Након озбиљних кадровских и организационих промена у претходном периоду, јуче смо заокружили и правни тим Синдиката. На челу тог тима налазиће се канцеларија др Марије Јоксовић коју чини правни тим са преко 30 стално ангажованих адвоката.

Димензија ове адвокатске канцеларије јасно указује да синдикални пут професионализације, модернизације и самооодрживости, односно пут који смо изабрали, побуђује пажњу највећих и најуспешнијих у Србији. Закључењем Уговора наш Синдикат постаје „клијент са посебним погодностима“, што подразумева најкраће рокове за поступање, целодневну расположивост и приоритет у заступању.

Услуге адвокатске канцеларије др Марије Јоксовић подразумевају правни конслатинг, тумачење позитивних законских и подзаконскиха аката, анализу постојећих спорних правних ситуација, давање правних савета Синдикату и његовим члановима, као и правно заступање Синдиката и свих његових чланова. У свим евентуалним поступцима пред правосудним органима заступање чланова Синдиката широм Србије је, као и до сада, бесплатно и гарантовано од стране Синдиката.

Синдикат ће у наредном периоду представити и даље правце развоја, усмерене ка изградњи републичке синдикалне организације која ће кадровски, организационо и стручно бити у стању да одговори изазовима пред којима се као запослени у образовању налазимо.

By admin