade Francuske. U Francuskoj su u sklopu ublažavanja mera donetih zbog korona virusa otvorene neke škole i vrtići, tako da je danas u tim ustanovama bilo oko 150.000 mališana, preneo je AP. Škole su počele da se otvaraju prošle nedelje, međutim, mnogi su bili zabrinuti zbog tog poteza, a jedno istraživanje je pokazalo da 69 odsto ispitanika smatra da vlasti neće biti u stanju da garantuju bezbednost učenika i nastavnika. Francuski ministar obrazovanja Žan-Mišel Blanker izjavio je za RTL da je u oko 40.000 škola koje su otvorene od prošle nedelje zabeleženo 70 slučajeva zaraze korona virusom. Sve škole u kojima je virus potvrđen zatvorene su, rekao je ministar želeći da istakne odlučnu nameru vlasti da ne pravi kompromise kada su u pitanju zdravlje i bezbednost građana. Blanker je, međutim, ukazao na to da obustava nastave u školama ima ozbiljne posledice. “Naša deca ne smeju da budu kolateralne žrtve zdravstvenih mera”, upozorio je ministar.

By admin

WordPress PopUp