Сви покушаји апсолутне већине организација чланица Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), организација које такође окупљају и апсолутну већину чланова СРПС, да иницирају заказивање Конгреса СРПС остали су без успеха.

Подсећамо, рокови за сазивање највишег органа Синдиката истекли су још далеке 2017. године. Од тада па до данас, С.Брајковић константно крши Статут и успоставља апсолутизам у одлукама СРПС. Више од 2 године, самозвани, а одавно пензионисани „лидер“ СРПС, одлуке доноси сам, односно без консултација са већином организација чланица СРПС. На тај начин Слободан Брајковић, коме по Статуту СРПС нема места ни у чланству, а камоли на челу организације, обесмишљава Статут СРПС, асоцијације слободних и независних организација.

 

Како се проблеми само продубљују, а Конгреса на коме би се уважила воља Статута и чланства СРПС нема ни у најави, на јучерашњем састанку председника 4 од 6 организација чланица Синдиката радника у просвети Србије, председници Независног синдиката просветних радника Војводине (оснивач СРПС), Форума средњих стручних школа (члан СРПС), Форума београдских гимназија (члан СРПС) и Синдиката образовања Пожаревца (члан СРПС), на осниву одлука органа ових организација, донели су

ОДЛУКУ

о формирању приверемног органа управљања Синдиката радника у просвети Србије

 

Након формирања привременог органа управљања, донете су следеће одлуке:

  1. Мандат привременог органа управљања траје до Конгреса, односно до конституисања тела СРПС, сходно одлукама Конгреса СРПС.
  2. Привремени орган управљања СРПС једино је легитимно тело СРПС до конституисања нових органа.
  3. У привременом органу управљања свака организација може да има једног, по Статуту СРПС, легитимног представника, односно један глас.
  4. Све одлуке привременог органа управља доносе се већином од укупног броја чланова. Како СРПС по Статуту има 6 органиизација, за сваку одлуку потребна су 4 гласа у привременом органу управљања. Напомињемо, у дану формирања привременог органа управљања постоји неопходна апсолутна већина од 4 гласа.
  5. О формирању привременог органа управљања Синдиката радника у просвети Србије и његовим Одлукама, ово тело ће обавестити представнике Синдиката образовања Београда и Синдиката просветних радника Војводине, путем званичних мејл адреса. Обавештење садржи и позив легитимним представницима поменутих организација чланица СРПС, међу којима је и један од оснивача, да делегирају своје представнике у привремени орган управљања.
  6. О одлукама привременог органа управљања биће обавештено целокупно чланство СРПС, просветна јавност и надлежна министарства.
  7. Почевши од понедељка, 6. децембра 2021. године, па до понедељка 10. јануара 2022. године, све организације чланице СРПС, односно Независни синдикат просветних радника Војводине, Синдикат образовања Београда, Форум средњих стручних школа, Форум београдских гимназија, Синдикат образовања Пожаревца и Синдикат просветних радника Војводине, треба да доставе документацију којом ће бити потврђен укупан број чланова сваке од организација чланица СРПС. О методици прикупљања података одлучиће привремени орган управљања СРПС.
  8. Након завршетка прикупљања података неопходних за сазивање Конгреса СРПС, привремени орган управљања донеће одлуке о броју делегата и представника у телима и органима СРПС. Свака организација чланица СРПС биће заступљена сразмерно броју својих чланова, а на основу тражене, односно прикуљене документације.
  9. Термин Конгреса СРПС биће дефенисан на састанку привременог органа управљања након 10. јануара 2022. године. Као најкаснији термин одржавања Конгреса дефинисан је понедељак, 28.фебруар 2022. године. Евентуалних померања може бити искључиво због лоше епидемиолошке ситуације у Србији.
  10. Како до конституисања тела и органа СРПС (након Когреса), привремени орган управљања СРПС једини има мандат за преговоре са представницима надлежних министарстава Републике Србије, надлежним министарствима ће бити достављена мејл и поштанска адреса путем којих ће се обављатги формална кореспонденција.

У Београду , 29. новембар 2021. године

Privremeni organ upravljanja SRPS

By admin