На основу пристиглих предлога чланства нашег Синдиката, сматрамо да би теме састанка са мериторним институцијама Р. Србије морале да иду у три правца.

Први је измена Законика о кривичном поступку, уношењем додатне и строжије санкције и кривичне одговорности за напад на запосленог у образовању, на радном месту или у вези са радом на радном месту у установама образовања. На овај начин, казнена политика ка пунолетним починиоцима дела јасно се прецизира и представља јасну обавезу тужилаштва у оваквим ситуацијама. Одговорност се, у посебним случајевима, може дефинисати и за старије малолетнике и родитеље/старатеље.

Друга тема за разговоре тиче се законског онемогућавања подношења анонимних пријава просветним инспекцијама. Ова појава, без обзира на њену демократичност, последњих година представља механизам додатног насиља над запосленима у просвети. Неутемељене а анонимне пријаве доводе до додатног притиска на наставника који, иако зна да је пријава неутемељена и лажна, бива забринут чак и за свој посао. Оно што гледамо свуда око нас сигурно распламсава тај страх. Свака потписана пријава треба бити проверена, а особа , која злоупотребљава тај демократски институт ,мора бити санкционисана и примерено кажњена. Овакво ограничење постоји у неким државама ЕУ и у земљама са којима се Р. Србија граничи, попут Хрватске. Дакле, не тражимо ништа што већ другде не функционише.

Трећа тема свакако се тиче самих поступака са ученицима, а због недоличног понашања. Сматрамо да је неопходно да, поред права која су ученици одлично савладали, јасне границе постоје и у казненој политици. Оцена из владања мора бити много значајнија него сада. Дисциплински поступци морају бити краћи и функционалнији. Неопходно је посебно дефинисати казну за злоупотребу мобилних телефона (уместо неизводљиве контроле доношења у школу) или било ког другог уређаја којим ученици тајно снимају наставнике, а посебно дефинисана казна следи за евентуално дељење тако снимљених садржаја. Упозорење на казну у случају злоупотребе таквих уређаја, мора бити јасно уочиљва у свакој учионици и другим просторијама установе, а заташкавање таквих случајева, мора бити јасно и оштро санкционисано.

Такође, предлажемо, као посебну тачку разговора, увођење института суспензије са наставе. Предлажемо да ученик који и поред више упозорења омета наставу може бити суспендован и упућен кући са наставе за тај наставни дан. У таквој ситуацији, сви часови који се пропусте уписују се као неоправдани. Након понављања лошег понашања ученика, а након изрицања укора одељењког већа, учених треба да буде најмање 2 недеље на скраћеној онлине настави. Настваник који треба да пошаље материјал и упутство за одређену лекцију мора бити додатно плаћен за тај посао. Могуће је и размишљати и о томе да те трошкове, по дефинисаном правилнику, сноси родитељ/старатељ ученика који је кажњен на описан начин. У супротном, министарство те часове мора плаћати као преконормни рад. Неоходно је тада дефинисати поступак додатног стручног рада надлежних инстутуција (јасно дефинисати број обавезних посета дефинисаним стручним службама Р. Србије), како са учеником тако и са родитељима/старатељима. Уколико се и после суспензије понашање ученика не поправи, односно настави се негативно понашање, након изрицања укора наставничког већа учених бива упућен на онлине наставу до краја полугодишта. Једине посете школи дешавају се по утврђеном распореду испитивања и оцењивања ученика. Појачан васпитни рад увести тек након прве суспензије. Пре тога појачан васпитни рад, у највећем броју случајева – не значи готово ништа. Ученик који пропусти већину школске године због изрицања мера суспензије полаже разредни испит на крају године. На овај начин штити се доминантно право ученика да на часу буду едуковани, право које је сада угрожено понашањем појединаца који ометају наставу. Притом, на овај начин уставно право на образовање никоме не би било угрожено.

Такође, неоходно је укидање непотребне документације у установама образовања, како би запослени могли максимално да се посвете образовно-васпитном раду. Неоходно је додатно ојачати капацитете наставника, обезбедити стручну помоћ онима којима је та помоћ потребна, уз очување идентитета и интегритета наставника, односно запосленог у установама образовања.

Синдикат је спреман да учествује у састанцима на ове теме и њихово ближе дефинисање, у складу са законима и Уставом Р. Србије.

By admin

WordPress PopUp