CRNILO REALNOSTI

Kako je usvojen Budžet za 2021. godinu, hajde da opet pogledamo šta se nalazi „iza kulisa“ zarada u obrazovanju.

Minimalac je 2014. godine iznosio 115 dinara, a od 1. januara 2021. iznosiće 183.93 dinara, odnosno, porastao je za 59.9%. Osnovica za obračun zarada u obrazovanju, iste te 2014. godine iznosila je 2631,35 dinara, a od 1. januara 2021. godine iznosiće 3.531,39 dinara. Dakle, rast zarade u obrazovanju, u istom periodu, iznosio je samo 34.2%. Naravno, realnog rasta nije ni bilo, ali danas se bavimo matematikom, a ne politikom.

Razliku između ova dva procenta država kompenzuje nezakonitom korekciom do minimalca jednom delu zaposlenih u obrazovanju. Taj „deo“ je svake godine sve veći jer je konstanta da minimalac raste brže u odnosu na zarade u obrazovanju. Tim činom država potkrada sve zaposlene u obrazovanju. Pomoćno osoblje bar za regres i topli obrok, sve ostale za isto to, ali i za značajan deo zarade. Kada nezakonite korekcije ne bi bilo, po važećoj Uredbi o koeficijentima, zaposleni sa VII stepenom stručne spreme imao bi od januara 2021. godine osnovnu zaradu u iznosu od 93.041,72 dinara. Ipak, usvojenim Budžetom za 2021. godinu, isti taj zaposleni imaće osnovnu zaradu u iznosu od samo 61.163,67 dinara. Te brojke su razlika između zakona i bezakonja. Ukoliko se trend nastavi, a samo ga mi borbom možemo promeniti, za nekoliko godina svi zaposleni u obrazovanju radiće za istu zaradu, za minimalac. Baš svi! Nažalost, iako naš Sindikat o tome piše i govori već nekoliko godina, nikakve prave akcije ovim povodom nije bilo. Poslednji put smo pozivali sve sindikate u Srbiji na akciono jedinstvo po ovom pitanju januara ove godine, ali odgovori nisu stigli. Mi smo svesni da sami ne možemo da rešimo ovaj problem, pa dok drugi sindikati postoje MORAMO sarađivati po ovako krupnim pitanjima. Ne postoji opravdanje za izostanak saradnje, ali to se ipak dešava. Nadamo se da će „lideri“ pronaći dovoljno svesti, ili da će brzo nestati sa sindikalne scene. Treće rešenje za ovakve probleme ne postoji.

By admin