Zahtev za utvrđivanje reprezenativnosti sindikata kod poslodavca potpuno je jasno i precizno uređen Zakonom o radu. Naime, nakon podnošenja Zahteva i potrebne dokumentacije, poslodavac je dužan da u roku od 15 dana donese Rešenje. Rešenje može biti odbijajuće ili prihvatajuće, a rešenjem se može tražiti i dopuna dokumentacije. Međutim, sve je češća pojava da zahtevi  koje podnosi NSPRV ostaju u fioci i na njih se uopšte ne odgovara. Poslednji primer je SŠ „Milenko Brzak – Uča“ iz Rume.

Pomenutoj školi  11. marta ove godine dostavljen je zahtev u skladu sa odredbama Zakona. Na fotografiji je delovodni pečat ustanove, iz koga se jasno vidi datum prijema.

Na taj zahtev uopšte nije odgovoreno. Kako ne bih odmah pokretali postupke u skladu sa zakonom, danas je dat dodatni rok od 24 časa za donošenje rešenja po podnetom zahtevu. Zatraženo je i da se potvrdi prijem maila, ali ni to se nije desilo. Od tada je prošlo 3, od dodatna 24 časa.

Ukoliko ne bude odgovora, NSPRV će preduzeti sve pravne radnje kako bi zaštitio sopstvene interese. O tome je pismeno obavešten i direktor škole.

Ukoliko se ovakva praksa nastavi, a sve je češća, NSPRV neće više čekati nijedan dan, već će odmah po isteku zakonskog roka pokretati sudski postupak. Druge institute mirnog rešenja više nećemo koristiti.

Neka tada nadležno ministarstvo proceni koliko ga koštaju direktori koji krše zakon. Možda bi, ali zaista za stvari koje jesu u njihovoj nadležnosti, mogli ponovo dobiti upozorenje da po odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u ovakvim postupcima gde je potpuno jasno da je odgovornost na direktoru škole, troškove spora plaća direktor, kao odgovorno lice u pravnom licu.

U suprotnom, ministar će morati objasniti zašto se iz budžeta Srbije, zajedničke kase svih građana Srbije, plaća bezobrazluk, drskost i kršenje zakona od strane odgovornih pojedinaca. U svakom slučaju, u ovakvim situacijam NSPRV će zahtevati razrešenje direktora ustanove ili ostavku nadleženog ministra.

Odgovor na ovo pitanja stiže za manje od jednog dana.

O ovome se više nećemo oglašavati.

By admin

WordPress PopUp