Šibicarenje
(koeficijenti su tu, samo para nema)

Prvorođeni je juče izneo procente povećanja zarada u javnom sektoru. Prosvetu, po toj izjavi, od januara očekuje uvećanje zarade od 3,5%, i najava da će od 1. aprila to povećanje kumulativno iznositi 5%. Šta to donosi pojedinačno, a šta obrazovnom sistemu u globalu?

Da bi uspešno sagledali sve aspekte ovog uvećanja potrebno je prvo videti povećanje minimalne cene rada. Važeća minimalna satnina iznosi 172,54 dinara. Od 1. januara minimalna zarada raste za 6.6% , te će minimalna satnina iznositi 183,94 dinara. U mesecu sa 23 radna dana (184 sata) osnovna minimalna zarada iznosiće 33.843,12 dinara i od sadašnje zarade za istovetan mesec biće nominalno veća 2095,76 dinara.

Sadašnja osnovica u sektoru obazovanja iznosi 3.411,98 dinara. Od januara, nakon uvećanja od 3,5 % iznosiće 3.531,39 dinara. Ukoliko novu osnovicu pomnožimo sa npr. koeficijentom pomoćnog radnika (6.3) dobijamo da je osnovna zarada „tetkice“ 22.247,81 dinara. To znači da zarada „tetkice“ mora da se koriguje do minimalca sa 11.596 dinara. Još jednostavnije, vrednost zarađenog radnog sata kod ove kategorije zaposlenih vredi 120.91 dinar i manja je od zakonom garantovane za 63 dinara po radnom satu. Ne zaboravite, država kaže da je u tom koeficijentu i regres i topli obrok pa je realna vrednost radnog sata ispod 100 dinara. Ovo je ključna stvar za posmatranje zarade u obrazovanju.

Osnovna zarada nastavnika sa VII stepenom stručne spreme, za puno radno angažovanje, do sada je iznoila 59.095,49 dinara, a nakon uvećanja od 1. janura iznosiće 61.163,67 dinara, odnosno realno će biti veća za 2068,18 dinara. Ako se obistine najave o dodatnom uvećanju od aprila meseca, osnovna zarada tada će iznositi 62.050, 26 dinara.

Raspon između koeficijenta „tetkice“ (6.3) i koeficijenta nastavnika sa VII stepenom (17.32) iznosi 1-2.74, odnosno, nastavnik bi po Uredbi o koeficijentima morao imati 2.74 zarade pomoćnog radnika. U praksi, zbog nezakonite korekcije, taj odnos je drastično narušen i iznosi svega 1-1.8. Kada bi zakon bio ispoštovan osnovna zarada nastavnika sa VII stepenom iznosila bi 92.730,14 dinara. Drugim rečima, svakom nastavniku sa VII stepenom stručne spreme, svakog meseca, država zakine 31.556 dinara.

Zbog korekcije do minimalca, u ovoj godini za istu osnovnu zaradu rade svi od koeficijenta 5-99 do 9.3, a u narednoj na minimalcu će bviti i oni sa koeficijentom 9.58. Drugim rečima, zbog bržeg rasta minimalca u odnosu na osnovicu u obrazovanju, svake godine nam po jedna kategorija zapsolenih pada ispod minimalne zarade. Još nekoliko ovakvih godina i biće svejedno da li nosite dnevnik ili metlu, svi ćemo nositi kući  minimalnu zaradu.

Po ko zna koji put, NSPRV poziva sve sindikate u obrazovanju da sednemo i napravimo zajedničku strategiju, akciono jedinstvo, kako bi ovaj problem konačno počeli da rešavamo. U suprotnom uloga sindikata je potpuno beznačajna.

By admin

WordPress PopUp