Nakon jučerašnje konferencije za medije koju smo organizovali zajedno sa sindikatima vojske, zdravstva i pravosuđa, od danas kreće izjašnjavanje članstva Sindikata po pitanju regresa i toplog obroka i planu daljeg delovanja.

Anketiranje članstva traje do sledećeg utorka kada očekujemo sve rezultate. Dopis sa objašnjenjem, uputstvom i anketnim listovima danas je upućen predsednicima svih naših sindikalnih organizacija.

Samo aktivno članstvo, koje razume da je integralni deo sindikalne organizacije, može menjati stvari. 

Budi takav član!

By admin