Posts Categorized: Saopštenja – nsjs

KUĆNI RADNICI IZMEĐU ZARAZE I GLADI

KUĆNI RADNICI IZMEĐU ZARAZE I GLADI Sutra je Međunarodni dan  „kućnih radnika“ Radnici u domaćinstvu  su među radnicima koji su najviše pogođeni  pandemijom COVID-19. Njihov doprinos domaćinstvima je ogroman, čak i dok pandemija ugrožava njihove živote. Od usvajanja Konvencije ILO 189 o pristojnom radu za “kućne radnike”, mnoge zemlje širom sveta radile na poboljšanju zaštite […]

Odgovor na dečiji rad – saopštenje

Svetski dan borbe protiv dečijeg rada: Odgovor na krizu –  Monitor  IPEC+ i Globalni plan generalnog sekretara UN „Svi zajedno moramo osigurati da deca budu uključenau sve mere odgovora na pandemiju  i oporavka od krize izazvane pandemijom, tako da nijedno dete ne bude isključeno.”(Međuresorska radna grupa UN-a za nasilje nad decom) Aktivisti borbe protiv dečijeg rada […]

UTICAJ COVIDA 19 NA DEČIJI I PRINUDNI RAD

12 JUN 2020– SVETSKI DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA U SVETLU UTICAJA COVIDA 19 NA DEČIJI I PRINUDNI RAD Ako uz osnovne uzroke dečijeg i prinudnog rada uzmemo u obzir i  novo, krizom proizvedeno, siromaštvo, ograničen pristup dostojanstvenim mogućnostima rada za one u zakonskom radnom dobu, socijalnu marginalizaciju, diskriminaciju, nedostatak univerzalnog kvalitetnog obrazovanja, povećanje neformalne […]

SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: “BEZBEDNOST + ZDRAVLJE ZA SVE” Zvanični Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu  obeležiće se u utorak 28. aprila 2020. nastavkom događaja i aktivnosti na svetskom nivou  koji će se nastaviti i do kraja godine, oko teme “Bezbednost + zdravlje za sve”. To je Dan za pomimanje svega […]