С обзиром на то да су лица овлашћена  од стране директора школа за рад у ЈИСП-у од почетка увођења истог, што директно Министарству, што преко администратора при надлежним школским управама, више пута указивала на нефункционалност истог и крајњи исход – неисправност и немогућност правилног формирања напред наведених листа, чиме ће бити угрожена права запослених на преузимање, на кратке рокове за предузимање радњи, задате чак и за време годишњих одмора лица овлашћених за рад у ЈИСП-у (који годишње одморе по закону користе за време распуста), молбе да се за школску 2021/2022. годину листе формирају преко ИСП ”Доситеј”, који се до сада показао као веома функционалан, а да се током школске 2021/2022. године исправљају програмске грешке у ЈИСП-у, овим путем Вам указујемо да су због свега напред наведеног угрожена законска права запослених на преузимање, онемогућен правилан рада радних подгрупа при решавању проблема у преузимању, јер нема исправних листа.

Предлажемо да се за школску 2021/2022. годину листе утврђују преко ИСП ”Доситеј”, јер је то у најбољем интересу свих запослених у просвети.

2021-08-23-Zahtev-za-odlaganjem-JISP-a

By admin

WordPress PopUp