U subotu 4. juna, u 12h na platou kod kružnog toka na Slaviji, advokati i zainteresovana javnost organizuju skup podrške sudijama Vrhovnog kasacionog suda (VKS), da ne popuste pod eventualnim pritiscima i ne menjaju odluke koje su već doneli.

Tim povodom, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine poziva sve zaposlene i celokupno građanstvo, na najavljeno okupljanje. Presedan napravljen preinačenjem stava po pitanju bankarskih kredita nikada se više ne sme ponoviti!

Naime, prošlo je više od dve godine od presude Vrhovnog kasacionog suda (Rev2 1557/2019) kojom je utvrđeno da zaposlenima u javnim službama (prosveta, zdravstvo, kultura i socijalna zaštita) koji su primali zaradu u visini minimalne zarade, NISU isplaćene naknade troška za regres i topli obrok. Obrazloženje pomenute presude kristalno je jasno. U minimalnoj zaradi ne može biti  nikakvih dodataka, jer onda nije isplaćena minimalna zarada. Jezički, logički, pravno…to je jedino ispravno stanovište.

Kako je minimalna zarada utvrđena za teritoriju R. Srbije po radnom satu, to znači da je to najmanje što zaposleni može zaraditi za standardni učinak i vreme provedeno na radu (shodno članu 111 Zakona o radu). Nadalje, isti  Zakon o radu  u članu 118, ali i Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (član 4 stav 2.), jasno propisuje pripadanje naknade troška za ishranu u toku rada i naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora. Zakon o platama definiše da je ta naknada u pripadajućem koeficijentu.

Stav Vrhovnog kasacionog suda iskazan u pomenutoj presudi potvrđuje da poslodac koji je isplatio zaradu u visini minimalane nije isplatio zaposlenom regres i topli obrok, te da ni teorijski u koeficijentu tih zaposlenih nema regresa i toplog obroka.

Nažalost, danas svedočimo pokušaju revizije takve presude.

Verujemo da će sudije, ljudi od ugleda, časti u svakom, pa i našem društvu, uspeti da odole eventualnim pritiscima, jer se postupci vode protiv javnih ustanova čije izgubljene sudske sporove, po zakonima R. Srbije, plaća budžet R. Srbije.

Strašna je i sama pomisao da, uz decenijski izostanak socijalnog dijaloga, sada i sud stane na stranu nepravde prema sopstvenim građanima. Koji vid zaštite prava tada ostaje običnom čoveku?

Verujemo da se to ipak neće desiti, te da će masovan odziv na subotnje okupljanje pokazati da pravo i pravda više nikada ne mogu da nam budu oduzeti. Ko god da vlada.

By admin