Министру Бранку Ружићу упућен је захтев следеће садржине

 

Дана 22. јула 2021. године колегиница Јелена Петровић, професор енглеског језика Карловачке гимназије, а након поступка бодовања у својој установи, као лице за чијим радом је делимично престала потреба (за 61.11%) поднела је писани захтев за преузимање Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду. Захтев је предат сходно одредбама члана 153. став 5 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закона и 6/2020) и одредбама члана 5. став 3 тачка 1 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник РС, бр. 21/15 i 92/20) (прилог број 1). На поменути захтев истог дана стигао је одговор мејлом из Гимназије „Исидора Секулић“ (прилог број 2).

Како се нико из установе није јавио након 20. августа, а сходно Стручном упутству за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2021/2022. години, колегиница Јелена Петровић поново је 25. августа поднела захтев за преузимање, а на који није добила одговор у прописаном року. Тек 31. августа у писаном одговору који је добила, директор школе потпуно јасно указује да нема намеру да поштује Закон и одбија преузимање (прилог број 3). Након приспећа одговора из Гимназије „Исидора Секулић“, на коме је потпис директорке мр Ружице Вукобратовић, колегиница Јелена Петровић обраћа се радној подгрупи ШУ Нови Сад. Надлежна радна подгрупа 8. септембра доноси Одлуку којом се јасно указује на законску обавезу директору школе (прилог број 4). Након одговора, директор школе позива колегиницу на разговор и усмено јој саопштава да је „радна група погрешила“ те да ће она због тога позвати „неке људе“. Можемо само претпоставити о чему се ради, зар не?

Како је постало јасно да се директор школе потпуно отворено ставио изнад закона, колегиница Јелена Петровић писаним путем 14. септембра пише ургенцију надлежној радној подрупи (прилог број 5),  на коју још увек није добила одговор. Дана 15. септембра колегиница Јелена Петровић обраћа се мејлом Вашем кабинету (прилог број 6) и Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Одељењу за инспекцијски надзор у области образовања, начелнику Драгану Граховцу (прилог број 7) али одговор, ни од Вас, ни од господина Граховца није добила.

Дана 27. септембра, реагујући на Одлуку радне подгрупе, директор поново указује да нема намеру да проведе законом дефинисано преузимање, а затим узима на себе право да самостално „утврђује“ законитост заснивања радног односа колегинице и то у другој установи (прилог број 8), што је до сада незабележен случај. Напомињемо да је колегиница Јелена Петровић 14. септембра 2006. године засновала радни однос на неодређено време као професор енглеског језика са непуном нормом у Карловачкој гимназији (прилог број 9). Уговор је анексиран 26.новембра 2014. године и то тако да је од тада професор енглеског језика у Карловачкој гимназији ангажована на неодређено време са пуним радним ангажовањем (прилог број 10). Такође, подсећамо Вас да поново погледате прилог број 3 из кога се јасно види мотив одбијања преузимања, док је, потпуно јасно, последњи одговор из прилога број 8 само покушај наставка безакоња на које Синдикат свакако неће ћутати.

Како је потпуно јасно да директор Гимназије „Исидора Секулић“ из Новог Сада игнорише законске обавезе, те позивајући се на одредбе Закона о основама система образовања и васпитања из члана 128. став 7 тачка 9, тачка 14 и тачка 16, а у вези са ставом 3 овог члана, захтевамо разрешење мр Ружице Вукобратовић са места директора Гимназије „Исидора Секулић“ из Новог Сада.

Такође Вас обавештавамо да ће, уколико не буде позитивног решења овог предмета, правда бити потражена на суду, а колегиница Јелена Петровић неће одустати ни од припадајућег дела зараде који јој се незаконито ускраћује, почевши од 1. септембра 2021. године до дана коначности поступка.

Подсећамо Вас и на одредбу Закона о основама система образовања и васпитања из члана 128. став 8 којим је дефинисана одговорност директора који намерно или крајњом непажњом начини штету установи, а на који сте и сами упозоравали у неколико наврата. Крајње је време да буџет Р. Србије, односно јавни новац не буде покриће за флагрантно кршење закона од стране самовоље бахатих директора.

Очекујемо од Вас да, као први потпредседник Владе Србије и ресорни министар стриктно поштујете закон и урадите посао из Ваше надлежности. Ми ћемо Вас свакако свакодневно на то подсећати.

By admin