Miroljub Bjeletić, generalni sekretar NSPRV, uputio je dopis Branku Ružiću, ministru prosvete, kojim je pružena podrška platformi dekana beogradskih fakulteta koji školuju nastavnike.

U dopisu Bjeletić ističe da je neophodno sprovesti Odluku Ustavnog suda kojom je predviđeno da svaka škola, bez obzira na broj đaka i odeljenja, ima sekretara, diplomiranog pravnika, sa punim radnim vremenom.

NSPRV smatra da je ovo pitanje za Ministarstvo prosvete, a ne za Ministarstvo finansija, jer “kako vidimo, para za štampanje nacionalnih udžbenika će biti, a novac se štedi na odeljenjskim starešinama i stručnim saradnicima, pa čak i na deci sa smetnjama u razvoju povećanjem normativa nastavnicima u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razoju i invaliditetom”.

Dopisom ministru Ružiću, apeluje se i na donošenje odluke o raspisivanju konkursa za norme manje od 50%, jer neke manje škole već godinama zbog kontrole zapošljavanja u javnom sektoru ne mogu da obezbede stručne nastavnike.

Pročitajete dopis u celini: Dopis27042023

By admin