– Н/р г-дину Бранку Ружићу, министру просвете

Поштовани,

Како сте и у новој Влади Републике Србије задужени за делатност која је
јако значајна за велики део становника наше државе, а уважавајући раније
искуство које сте стекли обављајући ову дужност, слободан сам да Вас обавестим
о следећем.

Уважавајући чињеницу да је 4. новембра ове године у „Службеном гласнику
РС“ објављен анексирани Посебан колективни уговор за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту ПКУ) подсећам Вас на
следећу чињеницу. У члану 32. стоји:

„Запосленима припада право на Новогодишњу награду, у једнаком износу.
О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и
репрезентативни синдикати преговарају сваке године.”

Пошто ће ускоро уследити и припрема предлога Буџета РС за 2023. годину,
подсећамо Вас на време да се овај члан искористи како би се у преговорима
утврдила висина и динамика исплате. Поготово што је ово право из ПКУ најређе
конзумирано од стране просветних радника, јер би увек било блокирано (тиме и
исплата) Законом о буџету, који је суспендовао исплату свих бонуса, осим
јубиларних награда. Последњих година, ову исплату смо добили 2015. (7.000,00
динара) и 2022. – када смо Одлуком Владе добили 10.000,00 динара. Због чега би
добијали на тај начин када основ за исплату имамо у ПКУ? Надам се да ћете
својим ауторитетом и утицајем издејствовати да ово право просветних радника
које је продужено на још три године не остане мртво слово на папиру, већ
уобичајена годишња исплата. Поготово што ово тражимо на редован начин који је
дефинисан у ПКУ, а не као изнуђен потез и штрајкачки захтев.

У нади да ћете на овај разуман и утемељен захтев позитивно одговорити,
поздрављам Вас.

Нови Сад, 08.11.2022.год.

Независни синдикат
просветних радника Војводине

Мирољуб Бјелетић, генерални секретар

2022-11-17 dopis ministru prosvete

By admin