Након штрајка упозорења које је Независни синдикат просветних радника Војводине спровео у готово 150 установа образовања у којима има чланство, Златко Рахимић, председник координационог одбора Севернобанатског округа НСПРВ јутрос је упутио  допис председнику општине Сента. Понуда за вансудско решење траје до понедељка 24. јануара. Нових покушаја више неће бити.

Допис преносимо у целости:

Господине Цегледи Рудолф,

У покушају да вансудски решимо проблем поступака које наше колеге воде пред надлежним судом, а који се тичу неисплаћеног путног трошка, последњи пут Вам се обраћамо са предлогом да се поступци окончају споразумно, да платите припадајуће судске трошкове, а запосленима исплатите исти новац који сте исплатили онима који нису поднели тужбу.Та понуда вреди до понедељка 24. јануара 2022. године.

Уколико и овај апел не уроди плодом, поступци ће се окончати сходно законима Р. Србије. Само од Вас зависи колико ће милиона јавног новца коштати додатни трошкови. Запосленима ће бити исплаћен дуг са затезним каматама, што је свакако више од оног што би данас решио проблем. И поред вишегодишње деградације знања и образовања, а самим тим и срамотно вредновање  просветних радника, оних који стварају будуће генерације, толико можемо да сачекамо. Образ никада није имао цену. Наравно, ако га човек носи.

На крају, тешко је када просветни радници треба да чувају буџет од оних који су плаћени да о њему воде рачуна. Тешко, али ми нећемо одустати. Рачунајте да ћемо о сваком потрошеном јавном динару водити рачуна.

У Сенти,

Дана: 18.1.2022.

 

 

By admin