Negde iza duge

U mnogim civilizovanim i modernim društvima, kao i onima koji teže ka tome, obrazovanje zauzima veoma značajno mesto. Teži se odeljenjima sa manjim brojem učenika, lepom i prijatnom okruženju, slobodi rada i odlučivanja…Učenik i učitelj su centar društva, države, vlasti.

Kad je obrazovanje poslednja rupa na svirali

U našem društvu na svim nivoima: od porodice, ulice, škole, medija, radnog okruženja…na svakom koraku, možemo videti sliku i priliku minulog rada i brige države i društva prema prosveti.

Smanjuje se broj dece u školama duži niz godina, mnogi odlaze iz zemlje „trbuhom za kruhom“.

Kriminalci dobijaju na važnosti, blud i razvrat caruju na nacionalnim frekvencijama… A sve su to  naša deca  koja su prolazila ili prolaze kroz razne nivoe obrazovanja. To bad so sad!

Puste želje ( prosvetni radnici)

Želimo svojim radom, profesionalnom kompetentnošću, brigom prema učenicima da doprinesemo uspehu celog društva, da širimo kulturu i kulturne vrednosti, da ih učimo poštovanju različitosti. Jednostavno, da učimo decu kako da postanu vredni,  korisni i pošteni ljudi koji će biti nosioci i graditelji društvenog napretka svog vremena. Možemo mi još mnogo toga,  možemo, samo nas neko treba čuti i dati vetar u leđa kako bismo plovili snažno, stvarali bisere kojih ima bezbroj u okeanu, zvanom škola.

Ima u našem društvu  mladih pojedinaca koji postižu zapažene rezultate  i na svetskom nivou. Ali, oni će verovatno jednog dana napustiti svoj brod u potrazi za boljom i sigurnijom lukom. Nama su potrebni bolji uslovi za obrazovanje, rad i život, da stvaramo većinsku mladu populaciju koja je inspirisana da uči, bude uspešna, i na kraju, kao takva, da ostaje u svojoj zemlji.

Crtice iz zapuštene prosvete

Ako imamo u odeljenjima više od 20 učenika, naš doprinos u obrazovnom i pedagoškom radu  vremenom bledi i postaje nevidljiv. Kad tome dodamo poslednje promene u Zakonu vezane za kombinovana odeljenja u višim razredima,  tek tada će nastati ozbiljniji problemi. Treba uskladiti obradu, ponavljanje, vežbanje, pismene i kontrolne zadatke  za dva razreda na jednom času. Može se desiti u toj kombinaciji da imamo i dva učenika po IOP-u 2 ili nekom drugom IOP-u.  Pa, da smo Aladinov čarobnjak, ne bismo mogli smisliti čaroliju da za pola časa sve odradimo.

Kvalitetni i primereni uslovi rada  u prosveti pusti su snovi za mnoge od nas. O plati ne želimo ovaj put, pošto se odmah  kidiše na nas iz svih raspoloživih sredstava. Poštovanje i ugled profesije, šta to beše?  Naknadu za topli obrok i regres, kao i za rad sa učenicima po IOP-u, država je suspendovala uz pomoć i podršku VKS. Valjda se vodila  floskulom- vi biste hteli da radite i još da primate naknadnu zaradu.

Da  ne pričamo o  pravima učenika na jednako obrazovanje. U kombinovanim odeljenjima svakom učeniku biće uskraćeno pravo na ravnopravno i kvalitetno obrazovanje. To bad so sad!

Držite se podalje od svega!  (Ministarstvo)

Ministarstvo prosvete nije fontana za vaše fantazije i želje. Niste tu: da određujete kakvi ljudi treba da postanu naša deca,  da se brinete oko zatvaranja nekih škola, da određujete  broj učenika u odeljenju, da tražite bolje uslove rada, veće plate, poštovanje… Zna se ko će pogasiti svetla i zamandaliti vrata određenih škola. Zna se ko određuje broj učenika u odeljenju, ko doprinosi širenju kulture i kulturnih vrednosti, ko utvrđuje šta su činjenice, a šta mitovi. I bez vaših tralala priča i zahteva, naša deca rastu,  razvijaju se … Ko vam je kriv što ste se nasukali na posao u obrazovanju?  Kad ste već tu, radite, trpite i ćutite. Ili idite! Doći će neki novi klinci. Tačka!

Jedan po jedan glas za sebe u sebi

Dobro, bata Ružićko! Zaposli, sastavi, rastavi, otpusti, zatvori… Radi šta ti je milo, samo mene ne diraj! Biću ti odan/na  sluga.

Prometeji nade

E, kad  odlučimo da  budemo prometeji, a ne sluge,  kad hrabro i dostojanstveno otmemo vatru gospodaru i zajedno je podelimo, verovatno će ta vatra obasjati i ugrejati sve nas.

Jelena Zejak , potpredsednica NSPRV

By admin

WordPress PopUp