Pravna pitanja

2020-06-16 po Osuđivanost i prestanak radnog odnosa u ustanovi za obrazovanje i vaspitanje

2020-06-16 po Direktor ustanove za obrazovanje i vaspitanje

2020-05-26 по ЗАШТО ПРАВДАМО ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА

2020-05-26 по ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ВЕЗИ СА НАКНАДОМ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ

2020-05-26 по ОТАЦ НЕЗАПОСЛЕН И НАКНАДА ЗБОГ НЕГЕ ДЕТЕТА

2020-05-18 sp Topli obrok i regres

2020-05-18 sp Otkazivanje ugovora o radu

2020-05-18 sp Otkaz ugovora o radu zbog učešća u štrajku

2020-04-13 sp Pravo na naknadu troškova prevoza

2020-04-07 sp Naknada troškova prevoza

2020-04-07 sp Uvećanje plate zaposlenog u školi

2020-04-03 po Licenca za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja

2020-04-03 po Profesionalni razvoj nastavnika

2020-04-03 po Zaključivanje kolektivnog ugovora

2020-02-06 po SAMOSTALNO UPLAĆIVANJE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO OSIGURANJE

2019-03-25 po Plata nastavnika upućenog na rad u inostranstvu

2019-03-25 po Licenca za direktora

2019-03-08 sp Nemogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme

2019-03-07 po Nadležnost direktora prema učenicima i nјihovim roditeljima

2019-03-07 po Odgovornost roditelјa

2019-03-06 sm Obaveza dostavljanјa finansijskih izveštaja APR

2019-03-06 po Prigovor na zaključnu ocenu

2019-03-06 po Izbor direktora srednјe škole

2019-02-19 sp PRIJEM U RADNI ODNOS U ŠKOLI

2019-02-11 po Prestanak radnog odnosa zaposlenog koji je učinio krivično delo

2019-02-08 sp PRAVO NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U PORODIČNU PENZIJU

2018-06-28 po Izbor direktora osnovne škole

2018-06-28 po Obavezni elementi ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu

2018-06-28 po Usmeni otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog

2018-06-28 sm Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračum zarade

2018-06-28 sm Otpremnina ako radni odnos prestaje navršenjem radnog veka

2018-06-28 sm Sopstveni prevoz poslodavca umesto naknade troškova za prevoz

2018-05-08 po Odgovornost škole za štetu koju je pretrpeo učenik

2018-04-30 po Disciplinska odgovornost zaposlenih

2018-04-30 po Suspenzivno dejstvo žalbe na rešenje direktora

2018-02-26 po Disciplinska odgovornost zaposlenog u školi

2018-01-31 po Obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju

2018-01-30 po OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR

2018-01-30 po Pravo na penziju

2017-03-23 po VASPITNO DISCIPLINSKE MERE

2017-03-03 po Disciplinska odgovornost zaposlenog

2017-03-03 po Uslovi za izbor direktora

2015-12-22_sm_UTVRĐIVANJE_MINULOG_RADA_U_VEĆEM_PROCENTU_I_DUŽEM_PERIODU

2015-07-03_po_Utvrđjivanje_viška_zaposlenih_u_školi

2015-07-03_po_Uvećanje_zarade_po_osnovu_minulog_rada_i_pravo_na_jubilarnu_nagradu

2015-07-01_po_Godišnji_odmor

2015-06-18_po_Obračun_zarade_i_naknada_zarade

2015-06-18_po_Sticanje_i_korišćenje_prava_na_godišnji_odmor

WordPress PopUp