У петак, 3. фебруара, у поступку мирног решавања спора, одржан је састанак са представницима Министарства просвете. Представник Синдиката био је председник Душан Кокот. Министарство су представљали помоћник министра Милош Благојевић и др Зоран Костић, посебни саветник министра просвете. Представник Агенције за мирно решавање радних спорова била је миритељ Мирјана Тубин Симић. Тема разговора, односно поступка мирења, била је поштовање одредбе члана 32 Посебног колективног уговора (ПКУ), којим је дефинисана исплата Новогодишње награде.

Новембра прошле године Независни синдикат просветних радника Војводине обратио се Министарству са формалним захтевом да се отпочну преговори сходно члану 32 ПКУ. На ту иницијативу никада није стигао одговор. Након што је усвајањем буџета за 2023. годину постало јасно да је члан 32 став 1. остао „мртво право“, Синдикат се обратио Агенцији за мирно решавање радних спорова. Агенција је покренула поступак и заказала први састанак. Представник Синдиката је изнео чињенице, односно да је право на Новогодишњу награду дефинисано као припадајуће право у ПКУ, да је сагласност на тај документ Влада Р. Србије дала више пута, од 2015. године па до данашњег дана. Такође, иста та Влада Србије,сада већ 9 година, усвајањем предлога Закона о буџету поништава претходно договорено право. Изнет је став Синдиката да је то преварна радња и да је правно недопустива. Представници Министарства су упознати са пресудама Међународног суда на сличне теме.

Став представника Министарства био је да то право јесте дефинисано, али да поменути Закон о буџету правно онемогућава исплату, сматрајући да је права адреса за ово питање Министарство финансија. Такође, представници Министарства су покушали да укажу да нису преговарали са НСПРВ јер су преговарали са 4 репрезентативне централе. На упит , који су резултати тих преговора и да ли су формално вођени у законски прописаној процедури, речено је да су то заправо били „разговори на многе теме“, да су представници репрезентативних синдиката обавештени да ће зарада порасти за 12.5% и да Закон о буџету прописује забрану исплате Новогодишње награде. Господин Костић је рекао да су представници синдиката били задовољни тим објашњењем и да се том темом више нису бавили.

Како ова објашњења за нас нису била прихватљива, након више од 90 минута разговора састанак је прекинут и биће накнадно настављен. Захтев Синдиката био је да тим разговорима следећи пут присуствује и представник Министарства финансија. Тај захтев је као предлог унет у записник.

По речима миритеља, ово је први пут да се неки синдикат формално обратио по овом питању, што представља заиста фрапантан податак. Састанак је завршен потписивањем записника.

Душан Кокот

By admin