“…..Ако је циљ инклузије, да се деца ометена у развоју и са инвалидитетом, заједно са осталом децом, на исти  начин и по једнаким условима  образују и васпитавају у редовној школи, онда је формирање одељења у редовној школи које је састављено само од деце са посебним потребама и инвалидитетом, представља класичан пример СЕГРЕГАЦИЈЕ…

Предлог

 

 

На основу горе изнетог, подносиоци иницијативе предлажу Уставном суду да:

 

  1. Прихвати ову иницијативу и донесе решење којим се покреће поступак за оцену

и законитости УРЕДБЕ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И                             ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 19/2021),

 

  1. Обустави примену УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 19/2021)

 

  1. Донесе одлуку којом се УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 19/2021) проглашава

          незаконитом и  ставља ван правне снаге.

 

ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНИ СУД 1.СТРАНА

ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНИ СУД 2.СТРАНА

ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНИ СУД 3.СТРАНА

ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНИ СУД 4.СТРАНА

By admin

WordPress PopUp