KUĆNI RADNICI IZMEĐU ZARAZE I GLADI

Sutra je Međunarodni dan  „kućnih radnika“

Radnici u domaćinstvu  su među radnicima koji su najviše pogođeni  pandemijom COVID-19. Njihov doprinos domaćinstvima je ogroman, čak i dok pandemija ugrožava njihove živote. Od usvajanja Konvencije ILO 189 o pristojnom radu za “kućne radnike”, mnoge zemlje širom sveta radile na poboljšanju zaštite ove grupe radnika.

U jeku pandemije COVID-19, vlade širom sveta pozvale su ljude da preduzmu i najvažniju meru – da ostanu kod kuće. Međutim, za mnoge radnike ostati kod kuće značilo je izgubiti posao, i kao rezultat toga izgubiti sredstva za život. Među tim radnicima su nesrazmerno prisutni i „kućni radnici“.

Elem, širom sveta 67 miliona osoba  radi u domaćinstvima, od kojih 75%  u neformalnoj ekonomiji (rade na crno). Iako je značajan broj muškaraca u  ovom sektoru,  rade  kao vrtlari, vozači, batleri, bodigardovi, … „kućni rad“ ostaje visoko feminiziran sektor –  80 odsto svih radnika u domaćinstvima su žene. Ovi radnici/e igraju ključnu ulogu u osiguravanju zdravlja i sigurnosti porodica i domaćinstava za koja rade. Rade i poslove  čišćenja i kuvanja, brige o deci, bolesnim i starijim osobama …

Radnici u domaćinstvu su (pre)često suočeni sa veoma niskim platama, preterano dugim satima angažovanja, uglavnom nemaju garantovan nedelјni dan odmora, ponekad su izloženi fizičkom, mentalnom i seksualnom zlostavlјanju ili ograničavanju slobode kretanja. Eksploatacija „kućnih radnika“ se delom može pripisati nedostacima u nacionalnim  zakonodavstvima  o radu i zapošlјavanju, a često odražava diskriminaciju po uzoru na pol, rasu i kastu. Njihova fizička blizina osobama za koje se staraju dovodi  do povećanog rizika izloženosti  COVIDU-19. Ovaj rizik se uvećava kada se brinu o bolesnima, dugo putuju javnim prevozom  ili rade za više domaćinstava. Ako se razbole, mnogi radnici u domaćinstvima nemaju pristup medicinskoj nezi, bolovanje ili naknadu u slučaju povreda na radu. Bez ove zaštite, rizikujemo da se virus širi još više, uključujući one koji su zbrinuti. Ipak, mnogi radnicu u domaćinstvima i njihovi poslodavci su loše informisani o merama koje moraju preduzeti za sprečavanje prenosa virusa.

Sledeće 2021. godine, ILO će proslaviti desetu godišnjicu donošenja Konvencije 189. Ne dozvolimo da COVID-19  sprečava ove radnike da rade i ostvaruju prihoda, i pridružimo se aktivnostima ILO-u i poslušajmo  radnike u domaćinstvima, upoznajmo se sa nekim od njihovih najnužnijih potreba za zaštitom i osigurajmo da im se obezbedi pristojan rad sada i u budućnosti.

Vebinar, koji sutra od 14.30-16 časova u Ženevi, na 16. jun Svetski dan radnika u domaćinstvima,  organizuje ILO  je odlična prilika da se direktno čuje glas “kućnih radnika”, sindikalnih lidera i drugih zainteresovanih strana o njihovim iskustvima, dobrim praksama i prioritetima za buduću podršku i utru put sinhronizovanoj  akciji  i osiguralo da se uticaj trenutnog šoka izazvanog pandemijom više ne ponovi.

Pridružite se svetskom pokretu za afirmaciju i legalizaciji rada u kućama da milioni ovih radnika dobiju sva prava kao i drugi radnici!

Novi Sad, 15.06.2020.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik

By admin