Дана 26.05.2021.године у Краљеву у организацији Зрењанинског социјалног форума одржан је округли сто на тему „Солидарност је кључна реч“.
Питања која су обрађена:
-Синдикални акциони план (платформа), шта би се њиме добило, који актери су кључни и које су препреке у реализацији овог циља којим би се побољшао положај радника,
-Јавни сектор и држава као послодавац у капитализму,
-Сарадња међу синдикатима и другим организацијама (удружењима), на који начин синдикати помажу и сарађују са другим синдикатима (удружењима) и обрнуто,
-Централизација или децентрализација синдиката,
-Закон о раду. Које измене Закона су најургентније, шта је прво што би требало променити у законском оквиру. Коментари на алтернативни Закон о раду.
Такође је обрађено и питање солидарности у Србији, питање приватизације у просвети, однос политике и синдиката, као и механизми унутрашње контроле рада синдиката.
Закључак састанка је заједнички став о неопходности окупљања синдиката у нову синдикалну централу и усвајање јасно дефинисаног акционог плана по коме ће синдикати убудуће ефикасно деловати у циљу заштите права запослених – радника.
Закључено је да је у наредном периоду неопходно активније учешће синдиката у јавном животу.
У Име Синдиката присуствовао Душан Кокот

By admin