Предмет:         Захтев за пријем у радни однос наставника и разрешење директора

 

ЗАХТЕВ

 

Поштовани,

Овим путем желимо да Вас обавестимо о озбиљним неправилностима које се дешавају у Средњој техничкој школи „Миленко Брзак – Уча“ у Руми. Синиша Лилић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста електроенергетике, радиоје у образовању као наставник већ осам година, од чега четири године у Средњој техничкој школи „Миленко Брзак -Уча“у Руми као наставник практичне наставе (електро). Дошао је на упражњено место колеге који је преминуо и био запослен на одређено време због тада актуелне Уредбе о забрани запошљавања. Након стављања ван снаге поменуте Уредбе, у школи је расписан конкурс за наставника практичне наставе у области електротехника, 1 извршилац, на неодређено време, 100% норме, где је Синиша Лилић био једини кандидат. Конкурс се поништава више пута, мењају се услови као и сам конкурс, а без икаквог разлога пошто се у школи број одељења као ни одобрени смерови нису мењали. Стручан наставник и једини пријављени кандидат не бива примљен, већ се конкурс поништава па мења опет. Следећи пут Синиша Лилић је одбијен на конкурсу уз објашњење да „није стручан“. Уложио је жалбу општинском инспектору за просвету и спорт која је донела меру да се затражи мишљење Министарства по којој директорица школе није поступила. Бива приморан да сам затражи мишљење Министарства и добија одлуку како јесте стручан за расписан конкурс (у прилогу) као и да своје право издејствује на суду пошто се код нас конкурси поништавају све док се не нађе „погодан кандидат“.

Добија пресуду Општинског суда у Руми по којој се усваја тужбени захтев тужиоца и поништавају решења туженог Средње техничке школе „Миленко Брзак – Уча“ о нестручности кандидата (пресуда и решења у прилогу)

Након тога Школа одлучује да уложи жалбу на првостепену пресуду и да опозове овлашћење општинском правобранилаштву како би ангажовала приватног адвоката Петра Кулића, сина општинске инспекторке за просвету и спорт за састављање жалбе у износу од 33000,00 динара од новца грађана Републике Србије (опозив овлашћења, пуномоћ и жалба у прилогу).

Врхунац свега јесте то да након истека уговора о раду 31.8.2021. године директорица одлучује да Синиша Лилићу који у образовању ради као наставник више није потребан, и оставља у радном односу запослене који су у настави свега једну годину или немају ни дана радног стажа у образовању. Напомињем да слободне норме има. Питање је зашто!? Зато што стручан наставник није пожељан, „није погодан“ за посао, зато што ради 8 година или зато што се дрзнуо да своје право на рад и егзистенцију брани на суду пошто слуха немају они који би требало?

Рума, 1.9.2021.

Допис ће, са пратећом документациом сутра бити прослеђен надлежном министру, господину Ружићу.

Подсећамо да смо пре неколико месеци поднели захтев за разрешење тог директора, али и обавештавамо  вас да на то нисмо добили никакав одговор. 

Zahtev za razrešenje direktora

By admin

WordPress PopUp