Posebnim kolektivnim ugovorom definisano je da zaposlenom PRIPADA pravo na Novogodišnju nagradu, o čijoj visini i dinamici isplate se svake godine pregovara. Sa zahtevom da otpočinjanje tih pregovora NSPRV se obratio nadležnima u ministarstvu prosvete pre dve nedelje, ali odgovor nikada nije stigao. Povodom opisane situacije, NSPRV se danas formalno obratio i Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

 

Поштовани,

 

          Независни синдикат просветних радника Војводине (у даљем тексту: НСПРВ) као оснивач репрезентативног Синдиката радника у просвети Србије (у даљем тексту СРПС) послао је 10.11.2022. министру просвете, г-дину Бранку Ружићу допис у коме је захтевао следеће.

          Како је 04.11.2022. у „Службеном гласнику РС“ објављен анекс Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту ПКУ) у коме и даље у члану 32. стоји: „Запосленима припада право на новогодишњу награду, у једнаком износу. О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године“, тражено је да се поступа по њему. На допис нисмо добили одговор до данас. Међутим, на састанку са министром просвете 28.11.2022. коме су присуствовали представници репрезентативних синдиката на питање шта ће бити са исплатом новогодишње награде, одговорено је да пара нема. Сматрамо да је овим прекршена обавеза преговарања и да би ваша помоћ била драгоцена да се страна која је то урадила врати за преговарачки сто и у дијалогу уговори висину и динамику исплате новогодишње награде. Поготово што је поступак усвајања Буџета за 2023. годину у току и да је право време за преговоре сада. Подсећамо Вас на чињеницу да је ово право постојало и у претходним годинама, али га је Влада ограничила тако што је Законом о буџету суспендовала исплату свих бонуса осим јубиларних награда. Не желимо да нам се касније посебним одлукама Владе РС додељује помоћ, већ да право које постоји и продужено је још на три године буде поштовано и конзумирано. 

 

Сомбор, 24.11.2022.год.                                                                      Генерални секретар НСПРВ

                                                                                                                            Мирољуб Бјелетић

2022-11-24-dopis-Republicikoj-agenciji-za-mirno-resavanje-sporova

By admin