Vlada Srbije je na sednici od 4. marta usvojila Uredbu o imenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenima u javnim službama, a ta odluka je sramna sa više apsekata.

 

Na ovaj način Vlada Srbije pokušava da osujeti sudske postupke za naplatu rada po IOP-u, ali i dokazuje da smo svetski šampioni, jedini na planeti Zemlji koji su proces inkluzije obrazovanja obavili sa uštedom novca.

Da bi razumeli i oni koji nisu u materiji, pomenutom Uredbom propisano je 10% uvećanja osnovice za zaposlene u specijalnim školama.Nakon usvajanja Uredbe uvedena je  inkluzija a da nije angažovano nijedno stručno lice, da niko nije dodatno plaćen za dodatni rad, pri čemu su mnoge specijalne škole ostale bez odeljenja, a neke su se našle i pred gašenjem. Svaki nastavnik u redovnoj školi na taj način naprasno je postao „stručan“ za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, a ako bi isti taj nastavnik  pokušao da sa tom istom decom radi u specijalnoj školi – bio bi nestručno lice.

Dakle, ovo što imamo nije inkluzija već eksperiment u kome posmatramo kako će reagovati zdrava deca na dete sa smetnjama u razvoju, kako će to dete reagovati na novo okruženje, kako će se ponašati roditelji deteta sa smetnjama u razvoju, a kako zdrave dece. Na kraju, ostaje još da se vidi  kako će nastavnik posle 16 sati obuke (mnogi ni to nisu imali) sve to nadgledati praveći individualni obrazovni plan za decu sa smetnjama u razvoju, bez obzira kako će takav rad uticati na razvoj deteta, a sami nastavnici za taj DODATNI RAD – NEĆE BITI PLAĆENI NIJEDAN JEDINI DINAR!

Narednih dana pratićemo kako će ovo uticati na pokrenute sudske postupke i odmah po dobijanju informacija obavestićemo celokupnu prosvetnu javnost.

Posebna sramota treba da je i predstavnike reprezentativnih sindikata, koji će po starom dobrom običaju sve ovo prećutati.

Još jedna sramna stranica u knjizi sramnih vladara Srbije.

By admin

WordPress PopUp