Као члан Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања за ШУ Сомбор, дужан сам да обавестим све запослене о уоченом проблему. Свима је познато да је од 2013. године постојала забрана запошљавања у јавном сектору, а да је касније формирана Комисија за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава при Влади Републике Србије (у даљем тексту: Комисија).

Како је у тим годинама већи број просветних радника отишао у пензију, радна места су се попуњавала пре свега технолошким вишковима, а онда и допуном норми запослених са непуном нормом, а потом и укрупњавањем норми где су запослени у више школа и местима где не живе, добили жељену (пуну) норму у школи/установи у месту становања. Наравно да се на овај начин смањио број извршилаца и значајни трошкови. Ипак, велики број радних места није био попуњен и једино конкурсима се могао попунити. Како је Комисија на месечним састанцима одобравала конкурсе за стотинак радних места на нивоу Републике, синдикати просветних радника су тражили убрзање процедуре и одобравање конкурса по годинама када су радна места упражњена. Влада РС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја су то прихватили и до сада је у 5 фаза одобрено расписивање конркуса за радна места ослобођена до 31.12.2018. Остале су 2019, 2020. и 2021. година, а и од 2022. је већ прошло више од шестине. Међутим, сада поново имамо застој. Али је једна ствар још опаснија: конкурси за које је Комисија дала сагласност за расписивање и који  су прошли верификацију и проверу Радне подгрупе ШУ Сомбор, што је законска обавеза, се не расписују у неким случајевима. Ако је разумљиво кашњење у периоду увођења ванредног стања због Ковида 19 и затварања шалтера битних служби за набавку докумената неопходних за конкурсе, други разлози немају оправдање. Да ли је то чекање да се неко врати са боловања, а виђен је за то радно место, да стекне мастер диплому или предвиђено радно искуство?

То није разлог за пребацивање конкурса у наредну годину или да се уопште не распише. У ситуацији када је на нивоу ШУ Сомбор на последњем састанку 28.02.2022. одобрено читавих 5 радних места „сакривање“ и једног радног места је извргавање руглу рада Комисије и Радне подгрупе, као и законски прекршај који може бити озбиљно санкционисан. Поготово што се већ одобрени конкурси за радна места рачунају као радна места која су упражњена и за која се по Закону о буџетском систему (члан 27) могу расписати конкурси без одобрења Комисије. На тај начин „џаба смо кречили“ и ми у Радној подгрупи и Комисији. А Министарство просвете је преварено јер је оно тражило одобрење за та радна места.

О људској димензији решавања запослених и стицање статуса запосленог на неодређено време који даје значајне механизме заштите, да не причам. Због тога позивам оне директоре који су добили одобрење Комисије да у најкраћем року распишу конкурсе. Свакако ћемо обавестити Министасрство и надлежне инспекције. Закони и прописи ове државе не смеју бити извргавани руглу.

 

Генерални секретар НСПРВ

Мирољуб Бјелетић

By admin