– Министарству просвете и технолошког развоја Републике Србије

– Покрајинском секретаријату  за образовање

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Поштовани,

 

Избор директора неке образовне установе није примарни посао Синдиката, али када се ради о одмазди умишљених локалних моћника и „силовању“ права и закона, онда свакако нећемо ћутати. Ово је баш таква ситуација.

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ из Омољице расписала је конкурс за избор директора у складу са одредбама мериторних закона. Поступак конкурса је законито проведен, а досадашњи директор имао је огромну подршку колектива и апсолутну већинску подршку органа управљања. Међутим, након прослеђивања докумнетације канцеларији Покрајинског секретаријата из истог је стигао немушти одговор да не постоји сагласност за избор, из разлога што досадашњи директор нема положен испит за лиценцу. У том смислу желимо да вам укажемо на одређене законске одредбе.

Одредбама члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да је испит положи у року од две године од ступања на дужност. Дакле, закон прописује избор директора и без положеног испита! Истим чланом Закона прописано је и да директору који нема положен испит за лиценцу, у року од две године од дана ступања на дужност директора престаје дужност директора.

На основу законских опдредби потпуно је јасно да директор може бити разрешен, али положен испит за лиценцу није услов за избор! На основу ког члана закона је онда , из услова недостатка лиценце, дато негативно мишљење из Покрајинског секретаријата? Подсећамо, овде је реч о конкурсу за избор директора, а не о захтеву за његовор разрешење.

Надаље, оно што сви знамо, укључујући и вас, јесте да су обуке и полагање за лиценцу, а због пандемије КОВИД 19, готово две године биле стопиране. Директор поменуте школе, колико знамо, јесте прошао обуку, али испит још није заказан. Може ли он, или било који други директор да полаже испит на неком другом месту и на неки други начин осим онога које Министарство прописује? Како је јасно да је одговор негативан, како је онда он одговоран због тога што испити нису одржани?

Из свега наведеног је сваком лаику јасно да изостана лиценце не може бити услов избора, поготово у ситуацији када мериторне установе које организују обуку и полагање нису ни организовале полагање. Уколико би, пак, било речи о личној одговорности директора, онда би на ту одговорност морали бити позвани сви они који након две године немају положен испит за лиценцу. На сајту Министарства просвете јасно је видљиво да је до сада лиценцу стекло свега 379 особа. Треба ли да подсећамо колико је образовних установа у Србији?

Не желећи да даље елаборирамо оно што је свима јасно, позивамо Министарство и Покрајински секретаријат да моментално окончају ову фарсу и да надлежни изврше именовање директора у складу са Законом. У супротном, одговорност за даља дешавања сносе само поменуте институције, а просветни радници поменуте школе, уз већ безброј пута показану солидарност нашег чланства, предузеће све мере за које сматрамо да су прихватљиве. Против неправде и насилништва се сви морамо борити и нема сентимента према онима који законе крше, као што нема ни црвене линије у тој и таквој борби!

2022-12-20 Otvoreno pismo Min. prosvete i Pok. sekretarijatu za obraz

By admin