Poslednje informacije kažu da će minimalna cena rada u Srbiji za 2021. godinu porasti za 6,6%. Ovogodišnja minimalna cena rada po radnim satu iznosi 172.54 dinara. Nova minimalna cena rada po radnom satu za 2021. godinu iznosiće 183,92 dinara. Šta to znači za prosvetu?

Zarada u obrazovanju ne zavisi od cene rada po radnom satu već od proizvoda osnovice i pripadajućeg koeficijenta. Sadašnja osnovica iznosi 3.411,98 dinara. Najniži koeficijent ima fizički radnik i on iznosi 5.99. Ukoliko se osnovica za obrazovanje ne bude menjala (sva je prilika da neće), fizički radnik imaće osnovnu zaradu 20.437,76 dinara. U mesecu sa 184 radna sata (23 radna dana), minimalna cena rada u Srbiji iznosiće 33.841,28 dinara. Drugim rečima, fizičkom radniku nedostajaće 13.403,52 dinara do „minimalca“, odnosno, fiziči radnik neće imati utvrđenu minimalnu cenu rada po radnom satu (183.92 dinara)  već će ona iznositi 111 dinara. Još jednostavnije, cena rada po radnom satu fizičkog radnika u obrazovanju iznosiće svega 60% minimalno propisanog iznosa. Šta će to zapravo značiti?

Uredbom o koeficijentima kojima je definisan i koeficijent fizičkog radnika (5,99) definisan je i koeficijent nastavnika/profesora sa VII stepenom stručne spreme, i on iznosi 17.32. Odnos  u koeficijentima ove dve kategorije zaposlenih iznosi 1-2.89. Jednostavnije, zarada nastavnika/profesora sa VII stepenom stručne spreme TREBA da bude za 2.89 puta veća od zarade fizičkog radnika. U novcu to znači da bi startna plata nastavika (na ovo idu dodaci : staž, eventualno starešinstvo…) iznosila 97.802,68 dinara. Ukoliko ne bude korekcije cene rada za obrazovanje, umesto malopre iznete cifre, zaposleni sa VII stepenom stručne spreme imaće dosadašnju osnovnu zaradu koja iznosi  59.095,49 dinara. Dakle, svakog meseca, svi prosvetni radnici sa koeficijentom 17.32 biće POKRADENI na osnovnoj zaradi za 38.707,18 dinara! Na ovu sumu treba dodati i umenjene dodatke, pa je krađa sigurno preko 40.000 dinara svakog meseca!

Da bi država izbegla tužbe zbog zarade ispod minimalca, ona jednom delu zaposlenih KORIGUJE osnovnu zaradu do minimalca. Na taj način, fizički radnik dobije novac koji bi trebao da zaradi (ovako ga država „časti“), ali svi iznad njega su u problemu. Sada će svi ispod koeficijenta 10 imati istovetnu zaradu, odnosno, ukoliko fizički radnik sa koeficijentom 5.99 ima više staža od nekoga sa koeficijentom  oko 10, taj fizički radnik nosiće kući više para jer dodaci idu na osnovnu zaradu. Drugim rečima, prevara sa Uredbom o koeficijentima, ukoliko se ova praksa nastavi (a traje već godinama) vrlo brzo će dovesti do toga da je nebitno ko nosi dnevnik a ko metlu. Tako nešto ne postoji nigde u svetu, osim u Srbiji.

NSPRV još jednom poziva sve sindikate da otvorimo ovu temu. Poslednji put smo to od svih (svima smo slali pozivl) tražili u janurau ove godine. Tada se NIJEDAN sindikat nije odazvao. Čemu onda uopšte i služe?

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine ovo ima za svoj primarni zadatak, ali ne možemo sami. Ukoliko ostali ćute, kao što su to radili do sada, vrlo brzo imaćemo novu uravnilovku. Članstvo treba da shvati, svako ko nije spreman da se bori protiv ove nezakonitoti i nije sindikat. Tada je sve na vama.

By admin