Jutarnji program K1 televizije obrađivao je temu najavljenih protesta i reakcije 4 organizacije članice SRPS. Gosti su bili Valentina Ilić, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije i Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija.

Stavovi koje je kolega Markov izneo predstavljaju i stavove Nezavisnog sindikat prosvetnih radnika Vojvodine! Ne postoji reč koja bi bolje objasnila jalovost sindikata od rezultata koje su u prethodnim godinama postigli. Apsurdne akcije koje ubijaju sindikalizam i prostor za bolje organizovanje postale su pravilo. Ćuti se kada bi trebalo biti glasan, galami se kada nema šanse za uspeh. Ko da menja zakone kada je Skupština raspuštena? Kakve odluke da donosi ministar u tehničkom mandatu? A na kraju, to podilaženje predsedniku države, tražeći od njega da se bavi poslovima koje mu Ustav Srbije zabranjuje, predstavlja sumrak sindikalzma! Sindikati bi morali da se protiv takvih pojava bore, a ne da im podilaze.

Obraćanje Valentine Ilić je posebna sramota za prosvetne radnike. Uplitanje porodice, omalovažavanje sagovornika i njegove organizacije, upadanje u reč… kao jedini odgovori na racionalna pitanja, poznata su nam  sa TV ekrana. O promoterima takve kulture izlišno je trošiti i reč više.

Na kraju, ukoliko se želi protestovati u vreme izborne kampanje, onda protest ne može biti ovakav. Da su organizatori ovakvih skupova iskazali želju da ukažu na ubijen socijalni dijalog u prethodnih nekoliko godina, da im je cilj upozorenje građanima da će nastavak politike iz poslednih nekoliko godina vlasti u Srbiji biti poguban po društvo i državu u celini, onda bi takav skup prosvetnih radnika imao smisla. Nažalost, toga nema. Postoji samo šminka na bezličnim licima. Na takvom skupu bi nam možda i bilo mesto, na ovom sutrašnjem svakako nije.

U prilogu je video sa K1 televizije

By admin